III-A7 Peder

Slægtstræer /

III. Niels Christian  Pedersen Myrup /

A7.-grenenA7. Peder Nielsen Kold Myrup (1765-1821)


A7. Peder Nielsen, kaldet Peder Nielsen Kold, Peder Myrup eller Peder Myrup Kold, blev f. 1765 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af III-Stamforældre "Niels Christian og hustru Karen Pedersdatter i Diernis" og døbt 'Peder' 28/7 1765 i Lild Kirke.


Peder Nielsen Kold i Myrup og Margrete Nielsdatter (skrevet forkert i kirkebogen, burde være Madsdatter) af Dalsgård blev g. 22/11 1793 i Lild Kirke. Forlovere var Niels Christian i Myrup og Jens Christian i Rotbøll.


Margrete Madsdatter (Dalsgaard) blev f. 1776 på Dalsgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted som datter af gårdmand Mads Nielsen og hustru Anne Larsdatter og døbt 'Margrete' 17/11 1776 i Tømmerby Kirke.


Det må være en fejl, at der ved vielsen står Nielsdatter og ikke Madsdatter. Ved deres første datters død 26/12 1793 står der ”Peder Kolds og Margrete Dalsgaards datter Anne…


I 1793, da Peder blev gift, boede han i Myrup, Lild Sogn. I perioden 1795-1800 boede de i Vust Sogn. I den periode blev han kaldt Peder Myrup Kold, Peder Kold Myrup og Peder Myrup. Han blev kaldt Kold efter sin morfar Peder Kold fra Vust Sogn. Peder Myrup Kold købte i 1793 en gård i Vust Sogn (tilsyneladende uden navn, men den lå på matrikel nr. 13 i Vust by). Gården havde tidligere været fæstet af hans mormors familie (Kold familien) 1683-1790. Han solgte den igen i 1800 til Anders Christensen Thorhauge og flyttede til Tømmerby Sogn. Imellem 1794 og 1801 overtog han fæstet af Dalgsård, Tømmerby Sogn fra sin svigerfar. I 1801 boede de i Frøstrup i Tømmerby Sogn, sikkert i Dalsgård, for de havde hendes forældre boende på aftægt. Desuden boede børnene Mads, Anna og Karen der. Før 1805 købte Peder Nielsen Kold Dalsgård af Vesløsgårds ejer Frederik Berregård. Og allerede i 1808 solgte han gården til Morten Jensen (1765-?).


Peder Nielsen Kold og Margrete Dalsgaard blev skilt i 1806 ifølge kongelig bevilling. De fik 6 børn B1-B6, mindst 3 døde som små.


Margrete Dalsgaard blev gift 2. gang 1808 m. Jens Christensen (Kløv) (1760-1808) gårdmand i Arup Sogn.

Hun blev g. 3. gang 1809 m. Ingvar Andersen (1781-1854) gårdmand i Arup Sogn.


Margrete Dalsgaard døde 6. februar 1862, 85 år gl. hos sønnen Lars Ingvarsen, som havde overtaget gården efter sin far.


Peder Nielsen Christiansen Kold… af Dalsgaard, som ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling af 14. Febr. 1806 som er skildt xxx sin forrige Hustru Margrethe Madsdatter og tillige af? Kongelig Bevilling om at indgå? Sig i nyt Ægteskab, og Enken Anne Kirstine Sørensdatter …” blev g. 14/5 1808 i Tømmerby Kirke.


Anne Kirstine Sørensdatter blev f. 23/6 1765 på Silkeborg, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted som datter af gårdmand Søren Poulsen i Silkeborg og hustru Else Jensdatter og døbt ’Anne Kirstine’.


Hun var gift 1. gang m. Niels Jensen Degn (1766-1801) husmand i Tømmerby.

Hun fik et barn B0. ’opholdende sig hos Peder Kold i Dalsgaard


B0. Else Kathrine Pedersdatter f. 1805 og døbt Midfaste Søndag 1805 i Tømmerby Kirke, d. 16/3 1838 i Lild Sogn.


I 1808 boede Peder Kold dels i Dalsgård, dels i Aggersborg, i 1811 boede han midlertidigt i Rotbøll, i 1812 i Kæret i Lild.


Husmand på Kæret, Peder Nielsen Kold d. 21/7 1821, 56 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

Ane Kirstine Sørensdatter d. 19/1 1853, 87 år gl. hos sin svigersøn husmand Christen Nielsen Badstue i Lild Sogn (gift med B0. Else Kathrine).


De fik 2 børn B7-B8.


B1. Anne Pedersdatter f. 1793, død før fremstilling i kirken og begr. 26/12 1793, 1 md. gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

B2. Mads Pedersen (Dalsgaard) f. 1795, døbt 4/10 1795 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/3 1861, 65 år gl. i Overgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

B3. Anna Pedersdatter f. 1797, døbt 30/4 1797 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/9 1846, 49 år gl. i Lild Sogn.

B4. Niels Christian Pedersen f. 1799, døbt 13/5 1799 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, begr. 25/8 1799, 3 mdr. gl.

B5. Karen Pedersdatter f. 1800, døbt 8/6 1800 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

B6. Jens Pedersen f. 13/9 1801 i Dalsgård, Tømmerby Sogn, d. 18/10 1801, 3 uger gl. s.st.


B7. Niels Pedersen f. 13/5 1808 i Dalsgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

B8. Niels Kristian Pedersen f. 16/2 1811 i Rotbøll, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.Sidst opdateret 31.03.2019 af Lis Myrup

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dk