< I-A3 Anders

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A3.-grenenA3. Anders Laursen Myrup (1760-1832)


A3. Anders Lauridsen (Myrup) blev f. 1760 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af I-Stamforældre "Laurids Pedersen og Bodild Lauridsdatter i Myrup", døbt 'Anders' 6/1 1760 i Lild Kirke. Faddere var Søren Krog i Glæde, Peder Nielsen i Rærgaard, Morten Pedersen i S. Skadhauge (hans farbror), Dorothe Eskildsdatter, Christen Olesens hustru i Nørklit og Christine Christensdatter i Koldkjær.


I 1787 tjente han i Vust Sogn hos Otte Jensen. 


Ungkarl Anders Lauritzen Myrup og ungpige Anna Nielsdatter Wixøe blev g. 24/6 1791 i Vust Kirke. Anders var 31 år, og Anna var 31 år gl. (Ingen forlovere nævnt).


Anna Nielsdatter (Wixøe) blev f. 1759 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted og døbt ’Anna’ 9/9 1759 i Vust Kirke som datter af ”Niels Wixøe i Wuust og hustru Mette Christensdatter”.


Anders Myrup var gårdmand i Vust Sogn. Ifølge Peter Grishauge: ’Gårde og huse i Vust sogn’ havde han fæste på Ny Østergård i Vust fra 1791 til 1803, hvorefter han blev ejer af gården. Han overtog fæstet fra sin svigerfar Niels Nielsen Wixøe, som havde fæstet gården siden 1754, og før ham hans far Niels Christensen Wixøe siden 1710. I 1819 overdrog Anders Myrup gården til sin svigersøn I-A3.B4 Christen Nielsen Nesager. Christen Nielsen Nesager overdrog den i 1828 til Godik Pedersen, svigerfar til Anders Myrups barnebarn I-A3.B3.C4 Inger Cathrine Nielsdatter.


Folketælling for 1801 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Vust Sogn, Vuust Bye:


Anders Larsen Myrup d. 5/10 1832 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, 74 år gl. som aftægtsmand hos gårdejer Godik Pedersen, Vust Sogn. Aftægtskone Anne Nielsdatter d. 23/4 1833 i Vust Sogn, 75 år gl. samme sted.


Godik Pedersens søn Anders Godiksen blev senere gift med Anders Myrups barnebarn I-A3.B3.C4 Inger Cathrine Nielsdatter.


De fik 6 børn B1-B6, hvoraf de 3 blev voksne. Hans tipoldebørn Niels Christian Myrup (Chris) og Kristine Myrup (Christine) udvandrede til USA omkring 1900.


B1. Anne Andersdatter f. 1792 og døbt 9/4 1792 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1795, 3 år gl., begr. 8/2 1795 s.st.

B2. Bodil Andersdatter f. 1793 og døbt 29/9 1793 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted d. 1794, 1 år gl., begr. 7/9 1794 s.st.


B3. Niels Andersen (Myrup) f. 1796 og døbt 28/2 1796 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/3 1870, 74 år gl. hos svigersønnen Anders Godiksen i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 19/6 1825 i Gøttrup Kirke m. Kirsten Jensdatter (datter af gårdmand Jens Pedersen Vadmand og hustru Anne Kirstine Christensdatter) f. 1799 og døbt 13/5 1799 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/3 1878, 79 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, hos svigersønnen gårdmand Anders Godiksen. De fik 4 børn C1-C4, hvoraf den ene døde som lille.

Ved vielsen tjente Niels Andersen hos Jens Wixøe i Gøttrup Sogn, hans morbror. Han var gårdmand i Gøttrup Sogn. De havde hans morbror enkemand Jens Nielsen Wixøe boende senest fra 1834 til hans død i 1844. I 1860 tjente Simon Peter Larsen fra Stierslevgård, Gøttrup hos dem, han blev senere gift med II-A2.B7.C7 Kjerstine Nielsdatter Myrup. I 1870 boede de på aftægt hos deres datter I-A3.B3.C4 Inger Cathrine og hendes mand Anders Godiksen.


De tre døtre C1. Anne Kjerstine, C2. Ane og C4. Inger Cathrine giftede sig alle med en gårdmand i Gøttrup Sogn, og boede der sammen med deres familier.

Se I-A3.B3 Grenen.


B4. Mette Andersdatter f. 1797 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted og døbt 10/12 1797, d. 20/2 1880, 82 år gl. i Sylt, Vust Sogn, Vester Han/Thisted som aftægtskone hos sin søn Niels Christensen Nesager (boede der i 1870), g. 4/6 1819 i Vust Kirke m. Christen Nielsen (Nesager) (søn af gårdmand og sognefoged Niels Christensen (Nesager) og hustru Magrethe Madsdatter) f. 1792 i Nesager, Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted og døbt 18/11 1792, d. 6/6 1868, 75 år gl. i Sylt, Vust Sogn, Vester Han/Thisted hos sin søn Niels Nesager. De fik 7 børn C1-C7.

Christen Nielsen Nesager var gårdmand i Vust fra 1819, idet han overtog sin svigerfar Anders Myrups gård, Ny Østergård, indtil 1828, hvor han overdrog den til Godik Pedersen. Derefter blev han gårdmand i Klim Sogn.


C1. Niels Christensen f. 9/2 1820 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/2 1822, 2 år gl. i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Anders Christensen (Nesager) f. 15/5 1821 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/3 1896, 74 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted som aftægtsmand, g. 28/4 1859 i Lild Kirke m. Jette Marie Christensdatter (datter af dyrlæge og husmand Christen Jensen (Bojer), Skadhauge og hustru Mette Marie Gregersdatter) f. 20/7 1832 i Skadhauge, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/7 1859, 27 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted af brystsvaghed, kun 2 måneder efter brylluppet. De fik ingen børn.

Jette Marie Christensdatter var søster til Petrea Caroline Christensdatter, som blev gift med hendes mands bror I-A3.B4.C3 Niels Nesager, Vust Sogn. Jettes mor Mette Marie Gregersdatter var søster til Mette Gregersdatter, som blev gift med III-A3.B15 gårdmand Svend Larsen Diernæs, Lund, Lild Sogn. I 1860 boede Anders Christensen Nesager hos sin svigermors anden mand Hans Pallesen i Lild Sogn. Anders Nesager var husmand i Lund, Lild Sogn, og senest fra 1890 i Frøstrup, Tømmerby Sogn.

Anders Christensen Nesager blev g. 2. gang 2/2 1862 i Klim Kirke m. Maren Mandrupsdatter (datter af husmand Mandrup Lund Sørensen, Kollerup og hustru Else Marie Nielsdatter) f. 31/8 1821 i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/10 1909, 98 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 1 barn D1.

Maren Mandrupdatters søster Mette Marie Mandrupsdatters søn Niels Christian Poulsen blev gift med hendes mand Anders Nesagers brors datter I-A3.B4.C3.D1 Mette Margrethe Nesager.


D1. Christen Andersen Næsager f. 12/1 1864 i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/2 1941, 70 år gl. på de gamles hjem i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Frøstrup, g. 3/5 1893 på Han Herredernes Kontor m. Christiane Christensen (datter af indsidder Christian Borgaard Pedersen og hustru Mette Marie Pedersen) f. 5/5 1871 i Nors By og Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 23/3 1935, 63 år gl. på Asylet i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 16 børn E1-E16.


E1. Kathrine Næsager f. 14/12 1893 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E2. Mette Marie Næsager f. 5/2 1895 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E3. Agnes Kristine Nesager f. 13/3 1896 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E4. Maren Kristiane Næsager f. 25/3 1897 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E5. Martha Kristensen Næsager f. 27/7 1898 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E6. Kristine Kristensen Næsager f. 3/10 1899 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E7. Martin Luther Kristensen Næsager f. 10/10 1900 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E8. Anna Kristensen Næsager f. 26/11 1901 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E9. Frederik Grundtvig Kristensen Næsager f. 29/1 1903 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E10. Bernhard Ingemann Kristensen Nesager f. 19/2 1904 i Tømmerby By og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/1 1905, 11 mdr. gl. s.st.

E11. Eleonora Kristensen Næsager f. 12/8 1905 i Tømmerby By og Sogn, Vester Han/Thisted. Hun fik navneforandring i 1978 til Nora Næsager.

E12. Signe Dusine Kristensen Næsager f. 27/8 1906 i Tømmerby By og Sogn, Vester Han/Thisted.


E13. Trier Ansgar Kristensen Nesager f. 16/2 1908 i Tømmerby By og Sogn, Vester Han/Thisted, arbejdsmand i Langvad, g. 28/12 1941 i Lild Kirke m. Kristine Marie Pedersen (datter af husmand Jens Christian Pedersen og hustru Maren Jensdatter Nørmølle) f. 26/5 1911 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E14. Johannes Kristensen Næsager f. 16/10 1909 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 27/11 1933 i Voer Kirke m. Anna Katrine Hansen (datter af husmand Lars Kristian Hansen og hustru Margrethe Ejlertsen Høgh) f. 5/1 1912 i Voer Sogn, Dronninglund/Hjørring. De fik 6 børn F1-F6.


F1. Leo Ejgil Næsager f. 1933.

F2. Jens Kristian Næsager f. 1936.

F3. Signe Christiane Næsager f. 1938.

F4. Elise Margrethe Næsager f. 1939.


F5. Svend Ejler Næsager f. 1941, g.m. Kirsten Smærup Jensen f. 1948.

Kirsten Smærup Jensen morfar Peder Thomsen Nielsens bror Ole Nielsen blev gift med III-A9.B7.C2 Mette Marie Sørensdatter. Kirsten Smærup Jensens morfar Christen Rotbøll Larsen Smærups fætter Otto Christiansen Smærup blev gift med I-A2.B4.C2.D3.E10 Karoline Marie Pedersen Glæde. Christen Rotbøll Larsen Smærups kusine Christiane Christiansen Smærup blev gift med I-A2.B4.C1.D5.E2 Lars Christian Sørensen, og hans fætter Peter Christian Christiansen Smærups datter Karen Marie Smærup blev gift med I-A6.B5.C14.D4 Peder Bliksted Hole.


F6. Anna Johanne Næsager f. 1943.


E15. Jakob Kristensen Nesager f. 18/10 1910 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E16. Mandrup Lund Kristensen Nesager f. 13/2 1912 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


C3. Niels Christensen (Nesager) f. 9/8 1823 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted,d. 16/1 1918, 94 år gl. i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, husmand,g. 6/11 1865 i Lild Kirke m. Petrea Caroline Christensdatter (datter af dyrlæge og husmand Christen Jensen (Bojer), Skadhauge og hustru Mette Marie Gregersdatter) f. 20/1 1835 i Skadhauge, Lild Sogn, Vester Han/Thisted,d. 21/4 1874, 39 år gl. i Sylt, Vust Sogn, Vester Han/Thisted, 2 dage efter sin sidstfødtes fødsel. De fik 4 børn D1-D4.

Niels Christensen Nesager var husmand i Klim senest fra 1865, og i Ellidsbøl, Vust Sogn senest fra 1870. De havde hans mor boende på aftægt i 1870.Han var veteran fra treårs krigen 1848-1850.

Petrea Caroline Christensdatter var søster til Jette Marie Christensdatter, gift med hans bror I-A3.B4.C2 Anders Nesager.


D1. Mette Margrethe Nielsen Nesager f. 21/8 1868 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 16/4 1889 i Vust Kirke m. Niels Christian Poulsen (søn af husmand Povl Sørensen og hustru Mette Marie Mandrupsdatter) f. 4/3 1862 i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted.

Niels Christian Poulsens mor Mette Marie Mandrupsdatters søster Maren var gift med hans kone Mette Margrethe Nesagers farbror I-A3.B4.C2 Anders Nesager.


D2. Inger Kirstine Nielsen Nesager f. 28/4 1869 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

D3. Christen Nielsen Nesager f. 28/4 1869 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


D4. Jakob Kristian Nielsen Nesager f. 19/4 1874 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted,d. 12/5 1948, 74 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Vesløs Sogn,gårdejer på Tømmerby Mark, g. 4/12 1909 på Han Herredernes Kontor m. Ane Marie Ottesen (datter af gårdejer Jens Kristian Ottesen, Lund og hustru Marie Christensen) f. 21/10 1879 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/6 1961, 81 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 6 børn E1-E6.


E1. Niels Nesager f. 15/10 1910 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E2. Marie Nesager f. 18/1 1912 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/5 1948, 36 år gl. på Kommunehospitalet i Århus, begr. på Vesløs Frimenigheds Kirkegård, Vester Han/Thisted. Ugift.


E3. Jens Ottesen Nesagerf. 27/3 1913 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.
E4. Peter Nesagerf. 19/10 1914 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E5. Gunnar Ottesen Nesager f. 16/3 1916 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E6. Ingrid Ottesen Nesager f. 20/9 1917 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


C4. Margrethe Christensdatter (Nesager) f. 11/10 1825 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, g. 27/12 1857 i Kettrup Kirke m. Morten Nielsen (søn af husmand Niels Henriksen og hustru Else Pedersdatter) f. 11/1 1827 på Ørslev Mark, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted.


C5. Anne Christensdatter (Nesager) f. 19/3 1828 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/11 1914, 86 år gl. i Kollerup By og Sogn, Vester Han/Thisted, g. 20/6 1865 i Klim Kirke m. Povl Sørensen (Mandrup) (søn af husmand Søren Poulsen og hustru Else Poulsdatter) f. 31/12 1811 i Attrup, Torslev Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 10/4 1907, 95 år gl. i Kollerup By og Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Kollerup. De fik 2 børn D1-D2.

Povl Sørensen var g. 1. gang med Mette Marie Mandrupsdatter, som døde 20/2 1865. Deres søn Niels Christian Poulsen blev gift med Anne Christensdatters brordatter I-A3.B4.C3.D1 Mette Margrethe Nesager


D1. Mette Marie Poulsen f. 13/4 1866 i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted.

D2. Dødfødt dreng f. og d. 12/5 1868 i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted.


C6. Mariane Christensdatter (Nesager) f. 17/5 1831 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/3 1919, 87 år gl. i Klim By og Sogn, Vester Han/Thisted, g. 19/7 1857 i Klim Kirke m. Christen Madsen (søn af husmand Mads Christensen og hustru Ane Olesdatter) f. 6/2 1820 i Vester Svenstrup, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/10 1897, 77 år gl. i Klim By og Sogn, Vester Han/Thisted.


C7. Inger Christensdatter (Nesager) f. 12/1 1834 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 24/6 1860 i Gøttrup Kirke m. Jens Nicolai Pedersen (søn af husmand Peder Sørensen Røge og hustru Johanne Marie Jensdatter) f. 15/7 1827 i Torup Strand, Vester Torup Sogn, Vester Han/Thisted.


B5. Lars Andersen f. 1801 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 8/11 1801, d. 21/2 1802, 3 mdr. gl. s.st.


B6. Laurits Andersen (Myrup) f. 1805 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 30/3 1805, d. 26/12 1827, 23 år gl. i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, tjenestekarl.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Anders Larsen Myrup

42

Gift

Husbond

Bonde og gaardbeboer.

Anna Nielsdatter

42

Gift

Hans kone


Niels Andersen

5

Ugift

Deres børn


Mette Andersdatter

3

Ugift

Deres børn


Niels Nielsen Wixøe

77

Enke

Husbondens fader


Else Maria Nielsdatter

14

Ugift

Hans datter


Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 25.12.2023 af Lis Myrup