< I. Lars Pedersen Myrup

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup-familienI. Forslægt (1683-1768)


Stamfader - Laurs Pedersen


Peder Laurssen eller Lauridsen blev født i oktober 1698, beregnet ud fra alderen ved hans død. Det fortælles, at han blev født som søn af gårdfæster Laurs Pedersen i Sønder Skadhauge i Tømmerby Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, ikke langt fra Myrup i nabosognet Lild Sogn. Desværre mangler kirkebogen for Tømmerby og Lild sogne for perioden 1673-1728, så det kan ikke bekræftes; heller ikke hvem hans forældre var.


Han var gårdmand og fisker i Skadhauge/ Skadhave, nogle gange nævnt i Sønder Skadhauge.


Maren Poulsdatter blev født 31. december 1703 i Vesløs Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt som datter af gårdfæster ”Poffel Jensen og hans hustru Anne Simonsdatter”, og døbt ’Maren’ 1. januar 1704 i Vesløs Kirke.


Peder og Maren blev trolovet den 5. maj og gift 5. juli 1729 i Tømmerby Kirke med Jens Lauridsen (hans bror) og Jens Pedersen som forlovere. Han var da 30 år, og hun var 25 år gammel.


Fra Tømmerby Kirkebog - Trolovede og Viede. "Peder Lauridsen af Sønder Skadhave og Maren Povelsdatter af Vesløs".


Gårdene Sønder og Nørre Skadhave eller Skadhauge i Tømmerby Sogn eksisterer ikke mere, men gårdene lå lige vest for byen Frøstrup i Tømmerby Sogn og 4 km syd for Myrup i Lild Sogn.


Peder Lauridsen døde 62 år gammel i Sønder Skadhave i Tømmerby Sogn og blev begravet 29. marts 1761.

Maren Povelsdatter døde 64 år gammel som enke i Sønder Skadhauge i Tømmerby Sogn og blev begravet 24. februar 1768.


Peder Laursen og Maren Poulsdatter fik 6 børn, alle født i Skadhauge, Tømmerby Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. Deres første var en søn - Laurs Pedersen (stamfader).


1. Laurs Pedersen døbt 14/5 1730 - Stamfader.

2. Poul Pedersen døbt 30/3 1732, d. 1802, gårdmand i Krogsgård i Frøstrup, Tømmerby Sogn, gift med Appelone Christensdatter (1733-1820).

3. Morten Pedersen døbt 27/2 1735, d. 1798, gårdmand i Sønder Skadhauge, Tømmerby Sogn, gift med Sidsel Christensdatter (1732-1811).

4. Anne Pedersdatter døbt 6/3 1737.

5. Margrethe Pedersdatter døbt 22/11 1739, d. 1810, gift med Niels Pedersen (Ræhrgaard) (1758-1806), gårdmand i Ræhrgård, Lild Sogn. Deres oldebarn Christine Hansen Ræhrgaard kom til at bo på Myrupgård, da hun blev gift med III-A3.B17.C4 Kasper Vabesgaard Myrup. Niels Pedersen Ræhrgaards kusine Else Christensdatter blev gift med I-A7 Peder Larsen Myrup (1770-1826).

6. Kirsten Pedersdatter døbt 7/7 1743, gift med Povel Larsen (1745-?), husmand i Frøstrup, Tømmerby Sogn.

 

--- ooo ---

 

Stammoder - Bodild Laursdatter


Laurs Nielsen blev født i juni 1683, beregnet ud fra alderen ved hans død, som søn af Niels Pedersen i Holegård i Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.


Ellen Pedersdatter blev født i maj 1688, beregnet ud fra alderen ved hendes død. Hendes forældre og fødested kendes ikke.


De må være blevet gift før 1719; da blev deres datter Kirsten født. Laurs var da 36 år og Ellen var 31 år gammel.


Da kirkebogen for Tømmerby og Lild Sogne ikke længere findes for perioden 1673-1728, kendes deres nøjagtige fødselsdatoer, forældre, samt vielsesdato ikke.


Holegård, Hvolle eller Hole som den også blev kaldt, ligger ca. 3 km øst for Myrup, lige nord for Bjerget By i Lild Sogn. Gården kan føres tilbage til 1664, og i 1789 overgik den til selveje. Den kom ud af familiens eje i 1806, men kom ind igen i 1896 med I-A6.B5.C14 Jens Andreas Pedersen Bliksted, hvis efterkommere stadig ejer den.


Laurs Nielsen var gårdmand i Holegård (Hvolle) i Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, som han overtog ved faderens død ca. 1720.


Laurs Nielsen døde 56 år gammel i Holegård (Hvolle), Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og blev begravet 7. juni 1740.


Ellen drev efter mandens død gården videre, indtil hendes søn Peter overtog fæstet af den i 1752, da han blev gift.


Ellen Pedersdatter døde 67 år gammel i Holegård (Huole), Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og blev begravet 20. maj 1755.


De fik mindst 5 børn, hvor i hvert fald de to sidste blev født i Holegård (Hvolle), i Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, hvor det fjerde var en datter - Bodild Laursdatter (stammoder). Ifølge Ingvard Jakobsen og skiftet efter Laurs Nielsen havde de to børn mere, nemlig Anders og Else, men de må være født før 1728, hvor kirkebogen begynder.1. Kirsten Laursdatter født januar 1719, d. 1752, 33 år gl, gift 1751 med Peder Laursen, enkemand af Nørklit, Lild Sogn.

2. Jens Laurssen ffødt september 1722, d. 1795, gift med Maren Christensdatter (1726-1806), og de boede i Holegård, Lild Sogn. Han fik en søn Christen Jensen, kaldet Kvolsgaard, som blev farfar til I-A2.B2.C2.D6 Christian Martinus Christensen Kvolsgaard, forfatter og seminarielærer.

3. Dorthe Lauridsdatter født juli 1723, d. 22/2 1756, 32 år gammel i Holegård, Lild Sogn, ugift.

4. Dødfødte børn - en dreng og en pige født og død 21/11 1728.

5. Bodild Laursdatter, døbt 19/11 1730 - Stammoder.

6. Peder Laurssen, døbt 8/11 1733, d. 1802, gift 1752 med Anne Pedersdatter (1728-1798). De overtog fæstet af Holegård, Lild Sogn i 1752, indtil 1789 hvor gården overgik til selveje, købt af hans svigersøn Henrik Christensen (Skaarup).

 

---ooo---

 

Anders Lauridsen, kaldet Anders Myrup, blev født ca. 1689 formentlig i Myrup og formentlig som søn af Laurs Andersen (1644-1730), som døde i Myrup, og hans hustru Else Nielsdatter (1659-1742), som ligeledes døde i Myrup.


Anders Laursen var gift med Maren Pedersdatter, som blev født ca. 1684. Hun var med stor sandsynlighed søster til Ellen Pedersdatter i Holegård. De optræder begge som faddere ved dåb i både familie I og II.


Anders Lauridsen Myrup var gårdmand i Myrup, som ligger i Lild Klit i nærheden af byen Glæde, Lild sogn. Gården havde et hartkorn på 0 tønder, 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album før matrikuleringen i 1844. Myrupgård var på det tidspunkt ejet af et større gods, måske Bratskov i Brovst Sogn eller Ågård i Kettrup Sogn.


Anders Lauridsen af Øster Myrup” døde 67 år gl. og blev begravet 20. juni 1756, og ”Maren Pedersdatter, enke i Øster Myrup”, døde 74 år gl. og blev begravet 10. december 1758. Der er ikke fundet børn efter dem. ”Øster Myrup” var Myrupgård, se ’Landsbyen Myrup’.

I. Stamforældre (1730-1807)


Laurs Pedersen, kaldet Lars Myrup, blev født i 1730 i Skadhauge, Tømmerby Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt som søn af ”Peder Laurssen og Maren Pouelsdatter i Schadhauge”, og døbt ’Laurs’ 14. maj 1730 i Tømmerby Kirke. Faddere ved hans dåb var Bendt Jensen i Tømmerby, Niels Laurssen i Langvad, Christen Poulsen i Wesløs, Anne Laursdatter Christen Axelsens hustru i Frøstrup og Else Margrethe i Præstegård.


Bodil Laursdatter blev født i 1730 i Holegård (Hvolle), Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, en nabogård til Myrup, som datter af ”Laurs Nielsen og Ellen Pedersdatter i Hvolle” og døbt ’Bodild’ 19. november 1730 i Lild Kirke. NN Pedersen i Bjerget, Christen Laurssen og Niels Laurssen i Hvolle, Maren Andersdatter Christen Laurssens hustru i Hvolle og Anne Poulsdatter i Lundergaard, var faddere ved hendes dåb i 1730, mens hendes moster Anders Laurssens hustru Maren Pedersdatter var fadder ved hendes bror Peders dåb og også ved Niels Christensens dåb (familie II) i 1730.


Bodild flyttede som barn til sin moster Maren Pedersdatter og hendes mand Anders Laurssen i Myrup efter hendes fars tidlige død i 1740, da hun var 10 år. 


Bodild Laursdatter var fadder ved dåben af Niels Christensens første og andet barn i 1749 og 1750 - se familie II, og hun boede da i Myrup. Niels Christian i Diernæs (familie III) var fadder ved Lars og Bodilds datter Kirstens dåb i 1765.  Fra Lild Kirkebog: "Laust Pedersen og Bodild Laursdatter i Myrup". Viet 21. september 1753.


Laust Pedersen og Bodild Laursdatter blev gift 21. september 1753 i Lild Kirke. De var begge 'i Myrup', forloverne var hendes onkel (hendes egen far var død) Anders Myrup og hans far Peder Laursen. Laurs var 23 år, og Bodil var 22 år gammel.


”At Laust Pedersen og Bodild Laursdatter i Myrup ej ere hinanden saa nær beslægtet eller besvogrede, at det deris Egteskab kand hindre, og at ej heller noget andet er, som herudi kand være hinderligt, derfor love Vi underskrevne Anders Myrup, Peder Lausten. Trolovelse d. 26. Jun. 1753. Brudevielse d. 21. Sept.”


Laurs Pedersen var fæster og gårdmand i Myrup. I 1786 købte familie III. Niels Christian Diernæs Myrupgård af Thøger Pedersen Buckhauge fra Vust. Dermed flyttede Lars Myrup og Bodild Larsdatter til nabosognet og gården Madsbøl i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt og overtog fæstet der. Gården var på hartkorn 0 tønder, 5 skæpper, 0 fjerdingkar og 0 album og var altså lidt større end Myrupgård. Gården Madsbøl i Hjardemål sogn var på det tidspunkt ejet af Kølbygård. 


De overtog fæstet fra Niels Pedersen (Madsbøl) (1708-?), hvis tipoldebarn Anne Jensdatter (1839-1894) blev gift med Lars Pedersen Myrups oldebarn I-A6.B5.C1 Peder Nielsen Myrup (1835-1898).


I 1787 boede de ifølge folketællingen i Klitten i Hjardemål Sogn med tre af deres børn, Kirsten, Christen og Lars. Lars Pedersen betegnes som bonde og gårdbeboer. Hans søn Peder var ude og tjene i Kollerup Sogn. Anders tjente i Vust Sogn. Den yngste Maren tjente i Lild Sogn. Den ældste Maren og Ellen var begge gift og boede i Lild Sogn.


Lars og Bodil døde som aftægtsfolk hos datteren I-A5 Kirsten Larsdatter og hendes mand Niels Christensen Bojer i Madsbøl, Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, som havde overtaget fæstet af Madsbøl i 1792


Lars Myrup døde 66 år gammel i Hjardemål Klit, i Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted og blev begravet 12. februar 1797.

Bodil Laursdatter døde 76 år gammel som ”Lars Myrups enke i Klit” i Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted og blev begravet 15. marts 1807.


Ifølge folketællingen fra 1787 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Hjardemål Sogn, Klitten by så husstanden således ud:

I 1801 folketællingen for Thisted Amt, Vester Han Herred, Hjardemål Sogn, Klitten By:
De fik 8 børn, alle født i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, A1-A8:


A1. Maren Lauridsdatter f. 1754, døbt 4/8 1754. Boede i Lild Sogn, gift med en husmand. Se I-A1. grenen

Faddere var Jens Mogensen i Glæde, Peder Lauridsen i Hvolle (hendes morbror), Poul Pedersen i S. Skadhauge (hendes farbror), Maren Poulsdatter, Peders hustru i S. Skadhauge (hendes farmor) og Maren Nielsdatter i Roelsgaard.


A2. Ellen Lauridsdatter f. 1757, døbt 7/4 1757. Boede i Lild Sogn, gift med en husmand. Se I-A2. grenen

Faddere var Christen Madsen i Rotbøl, Peder Lauridsen i Hvolle (hendes morbror), Poul Pedersen i Skadhauge (hendes farbror), Maren Poulsdatter, Peders hustru i S. Skadhauge (hendes farmor) og Dorthe Lauridsdatter i Nørklit (hendes moster).


A3. Anders Lauridsen (Myrup) f. 1760, døbt 6/1 1760. Boede i Vust Sogn, først som fæster, siden som gårdejer. Se I-A3. grenen

Faddere var Søren Krog i Glæde, Peder Nielsen i Rærgaard, Morten Pedersen i S. Skadhauge (hans farbror), Dorothe Eskildsdatter, Christen Olesens hustru i Nørklit og Christine Christensdatter i Koldkjær.


A4. Maren Larsdatter f. 1762, døbt 21/2 1762. Boede i Lild Sogn, gift med en husmand. Se I-A4. grenen

Faddere var Niels Rotbøll, Christen Pedersen i Glæde, Peder Hansen i Koldkjær, Margrethe Pedersdatter i Oddersbøll, Jens Pedersens Hustru i Kæret.


A5. Kirsten Larsdatter f. 1765, døbt 10/2 1765. Boede i Madsbøl, Hjardemål Sogn, gift med en gårdmand.

Se I-A5. grenen

Faddere var Niels Christian i Diernæs (III-Stamfader), Peder Larsen i Hvolle (hendes morbror), Morten Pedersen i S. Skadhauge (hendes farbror), Anne Sørensdatter i Græsbøl og Dorthe Lauridsdatter i Nørklit.


A6. Christen Larsen (Myrup) f. 1767, døbt 26/12 1767. Boede i Thisted Sogn, senere Ræhr Sogn som husmand. Se I-A6. grenen

Faddere var Hans Pedersen i Koldkjær, Peder Larsen i Hvolle (hans morbror), Christen Lauritsen i Nørklit, Dorethe Eskilsdatter Christen Christensens hustru i Nørklit og Anne Sørensdatter i Græsbøl.


A7. Peder Larsen (Myrup) f. 1770, døbt 12/4 1770. Boede i Lild Sogn som husmand. Se I-A7. grenen

Faddere var Povel Pedersen i Frøstrup (hans farbror), Christen Pedersen i Glæde, Laurids Pedersen i Nørklit, Sidsel Christensdatter i Skadhauge (hans farbrors hustru) og Kirsten Pedersdatter i Frøstrup (hans faster).


A8. Laurids Larsen (Myrup) f. 1775, døbt 17/9 1775. Boede i Thisted Sogn, senere som fisker i Løgsted Sogn. Se I-A8. grenen

Faddere var Peder Lauridsen i Hvolle (hans morbror), Christen Christensen i Nørklit, Christen Pedersen i Glæde, Maren Pedersdatter i Rærgaard og Kirsten Pedersdatter i Øsløs (hans faster?).


Det virker mærkeligt, at der er to børn med det samme navn - Maren - i børneflokken. Men den ældste Maren er ikke fundet under døde i kirkebogen inden den næste Marens dåb i 1762. Desuden var hun ’af Myrup’, da hun blev gift. Laurs Pedersen optræder som forlover ved begge deres vielser. Han var desuden fadder ved den ældste Marens første barns dåb. En forklaring kan være, at både Laurs' mor og Bodilds moster hed Maren.


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Lars Pedersen

57

Gift

Husbond

Bonde og gaardbeboer

Boel Larsdatter

56

Gift

Hans kone


Kirsten Larsdatter

20

Ugift

Deres barn


Christen Larsen

19

Ugift

Deres barn


Lars Larsen

9

Ugift

Deres barn


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Niels Christensen

44

Gift

Husbond

Bonde og gaardbeboer

Kirstine Larsdatter

36

Gift

Hans kone


Ane Nielsdatter

8

Ugift

Deres barn


Christen Nielsen

6

Ugift

Deres barn


Maren Nielsdatter

4

Ugift

Deres barn


Anders Nielsen

1

Ugift

Deres barn


Boel Larsdatter

71

Enke

Konens moder

Opholdes af gården.

Med udgangspunkt i Lild Sogn, hvor flyttede børnene hen ...


Sidst opdateret 17.02.2024 af Lis Myrup

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register

Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1985. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dk