II-A2.B7.C4 Søren Christian

Slægtstræer /

II. Niels Christensen Myrup /

A2.B7.C4.-grenenC4. Søren Christian Nielsen Myrup (1823-1876)


C4. Søren Christian Nielsen (Myrup) blev f. 21/2 1823 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted som søn af II-A2.B7 "Niels Christensen Myrup og hustru Johanne Marie Larsdatter" og døbt 'Søren Christian' 13/4 1823 i Klim Kirke. Faddere var ’frembåren af’ tjenestepigen Bolette Jensdatter Sand, Peder Bjerg Møller og hustru, Thomas Lausen Møller og Anne Pedersdatter H??.


"Ungkarl Søren Christian Nielsen af Klim, 31 år og pigen Ellen Kjerstine Christensdatter af Vrensted, 25½ år" blev g. 11/6 1854 i Vrensted Kirke. Forlovere var gårdmændene Christian Christensen og Peder Christensen, begge af Vrensted.


Ellen Kirstine Christensdatter blev f. 20/11 1828 i Åsendrup, Vrensted Sogn, Børglum/Hjørring som datter af gårdmand og sognefoged Christen Christensen og hustru Johanne Andersdatter af Vrensted Nordre Udflyttere og døbt ’Ellen Kirstine Christensdatter’ i Vrensted Kirke.


Søren Christian Myrup var husmand og kalkbrænder og købte i ca. 1860 Bjerggården med tilhørende kalkværk i Klim Terp, som blev kaldt Myrupgården i daglig tale.


Folketællingen for 1860 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Klim sogn, Terp Bye, En gaard:
Folketællingen for 1870 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Klim sogn, Kliim Bye, En gaard:

De havde to plejebørn:


D1. Dorthea Thomsen, f. 1854, var datter af Mariane Josefsen og Thomas Christian Justesen og boede hos dem senest fra 1860. Thomas Christian Justesen var i øvrigt bror til Ingeborg Justdatter, der var gift med I-A1.B7.C2 Lars Christian Pedersen, husmand og tømrer i Lild Sogn.


D2. Christen Christensen, f. 1860, var søn af Ellen Kirstines bror Niels Christian Christensen og hustru Karen Marie Andersdatter. Hans far Niels Christian Christensen døde i 1864 i slaget ved Dybbøl, da Christen var 4 år gl.


"Søren Kristjan Nielsen Myrup, husmand og kalkbrænder i Terp" d. 6/8 1876, 53 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted.


De havde 2 plejebørn D1-D2.


Enkekone Ellen Kirstine Kristensdatter blev g. 2. gang 6/4 1877 i Klim Kirke m. ungkarl Jens Christian Josefsen (søn af Josef Andersen og hustru Dorthe Nielsdatter) f. 23/7 1839 i Vester Torup Sogn, Vester Han/Thisted. Han var bror til hendes plejedatter D1. Dorthea Thomsens mor Mariane Josefsen.


"Enke efter afdøde gårdmand Jens Josefsen Ellen Kirstine Kristensdatter" d. 5/9 1910, 81 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, hos sin plejesøn D2. Kristen Kristensen. På deres fælles gravsten på Klim Kirkegård står der: Plejebørnene satte dette minde.


D1. Dorthea Thomsen (Myrup) f. 1/5 1856 i Thorup, Vester Torup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 5/2 1875 i Klim Kirke m. Christen Søgaard Christensen (søn af forpagter Laurs Christensen og hustru Marie Holm) f. 8/10 1849 i Fjellerad, Gunderup Sogn, Fleskum/Aalborg, dyrlæge i Tømmerby Sogn, senere i Hørdum Sogn. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Laurits Christian Christensen Søgaard f. 31/3 1876 på Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

 

E2. Søren Kristian Myrup Søgård f. 22/5 1880 i Koldbykro, Hørdum Sogn, Hassing/Thisted, hovmester, ismejerist, g.m. Angelica Petra Jensen (datter af Sidse Marie Jensen og Anders Petersen) f. 3/5 1879 i Herfølge Sogn, Bjæverskov/Præstø. De fik 3 børn F1-F3.

Søren Kristian Myrup Søgård blev g. 2. gang 9/5 1928 m. Dorthea Rasmussen (datter af Marinus Rasmussen og hustru Jensine Kristine Rasmussen) f. 6/5 1894 i Hadsund, Vive Sogn, Hindsted/Aalborg. De fik 1 barn F4.


F1. Christen Christensen Søgaard f. 29/11 1902 i København.

F2. Edith Angelica Søgaard f. 4/7 1909 i København.


F3. Søren Myrup Søgaard f. 7/10 1914 i København, d. 2/5 1945, 30 år gl. i København, g. 11/10 1939 i København m. Rita Grethe Bjørnboe f. 16/4 1920 i København.

Søren Myrup Søgaard blev g. 2. gang 6/2 1943 i København m. Inge Annie Sofie Jensen f. 30/6 1913 i Terslev Sogn, Ringsted/Sorø.


F4. Jørgen Myrup Søgaard f. 1929.


D2. Christen Christensen (Myrup) f. 24/1 1860 i Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum/Hjørring, d. 18/9 1924, 64 år gl. på Bjerggården, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 6/3 1883 i Klim Kirke m. Else Catrine Andersen (datter af gårdmand Anders Andersen (Horslev) og hustru Kirsten Cathrine Hansen) f. 31/8 1859 i Horslev, Skræm Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 22/11 1938, 79 år gl. i Terp, Klim Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 4 børn E1-E4.

Ungkarl Christen Christensen Myrup blev i 1880 udlagt som barnefader til Margrethe Svendsens (født ca. 1856) barn E0.

Kristen Kristensen var søn af gårdmand Niels Christian Christensen og hustru Karen Marie Andersdatter. Han kom efter sin fars tidlige død i pleje hos sin fars søster Ellen Kirstine Christensdatter. I 1883 købte han Bjerggården. Else Katrine Andersen solgte gården i 1925 til deres yngste søn II-A2.B7.C4.D2.E4 Karl Marius Myrup.


E0. Søren Christian Nielsen Myrup f. 30/11 1880 I Vester Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring, g. 30/11 1904 i Tolstrup Kirke m. Christine Andersen Langthjem (datter af Anders Christian Nielsen og hustru Karen Marie Christensen) f. 28/1 1881 i Myrvang, Tolstrup Sogn, Børglum/Hjørring, d. 19/11 1906, 25 år gl. sst. De fik et barn F1.
Søren Christian Nielsen Myrup blev g. 2. gang 24/2 1913 i Børglum Kirke m. Anna Margrethe Jensen (datter af Niels Kristian Jensen og hustru Juliane Andersen) f. 30/12 1889 i Vejby Sogn, Børglum/Hjørring, d. 18/7 1955, 65 år gl. De fik mindst 3 børn F2-F4.


F1. Karen Myrup f. 3/4 1905 i Myrvang, Tolstrup Sogn, Børglum/Hjørring, konf. 6/4 1919 i Tolstrup Kirke, g. 28/10 1923 i Tolstrup Kirke m. Holger Henry Poulsen (søn af mekaniker Kristen Poulsen og hustru Anna Marie Hede) f. 10/3 1898 i Frederiksværk Sogn, Strø/Frederiksborg.


F2. Anna Myrup f. 2/12 1911 i Tidselbak, Børglum Sogn, Børglum/Hjørring, konf. 11/4 1926 i Børglum Kirke.


F3. Elna Myrup f. 5/2 1914 i Fristrup, Børglum Sogn, Børglum/Hjørring, d. 5/2 1914, få timer gammel, sst.
F4. Elna Myrup f. 7/9 1918 i Fristrup, Børglum Sogn, Børglum/Hjørring, d. 7/9 1918, få timer gammel, sst.


E1. Elna Kirstine Sørine Myrup f. 22/2 1884 på Bjerggården i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/12 1958, 74 år gl. på Amtssygehuset i Fjerritslev, begr. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 18/10 1907 i Klim Kirke m. Kristen Andersen (søn af husmand og tømrer Søren Kristian Andersen og hustru Gjertrud Kathrine Kristensen) f. 25/12 1881 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/7 1950, 68 år gl. på Amtssygehuset i Fjerritslev, Kollerup Sogn, begr. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, tømrer og musiker i Klim. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Herluf Myrup f. 9/9 1908 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Herluf Andersen, d. 1998, 90 år gl. i Krejbjerg Sogn, Rødding/Viborg, gårdejer af Damgård, Krejbjerg, g. 18/3 1946 i Klim Kirke m. Thyra Jensen (datter af gårdejer Anton Sofus Jensen og hustru Mette Kirstine Jensen) f. 29/12 1911 i Kirkegård, Mollerup Sogn, Morsø/Thisted, d. 1997, 85 år gl. i Krejbjerg Sogn, Rødding/Viborg, organist. Han var gårdejer af Damgården ved Krejbjerg. Herluf Myrup fik navneforandring i 1958. De fik 2 børn G1-G2.

Thyra Jensen var gift 1. gang med gårdejer Aksel Jensen Østergård, Krejbjerg Sogn (1901-1937).


G1. Helge Myrup f. 1947. Gift.


G2. Ebbe Myrup f. 1951, g.m. Pia. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Ditte Myrup g.m. Anders Lundorf. De har fået et barn I1.


H2. Esben Myrup


F2. Orla  Myrup f. 21/4 1910 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Orla Andersen, frimenighedspræst, g. 8/10 1949 i Ollerup Kirke m. Karen Lykke Skov Larsen (datter af gårdejer Peder Skov Larsen og hustru Marie Madsen) f. 20/8 1922 i Ringsbjerg, Ollerup Sogn, Sunds/Svendborg, d. 2004, 82 år gl., lærer ved Uldum Højskole. Orla Myrup arbejdede som højskolelærer i 1936-1951 i Uldum, derefter var han præst for Stevns Frimenighed, i 1960-1963 for Stevns Valgmenighed, og siden 1963-1979 sognepræst i Ørslev-Solbjerg. Orla Myrup fik navneforandring i 1957. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Ellen Lykke Myrup f. 1951.


G2. Christen Lykke Myrup f. 1953, g. m. Elisabeth Harder f. 1954. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Jonatan Myrup f. 1980., g.m. Marie Stålsø. De har fået 1 barn I1.


I1. Karl Stålsø Myrup f. 2008.


H2. Astrid Myrup f. 1983.

H3. Anna Myrup f. 1997.


G3. Claus Lykke Myrup f. 1957, g. m. Lotte Toftemark. De har fået 1 barn H1.


H1. Andreas Toftemark Myrup f. 1990.


F3. Ragnhild Andersen f. 6/1 1912 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, gymnastiklærer, g. 6/1 1939 i Klim Kirke m. Helmer Marinus Kristensen (søn af Johanne Marie Kirstine Kristensen) f. 24/4 1910 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, smedemester i Biersted Sogn. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Dot Horslev Kristensen f. 1939, g. m. Per Ohlendorff f. 1938.


G2. Uffe Horslev Kristensen f. 1941, g. m. Bente Geisler f. 1945. De har fået 1 barn H1.


H1. Jan Geisler Kristensen f. 1966.


E2. Niels Kristian Kristensen Myrup f. 12/11 1885 på Bjerggården, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/11 1939, 54 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, begr. på Humlebæk Kirkegård, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, vognmand, g. 20/4 1927 i Humlebæk Kirke m. Helga Pedersen (datter af fiskeskipper, bådebygger og tidl. snedker Niels Christian Pedersen, Sletten og hustru Karoline Ottilia Bast) f. 11/7 1888 i Løkken, Furreby Sogn, Børglum/Hjørring, d. 15/1 1961 i Søllerød, syerske. Ved vielsen var han staldforpagter i Løkken, senere egen vognmandsforretning i Humlebæk og ved sin død var han vognmand i Fjerritslev, Kollerup Sogn. Hun var ved giftermålet enke efter maskinmester Georg Frederik Emil Svare (død 11/10 1923) og boede i Andreas Bjørnsgade i København. De fik ingen børn.


E3. Anders Horslev Myrup f. 21/8 1888 på Bjerggården, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1978, 90 år gl., begravet på kirkegården i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, togfører ved Hjørring-Løkken privatbanen, kasserer for Løkken Brugsforening, g. 24/10 1913 i Klim Kirke m. Dorthea Andersen, ’Dot’, (datter af husmand og tømrer Søren Kristian Andersen og hustru Gjertrud Kathrine Kristensen) f. 30/4 1891 i Klim Sog, Vester Han/Thistedn, d. 1973, 82 år gl., havde en husgerningsuddannelse.


E4. Karl Marius Myrup f. 4/12 1894 på Bjerggården, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/3 1977, 82 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer, g. 6/2 1925 i Klim Kirke m. Elisabeth Andersen ’Lis’ (datter af forpagter Niels Kristian Andersen og hustru Ane Kirstine Nielsen (Thorhauge)) f. 7/11 1901 i Klim Kær, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/9 1990, 89 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 3 børn F1-F3.

I 1925 købte han Bjerggården af sin mor og han solgte den videre til sin søn Kristen Myrup i 1953. Elisabeth Andersens mor Ane Kirstine Nielsen Thorhauge var søster til II-A2.B7.C6.D1* Christen Pedersen Thorhauge, gårdmand i Tømmerby og II-A2.B7.C6.D4* Niels Pedersen Thorhauge, gårdejer i Bejstrup.


F1. Kristen Myrup f. 1927, d. 1991, g. m. Margrethe Rask Christensen 'Grethe' f. 1931. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Hanne Myrup f. 1954, g.m. Kaj Stig Sørensen.


G2. Lisbeth Myrup f. 17/8 1955 på Bjerggården, Klim Terp, Klim Sogn, d. 17/1 1956, 5 mdr. gl. på Fjerritslev sygehus, begr. på Klim Frimenigheds Kirkegård i Klim Sogn.


G3. Betty Myrup f. 1959, g.m. Finn Skov Nielsen. De har fået 3 børn.


F2. Anni Myrup f. 1929, g. m. Leif Madsen f. 1926. 3 børn G1-G3.


G1. Kristen Myrup Madsen f. 1953, gift. De har fået 4 børn.


G2. Solveig Myrup Madsen f. 1953, d. samme dag.


G3. Else Myrup Madsen f. 1957, g. m. Carl Christian Christensen. De har fået 4 børn.


F3. Niels Edvard Myrup f. 9/5 1933 på Bjerggården, Klim Terp, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/6 2017, 84 år gl., gårdejer i Brovst, g. 1956 m. Birgit Cold Madsen f. 1936. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Lykke Myrup f.1956.

G2. Marian Myrup f. 1961.

G3. Kim Myrup f. 1968.Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Søren Nielsen Myrup

37

Gift

Gaardmand, husfader

Her i Sognet

Ellen Kirstine Christensen

32

Gift

Hans kone

Vrensted Sogn Hjørring Amt

Dorthea Thomsen

4

Ugift

Pleiebarn

Thorup Sogn

Jens Davidsen

23

Ugift

Tjenestefolk

Her i Sognet

Dorthe Rasmusdatter

23

Ugift

Tjenestefolk

Skræm Sogn, Hjørring Amt

Peder Chr. Larsen

21

Ugift

Tjenestefolk

Vrensted Sogn

Maren Kirstine Pedersen

27

Ugift

Syepige

Skræm Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Myrup Nielsen

46

Gift

Husfader

Jordbruger og kalkbrænder

Kliim Sogn

Elend Kjerstine Christensen

41

Gift

Husmoder

Overnævntes hustru

Vrensted Sogn

Dortea Tomsen

15

Ugift

Barn

Deres pleiebørn

Thorup Sogn

Christen Christensen

10

Ugift

Barn

Deres pleiebørn

Vrensted Sogn

Lavmine Christine Christensen

17

Ugift

Tyende

Tjenestepige

Serritslev Sogn

Wilhelm Christensen

17

Ugift

Tyende

Tjenestedreng

Thorup Sogn

Lars Christaafer Christensen

16

Ugift

Tyende

Tjenestedreng

Kliim Sogn

Hans Peter Olegsen

50

Fraskilt

Logerende

Snedkermester

Kolling Kjøbstad

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 22.08.2023 af Lis Myrup