< II-A2 Christen

Slægtstræer /

II. Niels Christensen Myrup /

A2.-grenenA2. Christen Nielsen Myrup (1750-1829)


A2. Christen Nielsen, kaldet Christen Myrup, blev f. 1750 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af II-Stamforældre "Niels Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Myrup", døbt 'Christen' 5/4 1750 i Lild Kirke. Faddere var Laurids Lund i Nørklit, Jens Mogensen i Glæde, Peder Nielsen i Ræhrgård, Bodild Lauridsdatter i Myrup og Maren Thomasdatter på Bjerget.


Christen Nielsen Myrup blev g. 1771-1774 m. Kirsten Jensdatter. Men deres vielse er hverken fundet i Lild og Tømmerby sogne, eller nabosognene Vust, Hjardemål, Østerild, Hunstrup, Klim eller Torup. Derfor er det usikkert, hvem hun var, og hvem der var hendes forældre.


En plausibel teori er, at hun var født i Lild Sogn. Ud fra hendes alder ved hendes død blev hun født i 1751, og der blev kun født en Kirsten Jensdatter i årene 1750-1752. Hendes far Jens Mogensen optrådte som fadder ved Christen Nielsens og hans søsters dåb. Ligeledes var Bodil Larsdatter i Myrup fadder ved hendes dåb, hvilket betyder, at familierne har kendt hinanden.


Kirsten Jensdatter blev f. 1751 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som datter af "Jens Mogensen, Glæde og hustru Karen Berthelsdatter", døbt ’Kirsten’ 24/2 1751 i Lild Kirke. Kirsten Jensdatters bror Bertel Jensens datter Inger Marie Bertelsdatter blev senere gift med I-A2.B4 Laurids Boelsmand.


Ved deres første barns fødsel var Christen Myrup 24 år og Kirsten Jensdatter 23 år gl.


I 1784 købte Christen Nielsen Myruphus – den 16. juni 1784 fik han skøde på huset fra Niels Pedersen i Ågård.


I 1787 boede de i ifølge folketællingen i Nørklit, men det må have været Myruphus, med deres 3 ældste børn Else Marie, Jens og Niels, og hans far Niels Christensen. Christen Nielsen var husmand og fisker. Ifølge 1801 folketællingen var han husmand med jord i Nørklit, og 2 børn boede hjemme, Jens og Karen.


Folketællingen for 1787 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, NørklitFolketællingen for 1801 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Nørklit By"Husmand Kristen Myrups hustru Kirsten Jensdatter i Glæde" d. 4/9 1814 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, 63 år gl. 

De fik 8 børn B1-B8, kun de 3 yngste blev voksne.


"Enkemand og husmand Christen Nielsen Myrup af Lild Sogn" blev g. 2. gang 11/1 1816 i Østerild Kirke m. Johanne Jensdatter af Tovsig. I kirkebogen står der, at Christen var 56 år, men han må have været 66 år, og Johanne var 36 år gl.


Johanne Jensdatter blev f. 1780 i Thovsig, Østerild Sogn, Hillerslev/Thisted, døbt 18/8 1780 som datter af husmand Jens Eskildsen og hustru Maren Nielsdatter. Christen og Johanne fik ingen børn.


"Christen Nielsen, husmand i Myruphus" d. 24/7 1829 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, 79 år gl. Hans enke var da 49 år gl. Hans tre voksne børn var alle flyttet fra Myrup. Jens var gårdmand i Kroggård i Lild Sogn. Niels var gårdejer af Thomasminde i Klim Sogn. Karen var gift med en husmand i Vust Sogn.


Johanne Jensdatter, "enkehuskone i Myruphus", blev g. 2. gang 15/1 1832 i Lild Kirke m. Niels Christian Jensen Rødbro, husmand i Klim Sogn (1770-1843).


Den 10. juli 1833 solgte Niels Christian Jensen Rødbro i Klim Myruphus til Jens Sørensen i Lund, Lild Sogn.


Johanne Jensdatter d. 30/4 1851, 72 år gl. som enke efter husmand Niels Christian Jensen Rødbro i Klim Sogn, aftægtskone hos gårdmand Peder Hansen i Rødbro, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Peder Hansen var gift med enken efter Christen Jensen Rødbro, en bror til Niels Christian Jensen Rødbro.


B1. Else Marie Christensdatter f. 1774 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 20/11 1774, d. 29/3 1801, 26 år gl. i xx Mølle, Lild Sogn.

B2. Maren Christensdatter f. 1776 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, hjemmedøbt, død før dåben publiceret, begr. 25/8 1776.

B3. Karen Christensdatter f. 1777 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 17/8 1777, d. 20/2 1780, 2½ år gl. I kirkebogen står der kun ”Christen Myrups datter”, uden navn og alder.

B4. Jens Christensen f. 12/11 1780 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. samme dag.

B5. Jens Christensen f. 13/1 1782 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. samme dag.


B6. Jens Christensen (Krogh) f. 1783 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 9/2 1783, d. 7/9 1846, 63 år gl. i Krogh, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, gårdmand i Krog, Lild Sogn, g. 23/9 1815 i Lild kirke m. Anne Lucasdatter (datter af Lucas Sørensen (Bundgaard) og hustru Johanne Christensdatter) f. 1778 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 1/11 1778. De fik 5 børn C1-C4.

Jens Christensen blev kaldt Myrup ved sin vielse, og senere i folketællingerne blev han kaldt Krogh. Han var gårdmand i Kroggård, Anne Lucasdatter tjente i 1801 hos Christen Pedersen i Glæde, samme sted som I-A7 Peder Larsen (Myrup). Lild Sogn. Anne Lucasdatters fødegård Bundgaard gik i arv i familien til I-A8.B1.C7 Laurits Christian Nielsen Bundgaard.


C1. Dødfødte tvillinger f. og d. 31/3 1816 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Kirsten Jensdatter f. 29/10 1817 i Kroggård, Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 17/4 1854 i Lild Kirke m. I-A4.B1.C1 Niels Jensen (søn af Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine Christensdatter) f. 30/6 1817 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 4 børn, se I-A4.B1.C1.


C3. Anders Christian Jensen (Krogh) f. 2/3 1819 i Kroggård, Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 12/4 1870 i Lild Kirke m. Ane Katrine Nielsdatter (datter af gårdmand Niels Madsen og hustru Maren Kjerstine Berthelsdatter) f. 1/4 1822 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/1 1897, 74 år gl. i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Anders Christian Jensen Krogh var gårdmand på Kroggård, Lild Sogn. De fik ingen børn.

Anne Katrine Nielsen var g. 1. gang m. Hans Pallesen (1810-1869), gårdmand i Lund, Lild Sogn. Hans Pallesen var g. 1. gang m. Mette Marie Gregersdatter, hvis søster Mette Gregersdatter var gift med III-A3.B15 Svend Larsen Diernæs.


C4. Margrethe Jensdatter f. 27/10 1820 i Kroggård, Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 22/10 1858 i Lild Kirke m. Niels Kiib Svendsen (søn af gårdmand Svend Nielsen (Kiib) og hustru Else Clemmensdatter) f. 9/8 1808 i Odde, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/7 1873, 65 år gl. på Kibsgård, Klim Sogn, Vester Han/Thisted. Han var gårdmand på Kibsgård i Klim. De fik 4 børn D1-D4.

Niels Kiib Svendsen var g. 1. gang m. Else Andersdatter Østergaard (1822-1858). Deres datter Else Kathrine Nielsen (1848-?) fik en sønnesøn Søren Kristian Kiib (1914-?), hvis datter Marna Kiib blev gift med I-A6.B6.C7.D3.E1.F2 Gunner Clemmen Gundersen.
Niels Kiib Svendsens fars kusine Mariane Pretzmann blev gift med III-A3 Laurids Nielsen Diernæs, gårdejer i Lild Sogn.


D1. Svend Eiler Nielsen Kiib f. 24/8 1859 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Svend Eiler Nielsen, gårdejer i Klim, g.m. Maren Kirstine Nielsen f. 6/11 1876. Han fik 30/12 1905 kgl. bevilling til at bære navnet Svend Eiler Nielsen Kiib. De fik mindst 2 børn.


D2. Jens Krog Nielsen (Kiib) f. 8/6 1861 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/10 1929, 68 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer, g. 28/4 1893 i Tømmerby Kirke m. Petrea Christensen (datter af gårdmand Christen Mikkelsen og hustru Marie Pedersdatter) f. 6/3 1858 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/1 1936, 77 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik tilsyneladende ingen børn. Petrea Christensens søster Andrine Mikkeline Christensen blev gift med I-A8.B1.C6 Laurits Christian Nielsen Bundgaard, gårdmand i Tømmerby.


D3. Niels Myrup Nielsen f. 15/12 1862 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/6 1870, 7 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted.


D4. Ane Nielsen f. 9/1 1866 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/12 1910, 44 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 1892 m. Hans Nielsen, gårdmand. De fik 2 børn.


B7. Niels Christensen (Myrup) f. 1787 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 21/1 1787, d. 4/6 1852, 65 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, sognefoged og gårdmand i Klim Sogn, g. 31/1 1812 i Thorup Kirke, Vester Torup Sogn m. Johanne Marie Larsdatter (datter af Lars Hansen og hustru Marie Jakobsdatter) f. 1780 i Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, døbt 25/9 1780, d. 6/8 1835, 55 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted. Niels Christensen Myrup var sognefoged og gårdmand, ejer af Thomasminde i Klim 1817-1852. De fik 4 børn C1-C4.

Niels Christensen Myrup blev g. 2. gang 6/12 1835 i Klim Kirke m. Maren Larsdatter (datter af husmand Lars Gregersen og hustru Kirsten Andersdatter) f. 26/7 1801 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/2 1880, 78 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted. Hun var ved sin død aftægtsenke hos sin søn Lars Jens Christian Nielsen Myrup. De fik 3 børn C5-C7.

Se II-A2.B7. grenen


B8. Karen Christensdatter (Myrup) f. 1790 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 21/2 1790, d. 23/10 1868, 78 år gl. i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, g. 27/1 1815 i Lild Kirke m. Gregers Axelsen, ’Greis’, (søn af husmand Axel Christensen og hustru Maren Madsdatter) f. 1777 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted og døbt 28/9 1777, d. 17/3 1863, 85 år gl. i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Vust. De fik 6 børn C1-C6.


C1. Kirsten Marie Gregersdatter f. 6/1 1816 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1845, 29 år gl. i Haverslev Sogn, Øster Han/Hjørring, g.m. Mads Kristian Bentsen (søn af Bendt Pedersen og Maren Andersdatter) f. 29/6 1817 i Torslev Sogn, Øster Han/Hjørring, snedker og tømrer i Holmsø, Haverslev Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 1 barn D1.


D1. Marie Madsdatter f. 29/6 1841 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Axel Gregersen f. 28/4 1818 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Vust, g.m. Anne Christensdatter (datter af husmand Christen Nielsen (Møller Prang) og hustru Anne Catrine Christensdatter) f. 10/12 1822 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted. Hun havde en datter med Iver Eriksen Bratbjerg. 1 barn D0. Axel Gregersen og Anne Christensdatter havde hans forældre boende på aftægt i 1860. De fik mindst 1 barn D1.


D0. Anne Cathrine Christensen f. 5/4 1852 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted. Hun fik 1 barn E1.


E1. Katrine Kristensen f. 11/4 1876 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


D1. Caroline Kjerstine Axelsen f. 15/9 1854 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/2 1936, 81 år gl. i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 4/11 1879 i Vust Kirke m. Jens Christian Thomsen (søn af husmand Thomas Christian Jensen og hustru Dorthe Kirstine Pedersdatter) f. 7/10 1855 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/7 1897, 41 år gl. i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, landmand i Vust. De havde hendes forældre boende i 1880. De fik tilsyneladende ingen børn.
Caroline Kjerstine Axelsen blev g. 2. gang 28/12 1898 i Vust Kirke m. Thomas Pedersen (søn af Peder Thomsen Oddershede og hustru Maren Andersdatter) f. 4/1 1854 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, husmand i Klim. Hans søster Petrine Pedersen blev gift med I-A6.B5.C2.D1 Peder Christian Pedersen Myrup. Hans søster Inger Cathrine Pedersens søn Thomas Christiansen Oddershede blev gift med I-A6.B5.C2.D3.E1 Mariane Petrine Eriksen


C3. Else Marie Gregersdatter f. 7/10 1820 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

.

C4. Mads Christian Gregersen f. 20/1 1823 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


C5. Chresten Gregersen f. 30/10 1826 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, murer, d. 9/1 1901, 74 år gl. i Vust By og Sogn, Vester Han/Thisted som fattiglem, g. 6/9 1856 i Lild Kirke m. Else Maria Jensdatter Bruun (datter af smed og husmand Jens Christian Sørensen Bruun, Lund og hustru Mariane Jeppesdatter) f. 15/8 1830 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/4 1903 72 år gl. i Vust By og Sogn, Vester Han/Thisted som fattiglem. De fik 10 børn D1-D10.


D1. Jens Nikolaj Christensen f. 20/12 1856 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, skrædder, d. 12/12 1897, 40 år gl. på Lild Fattiggård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 6/4 1882 i Aggersborg Kirke m. Ane Marie Pedersen (datter af husmand Søren Pedersen og hustru Anne Kathrine Sørensdatter) f. 29/9 1858 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted. I 1890 boede de i Tømmerby Sogn. I 1901 boede enken Ane Marie Kristensen på Lild Fattiggård sammen med de yngste børn. De fik 8 børn E1-E8.


E1. Emma Katrine Christensen f. 3/3 1883 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring.

E2. Else Katrine Christensen f. 21/7 1884 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring.

E3. Søren Peter Christensen f. 5/11 1885 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring.


E4. Aksel Myrup Kristensen f. 27/12 1886 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/12 1965, 78 år gl. på Sygehuset i Løgstør, begr. i Salling Sogn, Slet/Aalborg, arbejdsmand, indsidder, g. 11/8 1912 i Næsborg Kirke m. Bodild Marie Jørgensen (datter af murer Anders Kristian Jørgensen og hustru Mette Kirstine Jørgensen) f. 31/8 1894 i Kornum Sogn, Slet/Aalborg, d. 8/4 1947, 52 år gl. på Sygehuset i Løgstør, begr. i Salling Sogn, Slet/Aalborg. De fik 7 børn F1-F7.


F1. Edna Myrup Kristensen f. 7/11 1912 på Næsborg Mark, Næsborg Sogn, Slet/Aalborg, d. 29/5 1976 i Kølby, Farstrup Sogn, Slet/Aalborg, i 1930 var hun kokkepige i Næsborg, g. 14/5 1937 i Salling Kirke m. Poul Frandsen Nielsen (søn af gårdejer Anton Marinus Nielsen og hustru Severine Kristine Frandsen) f. 20/4 1914 i Kølby, Farstrup Sogn, Slet/Aalborg, d. jan. 1982, 67 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, statshusmand i Farstrup Sogn, gårdejer i Kettrup Sogn 1947-1977. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Charly Nielsen f. 1940, g.m. Christa Porsborg Gatten f. 1946. De har fået 2 børn H1-H2.

Christa Gattens farbror Aage Gatten blev gift med II-A2.B7.C6.D7.E5 Ester Juliane Myrup.


H1. Allan Gatten Nielsen f. 1967.

H2. Marianne Gatten Nielsen f. 1970.


G2. Ingelise Nielsen f. 1946, g.m. Jørgen Freddy Baand Pedersen f. 1945. De har fået 1 barn H1.


H1. Trine Yvonne Baand Pedersen f. 1970.


F2. Ida Myrup Kristensen f. 25/7 1914 i Næsborg By, Næsborg Sogn, Slet/Aalborg, d. 2008, 94 år gl., g. 24/3 1936 i Salling Kirke m. Sigurd Sørensen Christensen (søn af fisker Mads Sørensen Christensen, Løgstør og hustru Kirstine Frandsen) f. 26/7 1908 i Rønbjerg, Bjørnsholm Sogn, Slet/Aalborg, fisker i Løgstør. De fik 4 børn G1-G4.


G1. Bent Myrup Christensen f. 12/6 1936 i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, døbt Bent Sørensen Christensen, fik navneforandring i 1970, d. 17/2 1987, 50 år gl. i Nykøbing Mors, Morsø Sønder/Thisted, uddannet inden for herreekvipering, g. 3/4 1958 i Hørup Kirke m. Ragna Edith Adamsen ’Tutte’ (datter af vognmand Peter Smedegaard Adamsen og hustru Poula Emilie Møller Poulsen) f. 15/9 1936 i Kjellerup, Hørup Sogn, Lysgård/Viborg, d. 23/4 2011, 74 år gl. i Nykøbing Mors, Morsø Sønder/Thisted, navneforandring til Tutte Adamsen i 1996. De fik 2 børn H1-H2.


H1. Jessie Myrup Christensen f. 1959, g.m. Jesper Bech Christensen f. 1954. De har fået 2 børn I1-I2.


I1. Malene Bech Christensen f. 1980.

I2. Thomas Bech Christensen f. 1986.


H2. Ole Myrup Christensen f. 1963, g.m. Rita Kjelde.


G2. Torben Sørensen Christensen f. 31/12 1942 i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, d. 15/3 1977, 34 år gl. i Nykøbing, fisker ’Jessie Myrup’, g.m. Iris Johanne Poulsen f. 1946. Æ.o. De fik 2 børn H1-H2.


H1. Tina Myrup Christensen f. 1967.

H2. Helle Myrup Christensen f. 1971.


G3. Bodil Sørensen Christensen f. 1949, g.m. Knud Mikkelsen. De har fået 2 børn.


G4. Carsten Sørensen Christensen f. 1951, g. m. Henny Brund f. 1957. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Diana Christensen f. 1979.

H2. Carina Christensen f. 1979.


F3. Meta Kirstine Myrup Kristensen f. 29/6 1917 i Tolstrup, Næsborg Sogn, Slet/Aalborg, g. 26/5 1945 i Løgstør (borgerligt) m. Svend Aage Lynge Jensen f. 22/4 1917 i Søttrup, Ulstrup Sogn, Års/Aalborg, skomager. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Merete Lynge Jensen f. 1945, g. m. Søren Dige Have f. 1947. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Morten Dige Have f. 1969.

H2. Mette Dige Have f. 1972.


G2. Mogens Lynge Jensen f. 1949, g. m. Lonny Susanne Hansen f. 1952. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Heidi Lynge Jensen f. 1969.

H2. Mads Lynge Jensen f. 1984.


G3. Kirsten Lynge Jensen f. 1955, g. m. Jan Bech Rump f. 1953. De har fået 1 barn H1.


H1. Thomas Lynge Rump f. 1975.


F4. Hagbard Myrup Kristensen f. 20/10 1918 i Salling, Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 8/1 1919, 2½ md. gl. s.st.


F5. Edith Myrup Kristensen f. 29/5 1920 i Salling, Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 15/5 2003, 82 år gl. i Terndrup Sogn, Hellum/Aalborg, g. 5/7 1942 i Løgstør Sogn m. Peder Møller Jensen Vammen (søn af mejerist Edvard Møller Jensen Vammen og hustru Anna Elisabeth Rodkjær) f. 3/2 1917 i Sønderbæk Sogn, Sønderlyng/Viborg, d. 1997, 80 år gl., malermester. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Freddy Møller Vammen f. 1942


G2. Thorkild Møller Vammen f. 1945, g.m. Annelise Marie Jensen f. 1940. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Kia Nielsen f.1966.

H2. Kim Møller Vammen f. 1974.


G3. Grethe Møller Vammen f. 15/12 1923 i Salling, Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 19/2 1995, 71 år gl. i Struer Sogn, Hjerm/Ringkøbing, g. 7/11 1952 m. Knud Hedegaard Jensen (søn af murermester Anton Jensen og hustru Pouline Marie Poulsen) f. 19/12 1929 i Fredericia Sogn, Elbo/Vejle, d. 6/2 2015, 85 år gl. i Struer Sogn, Hjerm/Ringkøbing, lokomotivfører. De har fået 2 børn G1-G2.


H1. Morten Nødskov f. 1969.


F6. Grethe Myrup Kristensen f. 1923, g. m. Knud Hedegaard Jensen f. 1929, d. 2015. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Ann Dorthe Hedegaard Jensen f. 1953, g. m. Helge Hyldahl Jensen f. 1948. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Marianne Hyldahl Jensen f. 1981.

H2. Anders Hyldahl Jensen f. 1983.


G2. Niels Erik Hedegaard Jensen f. 1961, x Hanne Knop f. 1962.


F7. Gudrun Myrup Kristensen f. 9/7 1930 i Salling, Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 7/3 2013, 82 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, g. 14/8 1949 i Salling Kirke m. Christian Andersen (søn af husmand Jens Christian Andersen og hustru Karen Kirstine Nielsen) f. 14/4 1926 i Sebber Sogn, Slet/Aalborg, d. 31/7 2017, 91 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, arbejdsmand i Løgstør. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Norma Myrup Andersen f. 28/1 1950 i Salling By og Sogn, Slet/Aalborg, d. 28/8 2007, 57 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, mejeriarbejder, g.m. Kresten Schmidt Jensen, f. 8/11 1943, d. 20/2 2018, 74 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, chauffør.


G2. Bjarne Myrup Andersen f. 10/2 1961 i Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 11/5 2022, 61 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, maler.

 

E5. Mathilde Kristensen f. 25/9 1888 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/2 1894, 5 år gl. på Thisted Amts Sygehus, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E6. Laura Kristensen f. 5/11 1889 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Madsen.


E7. Klara Christensen f. 12/8 1891 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Johansen.


E8. Ida Marie Christensen f. 9/4 1893 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D2. Kirstine Marie Christensen f. 21/5 1859 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D3. Elisabeth Christensen f. 6/4 1861 i Torp, Klim Sogn, Vester Han/Thisted.

D4. Caspar Christensen f. 30/9 1864 i Vust Fattighus, Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

D5. Gregers Christensen f. 16/2 1866 i Vust Fattighus, Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

D6. Caroline Marie Christensen f. 27/11 1868 i Vust Fattighus, Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

D7. Else Katrine Christensen f. 27/3 1870 i Vust Fattighus, Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


D8. Ottimine Christensen f. 25/6 1871 i Vust Fattighus, Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/6 1917, 46 år gl. i Vang By og Sogn, Hundborg/Thisted, g. 1892/1894 m. Mads Christian Christensen (Hørsted) (søn af gårdmand Christen Nielsen (Hørsted) og hustru Gjertrud Christiansdatter Øsløs) f. 7/12 1871 i Vang Sogn, Hundborg/Thisted, d. 3/7 1951, 79 år gl. Århus, Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, husmand i Vang. Fra 1901 havde de hendes søster Nicoline boende. De fik 4 børn E1-E4.

Mads Christian Christensen blev g. 2. gang m. hendes søster II-A2.B8.C5.D9 Nicoline Christensen.


E1. Christen Nielsen Christensen f. 5/1 1894 i Vang By og Sogn, Hundborg/Thisted, d. 17/1 1894, 2 uger gl. s.st.


E2. Christen Nielsen Christensen Hørsted f. 4/1 1895 i Vang By og Sogn, Hundborg/Thisted, døbt Christen Nielsen Christensen, d. 8/9 1966, 71 år gl. på Plejehjemmet Langballe Bakke, Mårslet Sogn, Ning/Århus, chauffør, g. 23/5 1920 i Harlev Kirke m. Marta Marie Jørgensen (datter af arbejdsmand Theodor Jørgensen og hustru Rasmine Birte Marie Rasmussen) f. 25/3 1894 i Tåstrup By, Harlev Sogn, Framlev/Århus, d. 5/4 1944, 50 år gl. i Århus, Hasle/Århus. Han fik navneændring til familienavnet Hørsted den 13/4 1937. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Ernfred Hørsted f. 29/4 1921 i Århus, Skt. Johannes Sogn, Hasle/Århus, døbt Ernfred Hørsted Christensen, d. 19/7 1997, 76 år gl. i Åbyhøj, Åby Sogn, Kær/Aalborg, bogbinder, g. 31/12 1944 i Århus Sct. Pauls Kirke m. Anna Katrine Jensen (datter af slagter Thomas Christian Jensen og hustru Kristine Madsen) f. 19/7 1922 i Sevel Sogn, Ginding/Ringkøbing , d. 20/1 2011, 88 år gl. i Åbyhøj, Åby Sogn, Kær/Aalborg. Han fik navneændring til familienavnet Hørsted den 13/4 1937. De fik 4 børn G1-G4.


G1. En dødfødt dreng f. og d. ca. 1946 i Århus, Skt. Johannes Sogn, Hasle/Århus.


G2. Flemming Hørsted f. 1947, g. m. Inge Sørensen f. 1953. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Majbrith Hørsted f. 1978 x Kasper Toustrup f. 1975. De har fået 3 børn I1-I3.


I1. Ella Hørsted-Toustrup f. 2008.

I2. Martha Hørsted-Toustrup f. 2010.

I3. Johanne Hørsted-Toustrup f. 2015.


H2. Louise Hørsted f. 1983 x Claes Leimann f. 1983. De har fået 3 børn I1-I3.


I1. Eskild Hørsted Leimann f. 2010.

I2. Agnes Hørsted Leimann f. 2013.

I3. Lauge Hørsted Leimann f. 2015.


G3. Martha Hørsted f. 16/2 1951 i Århus, Skt. Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. 17/2 1951, 1 dag gl. s.st.

G4. Bent Hørsted f. 1952.


F2. Irma Hørsted f. 22/4 1922 i Århus, Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, døbt Irma Hørsted Christensen, d. i Randers Sogn, Støvring/Randers, g. 4/11 1944 i Århus Sct. Pauls Kirke m. Aage Erik Rasmussen (søn af maskinassistent Viggo Rasmussen og hustru Rasmine Olsen) f. 16/4 1921 i Århus, Sct. Pauls Sogn, Hasle/Århus, d. i Randers Sogn, Støvring/Randers, skræddermester. Hun fik navneændring til familienavnet Hørsted den 13/4 1937. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Per Hørsted Rasmussen f. 20/10 1945 i Århus, Skt. Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. i Randers Sogn, Støvring/Randers.

G2. Allan Hørsted Rasmussen f. 1947, d. 19/12 2008, 61 år gl. i Randers Sogn, Støvring/Randers.


F3. Lilly Ottemine Christensen Hørsted f. 23/11 1924 i Århus, Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, døbt Lilly Ottemine Hørsted Christensen, d. i Århus, Hasle/Århus, bogbinder, g. 25/3 1945 i Århus Sct. Pauls Kirke m. Erik Jensen (søn af portør Laurs Jensen og hustru Johanne Katrine Lauritzen) f. 3/1 1922 i Aalborg, Vor Frue Sogn, Fleskum/Aalborg, d. i Aalborg, Fleskum/Aalborg, tømrer ved statsbanerne. Hun fik navneændring til familienavnet Hørsted den 13/4 1937. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Finn Hørsted Jensen f. 1946.

G2. Poul Erik Hørsted Jensen.


E3. Karl Martinus Christensen f. 14/1 1897 i Vang By og Sogn, Hundborg/Thisted.

E4. Gerhard Christensen f. 29/12 1898 i Vang By og Sogn, Hundborg/Thisted.


D9. Nicoline Christensen f. 24/12 1872 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/3 1929, 56 år gl. i Vang By og Sogn, Hundborg/Thisted, g. 30/3 1919 i Vang Kirke m. Mads Christian Christensen (Hørsted) (søn af gårdmand Christen Nielsen (Hørsted) og hustru Gjertrud Christiansdatter Øsløs) f. 7/12 1871 i Vang Sogn, Hundborg/Thisted, d. 3/7 1951, 79 år gl. Århus, Sankt Lukas sogn, Hasle/Århus, husmand. Han var gift 1. gang m. hendes søster D8. Ottimine. De fik ingen børn.

Mads Christian Christensen var gift 1. gang m. hendes søster D8. Ottimine Christensen.


D10. Mathilde Kristensen f. 11/6 1876 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.


C6. Else Katrine Gregersdatter f. 1/2 1830 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted. 


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Chresten Nielsen

38

Gift

Mand

Husmand og fisker.

Kirsten Jensdatter

37

Gift

Hans kone


Else Marie Chrestensdatter

12

Ugift

Deres barn


Jens Chrestensen

4

Ugift

Deres barn


Niels Chrestensen

1

Ugift

Deres barn


Niels Chrestensen

63

Enke

Mandens fader

Fattig, går i dagleje og fisker og husflid

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Christen Nielsen Myrup

51

Gift

Mand

Husmand med jord

Kirsten Jensdatter

50

Gift

Hans kone


Jens Christensen

18

Ugift

Deres barn


Niels Christensen

11

Ugift

Deres barn


Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 16.03.2024 af Lis Myrup