I-A1 Maren

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A1.-grenenA1. Maren Lauridsdatter (1754-1832)


A1. Maren Lauridsdatter blev f. 1754 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som datter af  I-Stamforældre "Laurids Pedersen og Bodild Lauridsdatter i Myrup" og døbt 'Maren' 4/8 1754 i Lild Kirke. Faddere var Jens Mogensen i Glæde, Peder Lauridsen i Hvolle, Poul Pedersen i S. Skadhauge, Maren Poulsdatter, Peders hustru i S. Skadhauge og Maren Nielsdatter i Roelsgaard.


Ungkarl Chresten Lauridsen af Bjerget Mølle og Maren Lauridsdatter af Myrup blev gift 8/4 1779 i Lild Kirke. Forlovere var Laurids Pedersen og Peder Hansen. Christen var 24 år og Maren var 25 år gammel.


Chresten Laurssen, kaldet Christen Larsen Møller, blev f. 1755 i Bjerget Mølle, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af ”Laurits Sørensen og hustru Birgitte Christensdatter i Bjerget Mølle”, døbt ’Chresten’ 15/4 1755 i Lild Kirke.


De boede i Bjerget Mølle ifølge kirkebøgerne. I 1793 og 1797 boede de ifølge kirkebøgerne Under Bjerget.  I folketællingen i 1787 er han opført som ”bonde og husmand og fisker ved havet”, og de boede i Kæret i Lild Sogn. Jeg mener, at Bjerget Mølle og Under Bjerget begge hører til Kæret. I 1787 havde de Lars Christensen 4 år boende, men han er ikke fundet som deres barn i kirkebøgerne (heller ikke i nabosognene), og han fremgår ikke af senere folketællinger. Måske var han et plejebarn.


Folketællingen for 1787 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Kjered:I 1801 boede de i Kæret, og husholdningen bestod af Christen og Maren med deres børn Birte, Lars Christian, Søren og Bodil, samt Birtes datter Anne. Christen er opført som husmand med jord. Den ældste søn Christen var enten gift eller ude og tjene.


Folketællingen for 1801 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Kiæret Bye:
Maren Larsdatter, "aftægtshusmand Christen Larsen Møllers hustru på Kæret", d. 9/4 1832, 78 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


Christen Larsen Møller d. 22/1 1840, 84 år gl. som aftægtsmand hos sin søn I-A1.B6 Søren Møller i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


De fik 7 børn B1-B7, hvoraf mindst 5 blev voksne.


B1. Christen Christensen f. 1779 i Bjerget Mølle, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 25/4 1779.


B2. Birte Christensdatter f. 1780 i Bjerget Mølle, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 10/12 1780. Fik en datter med udlagt barnefader Peder Larsen Lund i Nørklit i Lild Sogn. 1 barn C1.


C1. Anne Christensdatter f. 1800 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 30/10 1800.


B3. Lars Christensen f. ca. 1783. Fremgår af folketællingen af 1787, men ikke fundet i kirkebøgerne. Måske var han et plejebarn.


B4. Bodil Christensdatter f. 1787 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 20/5 1787, d. 2/12 1787, 7 mdr. gl. s.st.


B5. Lars Christian Christensen (Møller) f. 1789 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 3/5 1789, d. 12/12 1872, 83 år gl. som fattiglem i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 28/12 1817 i Lild Kirke m. Ingeborg Jørgensdatter (datter af Jørgen Nielsen, Tømmerby og hustru Anne Pedersdatter) f. 1791 i Tømmerby, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 13/11 1791, d. 7/2 1870, 78 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.  I 1840 boede de Vesten Bjerget, og han er opført som husmand, lever af fiskeri. I 1834 og 1845 var han fisker og boede til leje hos husmand Niels Bertelsen i Kæret, Lild Sogn. De fik ingen børn.


B6. Søren Christensen (Møller) f. 1793 i Under Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 20/1 1793, g. 8/6 1813 i Lild Kirke m. Anne Johanne Andersdatter fra Norge, d. 1825-1831. Hun kaldes også Johanne Andersdatter ved nogle af børnefødslerne. De forlod Lild i 1825 og flyttede til Ovtrup Sogn på Mors ifølge kirkebogen, men om de flyttede dertil eller ombestemte sig, vides ikke. Johanne Andersdatter og hendes datter Mariane Sørensdatter er ikke fundet døde i det sogn. De er ikke registeret kommet retur til Lild Sogn. De fik 5 børn C1-C5, hvoraf de 4 døde som små.


C1. Kristen Sørensen f. 30/6 1813 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C2. Marie Anne Sørensdatter f. 14/3 1815 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/5 1818, 3 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C3. Mariane Sørensdatter f. 12/12 1818 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1825-1832.

C4. Anna Bolethe Sørensdatter f. 28/7 1820 (tvilling) i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, hjemmedøbt, d. 29/11 1820, 4 mdr. gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C5. Anders Sørensen f. 28/7 1820 (tvilling) i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, hjemmedøbt, d. 14/11 1820, 4 mdr. gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


Søren Christensen (Møller) fik en datter med pigen Anne Jørgensdatter (ca. 1800-1840) tjenende i Nørklit, Lild Sogn. 1 barn C6.


C6. Anne Kirstine Sørensdatter f. 9/8 1828 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


Anne Jørgensdatter blev senere gift 1832 med Christian Poulsen Horn (1811-1862) fra Lille Myruphus, som efter Anne Jørgensdatters død blev gift 1841 med Maren Christensdatter (Damsgaard) (1812-?), som senere blev gift 1869 med I-A5.B2.C4 Peder Christian Christensen (Madsbøl).


Mellem 1815-1820 betegnes Søren Christensen Møller som husmand i Jonshus, Lild Sogn. I 1828 og 1831 husmand på Kæret, Lild Sogn..


Søren Christensen (Møller) blev g. 2. gang 31/7 1831 i Lild Kirke m. Anne Jensdatter. Hun var 28 år, han var 38 år gl. Hun var datter af husmand Jens Thomassen og hustru Maren Jensdatter f. 1802 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 28/5 1802. De fik 3 børn C7-C9.

I 1840, 1845 og 1850 var han husmand og fisker i Kæret, Lild Sogn. I 1855 boede de på Bjerget, Lild Sogn og havde hans svigermoder boende, enken Maren Jensdatter.

Søren Christensen (Møller) døde 21/5 1865, 72 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, som aftægtshusmand hos sin søn I-A1.B6.C9 Jens Andreas Sørensen på Kæret. Ane Jensdatter døde 5/4 1884, 81 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, som enke efter husmand Søren Møller, aftægtskone hos sin søn I-A1.B6.C9 Jens Andreas Sørensen på Kæret.


C7. Mariane Sørensdatter f. 23/2 1832 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/8 1921, 89 år gl. i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 19/4 1855 i Lild Kirke m. enkemand Peder Nielsen (Skomager) (søn af indsidder Niels Pedersen (Husby), Ullerup og hustru Kirsten Olesdatter) f. 1791 i Ullerup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, døbt 25/4 1791, d. 2/2 1870, 81 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Hun var 23 år, og han var 64 år, da de blev gift. Peder Nielsen var husmand på Vesten Bjerget, Lild Sogn. De fik 5 børn D1-D5.

Peder Nielsen var gift 1. gang 8/4 1821 i Lild med Marianes mormors søster, enken Else Jensdatter (1776-1854) (datter af husmand og skoleholder Jens Pedersen (Skolemester) og Anne Nielsdatter). Mariane var tjenestepige hos Peder Nielsen Skomager og Else Jensdatter i 1850.

Mariane Sørensdatter blev g. 2. gang 11/3 1872 i Lild Kirke m. sin morbror Peder Christian Jensen (Kikkenborg) (søn af husmand Jens Thomassen og hustru Maren Jensdatter) f. 7/7 1814 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/7 1889, 75 år gl. Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Peder Christian Jensen var ved giftermålet i tjeneste hos Casper Josva Prætzman Larsen (familie III) i Koldkjær. Hun var 40 år, og han var 58 år og fraskilt, da de blev gift. Peder Christian Jensen (Kikkenborg) var landpost og husmand i Lild Sogn. De fik 2 børn D6-D7.

Peder Christian Jensen var g. 1. gang m. Maren Kirstine Nielsdatter (1825-?) (datter af Niels Christian Pedersen og hustru Maren Katrine Simonsdatter), med hvem han havde 5 børn. 


D1. Niels Christian Pedersen f. 30/1 1856 i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/3 1937, 81 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, daglejer i Kæret, g. 20/11 1884 i Lild Kirke m. Ane Cathrine Pedersen (datter af gårdmand Peder Krogh Pedersen, Græsbøl og hustru Nicoline Christine Andersdatter) f. 3/10 1857 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/1 1941, 83 år gl. Niels Christian Pedersen var daglejer i Hjardemål Sogn. De fik 3 børn E1-E3, 2 af børnene døde små.

Ane Cathrine Pedersen var søster til I-A1.B6.C7.D2 Else Kirstine Marie Pedersens mand Peder Christian Krogh Pedersen.


E1. Nikoline Christine Petrine Andrea Pedersen f. 26/1 1886 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/8 1899, 13 år gl. på Fjerritslev Sygehus, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E2. Peder Johannes Pedersen f. 24/6 1890 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/4 1941, 50 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 14/5 1915 i Lild Kirke m. III-A9.B11.C2.D1 Ane Marie Pedersen (datter af husmand Lars Christian Pedersen (Kold) og hustru Else Margrethe Pedersen) f. 27/6 1889 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/5 1980, 90 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Peder Johannes Pedersen var husmand i Ullerup, Aggersborg Sogn, senere fisker, arbejdsmand og murer i Frøstrup, Tømmerby Sogn. Han var ved sin død forhenværende murer og invaliderentenyder. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Peter Marthinus Pedersen f. 27/7 1915 i Ullerup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, snedker, g. 25/11 1945 i Skt. Pouls Kirke, Galten Sogn m. Ellen Marie Almskou Andersen (datter af tjenestekarl Anton Andersen og hustru Alma Cathrine Almskou) f. 1/2 1917 i Århus Sankt Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. 15/2 1976, 59 år gl. i Randers Sogn, Støvring/Randers. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Inger Almskou Pedersen f. 1946, g.m. Karsten Andersen.

G2. Jørgen Almskou Pedersen f. 1952, g.m. Ketty Søndergård.

G3. Lisbeth Almskou f. 1955.


F2. Edith Petrine Kirstine Pedersen f. 9/4 1918 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Frantzen.

 

F3. Astrid Pedersen f. 28/3 1919 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/8 2001, 82 år gl. i Tilsted Sogn, Hundborg/Thisted, g. 27/12 1946 i Tømmerby Kirke m. Christian Mouritsen Frost (søn af husmand Peder Nielsen Frost, Sjørring og Ane Johanne Mouritsen) f. 30/4 1914 i Sperring Sjørring Sogn, Hundborg/Thisted, d. 7/12 1955, 41 år gl. i Tilsted Sogn, Hundborg/Thisted. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Else Frost f. 15/2 1945 i Skt. Johannes Sogn, Århus, Ning/Århus, d. 9/12 2006, 61 år gl. i Herning Sogn, Hammerum/Ringkøbing.


G2. Kaj Frost f. 1948, g.m. Helle.


E3. Peter Martinus Pedersen f. 7/12 1893 i Kæret, Lild sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/11 1896, knap 3 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D2. Else Kirstine Marie Pedersen f. 6/2 1858 i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 30/10 1885 i Lild Kirke m. Peder Christian Krogh Pedersen (søn af Peder Krogh Pedersen, Græsbøl og Nicoline Christine Andersen) f. 26/9 1859 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted.

Peder Christian Krogh Pedersen var bror til I-A1.B6.C7.D1 Niels Christian Pedersens hustru Ane Cathrine Pedersen


D3. Ane Kirstine Pedersen f.28/9 1860 i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/3 1866, 5 år gl. af strubehoste i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D4. Søren Christian Møller Pedersen f. 13/7 1865 i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/3 1947, 81 år gl. i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 13/7 1892 i Thorup kirke m. Karen Kirstine Olsen (datter af husmand Ole Kristian Jørgensen Klattrup og Maren Kirstine Theodosiusdatter) f. 4/6 1865 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/7 1931, 66 år gl. i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted. Søren Christian Møller Pedersen var husmand i Thorup. De fik 5 børn E1-E5.


E1. Maren Kirstine Pedersen f. 22/10 1893 i Vester Thorup, Vester Han/Thisted, d. 3/11 1893, 11 dage gl. s.st.

E2. Ole Kristian Pedersen f. 21/10 1894 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1973, 79 år gl., husmand i Vester Thorup Sogn.

E3. Maren Kirstine Pedersen f. 25/8 1896 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E4. Niels Peter Pedersen f. 20/6 1898 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E5. Kirsten Marie Pedersen f. 10/10 1900 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


D5. Ane Kirstine Pedersen f. 25/4 1867 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/3 1953, 85 år gl. i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, g. ca. 1903 m. Kristian Justesen (søn af husmand Laurits Mouritsen Justesen og hustru Maren Thomasdatter) f. 16/5 1879 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/4 1944, 64 år gl. på Vesløs Mark, Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted. Han var gårdejer i Vesløs Mark. De fik 5 børn E1-E5.

Kristian Justesen var bror til I-A1.B6.C7.D6 Petrea Pedersens mand Anthon Justesen.


E1. Laurits Martinus Justesen f. 23/10 1904 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 15/12 1975, 71 år gl. i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, ugift.  Han overtog gården på Vesløs Mark.


E2. Mathilde Petrea Justesen f. 10/2 1906 I Vesløs sogn, Vester Han/Thisted.


E3. Åge Justesen f. 29/9 1907 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/10 1989, 82 år gl. i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted. Ugift.


E4. Petrea Justesen f. 24/5 1909 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, g. 17/1 1935 i Vesløs Kirke m. Jens Mikkelsen (søn af husmand Mikael Christian Mikkelsen, Nr. Skjoldborg og hustru Inger Marie Larsen) f. 21/2 1895 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg Sogn. Han var husmand i Nørre Skjoldborg, senere gårdejer i Tødbøl, Kallerup Sogn. De fik 4 børn.


E5. Thomine Justesen, ’Mine’, f. 11/2 1911 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, g. 6/1 1937 i Vesløs Kirke m. Jens Mikkelsen (søn af gårdmand Knud Laurits Mikkelsen og hustru Kirstine Engeline Jensen) f. 17/8 1895 på Thisted Bymark, Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, husmand på Thisted Bymark, senere postmand. De boede i Fårtoft v. Thisted. De fik 3 børn.


D6. Petrea Pedersen, ’Petrine’, f. 18/3 1872 Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/9 1905, 33 år gl. i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af lungebetændelse, g. 1/11 1901 i Lild Kirke m. Anthon Justesen (søn af husmand Laurits Mouritsen Justesen og hustru Maren Thomasdatter) f. 4/5 1872 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/5 1952, 80 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand på Vesten Bjerget, Lild Sogn. Han arbejdede på Roelsgård ved vielsen. De fik 3 børn E1-E3.

Anton Justesen var bror til I-A1.B6.C7.D5 Ane Kirstine Pedersens mand Kristian Justesen


E1. Maria Christine Justesen f. 29/8 1902 på Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/4 1982, 79 år gl. i Attrup Sogn, g. ca. 1951 m. Orla Stampe, bager i København. De flyttede til Attrup ca. 1962. Maria Christine Justesen var i 1944 syerske i København. De fik 2 børn.


E2. Magda Petrea Justesen f. 30/1 1904 på Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1975, 71 år gl. i Haverslev Sogn, Års/Aalborg, g. 9/4 1936 i Haverslev Kirke m. Aage Frederik Larsen (søn af husmand Jacob Christian Larsen og hustru Petrine Christensen) f. 4/6 1909 i Haverslev Sogn, Års/Aalborg, d. efter 1989. De boede begge i Skræm Sogn, da de blev gift. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Gunner Larsen f. 1937.


F2. Inga Petrine Larsen f. 1939. Hun har fået 1 barn G1.


G1. Mads.


F3. Knud-Erik Larsen f. 1944, g.m. Eva Staursbøl. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Sidse Larsen f. 1973.

G2. Mikkel Larsen.


E3. Lars Foged Justesen f. 27/4 1905 på Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/10 1986, 81 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Frøstrup, Tømmerby Sogn, g. 18/2 1930 i Tømmerby Kirke m. Kirstine Marie Andersen (datter af gårdmand Anders Christian Andersen (Norre) og hustru Marie Petrea Førby) f. 18/2 1910 i Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Gudrun Norre Justesen f. 1930, g. 1952 m. Gunner Kaspersen f. 1929, d. 2006. De har fået 5 børn G1-G5.

Gunner Kaspersen er tipoldebarn af III-A3 Lars Nielsen (Diernæs) og hustru Mariane Pretzmann. Gunner Kaspersens mor Margrethe Katrine Mikkelsen var søster til I-A6.B5.C2.D3.E2* Søren Mikael Mikkelsen. Hans fætter Kristian Jensen blev gift med I-A2.B4.C2.D2.E8.F2 Rita Thorhauge Kristensen – Gunners far Vilhelm Josva Kaspersen og Kristians mor Anna Kaspersen var søskende.

Gudrun Norre Justesens tipoldefar Poul Christensen Norre (1826-?) havde en bror Christian Christensen Norre (1831-?), som var farfar til Ejvind Christensen (1910), der blev gift med I-A8.B1.C6.D5.E1 Laurette Elisabeth Bundgaard


G1. Kjeld Norre Kaspersen f. 1953, g. 1978 m. I-A2.B4.C2.D3.E7.F1.G3.H1 Ulla Marie Rotbøll f. 1955. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Jesper Kaspersen f. 1981.

H2. Lars Kaspersen.


G2. Anette Margrethe Kaspersen f. 1956, g.m. Jørgen.  De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Kristoffer.

H2. Markus.


G3. Preben Ole Kaspersen f. 1959, g.m. Mette Mikkelsen.


G4. Marian Kaspersen f. 1964.

G5. Anja Kaspersen f. 1973.


F2. Erna Norre Justesen f. 1943, g.m. Ole Bak. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Jeanne Bak f. 1969.

G2. Ulrik Bak f. 1973.


D7. Thomas Christian Pedersen f. 28/10 1873 Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/5 1878, 4 år gl. i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af difteritis.


C8. Kirsten Maria Sørensdatter (Møller) f. 30/1 1835 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/4 1907, 72 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Der blev lyst til ægteskab for Kirsten Marie og barnets fader Knud Christian Poulsen, Aggersborg Sogn (søn af husmand Poul Jensen) i 1861 i Lild Kirke, men ingen vielse. ”Tillysning begyndt 7/11 1861. Standset efter 2. tillysning på grund af brudgommens vægring ved at indgår ægteskab”. De fik 1 barn D1.

I 1863 rejste hun til Vust Sogn som tjenestepige, og i 1866 til Ullerup som væverske. I 1890 boede hun hos sin broder I-A1.B6.C9 Jens Andreas Sørensen i Lild Sogn, hvor hun også døde. 1 barn D1.


D1. Poul Christian Knudsen f. 8/12 1861 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/2 1866, 4 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af strubehoste, samtidig med sin fætter I-A1.B6.C9.D1 Søren Christian Jensen Møller, Jens Andreas Sørensens søn.


C9. Jens Andreas Sørensen (Møller) f. 5/5 1838 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/11 1909, 71 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 8/12 1863 i Lild Kirke m. Voldborg Marie Jensdatter (datter af indsidder Jens Nielsen (Skolemester), Kæret og hustru Anne Kirstine Pedersdatter) f. 20/9 1829 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han var fisker og husmand i Kæret, Lild Sogn. I 1870 havde de hans mor Anne Jensdatter boende. De fik 3 børn D1-D3.


D1. Søren Christian Jensen Møller f. 4/11 1864 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/1 1866, 1 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af strubehoste, samtidig med sin fætter I-A1.B6.C8.D1 Poul Christian Knudsen, Kirsten Marie Sørensdatters søn.


D2. Jens Skolemester Jensen Møller f. 14/2 1867 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/2 1899, 32 år gl. på Thisted Sygehus, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, 3 mdr. før hans yngste søn Jens’s fødsel, g. 26/5 1893 i Lild Kirke m. Ane Hansen (datter af husmand Hans Petersen, Aagaards Mark og hustru Johanne Nielsdatter) f. 21/2 1868 på Ågårds Mark, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted. I 1890 tjente han på Diernæs, senere var han husmand i Kæret. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Søren Christian Johan Jensen f. 12/6 1894 i Kæret, Lild sogn, Vester Han/Thisted.

E2. Jens Skolemester Jensen f. 7/5 1899 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D3. Ane Johanne Jensdatter Møller f. 5/9 1868 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/6 1935, 66 år gl. på Asylet i Frøstrup, Tømmerby Sogn, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, ugift.


B7. Bodil Christensdatter f. 1796 i Under Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 1/1 1797, d. 22/4 1859, 62 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 30/4 1820 i Lild Kirke m. Peder Bollesen (søn af lægdsmand Bolle Henningsen, Nørklit og hustru Maren Eskildsdatter) f. 1789 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 21/5 1789, d. 4/4 1864, 73 år gl. i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som aftægtsmand hos sin søn I-A1.B6.C2 Lars Christian Pedersen (Bollesen). Han var husmand og tømrer i Kæret. I 1845 boede de i Græsbøllhus. De fik 7 børn C1-C7.


C1. Maren Kjerstine Pedersdatter f. /12 1820 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/12 1821, 1 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Lars Christian Pedersen (Bollesen) f. 8/6 1823 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/2 1887, 63 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, ”Født hvor han boede”, husmand og tømrer, g. 4/11 1856 i Lild Kirke m. Ingeborg Justdatter (datter af husmand Just Nielsen, Vester Thorup og hustru Dorthe Marie Nielsdatter) f. 1/12 1832 i Vester Torup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/11 1890, 57 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. I 1870 havde hendes mor Dorthe Marie Nielsdatter boende. Ingeborg havde en søn før ægteskabet D0. De fik 7 børn D1-D7.


D0. Jens Christian Christensen f. 20/3 1854 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted. Udlagt barnefader Christen Jensen, tjenestekarl i Juulstrup Røgtegård.


D1. Peder Christian Larsen f. 8/2 1857 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D2. Just Larsen (Bollesen) f. 4/5 1859 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1944. Forpagtede en gård i Dons v. Kolding, senere blev han gårdejer i Fovslet ved Kolding, gift 2 gange, første gang med lærerinden i Dons Mølle, anden gang i 1893 med en pige fra Dons. De fik 8 børn..


D3. Christen Larsen f. 7/11 1861 på Græsbøl Hede, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D4. Mads Larsen f. 25/1 1864 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D5. Søren Christian Larsen f. 14/4 1867 (tvilling) på Græsbøl Hede, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, tækker, g. 30/10 1893 på Han Herredernes Kontor m. Else Marie Christensen Møller (datter af gårdmand Christen Pedersen Møller og hustru Maren Kathrine Jensen) f. 5/3 1874 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik mindst 3 børn E1-E3.


E1. Ingeborg Larsen f. 6/12 1896 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

E2. Lars Christian Larsen f. 13/4 1898 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

E3. Christen Møller Larsen f. 118/1 1900 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D6. Niels Christian Larsen f. 14/4 1867 (tvilling) på Græsbøl Hede, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D7. Bolete Larsen f. 23/3 1870 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C3. Marie Kierstine Pedersdatter f. 18/2 1827 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1890, g. 25/4 1854 i Tømmerby Kirke m. Lars Nielsen (Horrebo) (søn af Niels Andersen og hustru Mette Lauridsdatter) f. 24/2 1801 i Skelsøhus, Skivum Sogn, d. 17/7 1871, 70 år gl. på Langvad Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Han var husmand på Langvad Hede, Tømmerby Sogn. De fik 3 børn D1-D3.

Lars Nielsen (Horrebo) var enkemand ved vielsen og var g. 1. gang m. Birthe Kirstine Andersdatter fra Nors (1809-1853), med hvem han havde 6 børn. 

Enken Marie Kirstine Horbo f. Pedersdatter blev g. 2. gang 1/4 1874 i Tømmerby Kirke m. Niels Christian Jensen (søn af Jens Christian Simonsen og hustru Bente Marie Nielsdatter). Hun var 47 år, og han var 51 år gl. og enkemand. Han blev f. 4/4 1823 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/5 1889, 66 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, vejmand, senere husmand på Kærup Hede, Tømmerby Sogn og ifølge en folketælling også dannebrogsmand.

Niels Christian Jensen var g. 1. gang m. Else Margrethe Maria Pedersdatter (datter af Peder Christian Nielsen Husby og hustru Else Katrine Svendsdatter) (1826-1871). Eftersom Niels ved vielsen stod som fattiglem på Kærup Hede, blev der givet tilladelse til vielsen fra Hjardemål Sogn 7/4 1874 og for Marie fra Tømmerby Sogn 16/4 1874. Marie Kirstine Pedersen boede som enke på aftægt hos sin datter Petrine Larsen i Vester Thorup Sogn i 1890.


D1. Birte Kirstine Larsen f.25/1 1855 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1888 i Turner County, South Dakota, USA, g. 25/11 1879 i Vester Thorup Kirke m. Jens Christian Guldhammer Nielsen (søn af blikkenslager Niels Kristian Jensen Guldhammer, Gøttrup og hustru Kirsten Larsdatter) f. 2/11 1857 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/2 1918, 60 år gl. i Gøttrup, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted. Han var lejehusmand og indsidder i Haverslev Sogn. De fik 7 børn E1-E7. 

De udvandrede til Amerika i 1884 og slog sig ned nær Irene, South Dakota, USA. Han kom tilbage til Danmark efter hustruens død. De fleste af Jens og Birtes børn blev i USA, og sønnerne skiftede navnet Nielsen ud med navnet Nielson/Nelson.

Jens Christian Guldhammer Nielsen blev gift 2. gang 1911-1918 m. Ane Pedersen Kjær. Han var da husejer og particulier i Gøttrup By.

Jens Christian Guldhammer Nielsens mor Kirsten Larsdatter var datter af Anne Cathrine Poulsdatter Horn, som også blev gift med I-A6.B8 Axel Christensen Myrup, Lild Sogn.


E1. Kirstine Marie Nielsen f. 22/1 1880 på Bonderup Vang, Haverslev Sogn, Års/Aalborg, d. 31/3 1881, 1 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted. ”Barnet døde under et ophold hos bedstefaderen Niels Guldhammer i Gøttrup”.


E2. Niels Kristian Nielsen Guldhammer f. 19/7 1881 i Haverslev Sogn, Års/Aalborg.

E3. Dødfødt drengebarn f. 19/9 1882 i Haverslev Sogn, Års/Aalborg.

E4. Christina Marie Guldhammer Nielson f. 1884 i USA, d. 1958, 74 år gl.

E5. Lawrence Guldhammer Nelson f. 1886 I USA, d. 1959, 73 år gl.

E6. Martin Nielsen (Guldhammer), kaldet Nielson f. 1887 i USA, d. efter 1918. Han flyttede med sin far tilbage til Danmark.

E7. Albert Nelson, ’Andrew’ f. 1886 i USA, d. 1959, 73 år gl.


D2. Bolette Marie Larsen f. 6/6 1856 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Hun fik et barn, hvor faderen er ukendt. På timånedersdagen for fødslen opholdt hun sig i Hunstrup Sogn. 1 barn E1.

Bolette Marie Larsen fik et barn med ungkarl Frants Nielsen fra Nors Sogn. 1 barn E2.


E1. Peter Vilhelm Tømmerby f. 14/5 1882 på Kærup Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Peter Vilhelm Nielsen. Han fik navneforandring i 1920. Han var i 1890 i pleje hos sin moster Petrine Larsen.


E2. Oluf Ferdinand Nielsen f. 16/5 1886 på Kærup Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 7/10 1910 i Lild Kirke m. Gertha Maria Larsen Djernes (datter af husmand Lars Christian Caspersen Djernes og hustru Mariane Olesen) f. 19/6 1886 på Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 2 børn F1-F2.

Oluf Ferdinand Nielsen var i 1890 i pleje hos I-A2.B4.C2 Christen Andersen, husmand og fisker, og Elene Larsdatter i Glæde, Lild Sogn. Gertha Maria Larsen Djernes var i 1901 tjenestepige hos I-A6.B5.C14 Jens Andreas Pedersen Bliksted på Holegård, Lild Sogn.

Gertha Maria Larsen Djernes’s farfar var III-A3.B10 Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs.


F1. Mariane Kristine Nielsen f. 9/12 1913 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Carlsen.


F2. Anna Kristine Nielsen f. 22/3 1924 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2008, 84 år gl., g.m. Christen Christoffersen (søn af Margrethe Christoffersen, enke efter husmand Christen Smed Jensby) f. 7/1 1915 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D3. Pethrine Larsen f. 12/6 1858 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Hun fik et barn med ungkarl Martin Kristensen. 1 barn E1.

Pethrine Larsen blev g. 19/2 1886 i Vester Thorup Kirke m. Niels Kibsgaard Nørgaard (søn af husmand Niels Johansen Nørgaard og hustru Marie Nielsen Kibsgaard) f. 30/9 1861 i Solbjerg Sogn, Morsø Nørre/Thisted, husmand og smed i Ullerup, Vester Thorup Sogn. De fik 10 børn E2-E11.


E1. Marie Kirstine Larsen f. 10/2 1883 på Tømmerby Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E2. Niels Kibsgaard Nørgaard f. 14/3 1888 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E3. Jens Andreas Nørgaard f. /4 1889 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/2 1892, 2½ år gl. s.st.

E4. Lars Kristian Pedersen Nørgaard f. /5 1890 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/1 1894, 3½ år gl. s.st.

E5. Jens Andreas Nørgaard f. 28/7 1892 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E6. Niels Kristian Nørgaard f. 31/10 1893 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E7. Lars Kristian Nørgaard f. 19/10 1895 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted..

E8. Anders Vinkel Nørgaard f. 1/3 1897 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E9. Martin Nørgaard f. 14/11 1898 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E10. Martine Nørgaard f. 2/3 1900 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E11. Elvius Nørgaard f. 10/11 1901 i Ullerup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


C4. Mariane Pedersdatter f. 18/7 1829 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/4 1839, 9 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C5. Johanne Maria Pedersdatter f. 10/10 1833 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C6. Else Maria Pedersdatter f. 3/9 1836 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C7. Birthe Maria Pedersdatter f. 3/9 1836 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 7/8 1859 i Lild Kirke m. Per Murtenssøn f. 20/7 1829 i Solberga, Sverige.


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Chresten Larsen

33

Gift

Mand

Bonde, husmand og fisker ved havet

Maren Larsdatter

33

Gift

Hans kone


Christen Chrestensen

9

Ugift

Deres barn


Lars Chrestensen

4

Ugift

Deres barn


Birthe Chrestensdatter

7

Ugift

Deres barn


Bodil Chrestensdatter

1

Ugift

Deres barn


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Christen Larsen

47

Gift

Mand

Husmand med jord

Maren Larsdatter

47

Gift

Hans kone


Søren Christensen

7

Ugift

Deres børn


Lars Christian Christensen

11

Ugift

Deres børn


Boddil Christensdatter

5

Ugift

Deres børn


Berte Christensdatter

20

Besvangr

Deres børn

Spinder

Anne Pedersdatter

1

Ugift

Den sidstes datter


Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register

Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 01.08.2023 af Lis Myrup