I-A6.B9 Peder

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A6.B9.-grenenB9. Peder Christensen Myrup (1816-1901)


B9. Peder Christensen (Myrup) blev f. 22/9 1816 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted som søn af I-A6 "husmand Christen Myrup og hustru Margrethe Madsdatter i Febbersted" og døbt ’Peder’ 23/9 1816 i Ræhr Kirke. Faddere var Peder Christian Nielsens hustru Sidsel Olesdatter i Pugdahl, pigen Maren xxdatter. Lars Hxxborg, Christian Hansen og ungkarl Lars Johannessen, alle af Ræhr.


Han blev konf. 10/4 1831 i Ræhr Kirke med karakteren ”Udmærket gode Kundskaber og et god forhold”.


I april 1831 efter konfirmationen flyttede han til Lild Sogn for at tjene der. I 1834 boede han i Hansted Sogn, Hillerslev/Thisted som omgangskolelærer, og i april 1839 flyttede han fra Hansted Sogn til Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, hvor han var omgangsskolelærer. Ifølge folketællingen fra februar 1840 står han opført som tjenestekarl hos Peder Christensen Bliksted og I-A6.B5 Anne Bergitte Christensdatter. Da han var fadder ved sin søster B5. Anne Bergitte Christensdatters barns dåb i november 1840, var han fra Snedsted Seminarium.


Han blev lærer fra Snedsted Seminarium i 1842 og tiltrådte derefter d. 1/10 1842 en stilling som hjælpelærer i Vang Sogn, Hundborg/Thisted.


Folketælling for 1845 for Thisted Amt, Hundborg Herred, Vang Sogn, Vang By, Sogneboligen"Skolelærer og kirkesanger, ungkarl Peder Christensen Myrup, hjælpelærer i Vang og pigen Else Christensdatter i Vang" blev g. 24/5 1845 i Vang Kirke. Peder var 28 år og Else var 34 år gl. Forlovere var gårdmand Christen Madsen, Vang og sognefoged Niels Christensen, Tvorup.


Else Christensdatter var datter af gårdmand Christen Madsen og hustru Anna Christensdatter og blev f. 22/4 1811 i Vang Sogn og døbt ’Else’ i Vang Kirke..


Peder Christensen blev lærer i Tømmerby Sogn fra 14/6 1845, så de flyttede til Tømmerby i 1845. Han havde sin nevø I-A6.B7.C3 Christen Nielsen Myrup boende som plejebarn fra nevøens mors død i 1846, da han var 7 år gammel, til nevøen flyttede til Thisted i 1856, 17 år gammel, da Peder Christensen Myrup blev lærer i Hillerslev Sogn.


Folketælling for 1850 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn, Tømmerby, SkolenP.C. Myrup var konservativt rigsdagsmedlem for Thisted amts 1. valgkreds (Bjergets Kro) fra 4/8 1852 - 27/2 1856. Ved rigsdagsvalget i 1852 blev han opstillet i Bjergets Kro, den senere Frøstrup kreds, mod tidligere folketingsmand i Vestervig, kammerråd C.A.H. Hansen fra Thisted, og opnåede dobbelt så mange stemmer som denne, og han blev da også genvalgt i de følgende valgperioder, 26/2 1853, 27/5 1853, 1/12 1854 og 14/6 1855.


Folketælling for 1855 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn, Tømmerby, Skolen
Han nedlagde sit mandat 27/2 1856 for ikke senere at lade sig opstille, og det skulle være fordi, der blandt egnens bønder var utilfredshed med, at han i den foregående samling havde været meget virksom ved udarbejdelsen af skoleloven, som mange mente gav lærerne for gode kår, så måske var det derfor han var tjenestefri i en årrække pga. hæshed. I perioden 1855 - 1856 var han desuden en af Folketingets sekretærer.


"Skolelærer Myrups kone i Tømmerby Else Christensdatter" d. 11/11 1854, 43 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted af tuberkulose.


De fik 5 børn C1-C5, to af dem døde som små. De 3 andre udvandrede til Amerika.


Et år senere blev "Skolelærer Myrup (Peder Christensen), enkemand boende i Tømmerby" gift 27/11 1855 i Tømmerby Kirke m. "Ane Margrethe Pedersdatter (Bjerregaard), opholdende sig hos Myrup". Peder var 39 år og Ane var 35 år.


Ane Margrethe Pedersdatter (Bjerregaard) var datter af husmand Peder Christian Andersen (Bjerregaard) og hustru Karen Marie Pedersdatter (Rømme) f. 11/3 1820 i Søborg, Vigsø Sogn, Hillerslev/Thisted og døbt ’Ane Margrethe’ i Vigsø Kirke..


I februar 1856, efter at han havde nedlagt sit mandat som rigsdagsmedlem, skiftede Peder Christensen Myrup til et nyt job som lærer i Hillerslev Sogn, Hillerslev/Thisted.


Knap 3 år efter at de var blevet blev gift, døde "skolelærer Myrups hustru Ane Margrethe Myrup f. Bjerregaard" i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted den 10/10 1858, 39 år gl.


De fik 2 børn C6-C7. Den ene døde som lille, den anden blev købmand i Thisted.


Enkemand og skolelærer Peder Christensen Myrup blev g. 3. gang 26/5 1859 i Skinnerup Kirke m. Maren Andersen. Peder var 42 år og Maren var 28 år gl. Forlovere var gårdmand Peder Overgaard og boelsmand Christen Andersen, begge af Skinnerup.


Maren Andersen var datter af gårdmand Anders Christensen Dollerup og hustru Christiane Tøgersdatter og blev f. 6/6 1830 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted og døbt ’Maren Andersen’ i Skinnerup Kirke.


I 1860 boede de i et hus i Skinnerup by i Skinnerup Sogn. Han havde en gård i Tingstrup, Thisted Landsogn  1862-1864, og en anden, ligeledes i Tingstrup, fra 1867-1870. Han boede i nabosognet Skinnerup fra 1870 og indtil 1876, hvor han fik sin afsked som lærer.


Folketælling for 1860 for Thisted Amt, Hundborg Herred, Skinnerup Sogn, Skinnerup By, et husFolketælling for 1870 for Thisted Amt, Hundborg Herred, Thisted Landsogn, Tingstrup, En gaard


"Entlediget (dvs. afskediget/pensioneret) skolelærer Myrups hustru Maren Andersen" d. 10/7 1881, 51 år gl. Tingstrup, Thisted Landsogn, begr. 15/7 i Skinnerup Sogn.


De fik 7 børn C8-C14, heraf døde 4 som små og 2 som teenagere.


Enkemand efter 3. ægteskab, pensioneret lærer Peder Kristian Myrup, Thisted, blev g. 21/12 1890 i Vester Vandet kirke m. Else Kirstine Stentoft, enke efter første ægteskab. Peder var 74 år og Else var 43 år gammel. Forlovere var Jens Peter Andersen, lærer i Vester Vandet og Kristian Peter Stentoft, Vester Vandet.


Else Kjerstine Steentoft blev f. 15/10 1847 i Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted som datter af gårdmand Poul Andersen Steentoft og hustru Karen Christensdatter.


I 1890 boede de hos deres svigersøn I-A6.B9.C8* Nicolaj Hansen i Tingstrup, Thisted Landsogn. Ved sin død i 1901 boede han, sammen med sin hustru Else Kirstine Steentoft, i Bisgårdsstræde i Thisted.


"Pensioneret lærer Peder Christensen Myrup" d. 6/3 1901, 84 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, begr. 11/3 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted.

"Enke efter forhenværende skolelærer og folketingsmand Peder Christensen Myrup Else Kirstine Myrup f. Steentoft" d. 11/7 1927, 79 år gl. i Bleghule, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted.


Peder Christensen Myrup var gift 4 gange. Mange af hans børn døde små. Af de 14 børn han fik, blev 5 voksne. De 3 ældste udvandrede til USA (C2-C4), en døde 27 år gammel, og den sidste C6. Laurids Myrup blev købmand i Thisted.


C1. Dødfødt dreng f. 21/8 1847 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Christian Myrup f. 15/8 1848 i Tømmerby Skole, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1903, 55 år gl. i Racine, Racine, Wisconsin, USA, g. 1880 m. Inger Marie Petersen, ’Mary’ f. sept. 1855 i Danmark. Christian Myrup emigrerede til Racine, Wisconsin, USA i 1870. De fik 1 barn D1.


D1. Olga Elsena Myrup f. 18/8 1880 i Racine, Racine, Wisconsin, USA, d. 3/5 1960, 79 år gl. i Racine, Racine, Wisconsin, USA, g. i Racine, Wisconsin m. Adolph Christian Munck (søn af Andrew Munck og hustru Kristina Carlson) f. 20/11 1880 i Racine, Wisconsin, USA, d. 25/3 1968, 87 år gl. i Kealia, Kauai, Hawaii, USA, begr. i Racine, Racine, Wisconsin, USA. De boede i Racine, Wisconsin. De fik ingen børn.


C3. Christen Madsen Myrup, kaldet Matt Myrup, f. 23/8 1849 i Tømmerby skole, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Han hjalp til med skoleundervisningen og degnegerningen, allerede før han blev konfirmeret. I 1855 var han bosat i gården Nystrup i Vang Sogn hos Jens Jensen, hvor han ”nyder midlertidig forsørgelse”. Det skyldes sikkert, at hans mor døde i 1854. Hun var fra Vang Sogn, så det er sikkert noget familie. I 1860 var han tilbage hos sin far og stedmoder i Skinnerup Sogn. Da han var 17 år gammel, kom han på Ranum Seminarium, men blev syg efter at have taget sin første eksamen og kom til København for at helbredes. Da han kom tilbage, tog han et kursus på Galtrup Højskole. Som 18 årig blev han lærer på en privatskole i N. Kongerslev. 

I foråret 1869 drog han til Amerika med dampskibet ”Sibiria”.

Christen Madsen Myrup blev g. 8/11 1877 i den danske kirke i Racine m. Bertha Emilie Berthelsen ”Emily” (datter af skomagersvend Jens Christian Berthelsen og hustru Jensine Jensen) f. 11/1 1855 i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 1920, 65 år gl. i Racine, Wisconsin, USA. De fik 8 børn D1-D8.

Bertha Emilie Berthelsen  emigrerede til Racine i 1869, da kom hun fra Hjørring Sogn, Vennebjerg/Hjørring. Christen Madsen Myrup blev senere en kendt redaktør i Racine, Wisconsin. Her kaldte han sig Matt Myrup. I 1929 var der en artikel i Thisted Amtsavis om ham, da han blev 80 år. Racine skal i øvrigt være en meget "dansk" by. Matt Myrup d. 5/1 1932, 82 år gl. i Racine, Racine, Wisconsin, USA.


D1. Agnes O. Myrup f. maj 1878 i Racine, Wisconsin, USA, d. 1954, 76 år gl., g. 9/8 1909 i Los Angeles, California, USA m. Leopold Budde Schilling (søn af lokomotivfører Nikolaj Fredrik Schilling og hustru Jacobine Jensen) f. 10/3 1885 i Århus Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, arbejder ved F.T. Myers i Racine. Han emigrerede til USA i 1907. De fik 5 børn E1-E5.


E1. Franczeska Mathilde Shilling, ’Francis’ f. 8/10 1910 i California, USA, g. i Lawrence, Kansas m. Bernard Frazier (søn af Clarence A Frazier og hustru Isa A) f. 1907 i Kansas, USA. De fik 2 børn F1-F2


F1. Sharon Lodeska Frazier f. 1936, g.m. Tom Britt.

Sharon Lodeska Frazier blev g. 2. gang m. George Cecil Cox. De bor i Washington DC. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Kathleen Larkin Britt Cox.

G2. Rebecca Leigh Britt Cox.

G3. Cecelia Diane Cox.


F2. Matt Myrup Frazier f. 1942..


E2. Landry Myrup Shilling f. 1911, g.m. Elsie Petersen f. 12/11 1911 i Wisconsin, USA, d. 27/6 1993, 81 år gl. i Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA. De boede i Racine, Wisconsin. De fik 1 barn F1.


F1. Elinore Shilling.


E3. Emily Shilling f. 1913 i Wisconsin, USA.


E4.  Myra Leone Shilling f. 6/3 1918 i Wisconsin, USA, d. 21/8 1998, 80 år gl. i Hagerstown, Maryland, USA, painter, art teacher, g. i Washington DC m. Maxim Maximovich Elias (søn af Maxim Konrad Elias og hustru Elena) f. nov. 1916, d. 1967, 50 år gl. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Maxim K. Elias f. 1940, gift.

F2. Alix M. Elias f. 1942.

F3. Natasha Elias, ‘Naja’ f. 1954, g.m. Bill Rosenbush.

F4. Nicole Elias, ‘Kiki’ f. 1954, g.m. Schmidt.


E5. Elsa Helene Shilling f. 9/1 1921 i Wisconsin, USA, d. 15/9 1996, 75 år gl., g. 26/4 1942 i Arkansas m. Chester Boyd Holtwick (søn af Jasper Lineaus Holtwick og hustru Ruth Ann Geringer) f. 5/12 1920, d. 2/7 1983, 62 år gl. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Timothy Holtwick.

F2. Robert Holtwick.

F3. Catherine Holtwick.


D2. Alfred Zimmerman Myrup f. 30/5 1880 i Racine, Racine, Wisconsin, USA, d. feb. 1982, 101 år gl. i Racine, Wisconsin, USA, g. 1919 m. Medyra Neffp. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Dødfødt pigebarn.


E2. Richard Naylor Myrup f. 3/11 1924 i Racine, Wisconsin, USA, d. 1/9 1992, 67 år gl., g. 1949 m. Veryl Mae Baker (datter af Harry E. Baker og hustru Rose Osenga) f. 1927. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Carol Ann Myrup f. 1951, g. m. Richard John Anderson f. 1952. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Kristin Marit Anderson f. 1981.

G2. Jennifer Rose Anderson f. 1984.

G3. David Richard Anderson f. 1990.


F2. James R. Myrup f. 1954, g.m. Denise Woznicki. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Ann Myrup f. 22/11 1988, d. 27/11 1988, 5 dage gl.

G2. Holly Myrup f. 1990.

G3. Kelly Myrup f. 1992.


F3. Steven Myrup f. 8/3 1959 i Racine, Wisconsin, USA, d. 4/1 2002, 42 år gl. i Long Beach, California, USA, bachelor i sociologi.


D3. Emmett Lawrence Myrup f. 19/6 1882 i Racine, Wisconsin, USA, g. 1918 m. Helen Rachel.


D4. Richard Myrup f. nov. 1884 i Racine, Wisconsin, USA.


D5. Bert Emil Myrup f. 21/11 1887 i Racine, Wisconsin, Utah, USA, sales manager, g. før 1919 m. Hildegard Kalman (datter af Edward Kalman fra Tyskland og hustru Agatha Bremer) f. ca. 1889 i Racine, Wisconsin, Utah, USA. De fik 1 barn E1.


E1. Edward M. Myrup f. ca. 1919 i Illinois, USA, d. 27/3 1956, 37 år gl. i Stratford, Fairfield, Connecticut, USA.


D6. Christian Myrup f. apr. 1889 i Racine, Wisconsin, USA.


D7. Victor Myrup f. mar. 1891 i Racine, Wisconsin, USA, d. 26/4 1914, 23 år gl. Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, USA, painter.


D8. ‘Omega’ Myrup.


C4. Margrethe Andrea Myrup, ’Andrea’ f. 30/8 1851 i Tømmerby Skole, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/11 1935, 84 år gl. i Chicago, Cook, Illinois, USA. Hun tog i 1874 fra Skinnerup Sogn til København. Hun blev g. 10/5 1879 i Sundby Kirke, København m. Poul Laugesen Andersen (søn af gårdejer Anders Jacobsen Christensen og hustru Else Poulsdatter) f. 17/1 1849 i Gjersbøl, Snedsted Sogn, Hassing/Thisted, d. før 1890. De fik 3 børn D1-D3.

Ved vielsen var Poul Andersen kusk hos Bødker Jacobsen, Wilders Plads, og Andrea Myrup boede hos tømmerhandler Jens Christensen, Amagervej, Sundby. I 1885 boede de på Wilders Plads på Christianshavn med deres tre børn. I 1890 boede Margrethe Andrea Andersen som enke med sine 3 børn på Frederiksgade i Thisted.

Margrethe Andrea Myrup blev g. 2. gang 19/7 1890 på Thisted Rådhus m. Jens Christian Jensen f. 1855-1859 i Danmark, enkemand ved vielsen. De udvandrede i 1893 til Racine, USA med deres 4 børn. Hun er omtalt som Mrs. Andrea Jensen boende i Chicago i artiklen om Matt Myrup fra 1929 i Thisted Amtsavis, se I-A6.B9.C3. De fik 1 barn D4.


D1. Anders Jakobsen Andersen, ’Andrew’ f. 13/3 1880 i Sundby Sogn, Sokkelund/København, hans forældre boede da i Nygade 13, 2., g. før 1925 m. Emma Lindstedt (datter af Friedrich Michael Lindstedt og hustru Wilhelmina Charlotte Glende) f. 28/6 1883 i Illinois, USA. Hendes forældre var fra Tyskland. Han tog navneforandring til Andrew A. Myrup. De fik 5 børn E1-E5.


E1. Eleanor Andrea Myrup f. 20/9 1908 i Chicago, Cook, Illinois, USA, g.m. John J. Padulo (søn af Anthony Padulo og hustru Rose Modesti) f. 5/4 1900, d. 3/6 1977, 77 år gl. i Chicago, Cook, Illinois, USA. Ingen børn.


E2. Andrew William Myrup f. 11/6 1910 i Chicago, Cook, Illinois, USA, d. 22/10 1979, 69 år gl. i Dowagiac, Cass, Michigan,USA, manager, g. 25/9 1937 Cass, Michigan m. Jane Hubbard Mosher (datter af Charles Mosher og hustru Cecil Hatfield) f. 7/7 1910 i Michigan, USA, d. 25/4 1998, 87 år gl. i Dowagiac, Cass, Michigan, USA. De fik 3 børn F1-F3..


F1. Jill Myrup f. 1939 I Washington DC, d. 3/2 2006, 67 år gl. i Georgia, USA, g.m. Robert T Hastie.


F2. Andrea Jean Myrup f. 24/9 1941, d. 4/1 2007 i Dowagiac, Cass, Michigan, USA, g.m. Garza-Robles.


F3. Andrew C Myrup f. 9/3 1944.


E3. Dødfødt pigebarn f. og d. 18/5 1917 i Chicago, Cook, Illinois, USA.

E4. Dødfødt drengebarn f. og d. 18/5 1917 i Chicago, Cook, Illinois, USA.

E5. Jean Betsy Myrup f. 1921, g.m. Chase. Børn.


D2. Else Myrup Andersen, ’Elsie’ f. 8/5 1882 i Vor Frelser Sogn, Sokkelund/København, hendes forældre boede i Brogade 21, d. 31/7 1932 i Seattle, King, Washington, USA, g.m. Harold Viggo Christensen (søn af gårdmand Mathias Kristensen og hustru Ane Kirstine Jensen) f. 6/10 1877 i Lendum Sogn, Horns/Hjørring, Danmark, emigrerede i 1896.


D3. Petrea Christiane Myrup Andersen, ’Petra’ f. 5/2 1884 I Vor Frelser Sogn, Sokkelund/København, hendes forældre boede på Wilders Plads 32.


D4. Ingolf Marius Jensen f. ca. jan 1893 i København, Danmark.


C5. Laurits Peter Myrup f. 22/2 1853 i Tømmerby skole, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/3 1856, 3 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


C6. Laurits Peter Myrup f. 19/3 1856 i Tømmerby Skole, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, købmand i Thisted, g. 24/3 1882 i Snedsted kirke med Ane Andersen (datter af gårdejer og sognerådsmedlem Anders Andersen og hustru Johanne Frederikke Larsen) f. 3/9 1856 i Elsted, Snedsted Sogn, Hassing/Thisted, d. 5/11 1889, 33 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted få dage efter, at hun havde født sit dødfødte barn. I 1880 var Laurits Myrup handelsbetjent hos købmand N.C. Kjærgaard i Østergade i Thisted, og Ane Andersen tjente hos postmester Nikolaj Christensen i Vestergade.  De fik 3 børn D1-D3.5 børn D1-D5, kun det ældste barn blev voksen.


D1. Margrethe Myrup f. 8/9 1882 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, konf. 4/10 1896 I Snedsted Kirke, d. 18/3 1957, 74 år gl. i København, g.m. Johansen. Hun boede i 1896 hos sin bedstemor enke Johanne Frederikke Andersen i Snedsted Sogn. I 1901 var hun husholdningselev i Hvidbjerg Sogn.


D2. Johanne Frederikke Myrup f. 21/4 1884 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 9/5 1885, 1 år gl. s.st.

D3. Anders Theodor Myrup f. 8/6 1886 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 11/12 1888, 2½ år gl. s.st.

D4. Johanne Frederikke Myrup f. 7/9 1888 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 6/12 1889, 1 år gl. s.st.

D5. Dødfødt pigebarn f. 2/11 1889 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted.


C7. Else Myrup f. 23/9 1858 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, ikke fundet konf. i Skinnerup. Ikke med i 1860-tællingen.


C8. Elise Magrethe Myrup f. 15/3 1860 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 31/8 1887, 27 år gl. i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, begr. 5/9 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, g. 16/7 1880 i Thisted Kirke m. Jens Nicolai Hansen (søn af gårdmand Hans Peter Salmonsen, Skinnerup og hustru Ane Marie Christensdatter) f. 16/7 1849 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 19/4 1929, 79 år gl. i Brund, Hillerslev Sogn, Hillerslev/Thisted.  De fik 3 børn D1-D3, to af børnene døde som små.

Jens Nicolaj Hansen blev gift 2. gang 1889 med Karen Marie Nielsen Malle (datter af gårdejer Niels Christian Christensen Malle, Tingstrup og hustru Anna Maria Larsdatter Høj) (1863-1944).


D1. Maren Myrup Hansen f. 26/2 1882 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 17/3 1885, 3 år gl. i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, begr. 23/3 i Skinnerup Sogn.


D2. Peter Christian Myrup Hansen f. 18/9 1886 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 30/1 1887, 4 mdr. gl. i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, begr. 4/2 i Skinnerup Sogn.


D3. Maren Myrup Hansen f. 18/9 1886 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 27/3 1959, 72 år gl. i København, g. 28/12 1913 i Hillerslev Kirke m. Søren Leth Hansen (søn af træskomand Anton Hansen og hustru Frederikke Rasmussen) f. 9/4 1885 i Ry Sogn, Hjelmslev/Skanderborg, d. 9/9 1966, 81 år gl. i Farum, arbejdsformand. Maren Myrup Hansen var i 1906 i tjeneste hos gårdejer Anders Nielsen Malle i Tingstrup, Thisted Landsogn. De fik 3 børn E1-E3.


E1. Hans Rhode Leth Hansen f. 4/10 1914 i Aldersro, Ry Sogn, Hjelmslev/Skanderborg.


E2. Elsie Margrete Myrup Hansen f. 9/1 1917 i Ry Nørskov, Ry Sogn, Hjelmslev/Skanderborg, d. 18/5 2011, 94 år gl. i Ordrup Sogn, Sokkelund/København.


E3. Gerda Leth Hansen f. 26/4 1924 i Brede Sogn, Tønder-Højer-Lø/Tønder, g. 10/7 1948 i Sundkirken m. Harry Petersen(søn af kontorist Poul Petersen og hustru Edel Flora Nielsen) f. 24/3 1923 i København, Rigshospitalet, Sokkelund/København, inkassator. De fik mindst 1 barn F1.


F1. Lis Myrup f. 1954.


C9. Anders Myrup f. 3/9 1861 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 5/9 1862, 1 år gl. s.st.


C10. Anders Myrup f. 25/12 1863 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 18/7 1864, 7 mdr. gl. i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted.


C11. Christiane Myrup f. 25/12 1863 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 30/9 1864, 9 mdr. gl. i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted.


C12. Christiane Torgerda Myrup f. 25/3 1865 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 20/4 1865, 1 mdr. gl. s.st.


C13. Christiane Myrup f. 2/10 1866 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 15/6 1881, 14 år gl. i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, begr. 17/6 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted.


C14. Anders Theodor Myrup f. 14/11 1869 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 4/8 1887, 17 år gl. i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, begr. 8/8 i Skinnerup. Sogn, Hillerslev/ThistedNavn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Søren Abrahamsen

65

Gift

Skolelærer og Kirkesanger

Wixø Sogn

Hedevig Jacobsdatter

46

Gift

Hans kone

Her i sognet

Peder Christensen Myrup

29

Ugift

Seminarist, Hjælpelærer

Ræhr Sogn

Helene Christensdatter

22

Ugift

Tjenestepige

W. Wandet Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Chr. Myrup

34

Gift

Skolelærer, husfader

Ræhr

Else Christensdatter

39

Gift

Hans kone

Vang

Christian Myrup

2

Ugift

Deres sønner

Her i sognet

Christen Madsen Myrup

1

Ugift

Deres sønner

Her i sognet

Christen Nielsen Myrup

11

Ugift

Deres plejesøn

Lild

Mette Kathrine Pedersdatter

29

Ugift

Tjenestepige

Vigsø

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Peder Chr. Myrup

38

Gift

Skolelærer, Rigsdagsmand

Ræhr Sogn

Christine Myrup

7

Ugift

Hans børn

Her i Sognet

Laurits Peter Myrup

2

Ugift

Hans børn

Her i sognet

Christian Nielsen Myrup

16

Ugift

Pleiesøn

Lild Sogn

Thomas Nielsen

34

Ugift

Substitut

Vuust Sogn

Ane Margrethe Pedersen

36

Ugift

Tjenestefolk

Vixøe Sogn

Mette Kathrine Pedersen

34

Ugift

Tjenestefolk

Vixøe Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Peder Christensen Myrup

44

Gift

Skolelærer, husfader

Ræhr Sogn

Maren Andersen

30

Gift

Hans kone

Her i Sognet

Christian Myrup

12

Ugift

Deres børn

Tømmerby Sogn

Christen Madsen Myrup

11

Ugift

Deres børn

Tømmerby Sogn

Andrea Myrup

9

Ugift

Deres børn

Tømmerby Sogn

Lauritz Peter Myrup

4

Ugift

Deres børn

Tømmerby Sogn

Gjertrud Knudsen

21

Ugift

Tjenestepige

Tømmerby Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Peder Christian Myrup

53

Gift

Husfader, Gaardmand, jordbruger

Ræhr Sogn

Maren Andersen

39

Gift

Husmoder

Skinnerup Sogn

Laurits Peter Myrup

13

Ugift

Børn

Tømmerby Sogn

Elise Magrethe Myrup

9

Ugift

Børn

Skinnerup Sogn

Christiane Myrup

3

Ugift

Børn

Skinnerup Sogn

Anders Theodor Myrup

u 1 aar

Ugift

Børn

Her i Sognet

Jens Peter Ottosen

22

Ugift

Tjenestekarl

Thisted

Ane Andersen

17

Ugift

Tjenestepige

Her i Sognet

Christiane Jensen

32

Ugift

Tjenestepige

Skinnerup Sogn

Maren Katrine Christensen

18

Ugift

Tjenestepige

Nors Sogn

Karen Larsen

19

Ugift

Tjenestepige

Vestervig Sogn

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 04.02.2024 af Lis Myrup