< I-A6 Christen

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A6.-grenenA6. Christen Larsen Myrup (1767-1831)


A6. Christen Larsen (Myrup) blev 1767 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn  af I-Stamforældre "Lars Pedersen og Bodild Lauridsdatter i Myrup", døbt 'Chresten' 26/12 1767 i Lild Kirke. Faddere var Hans Pedersen i Koldkjær, Peder Larsen i Hvolle (hans morbror), Christen Lauritsen i Nørklit, Dorethe Eskilsdatter Christen Christensens hustru i Nørklit og Anne Sørensdatter i Græsbøl.


I 1787 boede Christen Larsen hos sine forældre i Klitten By i Hjardemål Sogn. Han flyttede til Thisted mellem 1787 og 1797, idet han ved sin fars død i 1797 boede i Thisted.


Ungkarl Christen Lauridsen Myrup og pigen Anne Nielsdatter Holme blev g. 22/2 1799 i Tved Kirke. Forlovere var købmændene Christen Knackergaard og Niels Didrichsen, begge af Thisted. Christen var da 31 år, og Anne var ca. 40 år gammel.
”Ægteviede i Tveeds Kirke efter foregående Tillysning af Prædikestolen, men uden Trolovelse, Ungkarl Christen Lauritssen Myrup og Pigen Anne Nielsdatter Holme, begge her af Thisted. Forloverne vare Kiöbmændene Velædle Hr Christen Knachergaard og Hr Niels Diderichssen, Ligeledes begge af Thisted. Vielsen forrettede hans Velædle Velærdighed Hr Provst Carstensen selv, og Bryllupet blev holdt hos de sammenviedes forrige husbond Hr Peder Koldkiær i Schielsgaard.”

 

På det tidspunkt var Christens far død 2 år tidligere. Peder Koldkjær, som holdt brylluppet for dem, var søn af Hans Pedersen i Koldkjær i Lild Sogn, som var fadder ved Christens dåb, og dermed tæt på familien. Måske endda i familie.


Anne Nielsdatter (Holme) blev f. 1757-1759, hvor vides ikke. Hun bliver kun kaldt Holme ved vielsen. Men det kunne antyde, at hun kom fra Holme, som findes mange steder. Deres børns navne kunne antyde, at hendes far hed Niels Larsen og hendes mor Maren.    


Ved sin første datters dåb i 1799 står Christen Myrup opført som arbejdsmand. Ifølge folketællingen fra 1801 boede de da i Nørregade 97 i Thisted, og han var værtshusmand. 


Folketællingen fra 1801 for Thisted Amt, Hundborg Herred, Thisted Kiøbstad, Nørre Gade 97:

Christen Myrups hustru Anne Nielsdatter d. 27/8 1804, 47 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, samme dag som hendes næsten nyfødte datter, og hun efterlod to små børn. Det er meget sandsynligt, at de to små børn kom i pleje hos noget familie.


De fik 3 børn B1-B3, mindst 2 af børnene døde som små.

 

B1. Bodil Maria Christensdatter f. 10/10 1799 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted. Hun er med i folketællingen fra 1801, men hendes videre skæbne kendes ikke. Hun kom sandsynligvis i pleje efter moderens død i 1804.

 

B2. Niels Larsen Christensen f. 10/6 1803 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, han blev hjemmedøbt 11/6 og døbt i kirken 21/8 1803. Han må være død før 1812, da hans bror døbes Niels Larsen i 1812.

 

B3. Maren Kirstine Christensdatter f. 119/8 1804 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 27/8 1804, 9 dage gammel i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, samme dag som sin mor.

 

Christen Myrup dukker op i Thisted Kirkebog igen i 1805. Her er en notits om, at Christen Myrup og Else Madsdatter Møller den 16. august 1805 stopper lysningen for deres ægteskab. Historien melder ikke noget om årsagen.


”Vi undertegnede erklære herved i Sognepræstens og hans Medhjælpers Overværelse, at vi, Christen Myrup og Else Madsdatter Møller, skjønt vi den 23 Martsi og 2de efterfølgende Søndage havde begjært lyst for os til Ægteskab fra Prædikestolen, ere fuldkommen enige(??) om(??), at ophæve vor forbindelse, og ikke ville holde Bryllup, hvilken vor Erklæring i Overensstemmelse med forord. 19(?) Feb. 1783 paa(?) bifald herved ... bekjendtgjøres - sættes til Bekræftelse under vore hænder  - Thisted d. 16. Aug. 1805.”

 

To år senere blev Christen Myrup gift med Margarethe Madsdatter. I 1801 tjente hun hos købmand Niels Didrichsen. Måske mødte de to hinanden der, eftersom Niels Didrichsen var vidne ved Christens første bryllup.

 

Ægteviet - Enkemand Christen Lauridsen Myrup og Pigen Margrethe Madsdatter Rojkjær, begge af Thisted” blev viet den 15. august 1807 i Thisted Kirke. Forlovere var hendes svoger Jens Axelsen og hans bror Laurids Myrup, ligeledes af Thisted. Christen var 40 år, og Margrethe var 27 år gammel.

 

Margarethe Madsdatter (Rojkjær) blev f. 1780 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted som datter af slagter "Mads Jensen Roikiær og hustru Birgitte Jensdatter" og døbt ’Margarethe’ 27/3 1780 i Thisted Kirke.

 

De flyttede fra Thisted til Malle i Sennels Sogn i 1808-1809, hvor han var husmand. Senest i 1810 flyttede den lille familie videre til landsbyen Hamborg, i Ræhr Sogn, nord for Thisted. Mellem 1814 og 1816 flyttede de til landsbyen Febbersted i Ræhr Sogn, hvor de boede senest fra 1816, til de døde.

 

"Husmand og almisselem Christen Larsen Myrup" d. 26/1 1831, 63 år gammel i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted.


I 1834 boede Margrethe Madsdatter som husmandsenke med to af sine sønner, Niels Larsen og Axel i Febbersted, Ræhr Sogn. I 1840 og 1845 boede Margrethe Myrup som aftægtskone hos husmand Niels Christian Pedersen Hassing i Febbersted, Ræhr Sogn.


Folketællingen for 1834 for for Thisted Amt, Hillerslev Herred, Ræhr Sogn, Febbersted, et Hus:


"Aftægtskone Magrethe Madsdatter Roikjær" d. 5/2 1845, 65 år gammel i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted af "Alderdom og Sindsvaghed".

 

Christen og Margarethe fik i alt 10 børn B4-B13, hvoraf 4 af børnene døde som små.

 

B4. Mads Rojkjær Christensen  f. 25/10 1807 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 30/12 1807, 2 mdr. gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted.

 

De tre søskende B5. Anne Bergitte, B6. Birthe og B7. Niels og deres familier boede i Glæde i Lild Sogn på samme tid omkring 1830-1850 og var faddere til hinandens børn. Også deres bror B8. Peder optræder som fadder. Anne Bergittes mand Peder Bliksted var forlover ved både Birthes og Niels’s bryllupper.

 

B5. Anne Bergitte Christensdatter f. 7/1 1809 i Malle, Sennels Sogn, Hillerslev/Thisted, konf. i 1823 i Lild Sogn, som plejebarn hos sin farbror I-A7 gårdmand Peder Larsen i Glæde, Lild Sogn med ”Gode Kundskaber og god Opførsel”. Hun blev g. 16/11 1828 i Lild Kirke m. Peder Christensen (Bliksted) (søn af Christen Jensen (Blegsted), Ellidsbøl, Vust Sogn og hustru Maren Christensdatter) f. 1798 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 25/11 1798. Peder Christensen Bliksted var husmand, senere gårdmand i Glæde, Lild Sogn.

Aftægtsmand Peder Christensen (Bliksted) d. 4/4 1871, 72 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, hos sin svigerdatter Peder Pedersen (Myrup)s enke – Margrethe Christensdatter. Aftægtskone Anne Bergitte Christensdatter, enke efter husmand Peder Christensen Bliksted i Glæde d. 27/12 1880, 71 år gl. på fattiggården i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 14 børn C1-C14.

Se I-A6.B5. grenen.

 

B6. Birthe Christensdatter (Myrup) f. 9/11 1810 i Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, konf. 10/4 1825 i Ræhr Sogn ”Gode kundskaber og god Opførsel”. Hun blev g. 28/2 1836 i Lild Kirke m. Berthel Christian Pedersen f. 16/3 1809 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af boelsmand og fisker Peder Berthelsen og hustru Anne Pedersdatter. Han var bror til I-A6.B7. Niels Larsen Christensens hustru Mette Marie Pedersdatter. Han var bolsmand i Glæde, Lild Sogn.

Berthel Christian Pedersen, boelsmand i Glæde d. 20/9 1860, 51 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Enken Birthe Christensdatter Myrup d. 11/12 1883, 73 år gl. hos sin søn Lars Christian Berthelsen i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 10 børn C1-C10.

Se I-A6.B6. grenen.

 

B7. Niels Larsen Christensen (Myrup) f. 26/3 1812 i Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, konf. 22/4 1827 i Ræhr Sogn med ”Middelmådige Kundskaber og god Opførsel”, d. 27/8 1888, 76 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA, g. 12/4 1835 i Lild Kirke m. Mette Marie Pedersdatter (datter af boelsmand og fisker Peder Berthelsen og hustru Anne Pedersdatter) f. 14/4 1811 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/7 1846, 35 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Hun var søster til I-A6.B6 Birthe Christensdatters mand Berthel Christian Pedersen.

De flyttede meget fra 1837 til 1846. Niels var indsidder indtil 1842, hvorefter han betegnes som husmand, der lever af fiskeri. De fik 6 børn C1-C6, hvoraf de 5 blev voksne. De 3 ældste børn kom i pleje hos familien efter moderens død.


Niels Larsen Christensen blev g. 2. gang 15/11 1846 i Lild Kirke m. I-A4.B1.C2 Mariane Jensdatter (datter af husmand Jens Nielsen, Glæde og hustru Maren Kirstine Christensdatter) f. 10/3 1819 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/1 1901, 81 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA. I perioden 1851 til 1857 flyttede de fra sted til sted. I 1857 flyttede slog de sig ned i Lild Sogn.

Niels og Mariane blev mormoner senest fra 1855, og deres 4 sidste børn blev ikke døbt i sognekirken. I 1875 udvandrede Niels og Mariane sammen til Utah, USA. Niels’s 4 yngste børn var allerede taget af sted. De fik 9 børn C7-C15, hvoraf kun 2 blev voksne.   

Se I-A6.B7. grenen

 

B8. Axel Christensen (Myrup) f. 30/3 1814 i Hamborg, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, konf. 26/4 1829 i Ræhr Sogn med ”Middelmådige kundskaber og god Opførsel”. Han drog til Vust Sogn i 1829 som 15-årig, og han kom tilbage til Ræhr Sogn igen fra Vust Sogn i 1833 som 18-årig. I 1835 drog han til København som 21-årig. I København boede han i 1840 i Læderstræde i tjeneste hos enke og ”bagerlaugshusværtinde” Antonette Eva Husmann, og i 1845 tjente han hos justitsråd Andreas Sebastian på Gammeltorv. I 1849 kom han tilbage fra København efter 14 år og boede hos sin søster I-A6.B6 Birthe Christensdatter og hendes mand Berthel Christian Pedersen i Lild Sogn.


Axel Christensen blev g. 31/5 1850 i Lild Kirke m. Ane Cathrine Poulsdatter (Horn) (datter af Poul Pedersen (Horn) og hustru Kirsten Christensdatter) f. 1797 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 26/2 1797, d. 4/3 1861, 66 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted hos sin datter Kirsten Larsdatter og hendes mand Niels Christian Guldhammer. Hun var ved giftermålet enke efter Lars Christensen (Tørslev), Lille Myruphus. Han var da 36 år og hun var 53 år gl. Ifølge kirkebogen var han ”ankommet fra Kjøbenhavn forrige efterår og siden tilhuse hos svogeren Berthel Christian Pedersen i Glæde”. 


Ane Cathrine Poulsdatters halvbror Christian Poulsen Horn var gift 1. gang med Anne Jørgensdatter, som havde fået en datter med I-A1.B6 Søren Christensen Møller, og gift 2. gang med Maren Christensdatter (Damsgaard), som senere blev gift med I-A5.B2.C4. Peder Christian Christensen Madsbøl, og hendes halvbror Anders Poulsen Horn blev gift med III-A9.B3 Karen Nielsdatter Myrup.

De var stadig gift i 1855 og boede i et hus i Glæde, hvor han ernærede sig af fiskeri. Men kort tid efter det må de være blevet skilt eller flyttet fra hinanden. I 1860 boede han i Glæde, Lild Sogn, til leje hos III-A9.B12 Anne Nielsdatter Myrup (hendes mand Christen Møller Nielsen tjente i andet sogn), sammen med hendes søster III-A9.B10 Marianne Nielsdatter. Folketællingskommissæren har skrevet, han var fraskilt. Men jeg har ikke fundet, at han er blevet det. Hans kone Ane Cathrine Poulsdatter boede i Gøttrup Sogn hos sin datter Kirsten Larsdatter, og hun oplyste, at hun var enke. 


Axel Christensen Myrup blev i 1861 udlagt som barnefader til Mariane Nielsdatter Myrups barn Niels Christian Nielsen (1861-1864), se III-A9.B10.C1. I 1880 boede han til leje i Kæret hos Søren Gregersen Bak.  I 1890 boede han, i øvrigt sammen med søstrene Karen (82 år) og Mariane Nielsdatter Myrup (69 år), på Fattiggården i Lild Sogn.


Axel Christensen blev i 1894 udlagt som barnefader til ugifte Bolette Kirstine Pedersens datter Karen Marie Kirstine Pedersen f. 10/4 1894 på Fattiggården i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han var da 80 år gl.

Enkemand og fattiglem Axel Christensen Myrup døde 26/10 1903, 89 år gl. på Fattiggården i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

 

B9. Peder Christensen (Myrup) f. 22/9 1816 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, konf. 10/4 1831 i Ræhr Sogn med ”Udmærket god Kundskaber og et god forhold”.

Han blev lærer fra Snedsted Seminarium i 1842 og var hjælpelærer i Vang Sogn, Hundborg Herred, senere lærer i Tømmerby Sogn og sidst lærer i Hillerslev Sogn. Peder Christensen Myrup var konservativt rigsdagsmedlem for Thisted Amts 1. valgkreds (Bjergets Kro) fra 4/8 1852 - 27/2 1856.

Han havde en gård i Tingstrup, Thisted Landsogn, senere i nabosognet Skinnerup Sogn. Han blev gift 4 gange og fik 14 børn C1-C14. Han d. 6/3 1901, 84 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, begr. 11/3 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted.   

Se I-A6.B9. grenen.

 

B10. Lars Christian Christensen (Myrup) f. 30/12 1817 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, konf. 29/4 1832 i Ræhr Sogn med ”Meget gode Kundskaber og god Opførsel”. Han tog i 1833 til Nors Sogn som 15-årig, og i 1835 flyttede han hjem til Ræhr Sogn fra Vorring, Nors Sogn. I 1840 tjente Lars Myrup hos gårdmand Poul Scaarup i Nørtorp i Ræhr Sogn. I 1840 drog han 23 år gammel til København som soldat. (Han er dog ikke fundet i København i 1840 og 1845).

 

B11. Mads Christensen (tvilling) f. 7/8 1819 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, hjemmedøbt 7/8, d. 8/8 1819, 1 dag gl. s.st.

 

B12. Dødfødt pigebarn (tvilling) f. 7/8 1819 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted.

 

B13. Poul Christian Christensen f. 10/4 1821 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 10/8 1821, 4 mdr. gl. s.st.

 

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Christen Larsen Myrup

37

Gift

Husbond

Vertshusmand

Anne Nielsdatter

41

Gift

Hans kone


Boddil Marie Christensdatter

2

Ugift

Deres Datter


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Kommentar:

Margrethe Madsdatter Roikjær

54

Enke

Husmands Enke

Undertiden afsindig

Niels Larsen Christensen Myrup

22

Ugift

Hendes Søn, som med Fiskerie og Flid ernærer sin Moder


Axel Christensen Myrup

20

Ugift

Hendes Søn, som bidrager ligeledes til Moderens Næring


Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register

Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 21.02.2024 af Lis Myrup