< III-A3 Laurids

Slægtstræer /

III. Niels Christian  Pedersen Myrup /

A3.-grenenA3. Laurids Nielsen Diernæs (1755-1835)


A3. Laurids Nielsen (Diernæs) blev f. 1755 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af III-Stamforældre "Niels Christian Pedersen og hustru Karen Pedersdatter i Diernæs" og døbt 'Laurids' 5/10 1755 i Lild Kirke. Faddere var Peder Christensen i Holm, Jens Pedersen xxkær, Niels Wesløs, Anne Nielsdatter i Fuglsang, og Pxx Christensdatter i xxkær.


Lars Nielsen af Diernæs og Anne Marie Christensdatter af Rotbøll blev g. 6/1 1786 i Lild kirke. Forlovere var Niels Christian Pedersen (hans far) og Christen Jensen Broust (hendes far). Lars var 30 år, og Anne Marie var 15 år gl.


Anne Marie Christensdatter blev f. 1770 som datter af Christen Jensen (Broust) og hustru Elisabeth Albrechtsdatter i Rotbøll, Lild Sogn, Vester Han/Thisted og døbt ’Anne Marie’ 24/5 1770 i Lild Kirke. I 1787 var hendes far Christen Jensen skoleholder i Kærup, Tømmerby Sogn.


Lars Nielsen Diernæs var gårdejer af Diernæsgård fra 1786, da hans forældre, efter at have købt Myrupgård og flyttet dertil, solgte Diernæsgård til ham for 890 Rigsdaler den 8. juli 1786. Hans enke Mariane Pretzmann overtog gården efter hans død i 1835, og deres søn B13. Kristen Kold Larsen (Diernæs) overtog Diernæsgård, da han blev gift 1847.


Folketælling for 1787 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde Bye
"Lars Diernæs hustru Anne Marie" d. 1800, 30 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted og blev begr. 11/6 1800.

De fik 8 børn B1-B8, 5 af børnene blev voksne.


Lars Nielsen Diernæs blev g. 2. gang 7/11 1800 i Hjardemål Kirke m. "Mariane Casper Pretzmann Josvas datter". Forlovere var Casper Pretzmann (hendes far) og Christen Nielsen i Hjardemål. Lars var 45 år og Mariane var 21 år gl.


Mariane Pretzmann blev f. 1779 i Oddersbøll, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, døbt ’Mariane’ 5/2 1779, som datter af gårdejer Casper Josva Pretzmann og hustru Karen Svendsdatter. Hendes bror Christopher Ludvig Pretzmanns datter Else Magrethe Prætzman blev gift med I-A6.B5.C5 Christen Pedersen Bliksted, lærer i Hvorup.


Folketælling for 1801 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde Bye
Folketælling for 1834 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Diernes, En gaard


"Gårdmand i Glæde Lars Nielsen Diernes" d. 1/6 1835, 79 år gl. i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

"Enke efter gårdmand Lars Nielsen Diernes Mariane Pretzman" d. 12/3 1863, 84 år gl. i Diernæsgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


De fik 10 børn B9-B18, hvoraf 3 børn døde som små.


B1. Gjertrud Larsdatter (Diernes) f. 1786 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 8/10, d. 28/11 1872, 86 år gl. i Hillerslev Sogn, Hillerslev/Thisted, begr. i Østerild Sogn, Hillerslev/Thisted, g. 13/6 1818 i Lild Kirke m. Chresten Christensen (søn af Christen Pedersen og hustru Anne Jensdatter) f. 1785, døbt 29/5 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/7 1865, 80 år gl. i Østerild Sogn, Hillerslev/Thisted, gårdmand og kroholder på Bjerget, siden ejer af Fuglsanggård, Tømmerby Sogn.  De fik 1 barn.

Chresten Christensen var g. 1. gang m. Inger Marie Christensdatter.


B2. Chresten Larsen (Diernes) f. 1788 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 20/1, d. 11/5 1833, 45 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 12/11 1819 i Klim Kirke m. Anne Nielsdatter (datter af gårdmand Niels Christensen (Tværgaard) og hustru Mette Christensdatter) f. 11/8 1796 i Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring. Chresten Larsen Diernes var ejer af Klimgården i Klim 1817-1833. De fik 6 børn.

Anne Nielsdatter Tvergaard blev g. 2 gang m. Chresten Olesen Pedersen Vestergaard, som overtog Klimgården.


B3. Niels Christian Larsen (Diernæs) f. 1790 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 3/8 1790, d. 26/10 1827, 37 år gl. i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 7/6 1817 i Lild Kirke m. Anne Marie Larsdatter (Lund) (datter af Lars Larsen (Lund) og hustru Ane Cathrine Thomasdatter) f. 1787 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 26/12 1787, d. 22/5 1870, 82 år gl. i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


B4. Jens Larsen f. 1792 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 12/8 1792, d. 1793, 4 mdr. gl., begr. 7/12 1793 s.st.


B5. Albrecht Larsen (Diernes) f. 1794 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 24/4 1794, d. 1/8 1858, 64 år gl. under et ophold hos gårdmand Svend Diernæs i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, forpagter af Lerup Præstegård, g. 13/6 1829 i Skræm Kirke m. Inger Marie Pedersdatter (Rotbøll) (datter af gårdmand Peder Rotbøll og hustru Johanne Andersdatter) f. 4/11 1804 i Græsbøll, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/9 1850, 45 år gl. i Lerup Sogn, Øster Han/Hjørring. I 1834 var han selvejergårdmand i Husby, Kettrup Sogn, i 1840 var han gårdmand i Grindsted, Brønderslev Sogn, i 1845 var han gårdmand i Albjerg, Torslev Sogn, og senest fra 1850 var han forpagter af præstegården i Lerup Sogn. De fik 2 børn.


B6. Chresten (Olesen) Larsen (Diernes) f. 1796 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 26/6, d. 29/7 1868, 72 år gl. i Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, g. 1. gang 8/5 1840 i Kollerup Kirke m. Gjertrud Larsdatter (datter af gårdmand Lars Povlsen og hustru Mariane Larsdatter) f. 5/3 1818 i Skræm Sogn, d. 16/4 1843, 25 år gl. i Skræm Sogn. De fik 3 børn.

Gift 2. gang 11/11 1843 i Ræhr Kirke m. Else Marie Mortensdatter (datter af sognefoged og gårdmand Morten Nielsen Thaarup og hustru Ane Larsdatter) f. 28/4 1819 i Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 2/1 1870, 50 år gl. i Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring. Han var gårdmand i Lund, Lild Sogn i 1834. I 1840 var han ugift og havde da solgt sin gård og ”betaler her for kost og logi”. I 1841-1845 var han gårdmand i Skræm Sogn, i 1846-68 var han husmand i Bejstrup Sogn. Han bliver på skift kaldt Christen Olesen, Christen Larsen og Christen Djernis. De fik 6 børn.


B7. Elisabeth Larsdatter f. 1798 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 22/7 1798, d. 1798, 2 mdr. gl., begr. 23/9 1798s.st.


B8. Elisabeth Cathrine Larsdatter f. 1800 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 19/1 1800, d. 1800, 8 mdr. gl., begr. 14/9 1800 s.st.


B9. Casper Pretzmann Larsen f. 1802 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 11/2 1802 hjemme, d. 21/2 1802, 2 uger gl. s.st


B10. Casper Josva Pretzmann Larsen (Diernæs) f. 1803 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 5/3 1803, d. 12/8 1842, 39 år gl. i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 16/12 1836 i Tømmerby Kirke m. Helene Pedersdatter (datter af gårdmand Peder Thomsen og hustru Karen Andersdatter) f. 1813, døbt 19/12 1813 i Arup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/2 1878, 64 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Helene Pedersdatter tjente hos Casper Josva Pretzmann Larsen (Diernæs) i 1834. De fik 3 børn. Deres barnebarn Gertha Maria Larsen Djernes blev gift med I-A1.B7.C3.D2.E2 Oluf Ferdinand Nielsen.

Casper Josva Pretzmann Larsen var forpagter af Kærup Præstegård, og købte Madsbøl, måske da I-A5.B2 Christen Nielsen Bojer Madsbøl døde i 1835.  I 1864 havde I-A6.B5.C2.D4 Ane Madsine Pedersens kommende svigerfar Søren Christensen (Kortegaard) overtaget forpagtningen af Kærup Præstegård.

Helene Pedersdatter blev g. 2. gang 25/8 1844 m. hans bror III-A3.B16 Lars Larsen (Diernæs) (1814-1891).


B11. Anne Cathrine Larsdatter f. 1805 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 21/7 1805, begr. 24/7 1805, 3 mdr. gl. s.st.


B12. Jens Larsen (Diernæs) f. 22/7 1806 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/4 1875, 68 år gl. på Koldkær Hede, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 2/7 1861 i Lild kirke m. Karen Marie Christensdatter (Thorhauge) (datter af husmand og fisker Christen Mortensen (Thorhauge), Lild og hustru Maren Kathrine Christensdatter) f. 4/9 1828 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/1 1905, 76 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Jens Larsen Diernæs var husmand i Glæde, senere på Koldkær Hede. De fik 1 barn.

Karen Marie Christensdatters søsterdatter Maren Kathrine Larsen blev gift med I-A4.B1.C1.D3 Jens Andreas Nielsen, en anden søsterdatter Ane Kirstine Larsen blev gift med I-A4.B1.C10.D4 Jens Andreas Christensen, og hendes bror Jens Christensen Thorhauge var gift med I-A4.B1.C5 Else Marie Jensdatter. Jens Larsen Diernæs’ svigerfar Christen Mortensen Thorhauge boede i Myruphuse i 1845. 

Karen Marie Christensdatter blev g. 2. gang 1877 m. Anders Møller Jakobsen (1833-1901), husmand i Kæret.


B13. Kristen Kold Larsen (Diernæs) f. 8/4 1808 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 18/9 1853, 45 år gl. i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 14/11 1847 i Lild Kirke m. Mette Marie Thomasdatter (datter af gårdmand Thomas Larsen (Lund) og hustru Inger Jensdatter) f. 20/6 1824 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/2 1903, 78 år gl. i Diernæsgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Kristen Kold Larsen Diernæs var gårdejer af gården Diernæs fra 1847. De fik 4 børn.

Mette Marie Thomasdatter blev gift 2. gang 8/12 1854 i Lild Kirke med Lars Jensen (Vabesgaard) (søn af Jens Christensen (Roesen) og hustru Anne Margrethe Larsdatter). Hans bror Christen Jensen (Vabesgaard) var gift med III-A3.B17 Caroline Larsdatter Diernæs i Myrup, og hans søster Anne Marie Jensdatter Vabesgaard blev gift med III-A3.B15 Svend Larsen Diernæs i Lund.


B14. Anne Marie Larsdatter f. 9/6 1810 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/12 1810, ½ år gl. s.st.


B15. Svend Larsen (Diernæs) f. 30/10 1811 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/5 1890, 78 år gl. på Højrislund, Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 14/12 1838 i Lild Kirke m. Mette Gregersdatter (datter af Gregers Pedersen Bak og hustru Anne Marie Sørensdatter) f. 15/8 1811 på Bakgård, Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/7 1853, 41 år gl. i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Svend Larsen Diernæs var gårdmand på Højrislund i Lund. De fik 5 børn.

Mette Gregersdatter var søster til Mette Marie Gregersdatter, hvis ene datter Jette Marie Christensdatter blev gift med I-A3.B4.C2 Anders Nesager, og hvis anden datter Petrea Caroline Christensdatter blev gift med I-A3.B4.C3 Niels Nesager.

Svend Larsen (Diernæs) blev g. 2. gang 7/12 1855 i Lild Kirke m. Anne Marie Jensdatter (Vabesgaard) (datter af gårdmand Jens Christensen (Roesen) og hustru Anne Margrethe Larsdatter) f. 24/6 1814 på Vabesgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/2 1896, 81 år gl. i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Hun var søster til III-A3.B17 Caroline Larsen Diernæs’s mand Christen Jensen Vabesgaard.


B16. Lars Larsen (Diernæs), kaldet Lars Madsbøll f. 2/12 1814 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/3 1891, 76 år gl. i Hjardemål Klit og Sogn, Hillerslev/Thisted, g. 25/8 1844 i Lild Kirke m. Helene Pedersdatter (datter af gårdmand Peder Thomsen og hustru Karen Andersdatter) f. 1813, døbt 19/12 1813 i Arup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/2 1878, 64 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Lars Larsen Diernæs var husmand i Madsbøl, Hjardemål Klit, som han overtog efter broderen B10. Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs’s død. De solgte Madsbøl ca. 1865. Ved hendes død i 1878 var de separerede, og ved hans død står der, at de var fraskilt. De fik 4 børn. Deres ældste datter Caspare Larsen Diernæs’ søn Edvard Kristian Nielsen Dommerby blev gift med III-A3.B17.C1.D1 Karoline Jensen Vabesgaard.

Helene Pedersdatter var g. 1. gang m. hans bror III-A3.B10 Casper Josva Pretzmann Larsen Diernæs (1903-1842).


B17. Caroline Larsdatter (Diernæs) f. 3/10 1817 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/10 1864, 47 år gl. på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 5/11 1844 i Lild Kirke m. Christen Jensen (Vabesgaard) (søn af gårdmand Jens Christensen (Roesen) og hustru Anne Margrethe Larsdatter) f. 16/10 1817 i Vabesgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/3 1898, 80 år gl. i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Christen Jensen Vabesgaard var gårdejer af Myrup senest fra 1844. Christen Jensen Vabesgaard var bror til Anne Marie Jensdatter, der var gift med III-A3.B15 Svend Larsen Diernæs. I 1850 tjente Else Marie Mikkelsen fra Hjardemål hos dem. Hun blev senere gift med I-A5.B2.C6 Søren Peter Madsbøll. De fik 6 børn C1-C6.

Se III-A3.B17 grenen


B18. Anne Marie Larsdatter (Diernæs) f. 28/7 1820 i Diernes, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/1 1892, 71 år gl. i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, g. 2/5 1852 i Lild Kirke m. sin fætter III-A9.B11 Peder Kold Nielsen (søn af husmand Niels Nielsen (Myrup) og hustru Mette Mortensdatter (Thorhauge)) f. 13/11 1822 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/8 1907, 84 år gl. på fattiggården i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han var husmand i Hjardemål Klit. De tjente begge i Koldkjær, Lild sogn, da de blev gift. Umiddelbart efter vielsen flyttede de til Hjardemål Klit, hvor hendes bror III-A3.B16 Lars Larsen Diernæs var husmand. I 1875 købte de matr.nr. 4b af Madsbøl fra Lars Kr. Mygind. I 1880 havde de Peder Kold Nielsens niece III-A9.B3.C8 Inger Kathrine Andrea Andersen boende som sypige. De solgte matr.nr. 4b 1891 til Lars Christian Koldkjær i Oddersbøl, et oldebarn af III Niels Christian Pedersen (Diernæs). De fik 3 børn, se III-A9.B11.


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Lars Nielsen

33

Gift

Husbond

Bonde og gaardbeboer

Anne Marie Christensdatter

18

Gift

Madmoder


Giertrud Larsdatter

1

Ugift

Deres datter


Anders Christensen

31

Ugift

Tjenestekarl

National soldat

Johanne Jensdatter

32

Ugift

Tjenestepige


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Lars Nielsen Diærnis

46

Gift

Husbond

Bonde og gaardbeboer

Mariane Prætzman

23

Gift

Hans kone


Giærtrud Larsdatter

15

Ugift

Deres børn


Christen Larsen

13

Ugift

Deres børn


Niels Christian Larsen

11

Ugift

Deres børn


Albrect Larsen

7

Ugift

Deres børn


Christen Olesen Larsen

5

Ugift

Deres børn


Christen Jensen

23

Ugift

Tjenestefolk


Anne Marie Larsdatter

35

Ugift

Tjenestefolk


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Lars Nielsen

83

Gift

Husbond

Gaardmand

Mariane Prætzmann

56

Gift

Hans kone


Jens Larsen

28

Ugift

Deres barn


Christen Kold Larsen

26

Ugift

Deres barn


Svend Larsen

23

Ugift

Deres barn


Lars Larsen

20

Ugift

Deres barn


Karoline Larsdatter

17

Ugift

Deres barn


Anne Marie Larsdatter

14

Ugift

Deres barn


Maren Larsdatter

33

Ugift

Tjenestepige


Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 31.03.2019 af Lis Myrup