Familierne i Myrup
Myrupgård

Familierne i Myrup

1650-1950


Myrup ligger i Vester Han Herred i det nordlige Jylland i nærheden af den lille by Glæde i Lild Sogn. ’Myrup’ har engang betegnet mere end blot Myrupgård og Myruphus. Også naboerne i Lild Klit, som området senere kaldes, blev i kirkebøgerne beskrevet som ’i Myrup’, hvilket svarede til landsbyen Myrup. Navnet Myrup hører ikke specifikt til en gård ligesom andre gårdnavne, men beskriver et helt område. Det er en af årsagerne til, at det er så svært at forske i navnet Myrup.


Myrup er som stednavn meget gammelt. I et dokument fra 1483 nævnes Meyrup, og i 1552 nævnes Myrrup. Fra 1656 kendes det i den nuværende stavemåde Myrup. I 1600 tallet eksisterede landsbyen Myrup stadig, selvom den var ved at forsvinde i sandflugternes dyner. I Hannæs Birks Tingbøger fra 1631-1686 bliver Myrup nævnt på linje med andre byer, og en gård som Ræhrgård lå i landsbyen Myrup. Der nævnes flere personer i Myrup og Myrup Klit, og det er svært at vide ud fra tingbøgerne, hvem der egentlig boede på gården, der senere blev kaldt Myrupgård eller i huset, som senere blev kaldt Myruphus.


I første halvdel af 1700 tallet nævnes i kirkebøgerne Øster og Vester Myrup, som må have været hhv. Myrupgård og Myruphus. Sidst i 1700-tallet var der i Myrup en gård – Myrupgård og et hus – Myruphus. I 1800 tallet nævnes flere huse i Myrup. I stedet for Myrup nævner kirkebøger og folketællinger ofte de nærliggende byer Glæde, Nørklit og Kæret, hvilket gjorde det forvirrende.


I 1800 tallets folketællinger hed området omkring Myrup først Kæret By i 1834 tællingen og derefter Glæde, som dækkede både byen Glæde og Myrup-området. I 1890 tællingen ændrede ’Myrup’-området navn til Lild Klit, mens kirkebøgerne stadig brugte navnet Myrup. I 1901 folketællingen er ’Myrup’ streget over og ændret til ’Lild Klit’, og derved ses tydeligt, at stednavnet ’Myrup’ tidligere har dækket over flere ejendomme end blot Myrupgård og Myruphus.


Både kirkebøgerne fra 1728 og frem og folketællingerne fra 1787-1906 viser, at der boede flere familier på samme tid i perioden 1700-1900 i det område, der blev kaldt Myrup. I 1780’erne boede der tre familier med tilnavnet Myrup. De senere tilkomne familier brugte ikke tilnavnet Myrup.


Familie I boede som husmænd og fæstere på Myrupgård indtil 1786, og familie II boede som husmænd og fæstere i Myruphus indtil 1833. Jeg ved endnu ikke, hvem der ejede Myrupgård før 1786 og Myruphus før 1784, men jeg mener, at det kan have været godset Bratskov i Brovst eller Aagaard i Kettrup Sogn. Familie III købte Myrupgård i 1786, og de boede der indtil 1947. Familie II købte Myruphus i 1784 fra Niels Pedersen i Aagaard og boede der til 1833. Der boede forskellige familier i Myruphusene i løbet af 1800 tallet, måske som lejere.


Nedenstående er stykket sammen fra folketællinger, kirkebøger og tingbøger og viser, hvordan de samme steder og huse blev kaldt forskelligt i kirkebøger og folketællinger.


Matrikelkort fra starten af 1800 tallet.


Perioden 1600 tallet


I 1600 tallet betød ’Myrup’ i langt højere grad landsbyen Myrup, end at det kun var navnet på gården. Det betyder, at langt flere familier boede i ’Myrup’, og at det dermed er vanskeligt at skelne mellem landsbyens familier og gårdens familier


I kirkebøgerne fra 1646 til 1673 nævnes følgende (der er ingen kirkebøger før 1646):

Niels Christensen i Myrup fik en datter Zidsel i 1665. Han var måske også far til Familie I Else Nielsdatter (1659-1742) på Myrupgård, der var gift med Laurs Andersen. Både Niels Christensen i Myrup og Sidsel Axelsdatter i Myrup bliver nævnt som faddere i årene 1664-1669.


I 1732 døde salig Christen Christensen i Myrup 67 år gl. dvs. født i 1665, som søn af Christen Jensen og Karen Christensdatter.


Kirkebøgerne for perioden 1673-1728 mangler desværre.


Fra Hannæs Birk Ekstrakt af Tingbøger fra 1631-1686:


Christen Christensen i Myrup døde i 1631. Han var gift med Maren Knudsdatter og havde to børn - Knud Christensen født i Myrup og Ingeborg Christensdatter. Afkald til Christen Nielsen Fröst i Myrup. 


I 1631 modtager Christen Nielsen Fröst i Myrup afkald på vegne af Maren Nielsdatter, enke efter Christen Christensen i Skadhave.


I 1664 døde Christen Nielsen i Myrup gift med Sidsel Axelsdatter, deres to børn arver – Anne Christensdatter gift med Niels Jensen i Skiver Klit og Maren Christensdatter gift med Just Justsen i Koldkjær.


Salig Niels Jensen i Myrups to børn arver i 1664 Anders Jensen i Glæde - Anne og Karen Nielsdatter, født i Myrup. Også Anders Jensens søster arver - Maren Jensdatter født i Myrup, gift med Lars Jensen, Sønder Hede.


Så var der Christen Justesen i Myrup Klit. Når ordet Klit bruges, var det måske hverken Myrupgård eller Myruphus, men en del af den tidligere Myrup landsby. I 1634 ses at Christen Justesen i Myrup Klit var gift med Kirsten Pedersdatter. Han blev født i 1596. Han døde i 1657 og var da gift med Voldborg Ibsdatter. Han havde følgende børn - Maren Christensdatter gift med Christen Andersen, Aggersborg, Ullerup og Niels Christensen i Myrup.Perioden 1700-1750


Familie I på Myrupgård

Laurs Anderssen 'af Myrup' døde i 1730, 86 år gammel (1644-1730).  Han var sikkert gift med Else Nielsdatter (1659-1742), som døde som enke 'af Myrup' 12 år senere i 1742, 83 år gammel.  Hun var måske datter af Niels Christensen i Myrup, der fik en datter Zidsel i 1665. Det er måske Laurs Andersens børn, der nævnes i kirkebøgerne: Christen Lauridsen (1691-1741), som var 'af Øster Myrup’, da han døde i 1741, 50 år gammel, og Anders Lauridsen/Laurssen også kaldet Anders Myrup (1689-1756), som nævnes flere gange i kirkebogen som 'af Myrup'. Han overtog sikkert fæstet fra Laurs Andersen. Anders Myrup døde i 1756, 67 år gammel, som 'af Øster Myrup'. Han var gift med Maren Pedersdatter (1684-1758), der døde som enke 'i Øster Myrup' i 1758, 74 år gammel. Hun nævnes også i kirkebøgerne flere gange.


Senest fra 1749 boede Bodild Laursdatter (1730-1807) i Myrup. Hun flyttede sandsynligvis fra nabogården Holegård til sin moster Maren Pedersdatter gift med Anders Laursen Myrup i Myrup sandsynligvis allerede efter sin faders tidlige død i 1740.


Familie II i Myruphus

I 1730 fik Christen Nielsen (1689-1743), også kaldet Christen Myrup, og Maren Andersdatter (1687-1765) ’i Myrup’ en søn Niels Christensen (1730-1799). Maren Pedersdatter ’i Myrup’ var fadder ved dåben. Hun var søster til Ellen Pedersdatter, som var Bodil Laursdatters mor. Jeg har ikke fundet nogen søskende til ham, så jeg ved ikke, hvor stor den familie var, eller hvor længe de boede der. Da Christen Nielsen døde i 1743, skrev præsten ’af Myrup’. Hans enke Maren Andersdatter døde ifølge kirkebogen i Glæde, hvilket kan betyde Myrup, idet Glæde er en by i nærheden. 

Perioden 1750-1800


Familie I på Myrupgård

Senest fra 1753 boede Laurs Pedersen (1730-1797), kaldet Lars Myrup, og hans hustru Bodild Larsdatter (1730-1807) i Myrup. Det år blev de gift og var begge ’i Myrup’, og hendes onkel Anders Myrup var forlover. Deres børn blev ifølge kirkebøgerne født ’i Myrup’ mellem 1754-1775. Ved det første barn står der 'i Øster Myrup'. Deres forældre boede ikke i Myrup. Lars Pedersen kom fra gården Sønder Skadhauge i Tømmerby Sogn og har måske tjent i Myrup, eftersom han boede der, da de blev gift. Bodild kom fra nabogården Holegård, og flyttede til sin moster Maren Pedersdatter i Myrup. De overtog sikkert fæstet fra Anders Laurssen Myrup. Lars og Bodild flyttede i 1786 fra Myrup til gården Madsbøll i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, hvor de fik fæste.


Familie III på Myrupgård

I 1786 solgte Thøger Pedersen Buck fra Vust Sogn ejendommen Myrupgård for 395 rigsdaler til Niels Christian Pedersen (1724-1800), senere kaldet Niels Christian Myrup, og hans hustru Karen Pedersdatter (1730-1810) . Niels Christian Pedersen og hans hustru kom fra nabogården Diernæsgård, som hans søn Laurids Nielsen Diernæs derefter overtog.


Familie II i Myruphus

I perioden ca. 1749-1799 boede Christen Nielsens søn Niels Christensen Myrup (1730-1799) og hans hustru Maren Pedersdatter (1715-1778) i Myrup. Ifølge kirkebøgerne fik de i perioden 1749-1754 børn ’i Myrup’. Niels Myrup døde ’i Myruphus’ i 1799.


Niels Christensen Myrups søn (II-A2) Christen Nielsen Myrup (1750-1829) og hans hustru Kirsten Jensdatter (1751-1814) bliver nævnt ’i Myrup’ ved deres børns fødsler 1774-1790. Han overtog sikkert fæstet fra sin far omkring 1774. Christen Nielsen købte Myruphus den 16. juni 1784 af Niels Pedersen i Aagaard.


 

Perioden 1800-1850

Ifølge folketællingen fra 1834 lå der 5 huse i ’Myruphuse’, i 1840 blev der kun nævnt 1 hus i Myrup, og i 1845 lå der 3 huse og en gård i ’Myrup’. I kirkebøgerne nævnes i perioden 1823-49 ’Lille Myruphus’, i 1840 ’på Myrups ejendom’, 1845 ’på Myrup Mark’, 1847 ’Myrup Hede’ og i 1870 ’Myrupgårds jord’. I matriklen fra 1844 vises kun Myrupgård og Myruphus. Både Myrupgård og Myruphus blev senere udstykket.


Familie III på Myrupgård

Niels Christian Myrups yngste søn (III-A9) Niels Nielsen Myrup (1768-1839) overtog gården i 1809 for 400 rigsdaler. Hans far var død i 1800. Han blev ofte kaldt Niels Christian Nielsen Myrup ligesom sin far. Imellem 1805 og 1830 fik Niels Myrup og hans hustru Mette Mortensdatter Thorhauge (1783-1848) 15 børn, der ifølge kirkebogen blev født ’i Myrup’. I folketællingen 1834 boede de på ’Myrup, en gård’. Niels Nielsen ’Myrup kaldet’ døde som ’aftægtsmand i Myrup’ i 1839 på Myrupgård i hos sin søn Niels Christian Nielsen. Aftægt betyder, at den nye ejer forpligter sig til at forsørge den forrige ejer for livstid.


(III-A9) Niels Nielsen Myrups ældste søn (III-A9.B1) Niels Christian Nielsen (1805-1892) overtog Myrupgård i 1838 med en forpligtelse om aftægt for sine forældre for 400 rigsdaler. I 1840 boede enken Mette Mortensdatter ikke på Myrupgård, men i et hus i Vesten Bjerget. Niels Christian Nielsen og hans hustru Maren Christensdatter (1796-1878) boede kun nogle få år på Myrupgård. De solgte den i 1844.


Niels Christian Nielsens fætter (III-A12.B8) Palle Møller Jensen Rotbøll (1807-1860) købte Myrupgård i 1844 for 700 rigsdaler. Han var ugift, og det var ikke ham, der boede på Myrupgård i 1845. Det var derimod hans kusine (III-A3.B17) Caroline Larsdatter Diernæs (1817-1864) og hendes mand Christen Jensen Vabesgaard (1817-1898).


(III-A9) Niels Nielsen Myrups brordatter (III-A3.B17) Caroline Larsdatter Diernæs (1817-1864) og hendes mand Christen Jensen Vabesgaard (1817-1898) blev gift i 1844, og i kirkebogen står der, at han da var ’ejer af Myrup’. Men ifølge tingbogen købte han først matrikelnummer 88 Myrupgård den 30. juni 1846 af Palle Møller Jensen Rotbøll for 900 rigsdaler. I folketællingen i 1845 boede enke Mette Mortensdatter på aftægt hos sin mands niece Caroline Larsdatter på ’Myrup, en gård’, og hun døde i Myrup 1848.


I 1858 solgte Christen Jensen Vabesgaard matrikel nr. 88b fra Myrupgård til Christen Møller Nielsen (1833-1865), der var gift med Niels Nielsen Myrups datter (III-A9.B12) Anne Nielsdatter Myrup (1824-1863). I 1881 solgte han matr.nr. 88d og 88e til Morten Jensen i Myruphus (matr.nr. 89).


Familie II i Myruphus

Da (II-A2) Christen Nielsen Myrups hustru Kirsten Jensdatter døde i 1814, skrev præsten ’husmand Christen Myrups hustru i Glæde’. Glæde kunne i dette tilfælde godt betyde Myrup. Christen Nielsen giftede sig igen i 1816 med Johanne Jensdatter (1780-1851) fra Østerild. Christen Nielsen Myrup (1750-1829) døde i 1829 som husmand ’i Myruphus’. Efter hans død i 1829, giftede Johanne Jensdatter sig i 1832 med Niels Christian Jensen Rødbro (1770-1843) fra Klim. Hun flyttede med ham til Klim Sogn. Ingen af Christen Nielsen Myrups børn blev boende i Myrup


Myruphus

Efter (II-A2) Christen Nielsen Myrups død i 1829 flyttede andre familier ind i Myruphus.


Ifølge folketællingen fra 1834 boede der 5 familier i det, der kaldes Myruphuse. Men kun en familie boede i det Myruphus, der senere blev til matrikel nr. 89.


Jens Sørensen (1797-?) fra Thisted og hans hustru Bente Marie Pallesdatter (1800-?) fra Lild Sogn, gift i 1824, købte i 1833 Myruphus af Niels Christian Jensen Rødbro fra Klim. I 1834 boede de i ’Myruphuse’. Han var ifølge folketællingen den eneste af de fem familier i Myruphuse, som var husmand. De boede der kun få år, hvorefter de flyttede til Tved Sogn.


En datter af (III-A9) Niels Nielsen Myrup (III-A9.B7) Anna Margrethe Nielsdatter Myrup (1812-1884) og hendes mand Søren Christian Nielsen (1812-1847) boede i 1836-1853 i ’Myruphus’. De købte i 1836 Myruphus fra Jens Sørensen for 200 rigsdaler. Parret bliver nævnt i kirkebøgerne i 1838-1847 i ’Myruphus’. Ifølge folketællingen fra 1845 boede de i ’Myruphus’ og i 1850 boede hans enke i ’Myruphus’ sammen med sin ugifte bror (III-A9.B4) Morten Nielsen Myrup (1808-1888).


Andre familier i Myrup

Ud over Myrupgård (matrikel nr. 88) og Myruphus (matrikel nr. 89) bliver der nævnt andre familier i Myrup, som uanset benævnelsen ikke har været det oprindelige Myruphus.


Poul Pedersen Horn (1766-1820) og hans hustru Kirsten Christensdatters datter Anne Cathrine Poulsdatter ’hjemme i Lille Myruphus’ blev gift i 1823. Poul Pedersen Horn døde i 1820 i ’Lille Myruphus’. Da hun blev gift 2. gang i 1820 med Just Christensen (1796-1855), var hun enkekone ’i Myruphus’. Just Christensen bliver nævnt i kirkebogen i 1825 som ’lejer i Lille Myruphus’; i 1827 og 1828 ’i Myruphus’; ifølge folketællingerne boede de i 1834 i ’Myruphuse’, i 1840 boede de i ’Glæde’, og i 1845 og 1850 boede han til leje hos Lars Christensen i ’Myruphus’. Han ernærede sig af fiskeri. Kirsten Christensdatter døde ’på Myrup Hede’ i 1847.


Just Christensen giftede sig 2. gang 1849 med Karen Tobiasdatter (1812-1903), og han døde 1855. I folketællingen 1855 boede hun som enke ved Myruphus og Myrupgård.


Anne Cathrine Poulsdatter Horn (1797-1861), søster til nedennævnte Anders Poulsen Horn, blev i 1823 gift med Lars Christensen Tørslev (1795-1849) fra Kollerup og nævnes da ’hjemme i Lille Myruphus’.  Parret bliver også nævnt i kirkebøgerne i 1825 og 1828 i ’Lille Myruphus’, og i folketællingerne fra 1834 og 1845 i ’Myruphus’. I 1840 boede de i ’Glæde’. Lars Christensen døde i 1849 som husmand i ’Lille Myruphus’.


Niels Nielsen Myrups datter (III-A9.B3) Karen Nielsdatter Myrup (1807-1890) og hendes mand Anders Poulsen Horn (1799-1840), som ernærer sig af fiskeri, og efter hans død, hendes anden mand Anders Nielsen Vigh (1809-1880), boede ifølge kirkebøgerne i 1827-1850 i Lille Myruphuse eller Myruphus. De bliver i kirkebogen nævnt ’i Myrup’ i 1827, i 1827 og 1828 ’i Myruphuse’, i 1830 og 1832 ’i Lille Myruphuse’; i 1840 ’på Myrup ejendom’; i 1845 ’på Myrup Mark’; i folketællingen fra 1834 og 1845 og kirkebogen 1850 i ’Myruphus’. I 1840 boede de i ’Glæde’.


Christen Mortensen Thorhauge (1794-1870) og hustru Maren Katrine Christensdatter (1791-?) boede ifølge folketællingerne i Myruphuse i 1834, han står opført som spillemand. I 1855 og 1860 boede de i nærheden af Myrupgård. Niels Nielsen Myrups hustru Mette Mortensdatter og Christen Mortensen Thorhauge var søskende.


 

Perioden 1850-1900

I folketællingen fra 1850 nævnes 2 Myruphuse og en gård i ’Myrup’ samt Havkarlshus, i 1860 Myrupgård og Myruphus, i 1870 Myrupgård, Myruphus, et hus på Myrupgårds jord og Havkarlshus og i 1880 og 1890 kun Myrupgård. I 1890 folketællingen havde ’Myrup’-områdets navn ændret sig fra Glæde til Lild Klit. Der var stadig en Glæde by.


Familie III på Myrupgård

Christen Vabesgaard og Caroline Larsdatter Diernes’ søn (III-A3.B17.C4) Kasper Diernæs Vabesgaard Myrup (1850-1940) var ifølge folketællingen fra 1890 blevet gårdejer af Myrup, men allerede i 1880 var han aktiv på gården, mens hans far var bortrejst. Kasper Vabesgaard Myrup købte og overtog Myrupgård (matrikelnumrene 88a og c, 27b og 2c) den 30. juni 1884 for 4400 kroner. Han blev gift 1892 med Christine Hansen Ræhrgaard (1856-1943). I 1890 solgte han matrikel nr. 27b fra.


Lille Myruphus (Myrupgård udstykning)

En datter af Niels Nielsen Myrup (III.A9.B12) Anne Nielsdatter Myrup (1824-1863) og hendes mand Christen Møller Nielsen (1833-1865) boede på Myrupgårds jord 1858-1861. De købte matrikel nr. 88b (under Myrupgård) 1. maj 1858 af Christen Jensen Vabesgaard. Deres første datter blev ifølge kirkebogen født i marts 1858 i Myruphus. Deres to næste børn blev født ’i Myrup’ i 1860. I 1860 havde de (I-A6.B8) Axel Christensen Myrup (1814-1903) og Annes søster (III-A9.B10) Mariane Nielsdatter Myrup (1819-1904) boende til leje. De solgte matrikel nr. 88b igen 22. oktober 1861 til Ole Christian Larsen.


Ole Christian Larsen fra Østerild (1833-1911) og hans hustru Maria Jensdatter fra Lild (1834-1881), købte 22. oktober 1861 matrikel nr. 88b under Myrupgård. I 1870 boede de i ’et hus, Myrupgårds jord’. I 1880 og 1890 boede han i hhv. Glæde og Lild Klit i nærheden af Myrupgård. Hans hustru Maria Jensdatter døde i ’Myruphus’ i 1881.


Myruphus

Christian Frederich Hansen fra Nyborg (1803-1874) og Maren Pedersdatter fra Hjardemål (1838-1909) nævnes allerede i 1855 i Glæde i et hus i nærheden af Myrupgård, og i folketællingerne fra 1860 og 1870 i ’Myruphus’. Ifølge tingbogen udstedtes auktionsskøde til toldassistent Hansen den 22. juli 1853 på matrikelnummer 89 Myruphus efter enken Anna Margrethe Nielsdatter.


Maren Pedersdatter blev efter mandens død gift i 1879 med Morten Jensen fra Arup (1835-1905). I 1880 og 1890 boede de i hhv. Glæde og Lild Klit og var nabo til Myrupgård. Folketællingen i 1901 havde matrikelnumre, som viser, at huset var Myruphus. Ifølge tingbogen blev der udstedt skifteretsattest om adkomst til matr.nr. 89 den 1. december 1881 for Christian Hansens enke Maren Pedersdatter. Morten Jensen købte matr.nr. 88d og 88e den 30/11 1881 af Christen Jensen Vabesgaard på Myrupgård.


Andre familier i Myrup

Ifølge folketællingen fra 1870 boede en søn af Niels Nielsen Myrup (III-A9.B4) Morten Nielsen Myrup (1808-1888) og (III-A9.B7) Anna Magrethe Nielsdatters søn Niels Christian Sørensen (1838-?) i hvert sit hus i nærheden af Myrupgård. 


Endnu en datter af Niels Nielsen Myrup (III-A9.B3) Karen Nielsdatter Myrup (1807-1890) og hendes mand Anders Nielsen Vig (1808-1880) bliver i folketællingen fra 1850 og 1870 nævnt i ’Havkarlshus’ ved Myrupgård. I 1860 og 1880 står der kun Glæde. Anders Nielsen Vig døde i Lild Klit. Deres datter Ane Elisabeth Andersen (1849-?) gift 1872 med Søren Rasmussen (1843-?) boede i 1890 i Lild Klit i nærheden af Myrupgård. Deres børn født mellem 1873 og 1892 blev på skift født i Myrup og i Lild Klit.


Christen Mortensen Thorhauge (1794-1870) og hustru Maren Katrine Christensdatter (1791-?) boede ifølge folketællingerne i 1855 og 1860 i Glæde i et hus i nærheden af Myrupgård. Senere boede de på Rotbøl Hede.


Just Christensen Horn (1796-1855) og hans hustru Karen Tobiasdatter (1812-1903) boede i 1850 i Myruphus og havde hans svigerinde Anne Cathrine Poulsdatter (1797-?) boende til leje. Hans enke boede i 1855 i Glæde i et hus i nærheden af Myrupgård.


Anne Cathrine Poulsdatter Horn (1797-1861) og hendes mand (I-A6.B8) Axel Christensen Myrup (1814-1903), søn af Christen Larsen Myrup, boede ifølge folketællingen 1855 i et hus ved Myrupgård. De var blevet gift i 1850.


(I-A5.B2.C6) Søren Peter Christensen Madsbøl (1833-1905), søn af Christen Nielsen Bojer (Madsbøl) i Hjardemål, og hans hustru Else Marie Mikkelsdatter (1836-?), nævnes i kirkebogen ’i Myrup’ i 1870-1879. I 1870, 1880 og 1890 folketællingerne boede de i hhv. Glæde og Lild Klit i et hus i nærheden af Myrupgård. Han døde i Lild Klit i 1905.


Peder Skadhauges enke Karen Marie Thomsen døde ’i Myrup’ i 1875. Ifølge folketællingen 1870 boede hun i Glæde hos Niels Christian Jensen Holme (1836-1920), nævnt som hans svigermor, og hans hustru Maren Kjerstine Pedersen (1839-1908) i et hus, der var nabo til Myrupgård. Deres datter blev født i ’Myrup’ i 1876. De boede i hhv. Glæde og Lild Klit i 1880 og 1890.


 

Perioden 1900-1950

I folketællingen fra 1901 hed ’Myrup’-området Lild Klit. Tællingskommissionæren havde dog først skrevet ’Myrup’, som derefter blev streget over og ændret til ’Lild Klit’. Der var også en Glæde By i tællingen. I 1901 var matrikelnumrene kommet på, og Myrupgård lå på matrikel nr. 88a, et hus på matrikel nr. 88b og Myruphus på matrikel nr. 89. I 1906 folketællingen er det sidste matrikel nr. ændret til matrikel nr. 88de, selvom det både var 89 og 88d og e.


Familie III på Myrupgård

Kasper Diernæs Vabesgaard Myrups plejedatter og svigersøn (III-A3.B17.C4.D2) Martine Kristensen Madsbøll (1894-1965) og Niels Andersen (1900-efter 1965) overtog Myrupgård (matrikelnumrene 88a, 88c, 2h, 2l og 2m) den 9. november 1927 for 7.000 kr.; inklusive løsøre for 14.600 kr. Han købte yderligere jord til: matrikelnumrene 30g, 43b, 44b, og 22e. I løbet 1930’erne solgte han en del jord til staten til beplantning, bl.a. 30g og udstykninger af 88 og 2. De solgte Myrupgård igen i 1947, og gården kom ud af familiens eje.


Lille Myruphus - Myrupgård udstykning

Ole Christian Larsen (1833-1911) var enkemand og boede i Lild Klit på matrikel nr. 88b i folketællingerne fra 1901 og 1906. Den 3. august 1909 solgte Ole Christian Larsen matrikel nr. 88b til sin svigersøn Søren Christian Jensen (1873-?) og datter Inger Kirstine Olesen (1877-?) I skødet er betinget livsvarig aftægt til Ole Christian Larsen. Søren Christian Larsen solgte 16. december 1925 matrikel nr. 88b videre til Christian Olesen, som den 25/6 1929 solgte huset til Vilhelm Koldkjær, hvis enke Thekla Aurelia f. Behrmann overtog huset i 1939.  Hun solgte matrikel nr. 88b til staten i 1942.


Myruphus

Morten Jensen og Maren Pedersdatter boede i 1901 i Myruphus på matrikel nr. 89, og i 1906 boede Morten Jensens enke Maren Jensen på matrikel nr. 88de, hvilket var det samme.


Deres søn Kristian Frederik Hansen Jensen (1883-?) boede i 1911 på matrikel nr. 88d og e og 89b i Lild Klit. Ifølge tingbogen overtog han 89, 88d og 88e ved auktionsskøde den 10/9 1910. Tingbogen har en note, at 88e er blevet forenet med 88a, men ikke hvornår. Det er måske sket omkring 1914, hvor Kristian Frederik Hansen Jensen solgte 89 og 88d til skrædder Kr. Andersen.


Den 16/9 1929 er der et auktionsskøde på matr.nr. 89 og 88d til Frands Christian Larsen. I 1930 boede Frans Kristian Larsen (1859-1936?) på matrikel nr. 88d, og allerede i 1925 boede han ifølge folketællingen på matrikel nr. 87-88, hvad det så dækker over. Ifølge tingbogen med en udskrift af sandflugtsprotokollen har staten erhvervet 89b til beplantning. En skifteretsattest overfører matr.nr. 89a og 88d i 1936 til Frans Kristian Larsens arving, hans bror Casper Christian Larsen. I 1942 sælges matrikelnumrene 89a og 88d til staten.Matrikelkort over Myrup og naboerne
Sidst opdateret 31.03.2018 af Lis Myrup

Download eller print artiklen

som PDF her

Familierne i Myrup 1650-1950

Kilder

  • Kirkebøger og folketællinger fra Lild Sogn
  • Skødeprotokoller Vester Hanherred
  • Slægten Pretzmann fra Oddersbøl (1985).
  • Nogle slægter fra Hanherred og Hillerslev Herred (1972)
  • Matrikelarkivet - kort og sogneprotokol for 1844 matriklen
  • Historiske kort: http://hkpn.gst.dk/