III-A3.B17 Caroline

Slægtstræer /

III. Niels Christian  Pedersen Myrup /

A3.B17-grenenB17. Caroline Larsdatter Diernæs Myrup

(1817-1864)


B17. Caroline Larsdatter (Diernæs) (Myrup) blev f. 3/10 1817 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som datter af III-A3 "Lars Nielsen og hustru Mariane Prætzman, gårdfolk i Diernes", og døbt 'Caroline' 16/11 1817 i Lild Kirke.


"Ungkarl Christen Jensen, 27 år, ejer af Myrup" og "Pigen Karoline Larsdatter, 27 år, hjemme hos moderen Lars Nielsens enke i Diernes" blev g. 5/11 1844 i Lild Kirke. Forlovere var gårdmand Just Christensen i Qvolsgård og gårdmand Svend Larsen Diernæs i Lund.


Christen Jensen (Vabesgaard) blev f. 16/10 1817 i Vabesgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af gårdmand Jens Christensen (Roesen) og hustru Anne Margrethe Larsdatter og døbt ’Christen’ i Lild Kirke.


Christen Jensen Vabesgaard købte Myrupgård den 30. juni 1846 af sin hustrus fætter III-A12.B8 Palle Møller Jensen Rotbøll for 900 rigsdaler inklusive pligten til at have den tidligere ejer, hans svigerfars brors hustru Mette Mortensdatter på aftægt. Gammelt hartkorn opgives til 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album og nyt hartkorn 1 tønde, 4 skæpper, 1 fjerdingkar og 1¾ album. Carolines farbror III-A9 Niels Nielsen Myrup, gårdejer af Myrup, døde i 1839. Christen Jensen må have arbejdet/boet på Myrupgård allerede i 1844, eftersom han står som ejer af Myrup ved vielsen i 1844 (uden dog at være ejeren). I 1845 havde de Niels Nielsen Myrups enke Mette Mortensdatter boende på aftægt.


Christen Vabesgaard købte mere jord til gården, idet han i 1876 købte matrikelnumrene 27b og 29g af Kirstine Marie Lucassen, 30g af Lauge A Thorup og i 1881 2c fra Laust Nielsen. Allerede i 1858 udstykkede han matrikelnr. 88 og solgte 88b fra til Christen Møller Nielsen gift med en datter af Niels Nielsen Myrup III-A9.B12 Anne Nielsdatter Myrup. I 1881 solgte han matr.nr. 88d og 88e til Morten Jensen i Myruphus. Christen Vabesgaards søn Kasper Diernæs Vabesgaard hjalp til på gården og overtog den helt i 1884.


Christen Jensen Vabesgaard var bror til Anne Marie Jensdatter, der blev gift i 1855 med III-A3.B15 Svend Larsen Diernæs. I 1850 tjente Else Marie Mikkelsen fra Hjardemål hos dem. Hun blev senere gift med I-A5.B2.C6 Søren Peter Madsbøll.Folketælling for 1845 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Myrup, En gaard:

Folketælling for 1855 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde Skoledistrikt, Myrup, en gaard


"Karoline Larsdatter Diernes, Gårdmand Christen Jensen Vabesgaards kone i Myrup", d. 14/10 1864, 47 år gl. på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


Folketælling for 1870 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde, Myrupgaard
Folketælling for 1880 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde By Lild Sogn, En Gaard MyrupFolketælling for 1890 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Lill Klit, Myrupgaard"Christen Jensen (Vabesgaard), enkemand og aftægtsmand i Myrup" d. 23/3 1898, 80 år gl. på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


De fik 6 børn C1-C6, 2 af dem døde som små.


C1. Jens Rosen Vabesgaard f. 28/9 1846 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/2 1909, 62 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 4/12 1885 i Lild Kirke m. I-A4.B1.C5.D4 Andrea Jensen (datter af Jens Christensen (Thorhauge) og hustru Else Marie Jensdatter) f. 31/5 1861 i Klitten, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 5/4 1931, 69 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Jens Rosen Vabesgaard var husmand i Glæde, Lild Sogn. Andrea Jensens far Jens Christensen Thorhauge var nevø af III-A9* Mette Mortensdatter. De fik 4 børn D1-D4.


D1. Karoline Jensen Vabesgaard f. 10/5 1887 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 19/7 1938, 51 år gl. i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, g. 8/12 1925 i Hjardemål Kirke m. Edvard Kristian Nielsen Dommerby (søn af husmand Lars Christian Nielsen (Dommerby) og hustru Caspare Larsen Diernæs) f. 23/3 1877 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 16/7 1956, 79 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer i Hjardemål Klit. Hans mor Caspare Larsen Diernæs var datter af III-A3.B16 Lars Larsen Diernæs. De fik ingen børn.


D2. Jens Christian Jensen Vabesgaard f. 19/1 1890 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/3 1910, 20 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D3. Elsine Christine Jensen Vabesgaard f. 7/12 1892 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/10 1967, 74 år gl. i Nors Sogn, Hillerslev/Thisted, husbestyrerinde. Hun var ugift. I 1930 var hun 37 år og boede hjemme hos sin mor.


D4. Else Marie Jensen Vabesgaard f. 21/7 1897 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 18/12 1923 i Lild Kirke m. Martin Petersen Tilsted (søn af gårdejer Niels Christian Mikael Petersen Tilsted og hustru Kirsten Bak Christensen) f. 4/11 1893 i Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, gårdejer i Hansted, senere i Ræhr. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Jens Tilsted f. 1925.

E2. Anna Kirstine Tilsted f. 1928.


C2. Ane Marie Vabesgaard f. 11/11 1847 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/1 1848, 2 mdr. gl. s.st..


C3. Lars Christian Diernæs Vabesgaard (Myrup) f. 13/6 1849 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/11 1934, 85 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. I 1855-1870 var han i pleje hos sin farmor Ane Margrethe Larsdatter i Vabesgaard. Han var ugift.


C4. Kasper Diernæs Vabesgaard (Myrup) f. 16/8 1850 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/8 1933, 82 år gl. på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 23/2 1892 i Lild Kirke m. Christine Hansen (Ræhrgaard) (datter af Hans Pedersen (Ræhrgaard) og hustru Karen Marie Christensdatter (Roer)) f. 25/12 1856 i Rærgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/10 1943, 86 år gl. på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 1 barn D1. og 1 plejebarn D2.

Kasper Diernæs Vabesgaard blev den 30. juni 1884 gårdejer af Myrup, som bestod af matrikelnumrene 88a og c, 27b og 2c. Han overtog den den for 4400 kroner fra sin far Christen Jensen Vabesgaard, som boede på aftægt hos dem. I 1890 solgte han matr.nr 27b fra. Han overdrog den i 1927 til sin svigersøn Niels Andersen.

Senest fra 1901 havde de Christine Hansens søster Margrethe Hansens datter Martine boende.  I 1930 boede de på aftægt hos deres plejedatter og svigersøn.

Christine Hansens faster Karen Pedersdatter blev gift med I-A2.B4.C1 Lars Christian Larsen (Sund).

Christine Hansen Ræhrgaard var tipoldebarn af I-Forslægt Peder Laursen fra Sønder Skadhauge. Hendes niece Mariane Kristensen Madsbøll blev gift med III-A3.B17.C5.D1 Svenning Christian Vabesgaard (1878-1925), Lild Sogn og senere med I-A4.B1.C8.D2 Jens Peter Jensen (1876-1960) i Lild Sogn.


D1. Karoline Christine Myrup f. 19/4 1894 i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/6 1902, 8 år gl. st.


D2. Martine Kristensen Madsbøll f. 17/6 1894 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted som datter af husmand Kristen Gravesen Kilsgaard og hustru Margrethe Hansen (Ræhrgaard), d. 25/9 1965, 71 år gl. i Sædding, Guldager Sogn, Skast/Ribe, begr. på Fovrfeld Gravlund, Treenigheds Sogn, Esbjerg, g. 27/8 1926 i Hørdum Kirke m. Niels Andersen (søn af gårdmand Poul Andersen og hustru Nielsine Cathrine Larsen) f. 10/4 1900 i Hurup Sogn, Refs/Thisted, d. efter 1965. De fik 2 børn E1-E2.

Martine var i 1925 husassistent hos husmand Niels Andersen i Hørdum Sogn, og de blev gift i 1926. De overtog Myrupgård i 1927 for 7000 kr (med løsøre for 14600 kr) med matr.nr. 88a, 88c, 2h, l, m og købte desuden 27b og 2c af Kasper Myrup, i 1930 købte han 30g ligeledes af Kasper Myrup og hans søskende. I 1933 købte han desuden 43b, 44b og 22e af Jens Olesen Larsen for 575 kr.

I 1933 solgte han 88f, g, h, i og 30g til staten til beplantning som en del af sandflugtsforebyggelsen. I 1947 solgte han Myrupgård (bestående af matr.nr. 88a, 88c, 27b, 24c, 26r, 22e, 43b og 44b for 35.200 kr, hvorefter den kom ud af familiens eje. Han købte derefter en gård i Grønbjerg og i ca. 1960 blev han gårdejer i Sædding, Guldager Sogn.

Martine var søster til Mariane Kristensen Madsbøll, som blev gift med III-A3.B17.C5.D1 Svenning Christian Vabesgaard Myrup (1878-1925) og senere med I-A4.B1.C8.D2 Jens Peter Jensen (1876-1960) i Lild Sogn.   


E1. Hans Kristian Andersen f. 1926.

E2. Johannes Kristian Andersen f. 1929.


C5. Niels Christian Vabesgaard (Myrup) f. 30/7 1852 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/2 1905, 52 år gl. i Lild Vestre Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, strandfoged, g. 15/11 1877 i Lild m. Ane Marie Axelsen (datter af gårdmand Axel Jacobsen (Hole) og hustru Maren Nielsdatter) f. 24/2 1854 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/6 1938, 84 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 2 børn D1-D2.

Niels Christian Vabesgaard Myrup var strandfoged i Lild Vestre Strand. De havde hans mors fætter III-A9.B1 Niels Christian Nielsen Myrup, enkemand boende på aftægt i 1890. 2 børn D1-D2.


D1. Svenning Christian Vabesgaard (Myrup) f. 9/6 1878 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/1 1925, 46 år gl. på Amtssygehuset i Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han var strandfoged i Lild Klit, husmand og fisker.

Svenning Christian Vabesgaard fik et barn med Inger Kirstine Olesen (datter af husmand Ole Christian Larsen i Myruphus og hustru Maria Jensdatter). De fik 1 barn E0.

Svenning Christian Vabesgaard blev g. 15/12 1905 i Lild Kirke m. Mariane Kristensen Madsbøll (datter af husmand Kristen Gravesen Kilsgaard og hustru Margrethe Hansen (Ræhrgaard)) f. 1/10 1884 i Madsbøl, Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 23/3 1959, 75 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 5 børn E1-E5.

Mariane Kristensen Madsbøll blev g. 2. gang 6/2 1934 i Lild Kirke m. enkemand Peder Christian Engelbrecht Nielsen (1869-1951), husmand i Lild Sogn. Han havde været gift med Maren Thomsen (1873-1927).

Mariane Kristensen Madsbøll blev g. 3. gang 1951-1958 med I-A4.B1.C8.D2 enkemand Jens Peter Jensen (1876-1960), husmand og saddelmager i Frøstrup, Tømmerby Sogn. Det var hans 3. ægteskab.

Mariane Kristensen Madsbøll var søster til III-A3.B17.C4.D2 Martine Kristensen Madsbøll. Hendes moster Christine Hansen (Ræhrgaard) var gift med III-A3.B17.C4 Kasper Diernæs Vabesgaard Myrup.


E0. Niels Christian Olesen f. 16/1 1904 I Myrup, Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1981, 77 år gl. i Nors Sogn, Hillerslev/Thisted, murer, g. 22/10 1926 i Lild Kirke m. Johanne Marie Jakobsen (datter af husmand Jens Mølbæk Jakobsen og hustru Kristine Jensine Larsen) f. 26/11 1895 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 1/10 1979, 83 år gl. i Nors Sogn, Hillerslev/Thisted. De fik 1 barn F1.

Johanne Maries faster Bolette Marie Jakobsen var gift med I-A6.B5.C2.D6 Christen Bliksted Pedersen.


F1. Gerda Mølbæk Olesen f. 1930.


E1. Christian Kasper Myrup f. 12/12 1906 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/10 1973, 66 år gl. i Esbjerg Sogn, Skast/Ribe, fiskeskipper, g. 18/11 1932 i Esbjerg Sogn m. Anne Margrethe Jeppesen (datter af indsidder og fisker Søren Ivert Jeppesen og hustru Elisa Adolfine Nielsen) f. 15/9 1909 på Bjerregård, Holmslands Klit Sogn, Hind/Ringkøbing, d. 21/11 1954, 45 år gl. i Esbjerg Zion Sogn, Skast/Ribe.

Christian Kasper Myrup blev g. 2. gang 24/9 1955 i Holbøl Sogn m. Erika Charlotte Work (datter af politiassistent Johannes Work og hustru Cathrine Nicoline Hansen) f. 16/6 1922 i Holbøl Sogn, Lundtoft/Åbenrå, d. 2009, 87 år gl. De fik 1 barn F1.


F1. Svenning Myrup f. 1958, x Kamma Sigshøj Orbesen f. 1959. S.o.


E2. Margrethe Myrup f. 11/5 1908 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/1 2000, 91 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 8/11 1929 i Lild kirke m. Niels Madsen Sørensen (søn af gårdmand Niels Krog Sørensen og hustru Dorthea Katrine Jensen) f. 28/3 1906 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/7 1988 , 82 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i ’Silkeborg’, Tømmerby Sogn. 
Niels Madsen Sørensens farbror Niels Madsen Sørensens (1883-1944) datterdatter Marna Kiib blev gift med I-A6.B6.C7.D3.E1.F2 Gunner Clemmen Gundersen.

De fik 1 barn F1.


F1. Svenning Myrup Sørensen f. 13/3 1930 i ’Barmer’, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/12 1959, 29 år gl. på Nordsøen, fiskeskipper i Esbjerg, g. m. Gurli Pedersen f. 1931. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Kent Myrup Sørensen f. 1951.
G2. Jan Myrup Sørensen f. 1954.


E3. Ove Hartvig Myrup f. 2/11 1911 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/5 1988 , 76 år gl. i Esbjerg Sogn, Skast/Ribe, fiskeskipper i Esbjerg, g. 5/1 1941 i Lild kirke m. Sofie Berteline Græsbøll Thomsen (datter af vognmand Jens Christian Thomsen og hustru Martha Govertsen Græsbøll) f. 4/11 1918 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/5 1995, 76 år gl. i Esbjerg Sogn, Skast/Ribe. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Kirsten Myrup f. 1940, g.m. Svend Aage Pedersen.


F2. Kjeld Myrup f. 4/11 1946 i Esbjerg Zion Sogn, Skast/Ribe, fiskeskipper, d. 13/5 2014, 67 år gl. i Esbjerg Sogn, Skast/Ribe.


F3. Finn Myrup f. 1947, g.m. Ellen Præst Andersen. De har fået 1 barn G1. 


G1. Thomas Præst Myrup.


E4. Kristen Gravesen Myrup f. 21/5 1914 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/3 1952, 37 år gl. i Esbjerg Sogn, Skast/Ribe, druknede, fisker i Esbjerg, bopæl: Kutter ’Roxy’ E223, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Ugift.


E5. Viggo Myrup f. 20/8 1917 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/10 2000, 83 år gl. i Fanø Sønder Ho Sogn, Skast/Ribe, fiskeskipper i Esbjerg, g. 24/9 1936 i Lild Kirke m. Alma Laurette Østergaard Mouritsen (datter af fisker Peder Christian Mouritsen og hustru Else Katrine Dusine Østergaard) f. 8/5 1919 i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/2 1993, 73 år gl. i Esbjerg Sogn, Skast/Ribe. De fik 3 børn F1-F3.

Alma Mouritsens kusine Jensine Mouritsen blev gift med I-A2.B4.C2.D3.E5 Lars Christian Pedersen Glæde.


F1. Edith Myrup f. 14/5 1936 i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/3 1997, 60 år gl. i Jerne Sogn, Skast/Ribe, børnehavepædagog, g. 1956 m. Bjørn Peter Henry Jensen  f. 1933. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Christian Jensen f. 1956.


G2. Gitte Myrup Jensen f. 1957, g. m. Heine Baungaard Jørgensen f. 1956. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Frederik Baungaard Jensen f. 1984.

H2. Emil Baungaard Jensen f. 1987.


G3. Kate Burr Jensen f. 1960, x Søren Christensen f. 1957. De har fået 1 barn H1.


H1. Mikkel Christensen f. 1982.


F2. Max Svenning Myrup f. 1942, g.m. Aase Kirstine Christensen. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Lars Svenning Myrup f. 1962.

G2. Jens Myrup f. 1967.


F3. Lis Myrup f. 1950, g. m. Niels Brink Jensen f. 1951. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Jakob Brink Jensen f. 1969.

G2. Søren Brink Jensen f. 1972.


D2. Christian Kasper Nielsen Myrup f. 14/4 1883 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/11 1905, 22 år gl., fisker, druknede ved Lild strand, fundet ved Vixø Strand den 4/11, 22 år gl., sammen med I-A6.B5.C2.D1.E4 Martin Myrup Pedersen.


C6. Christen Kold Vabesgaard f. 13/12 1854 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/2 1858, 3 år gl. af skarlagensfeber, Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, ligesom mange andre børn i Lild Sogn i 1857-1858.


Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Christen Jensen Vabesgaard

28

Gift

Gaardmand

Her i sognet

Karoline Larsdatter Djernes

28

Gift

Hans kone

Her i sognet

Mette Mortensdatter

63

Enke

Inderste, aftægtskone

Her i sognet

Christen Larsen

19

Ugift

Tjenestekarl

Her i sognet

Valborg Marie Jensdatter

16

Ugift

Tjenestepige

Her i sognet

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Christen Jensen Vabbesgaard

38

Gift

Gaardmand, husfader

Her i sognet

Karoline Larsdatter

38

Gift

Hans kone

Her i sognet

Jens Roesen Vabbesgaard

9

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Casper Djernes Vabbesgaard

5

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Niels Christian Djernes Vabbesgaard

3

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Christen Kold Djernes Vabbesgaard

1

Ugift

Deres børn

Her i Sognet

Christen Djernesgaard Nielsen

18

Ugift

Tjenestedreng

Her i Sognet

Jens Larsen Djernes

49

Ugift

Qvæghandler

Her i Sognet

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Chresten Jensen Vabesgaard

52

Enkemand

Husfader, Landmand

Vabesgaard

Jens Rosen Vabesgaard

23

Ugift

Søn

Myrupgaard

Chasper Djernes Vabesgaard

19

Ugift

Søn

Myrupgaard

Niels Chrestian Djernes Vabesgaard

17

Ugift

Søn

Myrupgaard

Maria Chaspersen Djernes

28

Ugift

Tjenestepige

Rottbøl

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Kristen Jensen Vabesgaard

66

Enkemand

Gaardejer

Midlertidigt Opholdssted:

Østerild Sogn Thisted Amt

Her i Sognet

Lars Kristensen Vabesgaard

27

Ugift

Hans Søn

Midlertidigt Opholdssted:

Østerild Sogn Thisted Amt

Her i Sognet

Casper Christensen

29

Ugift

Husfader og Gaardejerens Søn

Her i Sognet

Marie Caspersen

37

Ugift

Tjenestefolk pige

Her i Sognet

Anemarie Jensen

2

Ugift

Hendes Barn

Bjørnsholm Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Kasper Christensen Myrup

39

Ugift

Husfader, Gaardeier

Lill

Christen Jensen Vabesgaard

72

Enkemand

Aftægtsmand

Lill

Maria Kaspersen

46

Ugift

Husholder

Lill

Ane Marie Jensen

12

Ugift

Barn

Bjørnsholm Sogn

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 05.02.2024 af Lis Myrup