< II. Niels Christensen Myrup

Slægtstræer /

II. Niels Christensen Myrup-familienII. Forslægt (1687-1765)


Stamfader - Niels Christensen


Christen Nielsen blev født ca. 1689, beregnet ud fra alderen ved hans død. Det vides ikke, hvor han blev født, eller hvem hans forældre var.


Maren Andersdatter blev født april 1687, beregnet ud fra alderen ved hendes død, men hendes forældre og fødested kendes ikke.


De må være blevet gift før 1730, for da fik de deres søn Niels, men hvor og hvornår, de blev gift, vides ikke. Christen var da 41 år, og Maren var 43 år gammel.


De boede i Myrup, Lild Sogn  fra omkring 1730. Christen Nielsen var husmand i Myruphus. Hans søn Niels Christensen var kun 13 år, da Christen Nielsen døde i 1743, så det var sikkert moderen, der overtog fæstet, indtil han selv blev gift i 1749.


”Christen Nielsen af Myrup” døde 54 år gammel og blev begravet 11. august 1743 i Lild Sog, Vester Han/Thistedn. Hans enke var da 56 år gl. og hans søn 13 år gl.


Maren Andersdatter døde 21 år senere, 78 år gammel som ”enke i Glæde” og begravet 25. marts 1765 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Myruphus hørte på det tidspunkt til Glæde By, så hun døde sikkert i Myruphus hos sin søn Niels.


De fik mindst et barn. Der er ikke fundet søskende til ham.  Kirkebogen for Lild Sogn findes ikke før 1728. Men ud fra deres alder ved Niels’s fødsel er der mulighed for, at de har fået flere børn født før Niels Christensen.


1. Niels Christensen født i Myrup og døbt 16. juli 1730 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted - Stamfader.


Det er dog en vis usikkerhed i, om denne Niels Christensen i Myrup er den samme som den Niels Christensen i Myrup, som var far til Christen Nielsen født i 1749. Der er en aldersforskel mellem de to Niels Christensen. Sammenlignes med hans alder ved hans død (f. 1728-1729) og ved folketællingen i 1787 (f. 1724-1725) kan det se ud som om, at det ikke er den samme Niels Christensen, som blev født i 1730. På den anden side virker det heller ikke rigtigt, at de skulle have fået et barn mere, der også blev døbt Niels. Det er dog ikke usædvanligt, at aldersangivelsen kan variere så meget for den samme person i folketællinger. Så det er meget sandsynligt, at der er tale om den samme person.

--- ooo ---


Stammoder - Maren Pedersdatter


Der vides ikke noget om Niels Christensens hustru Maren Pedersdatters herkomst – Stammoder. Men ud fra hendes alder ved hendes død blev hun født juli 1715.
II. Stamforældre (1715-1799)


Niels Christensen, kaldet Niels Myrup,blev født 1730 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af ”Christen Nielsen og Maren Andersdatter i Myrup” og døbt ’Niels’ 16. juli 1730 i Lild Kirke. Jens Nielsen og Jens Mogensen begge i Glæde, Jens Andersen på Kæret, Anne Andersdatter på Kæret og Maren Pedersdatter i Myrup var faddere ved dåben.   


Maren Pedersdatter blev født juli 1715, beregnet ud fra alderen ved hendes død. Der vides ikke noget om hendes forældre eller fødested.


De blev gift før 1749, da de fik deres første barn. Vielsen er ikke fundet i Lild og Tømmerby sogne. Niels skulle da være 18 år, og Maren var 15 år ældre end ham, 33 år gammel. Det virker ikke rigtigt, at Niels blev gift som 18-årig. Ifølge loven skulle man være 21 år. Spørgsmålet er, om det er den rigtige Niels Christensen, jeg har fat i her, jævnfør ovenstående overvejelser.


Niels Christensen Myrup var husmand i Myruphus. Hans søn Christen Nielsen overtog fæstet af Myruphus før 1787, sikkert da han blev gift i begyndelsen af 1770’erne.


Niels Myrups hustru Maren Pedersdatter døde 63 år gammel og blev begravet 9. august 1778 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


Niels Myrup i Myruphuus” døde 21 år senere som enkemand, 68 år gammel hos sin søn Christen Nielsen Myrup i Myruphus, Lild Sog, Vester Han/Thistedn og blev begravet 21. marts 1799. I kirkebogen står der, at han var 70 år gl. ved sin død (f. 1728-1729).


Ifølge folketællingen fra 1787 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Nørklit, hvor alderen på Niels Christensen ikke helt stemmer (f. 1724-1725): Niels Myrup og Maren Pedersdatter fik 4 børn, alle født i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted A1-A4.


A1. Christen Nielsen f. 1749, døbt 9/2 1749 i Lild Kirke, død 8/6 1749, 4 mdr. gl. samme sted.

Faddere var Hans Pedersen i Koldkjær, Niels Mortensen på Bjerget, Jørgen Berthelsen i Glæde, Bodild Lauridsdatter i Myrup og Kirstine Justdatter i Trye.


A2. Christen Nielsen (Myrup) f. 1750, døbt 5/4 1750 i Lild Kirke. Boede i Lild Sogn som husmand.

Faddere var Laurids Lund i Nørklit, Jens Mogensen i Glæde, Peder Nielsen i Ræhrgård, Bodild Lauridsdatter i Myrup og Maren Thomasdatter på Bjerget. Se II-A2. grenen


A3. Karen Nielsdatter (Myrup) f. 1752, døbt 24/12 1752 i Lild Kirke.

Faddere var Jens Mogensen i Glæde, Anders Lauridsen i Myrup, Niels Berthelsen i Glæde, Kirsten Madsdatter, Søren Jensens hustru i Græsbøll og Maren Thomasdatter på Bjerget.

Karen Nielsdatter Myrup døde 12/4 1837, 85 år gl. i Trye, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, ugift, almisselem.

Karen Nielsdatter fik 1 barn B1.


B1. Maren døbt 15/10 1780 i Lild Sogn, født uden for ægteskab. Faderens navn er ikke oplyst. Efternavnet kendes derfor ikke. Bliver kaldt 'Maren Myrup, Karen Myrups datter i Lild Sogn' ved vielsen, bliver gift 28/9 1805 i Tømmerby Kirke med Søren Thomasen Lynge.


A4. Maren Nielsdatter f. 1754, døbt 26/12 1754 i Lild Kirke.

Faddere var Laurids Pedersen i Myrup, Søren Jensen i Græsbøll, Christen Pedersen i Glæde, Maren Thomasdatter på Bjerget og ?? Lauridsdatter i Græsbøll.


De to søstres videre skæbne er ikke fundet. De er ikke fundet døde eller viede i Lild og Tømmerby sogne.


 Fra Lild Kirkebog: 6. juli (1730) Christen Nielssøn og Maren Andersdatter i Myrup en Søn ... Niels

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Chresten Nielsen

38

Gift

Mand

Husmand og fisker.

Kirsten Jensdatter

37

Gift

Hans kone


Else Marie Chrestensdatter

12

Ugift

Deres barn


Jens Chrestensen

4

Ugift

Deres barn


Niels Chrestensen

1

Ugift

Deres barn


Niels Chrestensen

63

Enke

Mandens fader

Fattig, går i dagleje og fisker og husflid

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 02.02.2024 af Lis Myrup