III-A9 Niels

Slægtstræer /

III. Niels Christian  Pedersen Myrup /

A9.-grenenA9. Niels Nielsen Myrup (1768-1839)


A9. Niels Nielsen (Myrup), kaldet Niels Christian Myrup (ligesom sin far) blev f. 1768 på Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af III-Stamforældre "Niels Christian og hustru Karen Pedersdatter i Diernis" og døbt 'Niels' 23/10 1768 i Lild Kirke. Faddere var Christen Pedersen i Holme, Peder Pedersen i Holme, Casper Pretzmand i Oddersbøll, Dorthe Larsdatter Chr. Frosts hustru i Kæret og Anna Sørensdatter i Græsbøll.


Niels Nielsen blev g. 1801-1804 m. Mette Mortensdatter, men vielsen er ikke fundet i Lild og Tømmerby sogne. Da deres første barn blev født i 1805, var de 36 år og 22 år gamle.


Mette Mortensdatter (Thorhauge) blev f. 1783 på Thorhauge, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, som datter af gårdmand Morten Christensen (Thorhauge) og hustru Anne Mortensdatter, og døbt ’Mette’ 16/3 1783 i Lild Kirke.


Niels Nielsen Myrup boede og arbejdede på Myrupgård, også efter han blev gift. Hans far døde i 1800, og han købte gården fra sin mor 13. juni 1809 for 400 rigsdaler. Niels Nielsen Myrup solgte Myrupgård til sin søn Niels Christian Myrup den 23. august 1838 ”.. med Aftægt til mig og min Kone”, for 400 rigsdaler. Hartkorn var på 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album.


Niels Nielsen Myrups niece og hendes mand III-A3.B17 Caroline Larsdatter og Christen Jensen Vabesgård flyttede ind før 1844 og købte gården af Niels Nielsen Myrups søstersøn i 1846.


Mette Mortensdatters nevø Jens Christensen Thorhauge, søn af Christen Mortensen Thorhauge blev gift med I-A4.B1.C5 Else Marie Jensdatter, og Jens Christensen Thorhauges datter I-A4.B1.C5.D4 Andrea Jensen blev gift med Niels Nielsen Myrups nieces søn III-A3.B17.C1 Jens Rosen Vabesgaard.


Folketælling for 1801 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Nørklit Bye


Folketælling for 1834 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Myrup, Et boelsted"Aftægtsmand i Myrup Niels Nielsen, Myrup kaldet" (Christian er streget over), d. 14/12 1839, 71 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


I 1840 boede Mette Mortensdatter, ”Aftægtsenke til Myrup” i et hus i Vesten Bjerget, Lild Sogn med to af sine børn, B12 Anne (16 år) og B14 Anders (13 år) og altså ikke hos sin søn B1. Niels Christian Nielsen på Myrupgård, hvor hun ellers havde ret til aftægt. I 1845 var hun flyttet tilbage til Myrupgård og boede hos sin niece III-A3.B17 Caroline Larsdatter og Christen Vabesgaard, som købte gården i 1846, men som allerede boede der i 1845.


"Aftægtskone i Myrup, enke efter Niels Nielsen Myrup, Mette Mortensdatter" d. 18/4 1848, 65 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Hun var aftægtsenke hos Christen Jensen Vabesgaard og Caroline Larsdatter på Myrupgård senest fra 1845.


De fik 15 børn B1-B15, mindst 4 børn døde som små.


B1. Niels Christian Nielsen (Myrup) f. 1805 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 12/5 1805, d. 5/3 1892, 86 år gl. i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, gårdmand og senere husmand i Lild Sogn, g. 29/4 1829 i Lild Kirke m. Maren Christensdatter (datter af gårdmand Christen Justesen og hustru Karen Jensdatter) f. 1796 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 6/11 1796, d. 25/4 1878, 82 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Niels Christian Nielsen Myrup var husmand i Vesten Bjerget i 1834, i Myrup(gård) i 1840 og i 1845 på Bjerget. De fik tilsyneladende ingen børn.

Maren Christensdatter var gift 1. gang m. Anders Christensen (Skrædder) (søn af Christen Jensen og hustru Maren Sunesdatter). De havde en søn, Christen Andersen, der blev gift med I-A2.B4.C2 Ellene Larsdatter.

Niels Christian Nielsen købte Myrupgård af sin far Niels Nielsen Myrup 23. august 1838 med sine forældre på aftægt for 400 rigsdaler, hartkorn på 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album. Han solgte den igen i 1844 for 700 rigsdaler til sin fætter III-A12.B8 Palle Møller Jensen Rotbøll. I 1840 boede han ifølge folketællingen i Myrup, et hus, men eftersom Myrupgård ikke er nævnt i folketællingen, og han ejede Myrupgård, er der sikkert tale om Myrupgård.

Efter salget af Myrupgård boede han som husmand i Bjerget (1845 og 1855) og i Glæde (1860 og 1870). I 1856 købte han et hus på matrikel nr. 94c i Glæde af I-A6.B5* Peder Christensen Bliksted. Efter sin hustrus død i 1878 boede Niels Christian Myrup i 1880 i Glæde hos sin kusines søn III-A3.B17.C1 Jens Rosen Vabesgaard, som overtog huset, og hvor han ’forsørges af husejeren’ og i 1890 i Lild Klit som aftægtsmand hos sin kusines søn sognefoged III-A3.B17.C5 Niels Christian Vabesgaard. Han døde i 1892 som aftægtsmand på Myrupgård.


B2. Karen Nielsdatter f. 17/5 1806 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/8 1806, 2½ mdr. gl. s.st.


B3. Karen Nielsdatter (Myrup) f. 2/6 1807 i Myrup, Lild Sog, Vester Han/Thistedn, d. 11/12 1890, 83 år gl. på Lild Fattiggård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 4/3 1827 i Lild kirke m. Anders Poulsen (Horn) (søn af husmand Povel Pedersen (Horn) og hustru Kirsten Christensdatter) f. 1799 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 5/5 1799, d. 17/6 1840, 41 år gl. i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Anders Poulsen Horn var husmand og fisker i Myruphuse. Just Christensen i Myruphuse var Anders Poulsens forlover ved vielsen. De fik 7 børn C1-C7, 2 døde som små.

Karen Nielsdatter, enke efter Anders Poulsen Horn, boede i 1845 i Myruphus alene med de 5 børn, som hun fik understøttelse af pastoratet til.

Anders Poulsen Horns halvbror Christian Poulsen Horn var gift 1. gang med Anne Jørgensdatter, som havde fået en datter med I-A1.B6 Søren Christensen Møller, og gift 2. gang med Maren Christensdatter (Damsgaard), som senere blev gift med I-A5.B2.C4 Peder Christian Christensen Madsbøll. Hans halvsøster Ane Cathrine Poulsen blev gift med I-A6.B8 Axel Christensen (Myrup) og senere skilt fra.

Enke efter Anders Poulsen Horn Karen Nielsdatter blev gift 2. gang 10/1 1847 i Lild kirke m. Anders Nielsen (Vigh), senere kaldet Anders Nielsen Myrup (søn af Niels Michelsen Horboe og hustru Karen Nielsdatter) f. 1808 i Nordby, Tved Sogn, Hillerslev/Thisted, døbt 22/12 1808, d. 12/3 1880, 71 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Anders Nielsen var husmand og fisker i Lild. De fik 3 børn C8-C10.

I 1855 brød Anders Nielsen sten i det nærliggende Bulbjerg. I 1870 hed deres hus Havkarlshuse. I 1880 fik de fattigdomsunderstøttelse fra Lild Sogn.

Hans fætter Christen Steentoft Nielsen var gift med Anne Christensdatter (Kvolsgaard), som var søster til Christen Christensen Kvolsgaard, der blev gift med I-A2.B2.C2 Johanne Nielsdatter.


C1. Mette Andersdatter f. 12/4 1827 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted hos hendes mors forældre, d. 25/6 1827, 2½ mdr. gl. i Lille Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C2. Kirsten Andersdatter f. 26/8 1828 i Lille Myruphuse, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, i skrædderlære (1845), d. 8/4 1856, 27 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C3. Niels Andersen f. 19/5 1830 i Lille Myruphuse, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/5 1845, 15 år gl. i Myrup Mark, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C4. Poul Andersen f. 2/3 1832 i Lille Myruphuse, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Fundet i folketælling 1850 på Ørumgård, Ørum Sogn, Galten/Randers. Afgangsliste Lild Sogn 3. November 1849 Poul Andersen Horn. Tjent 3 år i Lild Sogn, sidste År hos Kold Diernæs, til Randers (gården for Lars Bus). Det var en tur på 150 km. Tilgangsliste Ørum Sogn, Galten, Randers Den 8. november 1849 Poul Andersen, Tjenestekarl på Ørumgård, fra Kærup. Afgangsliste Ørum Sogn 1. November 1850 Tjeneste på Ørumgård, til Langå. Det var en tur på 5-6 km. Tilgangsliste Langå Sogn, Middelsom/Viborg 3. November 1850 fra Ørumgård til Søren Larsen. Afg.liste Langå Sogn 26. april 1851 gårdskarl fra S. Larsen til Låstrup? Det var en tur på 50 km. Men ikke fundet i tilgangslisten for Låstrup Sogn, Rind/Randers.


C5. Mette Katrine Andersdatter f. 25/1 1834 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/4 1874, 40 år gl. i Thorup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 18/2 1857 i Lild Kirke m. Søren Christensen (Væver) (søn af gårdmand Christen Jensen (Væver) og hustru Ane Sørensdatter (Thornebye)) f. 27/3 1823 i Torup Holme, Vester Torup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/7 1888, 55 år gl. i Thorup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, konstitueret skolelærer i 1860 i Vester Thorup, i 1870 husmand og fisker i Thorup Strand. De fik 4 børn D1-D4.

Søren Christensen Væver blev g. 2. gang 1875 med Else Kirstine Jensen (1834-1887).


D1. Ane Kirstine Andersen f. 21/6 1856 i Havkarlshuse, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1892, g.m. Peder Andreas Poulsen (søn af husmand Poul Larsen og hustru Sidsel Marie Christensdatter) f. 20/2 1850, 41 år gl. i Klim Strand, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/2 1892 i Thorup Strand, Vester Trorup Sogn, Vester Han/Thisted, husmand og fisker ved Thorup Strand. De fik 10 børn E1-E10.


E1. Mette Katrine Povlsen f. 15/8 1877 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E2. Sidsel Marie Povlsen f. 16/7 1879 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/5 1886, 6 år gl. s.st.

E3. Larsine Kristine Povlsen f. 31/1 1881 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E4. Andrea Povlsen f. 12/4 1883 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/4 1887, 4 år gl. s.st.

E5. Dorthea Povlsen f. 7/2 1885 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/1 1888, 2 år gl.. s.st.

E6. Kristian Povlsen f. 23/7 1886 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/8 1886, 6 dage gl. s.st.

E7. Marie Andrea Povlsen f. 12/7 1887 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E8. Dorthea Povlsen f. 8/6 1889 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E9. Dødfødt drengebarn f. og d. 15/6 1891 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

E10. Peder Andreas Povlsen f. 3/8 1892 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


D2. Karen Sørensen Væver f. 12/10 1859 i Holme Skole, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/12 1859, 2 mdr. gl. s.st.

D3. Christine Sørensen Væver f. 29/4 1868 i Thorup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

D4. Caroline Sørensen Væver f. 25/11 1873 i Thorup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


C6. Lars Christian Andersen f. 5/3 1836 i Myruphuse, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/1 1837, 10 mdr. gl. i Lille Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C7. Ane Kathrine Andersdatter f. 29/1 1840 på Myrup Hede, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/8 1920, 80 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 24/7 1868 i Vester Thorup Kirke m. Mogens Christian Pedersen (søn af gårdmand Peder Christian Jensen og hustru Anne Cathrine Mogensdatter) f. 9/4 1838 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/9 1902, 64 år gl. på Fjerritslev Mark, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Brøndum, Kollerup Sogn. I 1880 havde de hendes niece III-A9.B3.C9.D1 Dorthea Caroline Sørensdatter boende som plejebarn. De fik ingen børn.


C8. Inger Kathrine Andrea Andersen (Vigh) f. 6/8 1847 i Havkarlshus ved Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/6 1894, 46 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. I 1870 boede hun hos sine forældre i Havkarlshus ved Myrup med sin søn, hun var sypige.

Inger Kathrine Andrea Andersen fik et barn med udlagt barnefader ungkarl Christian Johannes Andersen (Kortsen), daglejer i Rotbøll, Lild Sogn (1841-1926). 1 barn D1.

I 1880 boede hun, som sypige, hos sin morbror III-A9.B11 Peder Kold Nielsen i Hjardemål Klit.

Inger Kathrine Andrea Andersen blev g. 14/1 1887 i Lild Kirke m. sin fætter III-A9.B11.C1. Niels Christian Pedersen (Kold) (søn af Peder Kold Nielsen og hustru Anne Marie Larsdatter (Diernæs)) f. 1/11 1853 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 12/1 1912, 58 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Lild Klit.


D1. Anders Christian Vig f. 8/6 1867 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/11 1870, 3 år gl. i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af strubehoste.


C9. Ane Elisabeth Andersen f. 23/4 1849 i Havkarlshus ved Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1901, g. 22/1 1872 i Torup Kirke m. Søren Rasmussen (Schjellerup) (søn af møllebygger Rasmus Nielsen og hustru Dorthe Maria Jensdatter) f. 31/7 1843 på Skjellerup Mark, Linå Sogn, Gjern/Skanderborg, d. efter 1901. Søren Rasmussen var fisker og husmand i Myrup. De fik 11 børn D1-D11.


D1. Dorthea Caroline Sørensdatter Skjellerup f. 13/6 1872 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/7 1881, 9 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, som plejebarn hos hendes moster Ane Katrine Andersen og hendes mand Mogens Christian Pedersen i Fjerritslev, begr. 27/7 1881 på Klim Kirkegård.


D2. Karoline Kirstine Sørensen Skjellerup f. 9/6 1873 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/5 1945, 71 år gl. på Frøstrup Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 16/4 895 i Lild Kirke m. Christian Martinus Pedersen (søn af husmand Peder Christensen (Mellmølle) og hustru Kirsten Jensdatter) f. 25/3 1867 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/11 1935 på Amtssygehuset i Thisted, begr. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Lild Klit, senere på Frøstrup Hede, Tømmerby Sogn. De fik 13 børn E1-E13, mindst 3 af børnene døde som små.


E1. Kirsten Marie Pedersen f. 19/8 1895 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, fik et barn med Svenning Frandsen Røge fra Torup Kløv. 1 barn F1.


F1. Schellerup Pedersen f. 10/11 1916 på Frøstrup Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E2. Peder Christian Pedersen f. 13/10 1896 i Lild klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E3. Sørine Elisabeth Pedersen f. 16/3 1898 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, fik et barn med mejerielev ved Tømmerby Mejeri Marinus Christensen f. ca. 1900, fra Aalborg. 1 barn F1.


F1. Ida Pedersen f. 27/1 1919 på Frøstrup Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E4. Karoline Martine Pedersen f. 3/6 1899 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E5. Sørine Rasmine Pedersen f. 24/10 1900 (tvilling) i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E6. Ane Eneel Pedersen f. 24/10 1900 (tvilling) i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E7. Christian Pedersen f. 6/4 1902 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/4 1902, 3 uger gl. s.st.


E8. Mogens Christian Pedersen f. 7/10 1903 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/6 1907, 3 år gl. s.st.


E9. Inger Kathrine Pedersen f. 29/3 1905 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E10. Ingfrida Kathinka Pedersen f. 25/3 1907 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/5 1905, 2 mdr. gl. s.st.


E11. Agnete Elvine Pedersen f. 29/10 1908 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 27/11 1931 i Tømmerby Kirke m. Niels Bjerg (søn af arbejdsmand Nicolaj Bjerg og hustru Petrea Margrethe Hansen) f. 12/9 1903 i Mou Sogn, Fleskum/Aalborg, arbejdsmand i Frøstrup, Tømmerby Sogn.


E12. Karles Senius Pedersen f. 25/5 1912 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Tømmerby Sogn, g. 7/7 1946 i Trinitatis Kirke Fredericia m. Anna Mortensen (datter af maskinarbejder Alexander Mortensen og hustru Gertrud Johanne Efraimsen) f. 14/4 1927 i Fredericia Sogn, Elbo/Vejle.


E13. Edel Dagny Kristine Pedersen f. 4/3 1915 på Frøstrup Hede, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


D3. Mætte Kathrine Sørensen Skjellerup f. 28/1 1875 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/4 1875, 2 mdr. gl. s.st. af svindsot.

D4. Rasmus Sørensen Skjellerup f. 5/4 1878 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D5. Anders Christian Sørensen Skjellerup f. 29/8 1879 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D6. Mette Cathrine Sørensen Skjellerup  f. 8/5 1881 på Lild fattiggård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 22/10 1903 i Lild Kirke m. Jeppe Christen Jeppesen (søn af husmand Peder Christian Jeppesen og hustru Grethe Katrine Christensen) f. 13/7 1875 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, detaillist i Hjardemål..


D7. Niels Severin Sørensen Skjellerup f. 19/11 1884 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 20/5 1907 i Thisted Kirke m. Ottomine Kristine Kristensen (datter af arbejdsmand Niels Kristian Kristensen og hustru Johanne Marie Pedersen) f. 30/5 1887 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted. De fik mindst 2 børn E1-E2.


E1. Nielsine Kristine Schellerup f. 10/9 1909 i Thisted Købstad, Hundborg/Thisted.

E2. Ella Margrethe Skjellerup f. 30/5 1916 i Thisted Købstad, Hundborg/Thisted.


D8. Dorthea Inger Kathrine Sørensen Skjellerup f. 26/5 1886 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D9. Arild Nikolaj Sørensen Schellerup f. 24/11 1889 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, fisker, g. 7/8 1923 i Hørsted Kirke m. Meta Nielsine Pedersen Oddershede (datter af Indsidder Niels Peder Pedersen (Oddershede) og hustru Mette Marie Andersen) f. 27/6 1897 i Hørsted By og Sogn, Hassing/Thisted. De fik mindst 4 børn E1-E4. 


E1. Anna Elisabeth Schellerup f. 23/9 1923 i Nørregade, Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 12/6 1988, 64 år gl. i København.


E2. Suleima Schellerup f. 29/8 1925 på Hundborgvej, Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 8/4 2013, 87 år gl. i Haderslev Domsogn, Haderslev/Haderslev, g.m. Adolf Sørensen f. 29/11 1920, d. 12/3 2009, 88 år gl. i Haderslev Domsogn, Haderslev/Haderslev.


E3. Henning Schellerup f. 3/1 1928 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 12/5 2000, 82 år gl. i Riverton, Salt Lake, Utah, USA.


E4. Ronald Schellerup f. 2/6 1929 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 5/10 2019, 90 år gl. i Byers, Arapahoe, Colorado, USA.


D10. Niels Edvard Sørensen Schellerup f. 28/3 1891 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/8 1892, 1 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D11. Niels Edvard Sørensen Schjellerup f. 1/12 1892 i Lild Klit, Lild Sog, Vester Han/Thistedn, arbejdsmand, g. 23/11 1924 i Thisted Kirke m. Johanne Marie Jensen (datter af husmand og høker Kristian Jensen og hustru Kirsten Marie Jensen Sunesen) f. 26/7 1899 i Skovsted, Hillerslev Sogn, Hillerslev/Thisted. De fik mindst 1 barn E1.


E1. Ellen Schellerup f. 1925.


C10. Niels Christian Andersen f. 18/10 1850 på Myrup Hede, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 19/10 1850, 1 dag gl. s.st.


B4. Morten Nielsen (Myrup) f. 30/6 1808 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/12 1888, 80 år gl. på Lild Fattiggård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, daglejer, boede i 1850 hos sin søster III-A9.B7 Anna Margrethe i Myruphus. I 1870 fik han fattigdomsunderstøttelse og boede i et hus i Glæde. Han var ugift.


B5. Kristen Kold Nielsen f. 30/7 1809 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/11 1885, 75 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand, g. 23/5 1836 i Lild Kirke m. Maren Kirstine Larsdatter f. 1801-1803 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/12 1873, 72 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Kristen Kold Nielsen var husmand i Glæde. De fik 1 barn C1.

Kristen Kold Nielsen blev sikkert opkaldt efter sin farmors bror Christen Pedersen Kold, som optræder mange gange i kirkebøgerne. Han var gårdmand i Thorup Holme, og døde i 1808.

Maren Kirstine Larsdatters herkomst er usikker. Hendes alder ved hendes død var 72 år, dvs. født 1801, ved hendes første vielse i oktober 1823 var hun 21, dvs. født i 1801-1802, ved den anden vielse i maj 1836 var hun 33 år, dvs. født i 1802-1803. Ifølge folketællingerne skulle hun være født i 1802-1803 i Lild Sogn. Der er ingen Maren Kirstine født i 1801 eller 1802 i Lild Sogn, men der er et uægte barn Maren Kirstine datter af Maren Moustdatter født i 1803 i Glæde, Lild Sogn, med udlagt barnefader Erik Pedersen. Der er en Maren Kirstine født i Diernæs, som datter af Maren Pedersdatter, der bliver konfirmeret i Lild i 1817, 15 år gl., dvs. født i 1801-1802. Så hvem hun var, kan ikke fastslås helt præcist.

Maren Kirstine Larsdatter var g. 1. gang 17/10 1823 m. Anders Pedersen (Sund) (1784-1835), med hvem hun havde 5 børn. Anders Pedersen (Sund) var bror til Christen Pedersen (Sund), som blev gift med I-A2.B4 Inger Marie Bertelsdatter.


C1. Niels Christensen, kaldet Niels Christian Christensen f. 29/6 1838 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/6 1851, 13 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


B6. Jens Nielsen f. 3/4 1811 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. før 1815, men er ikke fundet død i Lild og Tømmerby Sogne.


B7. Anna Magrethe Nielsdatter (Myrup) ’Grethe’ f. 23/12 1812 i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/11 1884, 71 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 8/11 1836 i Lild Kirke m. Søren Christian Nielsen (søn af Niels Christian Sørensen og hustru Ane Marie Jensdatter) f. 4/5 1812 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/7 1847, 35 år gl. i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Søren Christian Nielsen var husmand og fisker i Myruphus 1836-1847. Han købte Myruphus af Jens Sørensen (1797-ca. 1870) den 13. august 1836 for 200 rigsdaler. Efter hans død i 1847 overgik Myruphus ved et auktionsskøde i 1853  til Christian Frederich Hansen. De fik 4 børn C1-C4.

Enken Ane Magrethe Nielsdatter blev g. 2. gang 5/12 1856 i Tømmerby Kirke m. Christen Larsen (Bojer) (søn af husmand Lars Pedersen (Bojer eller Aarslev) og hustru Anne Nielsdatter) f. 30/3 1823 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/12 1877, 54 år gl. i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted af mave- og brystsygdom, husmand og arbejdsmand i Kærup, Tømmerby Sogn. I 1855 boede Grethe Myrup, enke og almisselem, i Højstrup i Tømmerby Sogn, med sine 3 yngste børn og en lejer. Om Anna Magrethe Nielsdatter: Ifølge Tømmerby Kirkebog ”Død i Øsløs, men jordet i Tømmerby, da hun der var forsørgelsesberettiget.” Og i Øsløs Kirkebog: ”Hmd Poul Nielsens Svigermoder i Øsløs, Enke efter Hmd Kristjan Larsen Bojer i Kærup Tømmerby Sogn”. De fik 1 barn C5.


C1. Niels Christian Sørensen f. 2/2 1838 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/6 1909, 71 år gl. i Arup Sogn, Vester Han/Thisted, fisker og husmand, g. 7/10 1859 i Tømmerby Kirke m. Gjertrud Christensen (datter af indsidder Christen Jensen (Lukassen) og hustru Dorthea Nielsdatter) f. 6/12 1830 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 18/3 1881, 50 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted. I 1860 boede de hos hans forældre, i 1870 var han fisker i Lild Sogn, og i 1880 og 1890 var han husmand i Øsløs Sogn.  De fik 1 barn D1.

Niels Christian Sørensen blev g. 2. gang 2/9 1881 i Øsløs Kirke m. Else Marie Jensen (datter af husmand Jens Christensen og hustru Christiane Larsdatter) f. 7/4 1856 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted. Hendes bror Christen Jensen (1867-?) var gift med III-A9.B7.C2.D5 Ane Marie Nielsen. De fik 10 børn D2-D9 (følge FT 1901 7 lev. børn, 3 døde).


D1. Dorthea Nielsen f. 23/11 1859 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/2 1860, 3 mdr. gl. s.st.


D2. Søren Kristjan Nielsen f. 23/10 1882 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted.

D3. Gjertrud Nielsen f. 31/8 1883 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/9 1883 s.st.

D4. Dorthea Nielsen f. 29/8 1884 i Nykøbing Mors, Mors Sønder/Thisted.

D5. Kirstine Nielsen f. 12/6 1888 i Nykøbing Mors, Mors Sønder/Thisted.

D6. Petra Nielsen f. 29/6 1892 i Arup Sogn, Vester Han/Thisted.

D7. Kristian Nielsen f. 30/9 1890 i Kårup, Lødderup Sogn, Morsø Sønder/Thisted, d. 14/8 1898, 7 år gl. i Arup Sogn, Vester Han/Thisted.

D7. Ottomine Nielsen f. 3/2 1895 i Arup Sogn, Vester Han/Thisted.

D8. Anine Nielsen f. 22/8 1896 i Arup Sogn, Vester Han/Thisted.

D9. Martine Nielsen f. 18/4 1898 i Arup Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Mette Marie Sørensdatter f. 10/9 1840 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/9 1910, 70 år gl. i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 30/12 1862 i Tømmerby Kirke m. Ole Nielsen (søn af husmand og tømrer Niels Christian Olesen og hustru Mariane Justdatter) f. 10/12 1841 i Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 13/9 1908, 66 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand og tømrer. De fik 12 børn D1-D12.

Ole Nielsens bror Peder Thomsen Nielsens barnebarn Kirsten Smærup Jensen blev gift med I-A3.B4.C2.D1.E14.F5 Svend Ejler Næsager


D1. Sine Christine Nielsen f. 29/8 1863 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/12 1863, 4 mdr. gl. s.st.


D2. Ane Jacobi Nielsen f. 17/2 1865 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. i Nørre Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg. Gift.


D3. Mariane Nielsen f. 28/8 1867 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/2 1928, 60 år gl. i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 6/2 1891 i Lild kirke m. Lars Kristian Nielsen (Abildgaard) (søn af husmand Jens Nielsen (Abildgaard) og Dorthe Marie Enevoldsdatter) f. 25/10 1865 i Hjardemål Klit og Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 18/6 1925, 69 år gl. i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, husmand. De fik 9 børn E1-E9.

Lars Kristian Nielsen Abildgaards søster Benthe Marie Nielsen var gift med I-A6.B5.C2.D5 Jens Mølbæk Pedersen.


E1. Dorthea Oline Nielsen f. 2/6 1892 i Tømmerby Kær og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/10 1957, 65 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 11/5 1918 i Tømmerby Kirke m. Alfred Marius Christensen (søn af smed Niels Christensen og hustru Christine Marie Jørgensen) f. 26/11 1894 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/3 1970, 75 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, murermester. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Edel Abildgaard Christensen f. 4/8 1918 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 11/5 1943 i Fjerritslev Kirke m. Andreas Kristian Jacobsen (søn af gårdbestyrer Søren Christian Jacobsen og hustru Mary Andrea Nielsen) f. 14/2 1919 i Fjelsø Sogn, Rinds/Viborg, fyrbøder i Aalborg.


F2. Arnold Abildgaard Christensen f. 3/9 1922 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1975, 53 år gl. i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, murer, g. 16/9 1945 i Fjerritslev Kirke m. Nina Marie Bislev (datter af husmand Kristen Pedersen Bislev og hustru Kirstine Jakobsen) f. 22/5 1923 i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1992, 69 år gl. i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted.


E2. Ole Nielsen Abildgaard f. 12/2 1894 i Tømmerby Kær og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/9 1959, 65 år gl. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, boelsmand, g. 12/11 1924 i Tømmerby Kirke m. Nielsine Nielsen, ’Sine’ (datter af husmand Niels Johan Nielsen og hustru Ingeborg Katrine Andersen) f. 4/3 1902 i Vester Thorup By og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/5 1989, 87 år gl. i Bejstrup Sogn, Østre Han/Hjørring. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Lars Nielsen Abildgaard f. 16/10 1926 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 7/8 2014, 87 år gl. i Bejstrup Sogn, Østre Han/Hjørring.


F2. Ingrid Nielsen Abildgaard f. 1931, d. 2014, g.m. Peter Georg Eriksen f. 1932.


E3. Ane Jakobi Nielsen Abildgaard f. 22/7 1896 på Tømmerby Hede og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/9 1927, 31 år gl. i Viborg Søndre Sogn, Nørlyng/Viborg, begravet på Tømmerby Kirkegård, Vester Han/Thisted, sygeplejerske.


E4. Mette Marie Nielsen Abildgaard f. 18/7 1898 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/3 1977, 78 år gl. i Vildbjerg Sogn, Hammerum/ Ringkøbing, g. 10/12 1920 i Gøttrup Kirke m. Peder Christian Søndergaard (søn af gårdejer Rasmus Søndergaard og hustru Kirstine Margrethe Jensen) f. 7/5 1893 i Steen, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/4 1957, 63 år gl. i Vildbjerg Sogn, Hammerum/Ringkøbing, gårdejer i Gøttrup, senere købmand i Vildbjerg. Peder Christian Søndergaard blev døbt Søndergaard Pedersen og fik navneændring i 1905. De fik 1 barn F1.


F1. Elly Søndergaard f. 3/5 1925 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/5 2002, 77 år gl., begr. på Vildbjerg Kirkegård, Hammerum/Ringkøbing, g. 6/6 1949 i Snedsted Kirke m. Jens Eigil Rytter (søn af Andreas Pedersen og hustru Olivia Nielsine Rytter) f. 17/8 1923 i Skelund Sogn, Hindsted/ Aalborg, uddeler. Jens Rytter fik navneændring i 1957 fra Rytter Pedersen. Æ.o. De fik 2 børn.


E5. Jens Nielsen Abildgaard f. 14/4 1901 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/5 1957, 56 år gl. i Trædballe, Skibet Sogn, Tørrild/Vejle, gartner i Trædballe, g. 24/11 1925 i Østerild m. Severine Kjerstine Nielsen (datter af husmand Nikolaj Nielsen og hustru Sidsel Marie Jensen) f. 13/11 1899 i Tømmerby Kær, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/12 1968, 69 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, begr. på Hurup Kirkegård, Refs/Thisted. De fik 1 barn F1.


F1. Frode Nielsen Abildgaard f. 1926.


E6. Hans Nielsen Abildgaard f. 27/1 1903 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/10 1972, 69 år gl. i Skovsgård, Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, vognmand, g. 10/6 1939 i Øster Svenstrup Sogn m. Bertha Amalie Møller (datter af murer Anders Peder Møller og hustru Andrea Isaksen) f. 23/1 1915 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/1 1948, 32 år gl. i Skovsgård, Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Lydia Nielsen Abildgaard f. 1934, g m. Melgaard Larsen f. 1936.

F2. Bodil Nielsen Abildgaard f. 1939, g.m. Eigil Villy Hansen f. 1937.


F3. Arne Abildgaard f. 1942, g.m. Anna Esther Christensen f. 1946.


E7. Enevold Kristian Nielsen Abildgaard f. 10/1 1906 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, vognmand i Skovsgård, g. 20/10 1929 i Tranum Kirke m. Elva Kristense Magdalene Pedersen (datter af bager Christen Hansen Pedersen og hustru Margrethe Magdalene Højer) f. 15/1 1911 i Tranum By og Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 1974, 63 år gl. De fik 10 børn F1-F10.


F1. Lizi Abildgaard f. 12/12 1928 i Tranum By og Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 15/5 2007, 78 år gl., g.m. Hjalmar Eliasson f. 8/9 1927, d. 15/6 2004, 76 år gl., malersvend. Æ.o. 1964.


F2. Gyda Abildgaard f. 13/5 1930 i Skovsgård, Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 21/8 1995, 65 år gl., lærer i syning og tilskæring, g. m. II-A2.B7.C1.D1.E1.F3.G1 Harry Myrup Nielsen f. 1927. De fik 3 børn, se II-A2.B7.C1.D1.E1.F3.G1.


F3. Kaj Abildgaard f. 1931, g. m. Rita Mathilde Jochumsen f. 1930. De har fået 1 barn G1.


G1. Jette Jochumsen Abildgaard f. 1951, g. m. Svend Erik Møller f. 1948.


F4. Paul Abildgaard f. 1933, g.m. Jytte Christensen f. 1937.


F5. Lene Abildgaard f. 1936, g. m. II-A2.B7.C5.D4.E7.F1 Jens Andreas Jensen f. 1930, d. 2023.


F6. Irma Abildgaard f. 1941, g.m. Egon Hansen f. 1938.

F7. Jørgen Abildgaard f. 1944, g.m. Lis Rantzau Petersen f. 1942.

F8. Kirsten Abildgaard f. 1947.

F9. Jane Abildgaard f. 1950, g.m. Karsten Linnart Jensen f. 1950.

F10. Susie Abildgaard f. 1951, g.m. Walther Lyngholm Andersen f. 1940, d. 2011.


E8. Otthilde Margrethe Nielsen Abildgaard f. 14/7 1908 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/6 1994, 85 år gl., begr. på Aggersborg Kirkegård, Øster Han/Hjørring, g. 13/7 1930 i Gøttrup Kirke m. Martin Christian Jensen Mosgaard (søn af gårdejer Christian Jensen Mosgaard og hustru Else Kirstine Pedersen Bjerre) f. 15/1 1908 i Ullerup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 12/2 1981, 73 år gl., begr. på Aggersborg Kirkegård, Øster Han/Hjørring, gårdejer af Krøldrupgård.

Martin Christian Mosgaards morbror Christen Bjerre (1868-1927) blev gift med I-A6.B7.C1.D2 Else Cathrine Myrup (1864-1935).


E9. Marie Kirstine Nielsen Abildgaard f. 9/8 1911 i Langvad, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2008, 97 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 18/11 1932 i Tømmerby Kirke m. Ejner Madsen (søn af landmand Niels Christian Madsen og hustru Ane Marie Toftdahl Larsen) f. 16/7 1905 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1980, 75 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer i Langvad, Tømmerby Sogn. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Grethe Abildgaard Madsen f. 1933, g.m. Jørgen Hansen f. 1930.

F2. Anna Abildgaard Madsen f. 1936, g.m. Erik Frede Henningsen.

F3. Karen Abildgaard Madsen f. 1942, g.m. Jørn Bent Mandrup Larsen f. 1941.

F4. Gerda Abildgaard Madsen f. 1945.


D4. Niels Christian Nielsen f. 21/12 1869 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. ca. 1956, ca. 87 år gl. Han var beskæftiget ved høfderne langs Vestkysten.


D5. Ane Marie Nielsen f. 6/5 1872 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. ca. 1898, ca. 26 år gl. i København, g. 12/11 1895 i Lild Kirke m. Christen Jensen (søn af husmand Jens Christensen og hustru Christiane Larsdatter) f. 20/7 1867 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted.

Christen Jensens søster Else Marie Jensen (1856-?) var gift med III-A9.B7.C1 Niels Christian Sørensen.


D6. Søren Christian Nielsen f. 4/5 1874 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. ca. 1943, ca. 69 år gl. i København, tømrer i København. Gift.


D7. Kirstine Nielsen f. 3/10 1876 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/3 1877, 5 mdr. gl. s.st.

D8. Dødfødt Pigebarn f. og d. 14/1 1878 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D9. Christiane Margrethe Nielsen f. 14/5 1879 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/5 1881, 2 år gl. s.st.


D10. Kristiane Margrethe Nielsen f. 23/6 1881 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/6 1917, 36 år gl. i Husbygård, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 11/11 1902 i Lild Kirke m. Niels Christian Gjørup Christensen (søn af gårdejer Niels Christian Christensen og hustru Stenia Kiærulf) f. 11/7 1874 i Siggård, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 19/2 1952, 77 år gl. i Husbygård, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer i Husby. De fik 12 børn E1-E12, 6 af dem døde som små.

Niels Christian Gjørup Christensen blev g. 2. gang m. Mette Kirstine Hansen (datter af husmand Niels Christian Hansen og hustru Gertrud Marie Nielsen) f. 26/12 1883 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/11 1937, 53 år gl. i Husbygård, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted.

Niels Christian Gjørup Christensens far Niels Christian Christensen var fætter til II-A2.B7.C3.D1* Karen Marie Andersdatter.


E1. Stenia Kjerulf Christensen f. 13/2 1903 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 24/3 1936 i Aalborg m. Jens Antonius Torp (søn af gårdejer Anton Jensen Torp og hustru Marie Hansen) f. 6/3 1886 på Egholm, Vor Frue Landsogn, Kær/Aalborg, d. 5/11 1954, 68 år gl. på Egholm, Vor Frue Landsogn, Kær/Aalborg, gårdejer på Egholm. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Jytte Kjærulff Torp f. 1939, g.m. Tommy Skou Andersen f. 1936.

F2. Tage Kjærulff Torp f. 6/5 1941, g. 1973 m. Lise-Lotte Jørgensen f. 1950.


E2. Meta Marie Christensen f. 17/1 1904 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/1 1904, 5 dage gl. s.st.


E3. Meta Marie Christensen f. 22/3 1905 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 25/2 1930 i Kettrup m. I-A3.B3.C4.D6.E2 Christian Bjerre (søn af gårdejer Anders Bjerre og hustru Ane Andersen) f. 8/2 1902 i Ullerup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 31/8 1965, 63 år gl. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, gårdejer. De fik 1 barn, se I-A3.B3.C4.D6.E2.


E4. Nielsine Christine Christensen f. 28/4 1906 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/2 1907, 10 mdr. gl. s.st.

E5. Nielsine Christine Christensen f. 21/7 1907 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/4 1909, 2 år gl. s.st.


E6. Ole Nielsen Christensen f. 24/11 1908 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/5 1988, 79 år gl. i Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, gårdejer i Bejstrup, g. 21/9 1937 i Bejstrup m. Laura Kristense Johanne Larsen (datter af gårdejer Niels Andreas Larsen og hustru Ane Kristine Marie Larsen) f. 8/1 1914 i Bejstrup By og Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik et barn F1.


F1. Kaj Gjørup Christensen f. 1939, g.m. Bertha Kronberg.


E7. Caroline Vilhelmine Christensen f. 4/7 1910 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, damefrisør.


E8. Niels Tenne Christian Christensen f. Niels Tenne Christian Christensen f. 11/10 1911 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Niels Christian Christensen, gårdejer i Fjerritslev, g. 15/10 1946 på Aalborg Borgmesterkontor m. Jutta Mathilde Harriet Hollen (datter af arbejdsmand Hollen Nielsen Hollen og hustru Anna Marie Møller) f. 26/3 1928 i Ålegårds Mark, Skræm Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Karen-Margrethe Gjørup Christensen f.1947.

F2. Niels Christian Gjørup Christensen f. 1950.

F3. Iris Gjørup Christensen f. 1954.


E9. Christian Kjerulf Christensen f. 20/1 1913 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/2 1913, 1 mdr. gl. s.st.


E10. Helga Charlotte Christensen f. 26/4 1914 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted.


E11. Olga Christensen f. 1/10 1915 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/10 1915, 7 dage gl. s.st.


E12. Hans Jørgen Christensen f. 30/5 1917 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/6 1917, 5 dage gl. s.st.


D11. Christen Bojer Nielsen f. 16/12 1882 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/2 1975, 92 år gl. i Varde Sogn, Vester Horne/Ribe, tømrer og maskinhandler, g. 31/1 1914 i Varde Kirke m. Ane Kristine Jørgensen (datter af gårdmand Poul Jørgensen og hustru Maren Kristensen) f. 1/8 1885 i Dyreby, Henne Sogn, Vester Horne/Ribe, d. 30/6 1954, 68 år gl. i Varde Sogn, Vester Horne/Ribe. De fik 7 børn E1-E7.


E1. Robert Børge Nielsen f. 2/3 1915 i Varde By og Sogn, Vester Horne/Ribe, d. 13/5 1952, 37 år gl. i Odense Vor Frue Sogn, Odense/Odense, manufakturhandler, g.m. Karen Christine Andersen, d. efter 1952.


E2. Mary Pouline Nielsen f. 23/5 1917 i Varde By og Sogn, Vester Horne/Ribe, g.m. Graner, murermester.


E3. Metha Olivia Nielsen f. 2/8 1919 i Varde By og Sogn, Vester Horne/Ribe, d. 12/9 2008, 89 år gl. i Varde Sogn, Vester Horne/Ribe, g. 29/10 1944 i Varde Kirke m. Edvard Tornsberg Sørensen (søn af gårdejer Anders Christen Sørensen og hustru Maren Kirstine Nielsen) f. 25/6 1919 i Jeksen, Adslev Sogn, Hjelmslev/Skanderborg, d. 8/1 1994, 74 år gl. i Varde Sogn, Vester Horne/Ribe, værkfører. De fik 1 barn F1.


F1. Hanne Tornsberg Sørensen f. 1945.


E4. Oluf Nielsen f. 17/1 1921 i Varde By og Sogn, Vester Horne/Ribe.

E5. Edel Nielsen f. 3/6 1923 i Varde By og Sogn, Vester Horne/Ribe.

E6. Ella Nielsen f. 1925.


E7. Svend Aage Nielsen f. 1928, g. 1953 m. Ellen Kirstine Rasmussen f. 1924. De har fået 3 børn F1-F3.


F1. Ole Nielsen f. 1954.

F2. Finn Nielsen f. 1956.

F3. Lene Nielsen f. 1959.


D12. Oluf Dusinius Nielsen f. 23/3 1885 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/8 1915, 30 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, murer i Frøstrup, g. 17/4 1906 i Tømmerby Kirke m. Maren Johanne Christensen (datter af husmand Thomas Christian Christensen og hustru Maren Kirstine Christensen) f. 11/12 1884 i Tømmerby Hedemark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/10 1942, 57 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. I 1908 boede de på Hundborg i Thisted. De fik 4 børn E1-E4.

Maren Johanne Christensen blev g. 2. gang 20/7 1920 i Tømmerby Kirke m. I-A4.B1.C10.D4.E2 Martin Jensen Christensen f. 20/7 1892 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/11 1922, 30 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


E1. Aage Nielsen f. 14/10 1906 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/6 1973, 66 år gl. i Gunderup Sogn, Fleskum/Aalborg, g. 8/6 1930 i Gøttrup Kirke m. Cecilie Marie Frandsen (datter af husmand og murer Johan Peter Frandsen og hustru Karen Marie Bertelsen) f. 27/10 1907 i Gøttrup By og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/6 1973, 65 år gl. i Gunderup Sogn, Fleskum/Aalborg. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Fenn Højstrup Nielsen f. 1932, g. 1954 m. Annalise Johansen f. 1928. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Pia Højstrup Nielsen f. 1955.

G2. Keld Højstrup Nielsen f. 1958.


F2. Kirsten Højstrup Nielsen f. 1942, g. 1961 m. Niels Louis Lauersen f. 1941. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. John Louis Lauersen f. 1962.

G2. Gitte Højstrup Lauersen f. 1964


F3. Johan Oluf Nielsen f. 1945, g.1966 m. Bente Larsen f. 1944. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Lisbeth Højstrup Nielsen f. 1967.

G2. Bjarne Højstrup Nielsen f. 1969.

G3. Dorte Højstrup Nielsen f. 1973.


E2. Edel Nielsen f. 11/3 1908 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, døbt i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 17/4 1930 i Tømmerby Kirke m. Viggo Rasmussen (søn af murermester og husmand Erik Rasmussen og hustru Maren Ibsen) f. 18/8 1904 i Jestrup By, Sønderhå Sogn, Hassing/Thisted, murermester i Gentofte. Viggo Rasmussen var bror til E4. Vera Nielsens mand Peter Rasmussen. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Bent Rasmussen f. 1932, g. 1958 m. Bente Schytz Hestlund f. 1937. De har fået 1 barn G1.


G1. Otto Hestlund Rasmussen f. 1961.


F2. Linda Rasmussen f. 1935, g. 1954 m. Freddy Bent Sørensen f. 1934. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Susan Lynge Sørensen f. 1954, g.m. Bent Rene Nielsen.

G2. Lena Lynge Sørensen f. 1959.

G3. Connie Lynge Sørensen f. 1967.


E3. Alfa Nielsen f. 21/7 1912 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/3 1913, 9 mdr. gl. s.st.


E4. Vera Dentov f. 2/9 1913 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Vera Nielsen, g. 1934 i København m. Peter Rasmussen (søn af murer og husmand Erik Rasmussen og hustru Maren Ibsen) f. 29/4 1914 i Jestrup By, Sønderhå Sogn, Hassing/Thisted, tømrer. Peter Rasmussen var bror til E2. Edel Nielsens mand Viggo Rasmussen. Vera Nielsen fik navneændring i 1952 til Vera Dentov. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Birgit Ibsen Dentov f. 1935, g.m. Erik Pedersen. De har fået 3 børn.


F2. Erik Oluf Ibsen Dentov f. 28/10 1938 i København Helligkors Sogn, Sokkelund/København, d. 6/4 1970 i Glostrup Sogn, Smørum/København, salgsassistent, g. 4/5 1968 i Frederikberg m. Randi Michaelsen f. 1947. De har fået 1 barn G1.


G1. Mette Dentov f. 1969.


F3. Thomas Dentov f. 1940, g.m. Susanna. De har fået 1 barn.


C3. Bolette Sørensdatter f. 14/5 1842 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. I 1860 tjente hun i Vester Thorup Sogn. Jeg har ikke fundet hende senere.


C4. Niels Peder Sørensen f. 23/10 1845 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 10/11 18744 i Frederiksberg Kirke m. Kirstine Jensen f. ca. 1850 i Thisted eller Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. I 1870 var han sømand, hjemmehørende i Aalborg. I 1880 var han blevet gift og flyttet til København, fyrbøder i København. Da de blev gift, var han sømand og xxxx på England. Han var sporvognskonduktør i 1875-1877. Kirstine Jensen fik 1 barn med Karl Helstrup D1. De fik mindst 5 børn D2-D6.


D1. Klara Helene Katrine Jensen f. 4/11 1871 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted.

D2. Magrethe Kirstine Sørensen f. 30/4 1875 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund/København.

D3. Franscis Petry Sørensen f. 4/1 1877 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund/København.

D4. Louis Bob William Sørensen f. ca. 1880 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund/København.

D5. Gerhard Conrad Sørensen f. ca. 1882 i København.

D6. Georg Sørensen f. ca. 1884 i København.


C5. Ane Marie Kristensen f. 28/7 1857 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/1 1932, 74 år gl. i Vesløs Stationsby, Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, g. 1/3 1881 i Tømmerby Kirke m. Povl Nielsen (Lynge) (søn af husmand og tømrer Niels Christian Larsen og hustru Kirstine Poulsdatter) f. 16/7 1860 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/10 1940, 80 år gl. i Kirkegård, Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, husmand og landpost i Øsløs. Ved hans død står der i kirkebogen: ” Pensioneret Landpostbud, der havde haft sin Rute i Øsløs Sogn og senere i Vesløs Sogn. Tidligere tillige Husmand på Øsløs Mark. Enkemand efter Ane Marie Christensen. Levede sine sidste 8 år hos sin datter Margrethe og hendes Mand Anton Søndergaard på Kirkegård (Dalbølgård) i Øsløs Sogn.” De fik mindst 4 børn D1-D4. Ifølge folketællingen 1901 havde de fået 7 børn, heraf var 4 døde.


D1. Kirstine Kristiane Nielsen f. 25/10 1881 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


D2. Margrethe Kristine Nielsen f. 12/11 1884 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, g. 15/8 1913 i Øsløs Kirke m. Anton Marius Søndergaard (søn af husmand Kristian Jensen Søndergaard og hustru Else Marie) f. 28/1 1883 i Gundtoft, Gettrup Sogn, Refs/Thisted, gårdejer i Øsløs.


D3. Karoline Marie Nielsen f. 29/11 1886 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted.

D4. Kristen Bojer Nielsen f. 13/7 1890 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted.


B8. Jens Nielsen f. 9/6 1815 i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/6 1815, 3 uger gl. s.st


B9. Anne Marie Nielsdatter f. 19/5 1817 i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 17/6 1842 i Lild Kirke m. Niels Roelsgaard Justesen (Kjeller) (søn af gårdmand Just Pedersen (Kjeller) og hustru Ane Marie Poulsdatter) f. 21/2 1816 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, møllerkarl i Koldkær Mølle, Lild Sogn, senere husmand og tømrer i Lild. De døde efter 1890, hvor de boede i Lild Sogn, men er ikke fundet døde i Lild og Tømmerby Sogne. De fik 9 børn C1-C9.


C1. Dorthea Nielsen f. 10/10 1842 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1905 men ikke fundet i Lild Sogn, g. 5/11 1868 i Lild Kirke m. Lars Christian Pedersen (søn af husmand Peder Christian Kreiberg og hustru Marie Helene Sørensdatter) f. 21/3 1831 i Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 13/6 1905, 74 år gl. i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Lild Sogn. De havde hendes kusine III-A9.B12.C1 Nicoline Mette Kirstine Christensen boende i pleje efter hendes forældres tidlige død, da hun var 5 år gammel. De fik 6 børn D1-D6.


D1. Marie Helene Larsdatter Kjeller f. 27/8 1870 i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D2. Ane Marie Larsdatter Kjeller f. 5/5 1872 i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D3. Peder Christian Larsen Kjeller f. 29/11 1874 i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/3 1940, 65 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Lild Sogn. Ugift.

D4. Nielsine Larsdatter Kjeller f. 14/2 1879 i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D5. Maren Kirstine Larsen Kjeller f. 3/1 1882 i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

D6. Maren Axeline Larsdatter Kjeller f. 12/12 1886 i Bjerget Mose, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Mette Kathrine Nielsen f. 5/6 1844 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/9 1844, 3 mdr. gl. s.st.

C3. Niels Christian Nielsen f. 17/9 1845 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C4. Ane Elisabeth Nielsen f. 14/9 1848 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C5. Mette Kathrine Nielsen f. 17/6 1851 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C6. Ane Marie Nielsen f. 15/9 1854 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

C7. Ane Kathrine Nielsen f. 19/8 1857 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted.

C8. Just Christian Nielsen f. 18/7 1860 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted.

C9. Mariane Nielsen f. 22/3 1863 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted.


B10. Mariane Nielsdatter (Myrup) f. 21/11 1819 i Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/5 1904, 84 år gl. på fattiggården, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. I 1850 boede hun hos sin bror B1. Niels Christian Nielsen i Kæret, LIld Sogn, i 1860 boede hun hos sin søster III-A9.B12 Anne Nielsdatter Myrup i Lille Myruphus, Glæde, Lild Sogn, som også havde I-A6.B8 Axel Christensen Myrup boende til leje. Han var da fraskilt.

Mariane Nielsdatter Myrup fik et barn med udlagt barnefader I-A6.B8 Axel Christensen Myrup.  Ved barnets fødsel i 1861 opholdt hun sig hos sin svoger III-A9.B12* Christen Møller Nielsen i Myruphus. 1 barn C1.

I 1870 boede hun igen hos sin bror B1. Niels Christian Nielsen i Glæde. Lild Sogn. I 1880 boede hun i et hus ved Myrup. I 1890 boede hun sammen med sin søster B3. Karen Nielsdatter Myrup (82) og I-A6.B8 Axel Christensen Myrup (73) på Fattiggården i Lild Sogn. Hun døde ugift.


C1. Niels Christian Nielsen f. 20/4 1861 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 15/5 1864, 3 år gl.i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af skarlagensfeber, ligesom flere andre i maj måned 1864, bl.a. III-A9.B12.C4 Elias Christensen og I-A6.B7.C15 Brigham Young Myrup.


B11. Peder Kold Nielsen f. 13/11 1822 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/8 1907, 84 år gl. på på Lild Fattiggård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Hjardemål Klit, g. 2/5 1852 i Lild Kirke m. sin kusine III-A3.B18 Anne Marie Larsdatter (Diernæs) (datter af Lars Nielsen (Diernæs) og hustru Mariane Pretzmann) f. 28/7 1820 i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/1 1892, 71 år gl. i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 3 børn C1-C3.

Han blev sikkert opkaldt efter sin farbror Peder Nielsen Kold, gårdmand i Vust, senere Tømmerby, som døde i 1821. De tjente begge i Koldkjær, Lild sogn, da de blev gift. Umiddelbart efter vielsen flyttede de til Hjardemål Klit, hvor hendes bror III-A3.B16 Lars Larsen Diernæs var husmand. I 1880 havde de Peder Kold Nielsens niece III-A9.B3.C8 Inger Kathrine Andrea Andersen boende som sypige. Hun blev gift med deres ældste søn.


C1. Niels Christian Pedersen (Kold) f. 1/11 1853 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 12/1 1912, 58 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Lild Klit, g. 14/1 1887 i Lild Kirke m. sin kusine III-A9.B3.C8 Inger Kathrine Andrea Andersen (datter af Anders Nielsen (Vigh) og hustru Karen Nielsdatter (Myrup)) f. 6/8 1847 i Havkarlshus ved Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/6 1894, 46 år gl. i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Niels Christian Pedersen Kold var husmand i Lild Klit. De fik ingen børn.
Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Karen Pedersdatter

71

Enke

Kone

Huskone med jord

Niels Nielsen

32

Ugift

Hendes søn


Christen Jensen

24

Ugift

Tjenestefolk


Dorthe Madsdatter

18

Ugift

Tjenestefolk


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Niels Christian Nielsen

66

Gift

Husfader

Ernærer sig af sin jordlod.

Mette Mortensdatter

51

Gift

Hans kone


Morten Nielsen

26

Ugift

Deres barn


Christen Kold Nielsen

25

Ugift

Deres barn


Mariane Nielsdatter

16

Ugift

Deres barn


Peder Kold Nielsen

12

Ugift

Deres barn


Anne Nielsdatter

10

Ugift

Deres barn


Elisabeth Nielsdatter

10

Ugift

Deres barn


Anders Nielsen

8

Ugift

Deres barn


C2. Lars Christian Pedersen (Kold) f. 19/8 1855 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 11/2 1934, 78 år gl. i Lild Strand og Sogn, Vester Han/Thisted, g. 1889 m. Else Margrethe Pedersen (datter af gårdmand Peder Nielsen og hustru Maren Pedersdatter) f. 29/9 1862 i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/11 1947, 85 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Lars Christian Pedersen Kold var husmand i Lild Klit. De fik 2 børn D1-D2.

Else Margrethe Pedersen var søster til Karen Pedersen, som blev gift med I-A6.B5.C10 Lars Christian Pedersen Bliksted, husmand i Gøttrup Sogn.


D1. Ane Marie Pedersen f. 27/6 1889 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/5 1980, 90 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 14/5 1915 i Lild Kirke med I-A1.B6.C7.D1.E2 Peder Johannes Pedersen (søn af daglejer Niels Christian Pedersen, Hjardemål og hustru Ane Katrine Pedersen) f. 23/6 1890 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/4 1941, 50 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Peder Johannes Pedersen var husmand i Ullerup, senere fisker, arbejdsmand og murer i Frøstrup, Tømmerby Sogn. Han var ved sin død forhenværende murer og invaliderentenyder. De fik 3 børn, se I-A1.B6.C7.D1.E2.


D2. Peder Pedersen Kold også kaldet Cold f. 15/3 1894 i Lild Klit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1972, 78 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, fisker i Lild Strand, g. 13/9 1927 i Lild Kirke m. Olga Kristiane Larsen (datter af husmand Anton Ole Larsen og hustru Mariane Larsen) f. 16/1 1899 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1989, 90 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

Olga Kristiane Larsens morbrødre Niels Christian Larsen og Anders Bliksted Larsen, husmænd i Kæret, Lild Sogn, blev gift med søstrene I-A2.B4.C2.D3.E3 Elene og Inger Kirstine Pedersen Glæde. Hendes oldemor Karen Christensdatter var søster til I-A6.B5* Peder Christensen Bliksted gift med Anne Bergitte Christensdatter. Hendes farfar Ole Christian Larsen (1833-?) købte Lille Myruphus i 1861 af III-A9.B12 Anne Nielsdatter og Christen Møller Nielsen.


C3. Mætte Mariane Pedersen (Kold) f. 20/10 1863 i Klitten, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 18/12 1923, 60 år gl. i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husbestyrerinde. Ugift.


B12. Anne Nielsdatter f. 25/9 1824 (tvilling) på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/5 1864, 39 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 22/8 1856 i Hjardemål Kirke m. Christen Møller Nielsen (søn af husmand Niels Olesen og hustru Inger Kirstine Nielsdatter) f. 26/6 1833 i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/2 1865, 31 år gl. som enkemand hos sin mor i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af tyfus, husmand i Lild Sogn. De døde begge unge, og deres eneste datter kom i pleje hos sin kusine Dorthe Nielsen og hendes mand Lars Christian Pedersen i Nørklit, LIld Sogn. De fik 4 børn C1-C4, 3 af børnene døde som små.

Anne Nielsdatter var husholderske for sin bror III-A9.B14 Anders Nielsen Myrup i Hjardemål Klit, da hun blev gift. I 1857 flyttede de fra Hjardemål Sogn til Lild Sogn, hvor de købte Lille Myruphus på matr.nr. 88b af III-A3.B17* Christen Jensen Vabesgaard i 1858. I 1860 havde de I-A6.B8 Axel Christensen Myrup og hendes søster III-A9.B10 Mariane Nielsdatter boende til leje. De solgte Lille Myruphus til Ole Christian Larsen i 1861, hvis datter Inger Kirstine Olesen fik et barn med III-A3.B17.C5.D1 Svenning Christian Vabesgaard i 1904), og hvis barnebarn Olga Kristiane Larsen blev gift med Anne Nielsdatters nevøs søn III-A9.B11.C2.D2 Peder Pedersen Kold.


C1. Nicoline Mette Kirstine Christensen f. 14/3 1858 i Myruphus, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1927, g. 18/6 1888 i Torup Kirke, Vester Torup Sogn m. Christian Frantzsen (Røge) (søn af Frands Sørensen og hustru Helene Marie Sørensdatter) f. 24/11 1840 på Røgegård, Vester Torup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/10 1927, 86 år gl. i Torup By, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, husmand og fisker på Torup Strand. De fik 6 børn D2-D7.

Hun kom i pleje hos sin kusine III-A9.B9.C1 Dorthe Nielsen og hendes mand Lars Christian Pedersen i Nørklit, Lild Sogn efter forældrenes tidlige død, da hun var 5 år gl.

Nicoline Mette Kirstine Christensen fik et barn med udlagt barnefader Kristian xxx af Hillerslev. Et barn D1.

Christian Frantzsen Røge var gift 1. gang m. Anne Marie Larsdatter Drejer (1843-1887), med hvem han fik mindst 7 børn.


D1. Adolf Kristian Kristensen f. 28/12 1886 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted.

D2. Anton Marinus Kristiansen Røge f. 9/7 1888 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

D3. Niels Peter Kristiansen Røge f. 8/10 1890 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 15/4 1891, 6 mdr. s.st.

D4. Ingvar Kristiansen Røge f. 17/1 1892 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 31/5 1892, 4 mdr. gl. s.st.

D5. Karl Kristiansen Røge f. 8/4/1894 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

D6. Anna Kristine Kristiansen Røge f. 26/8 1895 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.

D7. Kristine Nikoline Kristiansen Røge f. 10/11 1896 i Torup Strand, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Ingvar Christensen f. 25/9 1860 ved Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/10 1860, 11 dage i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C3. Niels Olesen Christensen f. 25/9 1860 ved Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/12 1860, 3 mdr. gl. i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C4. Elias Christensen f. 1/2 1862 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/5 1864, 2 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af skarlagensfeber, ligesom flere andre i maj måned 1864, bl.a. III-A9.B10.C1 Niels Christian Nielsen og I-A6.B7.C15 Brigham Young Myrup.


B13. Elisabeth Nielsdatter f. 25/9 1824 (tvilling) på Myrupgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/9 1848, 23 år gl. i Diernæs, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af ”hidsig feber”, tjente i Diernæs.


B14. Anders Nielsen (Myrup) f. 5/1 1827 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/4 1875, 48 år gl. i Klitten, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, g. 28/12 1858 i Hjardemål Kirke m. Kirsten Marie Sørensdatter (datter af husmand Søren Frost og hustru Maren Christensdatter) f. 8/12 1814 i Sønderby, Østerild Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 25/1 1878, 63 år gl. i Klitten, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted. Anders Nielsen Myrup var husmand i Hjardemål Klit. Anders Nielsen Myrup fik den 11/10 1869 skøde på matr.nr. 29g Lild Sogn fra Christen Jensen Quolsgaard. Den 25/8 1875 blev den overført til hans enke Kirsten M Sørensen ved testamente. De fik ingen børn.

Kirsten Marie Sørensdatter var gift 1. gang med husmand Mikkel Christian Iversen (1811-1858) i Hjardemål med hvem, hun havde 4 børn.


B15. Niels Christian Nielsen f. 6/3 1830 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 18/5 1830, 2½ mdr. gl. s.st. Mette Mortensdatter var 47 år gl. da hun fik ham. Det er usædvanligt, at de får to overlevende børn, der bliver døbt Niels Christian. Men forældreparret er det samme til de to børn.Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

   Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 18.10.2023 af Lis Myrup