< I-A6.B7 Niels

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A6.B7.-grenenB7. Niels Larsen Christensen Myrup

(1812-1888)


B7. Niels Larsen Christensen (Myrup) blev f. 1812 i Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted  som søn af I-A6 "Christen Myrup og hustru Magrethe Madsdatter" og døbt 'Niels Larsen' 26/3 1812 i Ræhr Kirke. Faddere var Ane Madsdatter, Johannes Madsen, Anders Olsen, Peder Lebring.


Han blev konf. 22/4 1827 i Ræhr Sogn med ”Middelmådige Kundskaber og god Opførsel”.


Niels Larsen Christensen Myrup ungkarl fra Febbersted i Ræhr 23 år og pigen Mette Marie Pedersdatter fra Glæde 24 år hjemme hos sine forældre blev g. 12/4 1835 i Lild Kirke. Forlovere var Peder Christensen Blichsted (hans svoger B5) og Peder Berthelsen (hendes far), husmænd i Glæde.


Mette Marie Pedersdatter blev f. 14/4 1811 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted (blandt hendes faddere var Christen Myrup i Glæde – Familie II) som datter af boelsmand og fisker Peder Berthelsen og hustru Anne Pedersdatter  og døbt ’Mette Marie’ 5/5 1811 i Lild Kirke. Hun var søster til I-A6.B6 Birthe Christensdatters mand Berthel Christian Pedersen. Hun blev konfirmeret i Lild Kirke i 8125 med bedømmelsen Meget gode kundskaber, flittig og sødelig (dvs. rolig).


De flyttede fra Ræhr Sogn til Lild Sogn i 1837. Niels var indsidder indtil 1842, hvorefter han betegnes som husmand. I 1845 boede de i Glæde i Lild Sogn, hvor han betegnes som husmand, der lever af fiskeri.


Folketælling for 1845 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde by, et hus:


Senere i 1845 flyttede de til Vorupør i Hundborg Sogn med deres nu 5 børn, hvorfra de i 1846 flyttede tilbage til Lild Sogn. Mette Marie Pedersdatter døde 2 dage senere 14/7 1846, 35 år gl. i Glæde, Lild Sogn, "Død hastelig efter 24 timers Sygdom". De fik 6 børn C1-C6, hvoraf de 5 blev voksne. De 3 ældste børn i pleje hos familien rundt omkring efter moderens død.


Enkemand Niels Larsen Christensen Myrup blev g. 2. gang 15/11 1846 i Lild Kirke m. sin fætter Jens Nielsens datter I-A4.B1.C2 Mariane Jensdatter. Forlovere ved deres vielse var husmand Jens Nielsen (hendes far) og aftægtsmand Peder Berthelsen (hans første svigerfar).


Mariane Jensdatter f. 10/3 1819 i Glæde, Lild Sogn som datter af husmand Jens Nielsen, Glæde og hustru Maren Kirstine Christensdatter og døbt ’Mariane’ 12/4 1819 i Lild Kirke.


I 1850 boede de i Nørklit i Lild Sogn med 4 børn; de fik i alt 3 børn, mens de boede i Lild Sogn. I 1851 flyttede de til Vester Thorup Sogn med 4 børn og efterlod Mette Marie i pleje hos hendes morbror, hvor hun døde i 1855. I Vester Thorup Sogn fik de 1 barn, der døde 4 måneder gammel. I 1853 flyttede de med 4 børn videre til Tranum Sogn, hvor de fik 2 børn. I 1855 boede de i Tranum Klit, uden Anne Marie som må være kommet ud at tjene. I 1857 flyttede de tilbage til Lild Sogn, hvor de boede i et hus i Kæret. Inden da var også Lars Christian flyttet hjemmefra, og de havde da 4 børn hjemme.


Folketælling for 1850 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Nørklit, 1 husFolketælling for 1855 for Hjørring Amt, Øster Han Herred, Tranum Sogn, Tranum Klitte, et hus


I perioden 1857-58 døde mange børn af skarlagensfeber i Lild Sogn. Tre af deres børn døde i 1857 af skarlagensfeber, og i 1859 døde endnu en. De fik 3 børn mere i Lild Sogn, men det ene af dem døde som lille. I 1860 boede de i Kæret, hvor han ”ernærer sig af fiskeri”. Da boede Ane Marie og Lars Christian igen hjemme sammen med Juliane. De andre børn var døde. I 1870 boede de i et hus på Rotbøllgårds jord, hvor han var fisker. På det tidspunkt boede kun de to små børn, Juliane og Josef, hjemme.


Folketælling for 1860 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Kjæret, et Hus
Folketælling for 1870 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde, et Hus af Rotbølgaards JorderNiels Larsen Christensen Myrup og Mariane Jensdatter fik 9 børn C7-C15, hvoraf kun 2 blev voksne.


Efter indførelsen af religionsfrihed ved grundloven i 1849 kunne man lovligt organisere en mormonkirke i Danmark. Officielt begyndte dette, da mormonernes berømte missionær Erastus Snows kom til København i juni 1850. To måneder efter hans ankomst blev 15 mennesker voksendøbt i Øresund, og den første mormonske menighed var hermed skabt. De to første organiserede menigheder blev dannet i 1850. En menighed i København med 50 medlemmer og en i Ålborg med 8 medlemmer. I 1850erne begyndte en del danske mormoner at udvandre til USA og staten Utah.


Niels og Mariane blev mormoner senest fra 1855 (jf. folketællingen af 1855), og deres 4 sidste børn (født 1856-1863) blev ikke døbt i sognekirken. Det fortælles at, Niels's søn Lars Christian begyndte allerede som 15 årig i 1860 at missionere for mormonerne. Deres børn udvandrede til USA: Lars Christian (21 år) udvandrede sammen med sin hustru og hendes forældre i 1866, og Ane Marie (24 år) fulgte hurtigt efter. Juliane (15 år)og Josef (13 år) rejste i 1874 med dampskibet ”Wyoming”, og 1875 udvandrede Niels og Mariane sammen til Utah, USA, og rejsen foregik med dampskibet "Wyoming". De var da 63 år og 56 år gamle. De efterlod Niels’s 3 voksne børn af første ægteskab i Danmark (C1-C3).


Niels Larsen Christensen Myrup d. 27/8 1888, 76 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA, og Mariane Jensdatter d. 12½ år senere 22/1 1901, 81 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA.


Niels Larsen Christensen Myrup fik 15 børn i alt, kun 7 af dem blev voksne. De 3 ældste af hans børn blev i Danmark, mens de 4 andre udvandrede samtidig med deres forældre til USA.


C1. Peder Nielsen Myrup f. 17/10 1835 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 5/8 1898, 62 år gl. i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, kom i pleje hos skolelærer Peder Pedersen i Skræm Sogn, Øster Han/Hjørring, skolelærer og kirkesanger i 38 år i Hjortdal, g. 13/2 1863 i Hjortdal Kirke m. Anne Jensdatter (datter af gårdmand og sognefoged Jens Christian Jensen (Bloksgaard), V. Svendstrup og hustru Else Cathrine Isaaksdatter) f. 18/5 1839 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/2 1894, 54 år gl. i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted. De boede i Hjortdal. De fik 10 børn D1-D10.

Se I-A6.B7.C1. grenen


C2. Ane Magrete Nielsdatter (Myrup) f. 26/5 1837 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/9 1912, 75 år gl. i Vilsund, Stagstrup Sogn, Hassing/Thisted, kom i pleje efter moderens død i 1846 hos Peder Badstue Simonsen og Christine Hansdatter, indtil hun flyttede til sin morbror lærer Pedersen i Skræm Sogn, g. 4/1 1867 i Hjortdal Kirke m. Peder Christian Jensen (Villesen) (søn af skomager Jens Villesen, Sebbersund og hustru Elisabeth Pedersdatter) f. 8/8 1821 i Sebbersund, Sebber Sogn, Slet/Aalborg, d. 3/1 1910, 88 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, arbejdsmand i Aggersborg. De fik 7 børn D1-D7.

Se- A6.B7.C2. grenen


C3. Christen Nielsen Myrup f. 11/4 1839 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Efter sin mors død i 1846, da han var 7 år, kom han i pleje hos sin farbror I-A6.B9 lærer Peder Christensen Myrup på Tømmerby skole i Tømmerby Sogn. Christen blev konfirmeret i Tømmerby Kirke i 1853 med bedømmelsen mg og rosværdig. Han flyttede til Thisted i 1856 17 år gammel, da Peder Christensen Myrup blev lærer i Hillerslev Sogn. I 1860 var han handelslærling i Thisted hos Købmand Niels C. Heskjær i Strandgade. I 1864 flyttede han til Stagstrup Sogn, og i 1870 boede han i Sundby i Stagstrup Sogn som logerende hos skibsreder Jens Jensen Badstue og er benævnt købmand. I 1880 og 1890 boede han i Vilsund, Stagstrup sogn som detaillist og ugift.I 1901 var han fiskehandler, forhenværende købmand, og han havde sin søstersøn I-A6.B7.C2.D3 Niels Larsen Villesen boende, benævnt som høker. Niels Larsen Villesen overtog købmandsforretningen fra sin onkel. Fhv. købmand Christen Nielsen Myrup d. 16/4 1903, 64 år gl. i Vilsund, Stagstrup Sogn, Hassing/Thisted.


C4. Ane Maria Nielsdatter Myrup f. 6/4 1841 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/8 1841, 4 mdr. gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C5. Ane Maria Nielsdatter Myrup f. 16/7 1842 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/1 1906, 63 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA, udvandret til USA, g. 23/9 1863 m. Frederik Ludvigsen (søn af Ludvig Christen Nielsen og hustru Dorthea Frederiksdatter) f. 5/10 1836 i Albæk Sogn, Støvring/Randers, d. 20/4 1918, 81 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA. Ane Maria Nielsen Myrup emigrerede til Utah i USA i 1866 sammen med sin bror Lars. Ifølge emigration udvandrede de sammen i 1862. De fik 14 børn, heraf 6 levende børn D1-D6.


D1. Maria Dorthea Ludvigsen f. 3/10 1864 i Manti, Utah, USA, d. 9/6 1944, 79 år gl. i Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA, g.m. Thomas Franklin Kearns (søn af Hamilton Henry Kearns og hustru Mary Frances Mendenhall) f. 9/2 1863 i Springville, Utah, USA, d. 20/11 1914, 51 år gl. i Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA.

Maria Dorthea Ludvigsen blev g. 2. gang m. George E. Williams f. 1866.


D2. Ludvig C. Ludvigsen f. 28/12 1869 i Utah, USA, d. 17/4 1932, 62 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA, farmer, g.m. Clara E.


D3. Fredericka C. Ludvigsen f. 16/12 1875 i Gunnison, Utah, USA, d. 9/2 1933, 57 år gl. i Gunnison, Utah, USA, g. 16/6 1924 i Salt Lake City, Utah m. Chris Folsten (søn af J.C. Folsten og hustru N. Morrison) f. 3/9 1865 i Pleasant Grove, Utah, USA.


D4. Orson Hyde Ludvigsen f. 29/11 1878 i Gunnison, Utah, USA, d. 14/7 1948, 69 år gl. i Gunnison, Utah, USA, carpenter, g.m. Lerana Anderson.


D5. Fredrik H. Ludvigsen f. juni 1881 i Gunnison, Utah, USA.


D6. Estella Beulah Ludvigsen f. 28/4 1883 i Gunnison, Utah, USA, g.m. Leo N. Gledhill. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Marie Gledhill f. 1907 I Utah.

E2. Richard Gledhill f. 1910 Utah.


C6. Lars Christian Nielsen Myrup f. 26/3 1845 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han begyndte at missionere for mormonerne allerede i 1860 i en alder af 15 år. Han blev g. 22/4 1866 i Aalborg Mormon Kirke m. Maren Christensen (datter af gårdmand Christen Christensen, Kobberød og hustru Karen Lauritsdatter) f. 14/2 1849 i Kobberød, Gettrup Sogn, Refs/Thisted, d. 13/7 1883, 34 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA. Han var 21 år gl., og hun var 17 år gl., da de blev gift.

De udvandrede sammen med hendes forældre til Utah, USA 16/5 1866, og de sejlede med ”Kenilworth” og ankom til Salt Lake City 17/10 1866. De fik 8 børn D1-D8, 5 af børnene blev voksne.


Lars Christian Nielsen Myrup blev g. 2. gang med hustru nr. to 17/1 1876 i Salt Lake City m. Josephine Marie Jensen (datter af husmand Svend Jensen og hustru Marianne Larsdatter) f. 19/3 1860 i Elling Sogn, Horns/Hjørring, d.18/10 1883, 23 år gl. i Gunnison, Sanpete, Utah, USA. De fik 3 børn D9-D11.


Lars Christian Nielsen Myrup blev g. 3. gang med hustru nr. tre 15/2 1877 i St. George, Utah m. Marianne Jensen, ’Mary Ann’ (datter af Hans Jensen og hustru Anne Petersen) f. 5/9 1856 i Racine, Racine, Wisconsin, USA, d. 11/11 1917, 61 år gl. i Centerfield, Sanpete, Utah, USA. De fik 11 børn D12-D22, 3 af børnene døde som små. Lars Christian Myrup døde 24/11 1911, 66 år gl. i Centerfield, Sanpete, Utah, USA.

Se -A6.B7.C6. grenen


C7. Mette Marie Nielsen Myrup f. 11/6 1847 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 18/7 1855, 8 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Hun kom i pleje hos sin morbror I-A4.B1.C1 husmand Niels Jensen i Glæde fra 1850, da hun var 3 år gl.


C8. Maren Kirstine Nielsen Myrup f. 24/9 1849 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/12 1857, 8 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af skarlagensfeber.


C9. Ane Katrine Nielsen Myrup f. 2/4 1851 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 19/12 1857, 6 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af skarlagensfeber.


C10. Jens Nielsen Myrup f. 6/1 1853 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/4 1853, 3 mdr. gl. i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted.


C11. Margrethe Nielsen Myrup f. 13/3 1854 i Tranum Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 12/12 1857, 3 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af skarlagensfeber.


C12. Saria Susanna Nielsen Myrup f. 16/7 1856 i Tranum Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 3/8 1859, 3 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted .


C13. Juliane Kirstine Myrup f. 9/1 1859 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/3 1900, 41 år gl., udvandrede med ”Wyoming" til Utah, USA i 1874 sammen med sin bror Joseph, g. 16/11 1881 i USA m. Christen Meilsø Christensen Madsen. De fik 3 børn.


C14. Joseph Schmidt Myrup f. 7/3 1861 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/8 1886 i USA, 25 år gl. i Centerfield, Sanpete, Utah, USA, udvandrede med ”Wyoming" til Utah, USA i 1874, g. 1885 i USA m. sin halvbrors datter I-A6.B7.C6.D1 Mary Myrup (Marie) (datter af Lars Christian Nielsen Myrup og hustru Maren Christensen) f. 22/3 1868 i Manti, Sanpete, Utah, USA. De fik 1 barn D1.


D1. Joseph Leo Myrup f. 17/1 1887 i Gunnison, Sanpete, Utah, USA, d. 18/6 1887, ½ år gl. sst.


C15. Brigham Young Myrup f. 22/2 1863 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted , d. 31/5 1864, 1 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted  af skarlagensfeber, ligesom flere andre i maj måned 1864, bl.a. III-A9.B10.C1 Niels Christian Nielsen og III-A9.B12.C4 Elias Christensen..Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Niels Larsen Christensen

33

Gift

Husmand lever af fiskeriet

Ræhr

Mette Marie Pedersdatter

34

Gift

Hans kone

Her i sognet

Peder Nielsen

10

Ugift

Deres søn

Ræhr

Ane Magrethe Nielsdatter

8

Ugift

Deres datter

Her i sognet

Christen Nielsen

6

Ugift

Deres søn

Her i sognet

Ane Marie Nielsdatter

3

Ugift

Deres datter

Her i sognet

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Niels Larsen Myrup

39

Gift

Husfader, fisker

Ræhr

Mariane Jensdatter

31

Gift

Hans kone

Her i sognet

Ane Marie

8

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Lars

5

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Mette Marie

3

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Maren Kirstine

1

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden: 

Fødested:

Trosretning:

Niels Larsen Myrup

44

Gift


Lild Sogn

Mormon

Mariane Jensdatter

37

Gift

Hans kone

Lild Sogn


Lars Nielsen

10

Ugift

Deres børn

Lild Sogn


Maren Kirstine Nielsdatter

6

Ugift

Deres børn

Lild Sogn


Anne Cathrine Nielsdatter

4

Ugift

Deres børn

Lild Sogn


Margrethe Nielsdatter

1

Ugift

Deres børn

Her i sognet


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Niels Larsen Myrup

49

Gift

Nærer sig af Fiskeri, Husfader

Ræhr Sogn

Mariane Jensdatter

41

Gift

Hans kone

Her i sognet

Ane Marie Nielsdatter

18

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Lars Christian Nielsen

15

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Juliane Kirstine Nielsen

2

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Larsen Chrestensen Myrup

57

Gift

Husfader

Fisker

Ræer Sogn

Mariane Jensdatter

50

Gift

Husmoder


Glæde

Juli Ane Kjestine Myrup

11

Ugift

Deres børn


Kjæret

Josuf Smidt Myrup

8

Ugift

Deres børn


Kjæret

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 08.10.2018 af Lis Myrup