I-A2 Ellen

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A2.-grenenA2. Ellen Lauridsdatter (1757-1833)


A2. Ellen Lauridsdatter blev f. 1757 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som datter  af I-Stamforældre "Laurids Pedersen og Bodild Lauridsdatter i Myrup", døbt ’Ellen’ 7/4 1757 i Lild Kirke. Faddere var Christen Madsen i Rotbøl, Peder Lauridsen i Hvolle (hendes morbror), Poul Pedersen i Skadhauge (hendes farbror), Maren Poulsdatter, Peders hustru i S. Skadhauge (hendes farmor) og Dorthe Lauridsdatter i Nørklit (hendes moster).


Ungkarl Lars Chrestensen og Ellen Larsdatter, begge af Glæde, blev g. 20/1 1785 i Lild Kirke. Forlovere var Christen Nielsen (hans far) og Lars Pedersen (hendes far). Lars var 26 år, og Ellen var 27 år gammel.


Laurids Christensen blev f. 1758 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt ’Laurids’ 5/3 1758 i Lild Kirke, som søn af ”Christen Nielsen og hustru Karen Hansdatter i Glæde”.


Lars Christensen var husmand og fisker i Glæde, Lild Sogn, og i 1787 havde de hans far enkemand Christen Nielsen og hans søster med hendes to børn boende. Søsterens mand var bortrejst, måske arbejdede han i et andet sogn.


Folketællingen for 1787 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde Bye


Også i 1801 havde de hans far enkemand Christen Nielsen boende.

Folketællingen for 1801 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Lild Sogn, Glæde Bye:”Lars Christensen Aftægtshusmand i Glæde” d. 16/7 1832, 78 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted

”Ellene Larsdatter Aftægtsenkekone i Glæde” d. 18/1 1833, 75 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted


De fik 4 børn B1-B4.


B1. Maren Larsdatter f. 1785 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 2/10 1785, d. 10/2 1786, 4 mdr. gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


B2. Niels Christian Larsen f. 1787 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 1/7 1787, d. 27/4 1820, kun 33 år gl. på havet, g. 8/5 1816 i Lild Kirke m. Karen Christensdatter (datter af tømrer Christen Christensen (Møller) og hustru Ane Katrine Hansdatter) f. 1794 i Sønder Mølle, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 9/11 1794, d. 6/4 1869, 74 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.  De fik 3 børn C1-C3.

Niels Christian Larsen var husmand og fisker i Glæde, Lild Sogn, og han d. 27/4 1820, kun 33 år gl. på havet ved en stor drukneulykke, som kostede i alt 10 mand livet, heriblandt hans bror I-A2.B4 Lars Larsen, tre brødre fra Rotbøll (børnebørn af familie III. Niels Christian Myrup), far og søn Skolemester (se I-A1.B6.C9) og Poul Pedersen Horn (se III-A9.B3) fra Lille Myruphus. Selvom han blev døbt Niels Christian, blev han kun kaldt Niels i folketællinger, ved vielsen og ved sine børns fødsler og sin død. 

Karen Christensdatter blev g. 2. gang 8/5 1827 m. Christen Pedersen (1790-1869) (søn af Peder Clausen, Snedsted og hustru Maren Christensdatter), husmand og møllerkarl på Bjerget, Lild Sogn.


C1. Christen Nielsen f. 9/8 1816 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Konf. 1832 i Lild Sogn.


C2. Johanne Nielsdatter f. 2/6 1818 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/11 1856, kun 38 år gl. i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted i barselsseng, g. 10/7 1845 i Lild Kirke m. Christen Christensen (Kvolsgaard) (søn af husmand og tømmermand Christen Jensen (Kvolsgaard) og hustru Kirsten Nielsdatter) f. 1806 i Holegård (Hvole), Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 13/3 1806, d. 15/2 1897, 90 år gl. i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Christen Christensen Kvolsgaard var husmand og tømrer på Bjerget, Lild Sogn Han var oldebarn af I-Forslægt Laurs Nielsen i Holegård, Lild Sogn. De fik 5 børn D1-D5.

Christen Kvolsgaard blev g. 2. gang 7/1 1859 m. Else Sophie Madsdatter (datter af husmand Mads Christian Nielsen, Lund og hustru Maren Andersdatter) f. 1837 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Hun tjente hos Christen og Johanne i 1855.


D1. Christiane Christensen f. 22/9 1846 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/1 1848, 1 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D2. Niels Larsen Christensen f.26/2 1848 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/3 1848, 1 mdr. gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D3. Lars Christian Christensen f.4/2 1849 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han tog til Vust Sogn i 1868 for at tjene hos Christian Larsen, hvor han var i 1870. I nov. 1872 tog han hjem til Glæde, Lild Sogn. Han skulle efter sigende have bosat sig Mutoa i Victoria, Australien.


D4. Julius Christian Christensen f. 12/4 1851 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, kom i pleje efter moderens død. Var i tjeneste hos Niels Christoffersens enke i 1870. Den 19/4 1870 tog han til København for at tage videre til Melbourne, Australien. Han skulle efter sigende være udvandret til Mutoa i Victoria, Australien, i nærheden af hvor hans bror Lars boede.


D5. Christian Martinus Christensen Kvolsgaard f. 27/3 1854 i Kvolsgaard, Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Christian Martinus Christensen, d. 1/5 1918, 64 år gl. i Ranum Sogn, Slet/Aalborg, g. 28/10 1881 i Ajstrup Kirke m. Maren Christiansdatter (datter af gårdmand og sognefoged Christian Jørgen Simonsen og hustru Anne Marie Nielsdatter) f. 2/6 1862 i Ajstrup Sogn, Kær/Aalborg, d. 13/7 1924, 62 år gl. på Løgstør Sygehus, begr. i Ranum Sogn, Slet/Aalborg. De fik ingen børn.

Christian Martinus Christensen kom efter moderens død i pleje 2 år gl. hos Niels Christoffersen og hustru Margrethe Madsdatter i Lild Sogn.

Han blev den senere kendte forfatter C.M.C. Kvolsgaard, dimitterede fra Ranum Seminarium 1874, skolelærer og kirkesanger i Ajstrup 1877-90, lærer i dansk ved Ranum Seminarium 1890-1918. Han fik ved kgl. bevilling 6/12 1904 tilladelse til at bære navnet Christian Martinus Christensen Kvolsgaard.


C3. Niels Nielsen (Kæret) f. 22/9 1820 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted (5 måneder efter faderens død), sømand. Konf. 1835 i Lild Sogn.


B3. Chresten Larsen f. 1791 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 18/9 1791.


B4. Laurids Larsen (Boelsmand) f. 1795 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 26/4 1795, d. 27/4 1820, kun 25 år gl. på havet, g. 13/11 1812 i Lild Kirke m. Inger Marie Bertelsdatter (datter af Bertel Jensen, Glæde og hustru Mette Pedersdatter) f. 1783 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, døbt 6/7 1783, d. 3/4 1866, 82 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted (begravet samme dag som hendes svigerdatter Karen Pedersdatter), hos sønnen Lars Chr. Larsen Sund. De fik 2 børn C1-C2.

Lars Larsen var husmand i Glæde, Lild Sogn, og han d. 27/4 1820, kun 25 år gl. på havet ved en stor drukneulykke, som kostede i alt 10 mand livet, heriblandt hans bror I-A2-B3 Niels Larsen, tre brødre fra Rotbøll (børnebørn af familie III. Niels Christian Myrup), far og søn Skolemester (se I-A1.B6.C9) og Poul Pedersen Horn (se III-A9.B3) fra Lille Myruphus, Lild Sogn.

Inger Marie Bertelsdatter var faster til Mette Marie Pedersdatter gift med I-A6.B7 husmand og fisker Niels Larsen Christensen (Myrup), Lild Sogn og boelsmand Bertel Christian Pedersen, Glæde, Lild Sogn, gift med I-A6.B6 Birthe Christensdatter (Myrup).

Inger Marie Bertelsdatter blev g. 2. gang 13/2 1821 i Lild Kirke med Christen Pedersen (Sund) (søn af Peder Pedersen (Sund) og hustru Margrethe Christensdatter) døbt 3/9 1775 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/10 1855, 70 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, smed i Glæde, Lild Sogn. Han var i øvrigt morbror til de samme to ovennævnte Bertel Christian Pedersen og Mette Marie Pedersdatter. Inger Marie og Christen fik en datter, Magrethe Christensdatter, som blev gift  med I-A6.B5.C2 husmand Peder Myrup Pedersen, Glæde, Lild Sogn.


C1. Lars Christian Larsen (Sund) f. 28/10 1814 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/3 1892, 77 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 26/12 1838 i Lild Kirke m. Karen Pedersdatter (datter af Peder Hansen (Ræhrgaard) og hustru Maren Katrine Nielsdatter) f. 31/12 1810 i Ræhrgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/3 1866, 55 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted (begravet samme dag som hendes svigermoder). Karen Pedersdatter var skrædderpige, da hun blev gift. Lars Christian Larsen var boelsmand i Glæde, Lild Sogn. De fik 8 børn D1-D8, heraf døde 4 som små.

Karen Pedersdatter var søster til Hans Pedersen (Ræhrgaard), hvis datter Christine Hansen (Ræhrgaard) blev gift med III-A3.B17.C4 gårdejer Kasper Diernæs Vabesgaard (Myrup), Myrupgård, Lild Sogn.

Lars Christian Larsen Sund blev g. 2. gang 17/6 1867 i Lild Kirke m. hendes søster Maren Kirstine Pedersdatter (datter af Peder Hansen (Ræhrgaard) og hustru Maren Katrine Nielsdatter) f. 7/3 1812 i Ræhrgård, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. før 1880. Hun var vævepige, da hun blev gift.

De to søstre var oldebørn af Peder Lauritsen og Maren Poulsdatter (Se I. Forslægt) og børnebørn af Margrethe Pedersdatter og Niels Pedersen (Ræhrgaard).


D1. Maria Katrine Larsdatter f. 9/11 1840 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/12 1847, 7 år gl. af mæslinger i Lild Sogn, Vester Han/Thisted


D2. Lars Peter Larsen f. 27/3 1842 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/3 1862, 19 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted Han boede hos sin fader. I kirkebogen står "Aflivet sig selv ved hængning, jordet i stilhed".


D3. Christian Larsen f. 28/5 1844 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han boede hos sin far i 1880 og 1890.


D4. Niels Andreas Larsen f. 4/6 1847 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/2 1848, 8 mdr. gl. s.st.


D5. Marie Kathrine Larsen f. 26/11 1848 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Mikkel Christian Sørensen (søn af gårdmand Søren Mikkelsen og hustru Ane Marie Pedersdatter) f. 20/1 1843 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Glæde, Lild Sogn. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Marie Caroline Kirstine Sørensen f. 9/6 1872 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Christen Christensen, ungmand i Glæde, Lild Sogn. De fik mindst 1 barn F1.


F1. Karen Marie Kathrine Christensen f. april 1895 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/5 1895, 11 uger gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted


E2. Lars Christian Sørensen f. 3/3 1879 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, g. 14/10 1904 i Lild Kirke m. Christiane Christiansen Smærup (datter af husmand Christian Peter Christensen Smærup og hustru Dorthe Kirstine Pedersen Kragh) f. 21/6 1885 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/12 1950, 65 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

Christiane Smærup var søster til Otto Christiansen Smærup, som blev gift med I-A2.B4.C2.D3.E10 Karoline Marie Pedersen Glæde. Hendes bror Peter Christian Christiansen Smærups datter Karen Marie Smærup blev gift med I-A6.B5.C14.D4 Peder Bliksted Hole, og hendes fætter Christen Rotbøll Larsen Smærups barnebarn Kirsten Smærup Jensen blev gift med I-A3.B4.C2.D1.E14.F5 Svend Ejler Næsager.


D6. Niels Andreas Larsen f. 2/12 1850 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand, daglejer ved agerbrug (1890), g.m. Larsine Marie Larsen (datter af husmand Lars Christian Larsen og hustru Mariane Nielsdatter) f. 22/9 1846 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted. De fik mindst 4 børn E1-E4.


E1. Karoline Kirstine Laurette Larsen f. 29/7 1878 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring.

E2. Gerda Ane Magrete Larsen f. ca. 1883 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted.

E3. Laura Mariane Larsen f. 13/2 1885 i Seldalhus, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E4. Severine Petrea Larsen f. 19/2 1887 på Lynge, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


D7. Peder Ræhrgaard Larsen f. 26/3 1853 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/3 1854, 1 år gl. s.st.


D8. Petrea Larsen f. 9/2 1856 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 7/11 1882 i Lild Kirke m. Mads Berthelsen (søn af gårdmand Bertel Pedersen (Pilgaard) og hustru Mariane Madsdatter) f. 10/4 1882 på Pilgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, gårdmand i Hjardemål Sogn, husmand i Tømmerby Sogn, teglværksarbejder i Lild Sogn. De fik mindst 4 børn E1-E4.

Mads Berthelsen var bror til Inger Bertelsen, der var gift med I-A4.B1.C10.D1 Peder Bliksted Christensen, skolelærer.


E1. Jens Martinus Bertelsen f. 17/8 1883 i Hjardemål Klit og Sogn, Hillerslev/Thisted.

E2. Bertel Marinus Bertelsen f. /10 1884 i Hjardemål Klit og Sogn, Hillerslev/Thisted, d. før 1886.

E3. Bertel Laurids Marinus Bertelsen f. 23/9 1886 i Kærup Holme, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.

E4. Laurids Peder Bertelsen f. 31/10 1888 på Lund Holme, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


C2. Ellene Larsdatter f. 27/11 1817 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. efter 1892, g. 23/4 1841 i Lild Kirke m. Christen Andersen (søn af indsidder Anders Christensen, Lund og hustru Maren Christensdatter) f. 14/12 1818 i Lund, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 31/12 1892, 74 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand og fisker. De fik 8 børn D1-D8.

Christen Andersen boede i 1840 i Myrup hos sin mor og stedfar III-A9.B1 gårdmand Niels Christian Nielsen Myrup, Lild Sogn. Ellene Larsdatter og Christen Andersen boede på aftægt hos deres søn I-A2.B4.C2.D6 Niels Christian Christensen i Glæde, Lild Sogn


D1. Maria Caroline Christensdatter f. 24/10 1841 i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. før 1890, g. 12/12 1862 i Lild Kirke m. Poul Jensen Bunk (søn af gårdmand Jens Poulsen Bunk og hustru Karen Bisgaard Nielsdatter) f. 25/6 1828 i Sennels Sogn, Hillerslev/Thisted. De fik 6 børn E1-E6.

I 1850 var han forpagter på præstegården i Sennels Sogn, ved vielsen i 1862 var han gårdmand i Hjardemål Klit. I marts 1864 flyttede de fra Hjardemål til Hvidbjerg Vesten Å Sogn, hvor han var møller i Svankjær, og allerede i november 1864 flyttede de videre til Sennels Sogn. I august 1866 flyttede de fra Sennels, hvor han var gårdmand, til Lild Sogn, hvor han var indsidder hos husmand Niels Myrup i Glæde. I 1867 flyttede de til Torslev Sogn, og senere flyttede de til Jerslev Sogn, hvor han var husmand i 1876. I 1880 boede de i Hellevad Sogn, og i 1890 var Poul Jensen Bunk enkemand og bestyrer i Hjallerup, Dronninglund Sogn.


E1. Karoline Marie Helene Poulsen f. 3/11 1863 i Klitten, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted. I 1870 var hun plejebarn hos sin morfar Christen Andersen i Glæde, Lild Sogn.


E2. Jensine Poulsen f. 25/3 1865 i Sennels Sogn, Hillerslev/Thisted.

E3. Nikoline Christine Poulsen f. 26/6 1869 i Nørre Vadsted, Torslev Sogn, Dronninglund/Hjørring.


E4. Josef Nikolai Kristian Poulsen f. 19/3 1876 i Jerslev Sogn, Børglum/Hjørring. I 1890 var han i pleje hos sin morbror I-A2.B4.C2.D6. Niels Christian Christensen i Glæde, Lild Sogn.


E5. Jens Bunk Poulsen f. 4/4 1878 i Jerslev Sogn, Børglum/Hjørring, d. før 1880.

E6. Maren Johanne Poulsen f. ca. 1879 i Hellevad Sogn, Dronninglund/Hjørring.


D2. Inger Maria Cathrine Christensen f. 15/4 1844 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 27/3 1866 i Lild Kirke m. Anders Christensen (Thorhauge), kaldet Anders Thorhauge (søn af Christen Andersen (Thorhauge) og hustru Johanne Cathrine Christensdatter) f. 11/10 1830 i Ullerup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 20/7 1900, 69 år gl. i Klim By, Klim Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 9 børn E1-E9, mindst 3 af børnene døde som små.

Anders Christensen Thorhauge var tømrer i Vust Sogn, i 1867 husmand i Kettrup Sogn, hvor hans bror Jens Thorhauge også boede, senere i Øster Svenstrup Sogn og fra 1874 i Klim Sogn. Anders Christensen (Thorhauge) var farbror til Christen Pedersen Nielsen (Thorhauge), som blev gift med II-A2.B7.C6.D1 Maren Elvine Myrup. Hendes far II-A2.B7.C6 Christian Myrup, gårdejer i Klim Sogn, var fadder ved flere af deres børns dåb i Klim Sogn.


E1. Christen Thorhauge Christensen f. 14/8 1867 i Husby, Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted.


E2. Johanne Cathrine Thorhauge f. 2/5 1869 i Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, døbt Johanne Cathrine Christensen. Fik i 1905 kgl. bevilling til at hedde Johanne Cathrine Thorhauge.


E3. Elene Christensen f.6/6 1870 i Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 25/6 1871, 1 år gl. i Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring.


E4. Ellene Thorhauge f. 15/11 1872 i Øster Svenstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, døbt Ellene Christensen. Fik i 1905 kgl. bevilling til at hedde Ellene Thorhauge.


E5. Lars Christjan Kristensen f. 11/4 1875 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, i 1890 tjente han hos Anders Røge i Klim Sogn.


E6. Kristian Andersen Thorhauge f. 20/12 1877 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Kristian Andersen Kristensen. Fik i 1905 kgl. bevilling til at hedde Kristian Andersen Thorhauge.


E7. Jakob Kristensen f. 9/12 1879 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/12 1880, 1 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted.


E8. Peter Andreas Kristensen (Thorhauge) f. /9 1883 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, kaldet Peter Andreas Thorhauge, d. 2/5 1960, 76 år gl. i Thisted Sogn, begr. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer i Klim Sogn, g. 29/9 1919 på Hanherredernes Tingsted i Fjerritslev m. Christiane Anine Gregersen (datter af indsidder Christian Peter Gregersen og hustru Johanne Jepsen) f. 21/3 1892 i Lund Holme, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/6 1964, 72 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted. Peter Andreas Kristensen var gårdejer i Klim Sogn. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Lars Kristian Thorhauge f. 10/11 1921 i Klim By, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, arbejdsmand i Klim Sogn, døbt Lars Kristian Thorhauge Kristensen, g. 25/5 1944 i Kollerup Kirke m. Else Katrine Kristensen (datter af husmand Karl Kristensen og hustru Kirstine Marie Albrechtsen) f. 6/4 1924 i Andrup, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted. Han har fået navneforandring og fået fjernet Kristensen. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Peter Nikolaj Thorhauge f. 1946, d. 2020, g.m. Elin Kirstine Odgaard f. 1947. De har fået 1 barn H1.


H1. Else Elisabeth Thorhauge f. 1969.


G2. Karl Albrecht Thorhauge f. 1949, d., g.m. Marion Kristensen  f. 1949.


G3. Kris Andreas Thorhauge f. 1952.


F2. Rita Thorhauge Kristensen f. 10/7 1930 i Klim By, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/11 2009, 79 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, g. 10/11 1953 i Klim Kirke m. Kristian Jensen (søn af gårdejer Lars Jensen og hustru Anna Kaspersen) f. 5/9 1923 i Øsløs Mark, Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/5 2012, 88 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, gårdejer i Øsløs. Kristan Jensen var fætter til I-A1.B6.C7.D6.E3.F1* Gunner Kaspersen, idet Gunners far Vilhelm Josva Kaspersen og Kristians mor Anna Kaspersen var søskende.


F3. Jenny Thorhauge Kristensen f. 31/10 1933 i Klim By, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/2 2023, 89 år gl. i As Sogn, Bjerre/Vejle, g. 26/7 1958 i Klim Kirke m. Jørgen Bjerg (søn af gårdejer Hans Nielsen Bjerg og hustru Elna Anina Sørine Ditmann Nielsen) f. 29/6 1928 i Sellerup, Gauerslund Sogn, d. 13/9 2011, 83 år gl. i As Sogn, Bjerre/Vejle, gårdejer og handelsmand.


E9. Nikolaj Kristensen f. 25/8 1886 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, døbt i Frikirken.


D3. Andrea Nicoline Christensen f.29/3 1847 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/1 1931, 83 år gl. på Asylet i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 11/11 1870 i Lild Kirke m. Peder Andreas Sørensen (Vendelbo) (søn af husmand Søren Nielsen (Vendelbo) og hustru Maren Madsdatter) f. 9/11 1839 i Klim Terp, Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 14/12 1910, 71 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han var husmand og tømrer i Glæde, Lild Sogn. Peter Andreas Sørensen var ved vielsen tømrer og boede hos svigerfaderen. De fik 10 børn E1-E10.


E1. Marie Pedersdatter Glæde f. 7/10 1870 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 15/2 1938, 67 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, g. 23/10 1896 i Lild Kirke m. Peder Sørensen Frost (søn af husmand Søren Pedersen (Frost), Langvad og hustru Ane Jensen) f. 10/11 1868 i Østerild Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 16/1 1931, 62 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted,  enkemand efter I-A4.B1.C10.D5 Marie Andrea Christensen (1867-1895), som d. 12/9 1895, gårdmand i Bjerget, Lild Sogn, senere gårdmand i Øsløs Sogn. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Marinus Andreas Pedersen Frost f. 3/7 1898 i Lund Holme, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/6 1900, knap 2 år gl. i Lund Holme, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


F2. Mariane Pedersen Frost f. 28/6 1902 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.

F3. Niels Christian Pedersen Frost f. 23/6 1903 i Bjerget, Lild sogn, Vester Han/Thisted.


F4. Marinus Andreas Pedersen Frost f.29/7 1906 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, , d. 9/5 1986, 79 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer, overtog sine forældres gård i Torsbjerg i Øsløs Sogn, g. 4/8 1928 i Lild Kirke m. I-A6.B5.C2.D6.E5 Ane Marie Pedersen (datter af husmand og tømrer Christian Bliksted Pedersen og hustru Bolette Marie Jakobsen) f. 5/6 1900 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/9 1950, 50 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 3 børn G1-G3. 


G1. Elly Pedersen Frost f. 5/11 1929 i Torsbjerg, Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/12 2017, 88 år gl. i Hansted Sogn, Hillerslev/Thisted, hjemmesygeplejerske i Hanstholm.


G2. Ragnhild Pedersen Frost f. 25/2 1931 i Torsbjerg, Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/7 2017, 86 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, lærer i Øsløs Sogn, g. 5/4 1953 i Øsløs Kirke m. Ove Hansen (søn af pastor Peder Hansen og hustru Ane Cecilie Nielsen) f. 15/6 1923 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/10 1987, 64 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, gårdejer i Øsløs. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Ane Marie Hansen f. 1957, g.m. Jean Erik Holmehave f. 1956. De har fået 1 barn I1.


I1. Mikkel Ebbe Holmehave f. 1983.


H2. Hans Hansen f. 1961..


G3. Tove Pedersen Frost f. 1934, g.m. Jørgen Peter Jakobsen  f. 1933. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Per Jakobsen f. 1961.

H2. Michael Jakobsen f. 1968.

H3. Henrik Jakobsen f. 1968.


E2. Søren Christian Pedersen Glæde f. 3/2 1872 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/12 1872, 10 mdr. gl. s.st.


E3. Elene Pedersen Glæde f. 5/4 1873 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/11 1956, 83 år gl. på alderdomshjemmet i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 22/7 1917 i Lild Kirke m. Niels Christian Larsen (søn af husmand Christen Larsen (Tækker)og hustru Maren Gregersdatter) f. 8/5 1877 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/2 1950, 72 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik ingen børn.

Niels Christian Larsen var bror til hendes søster I-A2.B4.C2.D3.E7 Inger Kirstine Pedersen Glædes mand Anders Bliksted Larsen, og hans mormor var søster til gårdmand Peder Christensen Bliksted, Glæde, I-A6.B5 Anne Bergitte Christensdatters mand.


E4. Ane Elisabeth Pedersen Glæde f. 1/6 1875 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/6 1875, 3 dage gl. s.st.


E5. Lars Christian Pedersen Glæde (Vendelbo) f. 15/4 1876 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 18/2 1961, 84 år gl. i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, tømrer, g. 15/11 1898 i Lild Kirke m. Jensine Mouritsen (datter af husmand og fisker Niels Christian Mouritsen, Glæde og hustru Petrea Amalie Nielsen) f. 23/12 1878 i Manstrup, Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 3/11 1961, 82 år gl. i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.  De fik 6 børn F1-F6.

Jensine Mouritsens kusine Alma Laurette Østergaard Mouritsen blev gift med III-A3.B17.C5.D1.E5 Viggo Myrup, fiskeskipper i Esbjerg. Jensine Mouritsens søster Ane Johanne Mouritsens søn Christian Mouritsen Frost blev gift med I-A1.B6.C7.D1.E2.F3 Astrid Pedersen.


F1. Holger Andreas Pedersen (Vendelbo) f. 11/8 1899 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/11 1989, 90 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Glæde, Lild Sogn, g. 28/11 1924 i Arup Kirke m. Nikoline Christensen (datter af fisker Christian Peter Christensen, Amtoft og hustru Kirsten Marie Madsen) f. 20/12 1905 i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/1 1986, 90 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 11 børn G1-G11.


G1. Lilly Pedersen f. 21/1 1925 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 31/8 1996, 70 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 28/11 1954 i Lild Kirke m. Karl Mosgaard (søn af Jens Christian Mosgaard og hustru Jensine Marie Nielsen) f. 22/9 1933 i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/10 1992, 59 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted. Karl Mosgaard var bror til Karen Mosgaard g.m. I-A2.B4.C2.D3.E7.F1.G1 Gunnar Bliksted Larsen. De fik 2 børn H1-H2.


H1. Anne Mette Mosgaard f. 21/10 1955 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


G2. Henry Pedersen f. 12/6 1926 i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 19/8 1988, 62 år gl.


G3. Ejvind Pedersen f. 15/7 1927 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/7 2007, 80 år gl., g.m. Hilda Marie Holm Jensen. De fik 4 børn.


G4. Rosa Pedersen f. 1928.

G5. Ragnhild Pedersen f. 1930.

G6. Rita Pedersen f. 1932.

G7. Vera Pedersen f. 1934.


G8. Sonja Pedersen f. 15/2 1937 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/9 2017, 80 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, g.m. Carl Madsen Skadhauge. De fik 9 børn.


G9. Maja Pedersen f. 1939.

G10. Viola Pedersen f. 1942.

G11. Steffen Pedersen f. 24/3 1943 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d.s.d.


F2. Eva Elisabeth Pedersen (Vendelbo) f. 18/8 1901 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/2 1987, 85 år gl. Hun fik 1 barn G1.


G1. Ellen Margrethe Pedersen f. 21/8 1931 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 22/10 2022, 91 år gl. i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted g. 27/3 1951 i Lild Kirke m. Poul Søren Græsbøl Thomsen (søn af fisker Thomas Kristian Thomsen og hustru Hanne Marie Græsbøl) f. 3/3 1928 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/7 2005, 77 år gl., fisker Lild Strand. De fik 3 børn H1-H3.


H1. Tove Græsbøl Thomsen f. 1952.
H2. Svend Erik Græsbøl Thomsen f. 1958.

H3. Lene Græsbøl Thomsen.


F3. Alfred Christian Pedersen (Vendelbo) f. 27/2 1904 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/10 1983, 79 år gl., chauffør, g.m. Anna Have Thorning. De fik 3 børn.


F4. Henrik Karles Pedersen (Vendelbo) f. 4/1 1908 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/6 1993, 85 år gl., fisker ved Lild Strand, g. 24/11 1934 i Lild Kirke m. Kirstine Pedersen (datter af husmand Peder Christian Pedersen og hustru Dorthea Kirstine Thomsen) f. 7/8 1913 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/11 2007, 94 år gl. i Hanstholm, Hansted Sogn, Hillerslev/Thisted. De fik 5 børn G1-G5.


G1. Gunner Vendelbo f. 1937, g.m. Doris Christensen  f. 1932. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Jan Vendelbo f. 1956.

H2. Kirsten Vendelbo f. 1958.

H3. Finn Vendelbo f. 1960.


G2. Richard Vendelbo f. 1939.

G3. Erik Vendelbo f. 1941.

G4. Per Lars Vendelbo f. 1946.

G5. Else Vendelbo Pedersen f. 1952.


F5. Karl Ejner Pedersen f. 11/7 1913 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 17/12 1991, 78 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, arbejdsmand i Frøstrup, Tømmerby Sogn, g. 13/10 1939 i Tømmerby Kirke m. Anna Marie Jensen (datter af snedker Peder Valdemar Jensen, Frøstrup og hustru Maren Kjeldsen) f. 13/10 1909 i Gøttrup By og Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Inga Vendelbo Pedersen f. 1941.

G2. Grethe Vendelbo Pedersen f. 8/4 1943 i Vesten Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, død.


F6. Erling Gunner Pedersen f. 5/10 1918 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 11/10 1979, 61 år gl. i Hanstholm, Hansted Sogn, Hillerslev/Thisted, arbejdsmand i Frøstrup, Tømmerby Sogn, g. 29/3 1942 i Arup Kirke m. Ingrid Skjoldborg Thomsen (datter af fisker Andreas Thomsen og hustru Karen Marie Pedersen) f. 27/12 1923 i Feggesund, Arup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/9 2018, 94 år gl. i Hanstholm, Hansted Sogn, Hillerslev/Thisted. De fik 4 børn G1-G4.


G1. Hans Jørgen Skjoldborg Pedersen f. 1942.


G2. Kaj Ove Skjoldborg Pedersen f. 5/11 1946 i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/11 1981, 35 år gl. i Hirtshals Sogn, Vennebjerg/Hjørring.


G3. Poul Erik Skjoldborg Pedersen f. 1954.

G4. Connie Skjoldborg Pedersen.


E6. Ane Elisabeth Pedersen Glæde f. 13/10 1878 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/6 1900, 21 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Ugift.


E7. Inger Kirstine Pedersen Glæde f. 4/8 1882 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/4 1977, 94 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 11/11 1904 Lild Kirke m. Anders Bliksted Larsen (Tækker) (søn af husmand Christen Larsen (Tækker) og hustru Maren Gregersdatter) f. 4/1 1880 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 8/8 1955, 75 år gl. i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted. Han var husmand og fisker i Kæret, Lild Sogn. De fik 5 børn F1-F5.

Anders Bliksted Larsen var bror til hendes søster I-A2.B4.C2.D3.E3 Elene Pedersen Glædes mand Niels Christian Larsen, og hans mormor var søster til gårdmand Peder Christensen Bliksted, Glæde, I-A6.B5 Anne Bergitte Christensdatters mand.


F1. Christian Marinus Larsen f. 27/7 1905 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, fisker på Kæret, Lild Sogn, g. 4/10 1929 i Aggersborg Kirke m. Nilda Elisabeth Lausten (datter af husmand Martin Lausten, Aggersborg og hustru Maren Kirstine Andersen) f. 1/8 1911 på Gundestrup Hede, Skræm Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 5 børn G1-G5.


G1. Gunnar Bliksted Larsen f. 1930, d. 2019, g.m. Karen Mosgaard  f. 1940. Karen Mosgaard er søster til Karl Mosgaard g.m.

I-A2.B4.C2.D3.E5.F1.G1 Lilly Pedersen. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Henning Bliksted Larsen f. 1957.

H2. Roma Bliksted Larsen f. 1959.


G2. Lilian Bliksted Larsen f. 1931.


G3. Elna Bliksted Larsen f. 1936, g.m. Arne Marinus Rotbøll (søn af Jesper Jensen Rotbøll og hustru Karoline Pedersen) f. 20/5 1926 i Hjardemål Klit og Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 15/5 1987, 60 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Hjardemål Sogn. De fik 2 børn H1-H2.


H1. Ulla Marie Rotbøll f. 1955, g.m. I-A1.B6.C7.D6.E3.F1.G1 Kjeld Norre Kaspersen f. 1953. De har fået 2 børn, se I-A1.B6.C7.D6.E3.F1.G1.


H2. Ole Lindy Rotbøll f. 1958.


G4. Sten Bliksted Larsen f. 1939.


G5. Bjarne Bliksted Larsen f. 15/8 1948 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/4 2019, 70 år gl. i Hunstrup Sogn, Hillerslev/Thisted.


F2. Anna Petrea Elisabeth Larsen f. 3/7 1907 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/7 1932, 25 år gl. i Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 23/9 1927 i Lild kirke m. Anders Ottosen Andersen (søn af husmand og tømrer Mads August Andersen og hustru Ane Marie Kristensen) f. 5/4 1902 i Vesten Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 17/8 1976, 74 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted. De fik ingen børn.
Anders Ottesen Andersen blev g. 2. gang 9/12 1938 i Lild m. Klara Kristine Larsen Dahl (datter af Christen Lund Larsen Dahl og hustru Marie Jensen) f. 10/10 1910 i Lild Sogn, d. 5/5 1984 i Lild Sogn. Hun var søster til Christen Jensen Dahl, som blev gift med I-A6.B7.C1.D4.E1 Anna Myrup.


F3. Ingemann Marinus Larsen f. 14/1 1910 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/5 1997, 87 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted,

arbejdsmedhjælper i Nørklit, Lild Sogn, g. 28/12 1934 i Lild Kirke m. Kirstine Marie Badstue (datter af husmand og fisker Peder Prætzmark Pedersen Badstue og hustru Elisabeth Sørine Nielsen) f. 22/1 1914 i Nørklit, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/7 2006, 92 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


F4. Viggo Ejnar Larsen f. 13/1 1913 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/6 1998, 85 år gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand og tømrer, g. 9/5 1937 i Hjardemål Klit Kirke m. Ella Helene Ørebro (datter af gårdejer Otto Peter Jensen Ørebro, Hjardemål og hustru Karen Kristine Larsen) f. 14/2 1917 i Mølgårds Hede, Lerup Sogn, Øster Han/Hjørring. De overtog hendes fars gård Damsgård i Hjardemål Klit i 1939, solgte den i 1945 og flyttede til Lild Sogn. De fik 8 børn G1-G8.


G1. Carl Christian Larsen f. 1938, g.m. Ruth Nielsen Kragh f. 1940. De har fået 4 børn.

Ruth Nielsen Kraghs far Andreas Kristensen Kraghs halvkusine Anna Rigmor Kragh var gift med I-A6.B5.C2.D6.E2 Peder Myrup, gårdejer i Arup Sogn.


G2. Bendt Gustav Larsen f. 1941.

G3. Svend Erik Larsen f. 1944.

G4. Ejnar Bliksted Larsen f. 1946.

G5. Børge Bliksted Larsen f. 1952.

G6. Eskild Ørebro Larsen f. 1955.

G7. Ejgild Bliksted Larsen f. 1956.

G8. Karen Kirstine Birgitte Larsen f. 1957.


F5. Tekla Kristine Larsen f. 24/9 1921 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/1 2004 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 5/7 1942 i Lild Kirke, g.m. Aksel Evald Andersen (søn af købmand Alfred Christian Andersen og hustru Ane Marie Jensen) f. 28/7 1910 i Mariager Sogn, Onsild/Randers, d. 24/12 1985 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, bagersvend. De har fået 5 børn G1-G5.


G1. Anne Lise Bliksted Andersen f. 1943.

G2. Villy Bliksted Andersen f. 1945.

G3. Kaj Bliksted Andersen f. 1947.

G4. Jens-Erik Bliksted Andersen f. 1950.

G5. Erling Bliksted Andersen f. 1952.


E8. Marie Karoline Pedersen Glæde f. 22/2 1884 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/4 1884, 2 mdr. gl. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


E9. Søren Christian Pedersen Glæde (Vendelbo) f. 31/10 1885 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/1 1975, 90 år gl., g. 23/8 1925 i Hjardemål Kirke m. Petrea Pedersen (datter af husmand Niels Peter Pedersen og hustru Karen Marie Jensen) f. 8/4 1885 i Hjardemål Klit, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 13/7 1974, 89 år gl. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Anna Marie (Vendelbo) Pedersen f. 1926.

F2. Egon Kristian (Vendelbo) Pedersen f. 1928.


E10. Karoline Marie Pedersen Glæde f. 22/2 1889 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, sypige, g. 10/7 1908 i Lild Kirke m. Otto Christiansen Smærup (søn af gårdmand Christian Peter Christensen Smærup og hustru Dorthe Kirstine Pedersen Kragh) f. 6/11 1887 i Smærup, Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/12 1961, 74 år gl. i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Glæde, Lild Sogn. De fik 5 børn F1-F5.

Otto Christiansen Smærups niece Karen Marie Smærup blev gift med I-A6.B5.C14.D4 Peder Bliksted Hole, gårdmand i Vesløs Sogn. Otto Christiansen Smærups søster Christiane Christiansen Smærup var gift med I-A2.B4.C1.D5.E2 Lars Christian Sørensen. Hans fætter Christen Rotbøll Larsen Smærups barnebarn Kirsten Smærup Jensen blev gift med I-A3.B4.C2.D1.E14.F5 Svend Ejler Næsager.


F1. Anna Dorthea Smærup f. 14/10 1908 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 6/11 1/932 i Tømmerby Kirke m. Børge Emil Vestergaard Jensen (søn af avlsbruger Anders Jensen og hustru Kirstine Petrine Andersen) f. 2/5 1911 i Østre Mark, Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, smedesvend i Thisted.


F2. Magda Kristine Smærup f. 10/11 1910 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Sivert Nielsen.


F3. Gotfred Kristiansen Smærup f. 7/8 1915 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, rørlægger i Thisted, g. 20/7 1941 i Tømmerby Kirke m. Erna Marie Lassen (datter af murer Peder Laurids Kristoffer Lassen, Ringsted og hustru Kristine Marie Nielsen) f. 14/3 1919 i Kværkeby Sogn, Ringsted/Sorø.


F4. Hilda Elisabeth Smærup f. 12/12 1919 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, g. 19/11 1944 i Tømmerby Kirke m. Bruno Due Sørensen (søn af arbejdsmand Johannes Sørensen og hustru Nielsine Henriette Mikkelsen) f. 7/4 1918 i Stouby Sogn, Bjerre/Vejle, arbejdsmand.


F5. Børge Kristiansen Smærup f. 23/6 1922 i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/9 1998, 76 år gl. i Sjørring Sogn, Hundborg/Thisted, maskinarbejder i Thisted, g. 21/6 1947 i Tømmerby Kirke

m. Grethe Poulsen (datter af Christen Emil Poulsen og hustru Dagny Christensen) f. 25/8 1928 i Harring Sogn, Hassing/Thisted, d. 3/9 2018, 90 år gl. i Thisted, Hundborg/Thisted.


D4. Lars Christian Christensen f. 20/3 1850 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/10 1873, 23 år gl. på militærhospitalet i Aalborg, begr. i Lild Sogn, Vester Han/Thisted, soldat.


D5. Christian Larsen Christensen f. 31/5 1852 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted.


D6. Niels Christian Christensen f. f. 22/3 1855 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/9 1897, 41 år gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, husmand i Glæde, Lild Sogn, g. 14/12 1877 i Bejstrup Kirke m. Hansine Marie Kirstine Pedersdatter (datter af Peder Badstue Simonsen og Christine Hansdatter) f. 4/10 1848 i Manstrup, Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring. I 1890 havde de hans nevø I-A2.B4.C2.D1.E4 Josef Nikolai Kristian Poulsen boende i Glæde, Lild Sogn.

Hansine Marie Kirstine Pedersdatter blev g. 2. gang 9/12 1903 i Lild Kirke m. Kristen Larsen (Eriksen) (1842-?), husmand i Glæde, Lild Sogn.


D7. Anders Christian Christensen f. 27/4 1857 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 31/10 1910, 53 år gl. i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, g. 30/1 1880 i Klim Kirke m. Anine Marie Christiansen (datter af husmand Christian Peter Andersen Cortsen og hustru Mariane Christensdatter) f. 21/1 1852 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/1 1928, 75 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Klim Sogn, opholdende sig hos skomager Anton Sørensen i Fjerritslev, Kollerup Sogn. De fik 3 børn E1-E3.


E1. Helene Marie Kristensen f. 25/10 1880 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted.

E2. Marie Kristine Kristensen f.18/8 1884 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted.

E3. Kristine Karoline Kristensen f. 29/7 1887 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted.


D8. Otto Christian Christensen f. 13/7 1860 i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 11/3 1861, 8 mdr. gl. i Glæde, Lild Sogn, Vester Han/Thisted af krampe.Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Lars Chrestensen

31

Gift

Mand

Bonde, husmand og fisker ved havet

Ellen Larsdatter

31

Gift

Hans kone


Niels Larsen

1

Ugift

Deres søn


Else Christensdatter

15

Ugift

Tjenestepige


Christen Nielsen

57

Enke

Mandens fader

Nyder sit ophold hos dem.

Else Christensdatter

33

Gift

Mandens søster

Inderste og betler, gift men manden bortrejst.

Zidsel Marie

6

Ugift

Hendes uægte barn


Maren

3

Ugift

Hendes uægte barn


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Lars Christensen

43

Gift

Mand

Husmand med jord

Ellen Larsdatter

44

Gift

Hans kone


Niels Larsen

13

Ugift

Deres børn


Christen Larsen

9

Ugift

Deres børn


Lars Larsen

5

Ugift

Deres børn


Christen Nielsen

72

Enke

Mandens fader


Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dk


Siidst opdateret 17.02.2024 af Lis Myrup