I-A6.B7.C1 Peder

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A6.B7.C1-grenenC1. Peder Nielsen Myrup (1835-1898)


C1. Peder Nielsen Myrup blev f. 17/10 1835 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted som søn af I-A6.B7 "husmand Niels Larsen Christensen Myrup og hustru Mette Marie Pedersdatter i Febbersted" og døbt 'Peder Nielsen Myrup' 1/11 1835 i Ræhr Kirke. Faddere var pigerne Maren Cathrine Pedersdatter Glæde (hans moster), Birthe Christensdatter Myrup (hans faster), Peder Christensen Blægsted (hans fars svoger), ungkarlene Berthel Pedersen Glæde (hans morbror) og Lars Chr. Christensen Myrup (hans farbror).


Han flyttede med sine forældre fra Ræhr Sogn til Lild Sogn i 1837, da han var 2 år gammel. I 1845 flyttede de til Vorupør i Hundborg Sogn, hvorfra de i 1846 flyttede tilbage til Glæde i Lild Sogn, nu med fem børn. Hans mor Mette Marie døde 2 dage senere den 14. juli 1846 kun 35 år gl., "hastelig efter 24 timers sygdom".  Peder var da 10 år gammel og havde fire mindre søskende. Hans far blev gift igen i november 1846. Han far og hans hustru Mariane blev mormoner før 1855 og udvandrede til Amerika i 1875.


Han og hans 2 mindre søskende kom i pleje rundt omkring hos familien efter morens tidlige død i 1846. I 1850 var han i pleje hos sin morbror skolelærer og kirkesanger Peder Pedersen i Skræm Sogn. Peder blev konfirmeret i 1850 i Skræm Kirke ”Hos Morbroderen Skolelærer Pedersen i Skræm” med bedømmelsen ”Fortrinlig god Religionskundskab og meget god Opførsel”.


Han flyttede til Hjortdal Sogn i 1850 sammen med sin morbror, der blev skolelærer i Hjortdal. Han blev uddannet fra Ranum Seminarium 6 år senere i 1856, og han blev derefter skolelærer i Hjortdal. Han var da 21 år gammel.  I 1860 boede han i Hjortdal Sogn sammen med sin søster Anne Margrethe, og hans morbror Peder Pedersen var i stedet blevet skolelærer i Tømmerby Sogn, en stilling han i øvrigt overtog fra Peder Nielsen Myrups farbror I-A6.B9 Peder Christensen Myrup, som blev lærer i Hillerslev Sogn.


Ungkarl og skolelærer Peder Nielsen Myrup i Hjortdal, 27 år og pige Ane Jensdatter i Vester Svenstrup, 23 år blev g. 13/2 1863 i Hjortdal Kirke. Forlovere var gårdmand Jens Larsen (Bruun), Vester Svenstrup og gårdmand og sognefoged Jens Chr. Jensen, Vester Svenstrup (hendes far). 


Anne Jensdatter blev f. 18/5 1839 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted som datter af gårdmand Jens Christian Jensen (Bloksgaard) og hustru Else Cathrine Isaaksdatter og døbt ’Anne Jensdatter’ 2/6 1839 i Tømmerby Kirke.


Hun blev konfirmeret i Hjortdal Kirke i 1854 med vurderingen ”Kundskaber – Godt, Opførsel – Meget Godt”.


Folketælling for 1870 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Hjortdal Sogn, Hjortdal By, Hjortdal Skole

Folketælling for 1880 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Hjortdal Sogn, Hjortdal Skole, et hus


Peder Nielsen Myrup var skolelærer og kirkesanger i 38 år i Hjortdal Sogn. Han deltog i sognets arbejde, og ses ofte i kirkebøgerne, hvor navnet Lærer P.N. Myrup optræder mange steder. Han var ofte fadder, hjemmedøbte mange børn og var med til at foretage folketællingerne i sognet. Lærer P.N. Myrup blev afskediget og pensioneret i 1894, 59 år gl., pga. af enten dårligt syn eller dårlig hørelse. Samme år døde hans hustru. Han flyttede derefter til Vester Svenstrup i Hjortdal Sogn.


Anne Jensdatter d. 14/2 1894, 54 år gl. på Hjortdal Skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted og blev begravet 22/2 1894 på Hjortdal Kirkegård. Pensioneret lærer Peder Nielsen Myrup d. 5/8 1898, 62 år gl. i Hjortdal By, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted og blev begravet 11/8 1898 på Hjortdal Kirkegård. Hans gravsten kan stadig ses på Hjortdal Kirkegård:


P.N. Myrup
f. i Ræhr 17 Oktbr. 1835
d. i Hjortdal 5 Aug. 1898
Lærer i Hjortdal i 38 Aar
Sat af Elever og Venner.De fik 10 børn D1-D10, hvoraf de 9 blev voksne.


D1. Mette Marie Myrup f. 16/4 1863 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, kaldet Marie Myrup, d. 20/10 1896, 33 år gl. af "Bryst-tæring" som enke hos sin svigerinde Anne Birgitte Krustrup gift Bøgeskov i Præstegårds Mark, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring, begr. på Tårs Kirkegård, Børglum/Hjørring, g. 15/4 1887 i Vrejlev Kirke m. Frederik Vilhelm Nielsen (Krustrup), kaldet Vilhelm Krustrup, (søn af gårdmand og tømrer Niels Jensen (Krustrup), Guldager og hustru Ane Kjerstine Christensdatter) f. 26/1 1858 på Rimmensholm, Guldager, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 25/5 1895, 37 år gl. af "Lungesygdom", formodentlig tuberkulose, i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, gårdejer af Øster Græsdal i Tårs Sogn. Efter Vilhelm Krustrups død i 1895 flyttede hans kone Mette Marie Myrup og de 3 børn til børnenes faster Ane Marie Birgitte Nielsen Krustrup og hendes mand Niels Ludvig Christian Bøgeskov, gårdejer af Præstegård, Serritslev Sogn, hos hvem børnene kom i pleje efter moderens død i 1896. De fik 4 børn E1-E4.

Det fortælles, at hele familien døde af tuberkulose i 1890’erne. Men det gjaldt ikke bare Mette Marie, hendes mand Vilhelm og deres børn. De tog sikkert sygdommen med til Ludvig Bøgeskov og hans hustru Ane Marie Krustrup. Ægteparret havde ikke selv børn, men de adopterede hustruens søster Elsine Marie Nielsens børn efter søsterens og hendes mand Martin Jensens død i hhv. 1898 og 1900. Deres 5 adopterede søsterbørn døde i årene 1902-1917, den ældste blev 21 år. Marie og Vilhelms børn døde 1894-1916, den ældste blev 26 år gl.


E1. Ane Kirstine Nielsen Krustrup f. 3/9 1888 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, konf. i Serritslev Sogn 5/10 1902 som plejedatter hos Ludvig Bøgeskov og hustru Ane Marie Birgitte Nielsen (hendes faster), d. 26/7 1903, 14 år gl. af tuberkulose på Præstegården, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring.

 

E2. Niels Nielsen Krustrup f. 23/3 1890 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, d. 8/9 1916, 26 år gl. på Præstegård, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring. Han blev adopteret af Ludvig Bøgeskov i 1905 og fik navneændring til Niels Nielsen Krustrup Bøgeskov. Ved sin død var han ugift landmand på Præstegård, Serritslev Sogn, som han må have overtaget efter Ludvig Bøgeskovs død i 1914.


E3. Ane Nielsen Krustrup f. 13/1 1892 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, konf. i Serritslev Sogn 22/4 1906 som plejedatter hos Ludvig Bøgeskov og hustru Ane Marie Birgitte Nielsen (hendes faster), d. 15/2 1910, 18 år gl. af tuberkulose på Præstegård, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring. Hun blev adopteret af Ludvig Bøgeskov i 1905 og fik navneændring til Ane Nielsen Krustrup Bøgeskov.


E4. Johanne Nielsen Krustrup f. 17/1 1894 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, d. 12/7 1894, 6 mdr. gl. i Tårs Sogn, Børglum/Hjørring.


D2. Else Cathrine Myrup f. 4/6 1865 på Hjortdal Skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/5 1934, 68 år gl. på Fjerritslev Sygehus, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, begr. på Gøttrup Kirkegård, Vester Han/Thisted, g. 15/3 1889 i Hjortdal Kirke m. Christen Bjerre (søn af gårdmand Peder Christian Christensen (Bjerre), Thorup og hustru Cathrine Madsen) f. 26/9 1868 i Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, døbt Christen Pedersen, husmand i Gøttrup Sogn, senere i Fjerritslev, Kollerup Sogn, d. 30/3 1927, 58 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted. Christen Pedersen og hele familien tog navneforandring til Bjerre og fik slettet Pedersen i 1905 efter den nye navnelov. Christen Bjerre var bror til I-A3.B3.C4.D6 Anders Bjerre. Christen Bjerres søstersøn Martin Christian Jensen Mosgaard (1908-?) blev gift med III-A9.B7.C2.D3.E8 Otthilde Margrethe Nielsen Abildgaard. De fik 6 børn E1-E6.


E1. Myrup Bjerre f. 17/6 1889 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Myrup Pedersen, d. 7/3 1909, 19 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted. Død ifølge lægeattest af hjernebetændelse. Myrup Bjerre fik navneforandring i 1905 sammen med resten af familien.


E2. Ane Bjerre f. 9/12 1892 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Ane Pedersen, kaldet Anna, d. 1974, 82 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 27/5 1919 i Gøttrup Kirke m. Johan Marius Christiansen (søn af husmand Hans Kristiansen, Aagaards Mark og hustru Maren Nielsen) f. 29/9 1889 i Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1971, 82 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, landmand på Gøttrup Hede, senere på Aagaards Mark, Kettrup Sogn. Ane Bjerre fik navneforandring i 1905 sammen med resten af familien. Ane Bjerre var i 1911 i tjeneste hos sognepræst Dahl i Kettrup. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Gerda Ragnhild Bjerre Christiansen f. 3/9 1919 på Gøttrup Hede og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/9 1926, 7 år gl. i Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted.


F2. Helga Marie Bjerre Christiansen f. 16/7 1921 i Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 1/10 2008, 87 år gl. i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, g.m. Larsen.


E3. Anders Bjerre f. 3/1 1896 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Anders Bjerre Pedersen, d. 8/1 1954, 58 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, kommis, brugsforeningsuddeler i Nibe, g. 8/11 1921 i Øster Brønderslev Kirke m. Karen Nielsen (datter af smedemester Christian Nielsen og hustru Maren Katrine Kjeldsen) f. 23/5 1900 i Øster Brønderslev By og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 1990, 90 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg. Ved deres første barns fødsel opholdt de sig ifølge kirkebogen midlertidigt på Gøttrup Hede, ellers af Nibe. Anders Bjerre fik navneforandring i 1905 ligesom resten af familien. De fik mindst 1 barn F1.


F1. Oda Bjerre f. 1/1 1922 på Gøttrup Hede og Sogn, Vester Han/Thisted, død inden fremstilling i kirken.


E4. Vilhelm Marius Bjerre f. 4/8 1898 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Vilhelm Marius Bjerre Pedersen, møbelsnedker, g. 12/4 1927 i Ålborg Budolfi Kirke m. Lily Kirstine Thomsen (datter af landmand Laurits Peter Bonderup Thomsen og hustru Ane Marie Jensen) f. 25/4 1904 i Ålborg Budolfi Landsogn, Fleskum/Ålborg, d. 10/1 1931, 26 år gl. i Århus Domsogn, Hasle/Århus. De fik 1 barn F1.
Gift 2. gang 4/10 1931 m. Elna Theodora Thestrup (datter af Niels Sørensen Thestrup og hustru Johanne Jensen) f. 1/4 1908 i Sparkær, Nørre Boris Sogn, Fjends/Viborg, d. 1976. Vilhelm flyttede til Århus efter 1921. i 1940 boede de i Laurbjerg. Vilhelm Marius Bjerre fik navneforandring i 1905 ligesom resten af familien. De fik ingen børn.


F1. Jytte Bjerre f. 1929.


E5. Peder Christian Bjerre f.27/11 1903 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Peder Christian Bjerre Pedersen, d. 1973, 70 år gl., købmand i Langå (Randers Kommune), g. 24/12 1939 i Gøttrup Kirke m. Kirsten Bach (datter af murer Anton Karl Bach og hustru Vilhelmine Andersen) f. 13/9 1913 i Sebber Sogn, Slet/Aalborg. Ved vielsen var han købmand i Foulum sogn. Peder Christian Bjerre fik navneforandring i 1905 ligesom resten af famlien. De fik 1 barn F1.


F1. Lilian Bjerre f. 4/12 1941 i Fovlum Sogn, Gislum/Aalborg.


E6. Katrine Bjerre f. 7/2 1907 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d.19/6 1907, 4 mdr. gl. på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted.


D3. Kirstine Elise Myrup f. 30/4 1867 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/2 1942, 74 år gl. i Århus Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, begr. på Nordre Kirkegård, g. 6/12 1891 i Hjortdal Kirke m. Christian Peter Jensen (søn af gårdejer Jeppe Jensen, Guldager Holme og hustru Elisabeth Møller) f. 22/4 1871 i Guldager Holme, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 23/11 1924, 53 år gl. på Rigshositalet, København, begr. på Århus Nordre Kirkegård, husmand (1896), fyrbøder. De fik 8 børn E1-E8.

Hans forældre må have kendt eller været i familie med Niels Jensen Krustrup fra Guldager, som var fadder ved hans dåb. Niels Jensen Krustrup var far til D1. Mette Maries mand Vilhelm Krustrup. I 1890 tjente Kirstine Elise Myrup hos forstkandidat Christian de Roepstorff i Hjortdal. Christian Peter Jensen var husmand i Vrejlev, i 1907 støberiarbejdsmand i Hjørring, senere fyrbøder på en trævarefabrik i Tranbjerg J. De boede på Annasvej 47, Århus ved hans død.


E1. Elisabeth Jensen, ’Lisbeth’ f. 16/12 1892 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 17/12 1950, 58 år gl. på kommunehospitalet i Århus, Hasle/Århus, begr. på Tranbjerg Kirkegård, g. 6/11 1920 i Tranbjerg Kirke m. Aksel Rasmussen (søn af husmand og tømrer Christen Peter Rasmussen og hustru Mette Marie Jensen) f. 17/10 1891 i Egå Mose, Egå Sogn, Øster Lisbjerg/Randers, d. 22/8 1958, 66 år gl. i Egå Sogn, Øster Listed/Randers, begr. på Tranbjerg Kirkegård, karetmager i Tranbjerg. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Arne Aaboe Rasmussen f. 15/10 1921 i Tranbjerg Sogn, Ning/Århus, d. 24/12 2004, 83 år gl. i Tranbjerg Sogn, Ning/Århus.


F2. Ella Aaboe Rasmussen f. 24/4 1926 i Tranbjerg Sogn, Ning/Århus, g. 4/5 1950 i Tranbjerg Kirke m. Knud Juul (søn af Jens Pedersen Juul og hustru Ulla Cathrine Hansen) f. 25/11 1912 i Århus Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, d. 8/4 2007, 94 år gl. i Viby Sogn, Hasle/Århus, lærer i Skejby og Lisbjerg skoler. De fik 2 børn G1-G2.


      G1. Elisabeth Juul f. 1951.
      G2. Ingeborg Juul.


E2. Ane Jensen, ’Anna’ f. 2/1 1895 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 27/7 1971 i Århus Sankt Johannes Sogn, Hasle/Århus, 75 år gl., g. 9/5 1915 i Hjørring Sankt Catarina Kirke m. Niels Christian Nielsen Bjerg (søn af gårdejer Christen Nielsen Bjerg og hustru Christiane Christensen) f. 12/4 1892 i Østeråen, Uggerby Sogn, Vennebjerg/Hjørring, d. 9/5 1983, 90 år gl. i Århus, Hasle/Århus, snedker. Parret boede i Trøjborg, Århus. De fik 6 børn F1-F6.


F1. Betty Bjerg f. 17/9 1915 i Hjørring Sankt Catharina Sogn, Vennebjerg/Hjørring, g. 6/10 1940 i Århus Sankt Johannes Kirke m. Arne Leighton Rennison (søn af Georg Leighton Rennison og hustru Henriette Johanne Madsen) f. 19/11 1915 i Rigshospitalet, København, død. De fik et barn G1.


G1. John Leighton Rennison 29/3 1946, d. 2015, 69 år gl.


F2. Esther Bjerg f. 5/4 1917 i Hjørring Sankt Catharina Sogn, Vennebjerg/Hjørring, g.m. Harry Edvin Andersen Hede (søn af arbejdsmand Anders Andersen Hede og hustru Meta Nielsine Laursen) f. 26/2 1916 i Århus Sankt Pauls Sogn, Hasle/Århus, arbejdsmand. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Kirsten Hede f. 24/12 1939, d. ca. 2016. Gift. 3 børn.
G2. Niels Aage Hede f. 26/7 1943 i Århus Sankt Johannes Sogn, Halse/Århus, d. ca. 2014. Gift. 2 børn.


F3. Christen Bjerg f. 3/12 1918 i Hjørring Sankt Catharina Sogn, Vennebjerg/Hjørring, g.m. Erna. De fik 3 børn.


F4. Henning Bjerg f. 15/12 1920 i Uggerby Sogn, Vennebjerg/Hjørring, g.m. Greta Hansen. De fik 3 børn.


F5. Hans Bjerg f. 10/11 1924 i Århus Sankt Johannes Sogn, Hasle/Århus, død, g.m. Åse. De fik 4 børn.


F6. Grethe Bjerg f. 8/5 1927 i Århus Sankt Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. 9/6 2014, 87 år gl. i Skejby Århus, Hasle/Århus, g. 5/2 1949 i Århus Sankt Johannes Kirke m. Ove Sønder Andersen (søn af sergent Anders August Andersen og hustru Jenny Mathilde Jensen Sønder) f. 11/11 1919 i Dragonkasernen, Århus Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, d. 3/12 1993, 74 år gl. De fik 3 børn G1-G3.


G2. Henning Sønder Andersen 3/12 1950 i Århus, Hasle/Århus, d. 4/4 2013, 62 år gl. i Århus, Hasle/Århus. Gift. 2 børn.


E3. Jeppe Jensen f. 25/4 1896 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 30/8 1947, 51 år gl. i Skt. Lukas Sogn, Hasle/Århus, vagtmester og travkusk, g. 20/7 1927 på Århus Borgmesterkontor m. Karen Marie Aagaard (datter af husmand Mathias Theodor Aagaard og hustru Maren Nielsen) f. 7/7 1905 i Sepstrup Krat, Them Sogn, Vrads/Skanderborg, d. 31/10 2010, 105 år gl. i Århus, Hasle/Århus. De boede på Ordrupvej 6, Århus. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Harry Jensen f. 1927.

F2. Asta Gerda Jensen f. 1930.

F3. Bent Jensen f. 1933.

F4. Leif Jensen f. 1943


E4. Myrup Jensen f. 14/6 1898 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 2/3 1988, 89 år gl. i Ryomgård, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald/Randers, begr. i Koed Sogn, Sønderhald/Randers, g. 6/2 1936 i Koed Kirke m. Jenny Petra Grann Petersen (datter af gårdejer Hans Nikolaj Petersen og hustru Severine Nielsen Grann) f. 25/3 1894 i Attrup, Koed Sogn, Sønderhald/Randers, d. 11/6 1971, begr. i Koed Sogn, Sønderhald/Randers. De boede på ”Strøbygård" i Ryomgård. De fik ingen børn.


E5. Marie Jensen f. 22/5 1900 Rønnovsholm Mark, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 24/4 1974, 73 år gl. i København, g. 20/12 1941 på Københavns Rådhus m. Axel Ejnar Jensen (søn af staldbetjent Niels Peter Jensen og hustru Ane Kirstine Hansen) f. 20/12 1899 i Frederiksberg Sankt Lukas Sogn, Sokkelund/København, d. 19/11 1986, 86 år gl. i Stavnsholt, Farum Sogn, Ølstykke/Frederiksborg, maskinmester. Marie Jensen var syerske og havde sin egen systue i Linnésgade i København. De fik ingen børn.


E6. Kristiane Jensen f. 16/10 1901 Rønnovsholm Mark, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 24/9 1957, 55 år gl. i Århus Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, g. 25/12 1922 i Århus, Sankt Pauls kirke m. Poul Mathiesen (søn af barber Andreas Vilhelm Mathiesen og hustru Johanne Louise Georgine Soergel) f. 16/1 1899 i Stubbekøbing Sogn, Falster Nørre/Maribo, d. 19/3 1958, 59 år gl. i Århus Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, smedemester, boede i Århus. De fik 1 barn.


E7. Kristian Peter Møller Jensen f. 25/3 1904 på Rønnovsholm Mark, Vrejlev sogn, Børglum/Hjørring, d. 1/1 1961, 56 år gl. i Ordrup, Sokkelund/København, g. m. Lilly Uldahl f. 8/7 1909, d. 20/3 1979, 69 år gl. Boede i København, senere i Charlottenlund. De fik 1 barn.


E8. Thorvald Jensen f. 14/10 1907 på Sæbyvej, Hjørring Sankt Catarina Sogn, Vennebjerg/Hjørring, d. 29/1 1989, 81 år gl. i København, handelslærling, senere overassistent ved Københavns Magistrat, g. 3/12 1941 på Københavns Rådhus m. Anna Bolette Jensen (datter af maler Frederik Jensen og hustru Karen Anna Elisabeth Hansen) f. 3/12 1916 i Nørregade, Viborg Domsogn, Nørlyng/Viborg, d. 27/11 1990, 73 år gl. Boede i Valby, senere i Brønshøj. De fik 1 barn.


D4. Jensine Christine Margrethe Myrup, ’Sine’, f. 16/10 1869 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/11 1950, 81år gl. i Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring. Der blev lyst til ægteskab 29/9 og 13/10 1895 i Hjortdal Kirke for Jensine Myrup og Lars Christian Andersen (søn af enke Ane Kirstine Kristensen, Skinnerup og udlagt barnefader Anders Møller, Thisted) f. 30/5 1852 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, kusk på Ågård i Kettrup, men de blev ikke gift. De fik 1 barn E1.

Hun flyttede til Thorup i Vester Thorup Sogn, og Jensine Christine Margrethe Myrup blev g. 7/6 1898 i Vester Torup Kirke m. Peter Andreas Pedersen (søn af mølleejer Niels Pedersen, Thorup og hustru Jensine Charlotte Amalie Sand) f. 25/4 1878 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d.18/5 1975, 97 år gl. i Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring. I 1899 var han mølleforpagter i Thorup.  I 1901 og 1907 snedker i Vester Brønderslev, fabrikant. De fik 8 børn E2-E9.


E1. Anne Myrup f. 18/11 1895 i Vester Svenstrup, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/7 1944, 48 år gl. i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted. Hendes fødsel er også indført i Aggersborg Kirkebog ”… opholdt Moderen sig 10 månedsdage før Fødslen sig i Aggersund. Meddelt … at Fødslen er noteret i Kirkebogen”. Hun kom i pleje hos husmand Christen Sørensen og hustru Kirsten Pedersen i Gøttrup. Kirsten Pedersens søster var gift med II-A2.B7.C3.D4 Mads Christian Tidemansen.  I 1911 tjente hun i Kettrup Sogn hos Lars Peter Kristensen.

I 1917 fik hun et barn, hvor fader er uoplyst. 1 barn F0.

I 1921 tjente hun hos på Drøstrupgård i Gøttrup hos Niels Godiksen. I 1922 fik hun et barn, udlagt barnefader ikke oplyst. 1 barn F1.

I 1925 tjente hun i Øster Holme i Gøttrup Sogn hos husmand Kristen Sørensen. Hun fik et barn i 1925 med udlagt barnefader husmand Karl Jensen, Gøttrup Holme. 1 barn F2.

Anne Myrup blev g. 29/12 1927 i Gøttrup Sogn (viet af sognefogeden i Gøttrup) m. Christen Jensen Dahl (søn af lejehusmand Christen Lund Larsen Dahl, Lild Strand og hustru Marie Jensen) f. 8/2 1904 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/7 1972, 68 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted. Fisker ved Lild Strand, arbejdsmand i Klitmøller. De fik 6 børn F3-F8.


F0. Erna Katrine Myrup f. 29/9 1917 i Øslevholme, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/4 1982, 63 år gl. i Vivild Sogn, Sønderhald/Randers. Hun kom i pleje hos Kristen Sørensen og hustru Kirsten i Gøttrup Sogn, hvor hun boede i 1921, det var de samme som hendes mors plejeforældre. Kokkepige på Vivild kro, dagplejemoder, g. 20/5 1945 i Vivild Kirke m. Martin Schaun Sørensen (søn af snedkermester Carl Sørensen og hustru Erna Ester Agnes Helene Valborg Nielsen) f. 27/1 1916 i Vivild Sogn, Sønderhald/Randers, d. 2008, 92 år gl. i Allingåbro, Vejlby Sogn, Sønderhald/Randers,  snedkermester, formand for Vivild idrætsforening, bestyrelsesmedlem af flere foreninger. De fik 3 børn G1-G3. 


G1. Carl Aage Sørensen f. 1949, g.m. Anna Britt Schmit f. 1953. De har fået 2 børn H1-H2.

Carl Aage Sørensen blev g. 2. gang m. Karin Hvid Nielsen f. 1950. De har fået 1 barn H3.


H1. Claus Martin Sørensen f. 1971.

H2. Thomas Frans Sørensen f. 1976.

H3. Pia Hvid Sørensen f. 1987.


G2. Hanna Grethe Myrup Sørensen f. 1953, x Per Erbo Sørensen. De har fået 1 barn H1.

Hanna Grethe Myrup Sørensen blev g.m. Jørn Søgaard Bengtsen f. 1946.


H1. Erna Christina Myrup Sørensen f. 1972, x Tim Lundby f. 1971. De har fået 1 barn I1.


I1. Andreas Myrup Lundby f. 1999.


G3. Anna Kirsten Myrup Sørensen f. 1953, g.m. Jens Bugge Søgaard f. 1950. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Helle Bugge Søgaard f. 1979.

H2. Mads Bugge Søgaard f. 1981.


F1. Lilly Hanne Myrup f. 23/9 1922 i Bethesda, Århus Sct. Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. 9/10 2008 i Frederikshavn, begr. i Gærum Sogn, Horn/Hjørring.


F2. Gunnar Jensen Myrup f. 1925.


F3. Ketty Marie Myrup Dahl f. 16/3 1928 i Lild Strand, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/8 2008, 80 år gl. i Blenstrup Sogn, Hellum/Aalborg. Hun fik et barn med chauffør Henning Egon Helmer Pedersen. Hun var da husassistent i Klitmøller. 1 barn G1.

Ketty Marie Myrup Dahl blev g. 12/3 1955 på Aalborg Rådhus m. Evan Christian Frederiksen (søn af arbejdsmand Niels Peter Frederiksen og hustru Agnes Nielsine Kristine Jensen) f. 29/11 1926 på Fjellerad Mark, Gunderup Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 10/3 2011, 84 år gl. i Blenstrup Sogn, Hellum/Aalborg. De fik 2 børn G2-G3.


G1. Ole Dahl f. 1954, gift. Børn.

G2. Åse Irene Frederiksen f. 1958, gift. Hun har fået 2 børn.

G3. Allan Tage Frederiksen f. 1960.


F4. Kristen Lund Myrup Dahl f. 22/1 1929 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 16/3 1931, 2 år gl. s.st.


F5. Jenny Kristine Myrup Dahl f. 1932, g. 1964 m. Germano Brugioni f. 15/9 1932 i Napoli, d. jan. 1995, 62 år gl. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Rosanna Kristine Brugioni f. 1967, gift. Hun har fået 2 børn.

G2. Isabella Brugioni f. 1971.


F6. Kristian Lund Myrup Dahl f. 1933, postbud i København, g. 1961 m. Anny Odgaard Sørensen datter af Søren Peter Sørensen og hustru Erna Andersen Odgaard) f. 1938. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Peter Odgård Dahl f. 1962, g.m. Jette Hackenberg f. 1964. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Julie Hackenberg Dahl f. 1990.

H2. Anders Hackenberg Dahl f. 1993.


G2. Henrik Odgård Dahl f. 1965 x Helle Håkonson f. 1967. De har fået 1 barn H1.


H1. Lucas Odgård Dahl f. 1999.


F7. Bent Myrup Dahl f. 20/9 1935 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 27/3 1936, ½ år gl. s.st.

F8. Ejnar Myrup Dahl f. 6/5 1937 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 10/5 1937, 4 dage gl. s.st.


E2. Jensine Charlotte Amalie Pedersen f. 2/12 1897 i Thorup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, ”Udlagt barnefader ungkarl Peter Andreas Pedersen, begge af Thorup. Forældrene ægteviede 7/6 1898 i Thorup.


E3. Peder Niels Pedersen f. 13/3 1899 i Thorup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. som lille.


E4. Marie Pedersen f. 30/12 1900 i Tolstrup Sogn, Børglum/Hjørring, d. 22/6 1995, 94 år gl. i Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring.

.

E5. Mathilde Pedersen f. 19/11 1901 i Vester Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring. Hun fik 1 barn F1.


F1. Svend Myrup Pedersen f. 11/5 1927 i Hvirring Sogn, Nim/Skanderborg, d. 27/10 1946, 19 år gl. på åndsvageanstalten Mariager Sogn, Onsild/Randers.


E6. Olga Pedersen f. 21/5 1904 i Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring.

E7. Vilhelm Pedersen f. 23/4 1906 i Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 29/5 1906, 1 mdr. gl. s.st.

E8. Ejner Pedersen f. 4/8 1907 (tvilling) i Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 12/8 1907, 8 dage gl. s. st.

E9. Esther Pedersen f. 4/8 1907 (tvilling) i Skolegade, Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 19/8 1907, 2 uger gl. s.st.


D5. Peter Myrup f. 27/11 1871 på Hjortdal Skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 15/8 1957, 85 år gl. i Århus, Sankt Markus Sogn, Hasle/Århus, snedkermester, g. 10/11 1896 i Vester Torup Kirke m. Ane Marie Jakobsen (datter af gårdmand Christian Peter Jakobsen, Thorup og hustru Inger Marie Pedersdatter) f. 17/3 1871 i Thorup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/9 1939, 68 år gl. i Århus, Sanmt Markus Sogn, Hasle/Århus. De fik 10 børn E1-E10, hvoraf de 5 blev voksne.

I 1890 var Peter Myrup i musikerlære i Saltum Sogn og står opført som ’Snedker og musiker’. I 1896, da han blev gift, boede han i Fjerritslev, Kollerup Sogn som snedker, og hans far var forlover. I 1901 havde de hans 3 brødre Niels Peter, Kristian og Frederik boende som henholdsvis malersvend, snedkersvend og snedkerlærling. Desuden havde de yderligere en snedkersvend, to snedkerlæringe, en tjenestepige og en logerende. Han havde et møbel- og ligkistesnedkeri i Østergade i Fjerritslev, Kollerup Sogn. De flyttede senere til Århus, hvor de i 1929 og 1932 boede i Langelandsgade 16, 3. sal, og i 1939 boede de i Samsøgade 100, 2. sal.


E1. Inger Marie Kristine Myrup f. 28/9 1897 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/6 1901, 3½ år gl. s.st.

E2. Petra Nielda Myrup f. 7/1 1899 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/11 1990, 91 år gl.

E3. Anna Myrup f. 22/7 1900 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/7 1900, 5 dage gl. s.st.


E4. Anna Marie Myrup f. 26/11 1901 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/3 1977, 75 år gl. i Århus, g. 26/4 1929 i Vor Frue Kirke, Århus m. Jens Jensen (søn af gårdmand Thomas Kristian Jensen og hustru Kirsten Marie Sørensen) f. 15/3 1897 i Ejstrup, Rødding Sogn, Rødding/Viborg, d. 14/3 1984, 87 år gl. i Århus, ekspedient i Århus. I 1932 boede de i Otto Ruds Gade 3, i 1939 på Ringkøbingvej 15 og i 1946 på Ringkøbingvej 7. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Else Marie Myrup Jensen f. 17/1 1932 i Skt. Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. 16/8 2019, 87 år gl. i Holme Sogn, Ning/Århus, g. 6/11 1954 i Sankt Markus Kirke, Århus, g.m. Helmar Marius Pedersen (søn af karetmager Frederik Peter Pedersen og hustru Karen Hansine Hansen) f. 9/2 1928 i Ringe Sogn, Gudme/Svendborg, d. 21/11 2000, 72 år gl. i Holme Sogn, Ning/Århus, ekspedient. I 1955 boede de Paludan Møllersvej 53 i Århus. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Peter Pedersen f. 1955, g.m. Jane Pejstrup f. 1955. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Stine Pejstrup-Pedersen f. 1986.

H2. Esben Pejstrup-Pedersen.


G2. Jens Pedersen f. 1959, g.m. Inger Maibom f. 1958. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Jonas Maibom Pedersen f. 1985 x Pernille Refsgaard.

H2. Thomas Maibom Pedersen f. 1987.


G3. Søren Myrup Pedersen f. 1961, g.m. Susanne Mortensen f. 1962. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Anna Myrup Mortensen f. 1989.

H2. Rasmus Myrup Mortensen f. 1991.


F2. Thomas Jensen f. 22/1 1939 i Skt. Markus Sogn, Hasle/Århus, d. 15/3 1988, 49 år gl., g. 10/5 1968 m. Helle Vibeke Østkjær Johannesen f. 15/3 1945 i Århus Sankt Johannes Sogn, Hasle/Århus, d. 21/1 1992, 46 år gl. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Troels Myrup Jensen f. 1973, g.m. Berit Lyck Fogd-Schultz . De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Cecilie Fogd-Schultz Myrup Jensen f. 2003.

H2. Thomas Fogd-Schultz Myrup Jensen f. 2006.


G2. Karen Myrup Jensen f. 1978, g.m. Birchall. De har fået 2 børn.


E5. Kristian Peter Myrup f. 8/3 1903 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/9 1969, 63 år gl. i Christians Sogn, Hasle/Århus, købmand i Hadsund, senere i Århus, g. 13/2 1927 i Hadsund Kirke m. Ellen Agnethe Kristensen (datter af mejeribestyrer Lars Christensen og hustru Ingeborg Andrea Andersen) f. 24/12 1905 på mejeriet ’Kronborg’, Råby Sogn, Gjerlev/Randers, d. 2/9 1979, 73 år gl. I 1930 boede de i Lollandsgade 48, Århus og i 1940 og 1958 boede de i Th. Nielsens Gade 4 i Århus. De fik 4 børn F1-F4. 


F1. Ingeborg Lyngholt Myrup f. 1927, g.m. Hans Læk Boisen f. 1928, d. 2021. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Aage Lyngholt Boisen f. 1952.

G2. Søren Lyngholt Boisen f. 1953, g.m. Margrethe Dollerup. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Kristian Dollerup Boisen f. 1979.

H2. Thomas Dollerup Boisen f. 1983.

H3. Rasmus Dollerup Boisen.


F2. Sigurd Myrup f. 3/4 1930 i Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, finmekaniker, g.m. Liss Hjorting (datter af kontorist Carlo Johannes Hjorting og hustru Esther Elisabeth Ragnhild Nielsen) f. 28/1 1935 i Århus Sankt Johannes, Hasle/Århus. Æ.o. 1959.

Sigurd Myrup blev g. 2. gang 12/3 1960 i Skåde Kirke m. Nancy Elise Schmidt (datter af klejnsmed Rasmus Jensen Schmidt og hustru Anne Marie Rasmussen) f. 13/7 1937 i Århus Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, d. 10/4 2008, 70 år gl. i Karlslunde Sogn, Tune/Roskilde. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Peter Myrup f. 1962.

G2. Carsten Myrup f. 1964.

G3. Charlotte Myrup f. 1967.


F3. Anny Marie Myrup f. 1936, g.m. Svend Jørgen Poulsen Nielsen f. 1935. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Erling Myrup Nielsen f. 19/7 1958, d. 2011, 53 år gl., g.m. Pia Thistrup Andreasen. De fik 2 børn H1-H2.


H1. Tina Myrup f. 1989 x Rune Madsen

H2. Camilla Myrup f. 1991.


G2. Lisbeth Myrup Nielsen f. 1962, g.m. Claus Brandt-Boldvig f. 1956. De har fået 1 barn H1.


H1. Michelle Myrup Boldvig f. 1981, g.m. Morten Far Kristensen. De har fået 2 børn I1-I2.


I1. Josephine f. 2013.

I2. Caroline f. 2015.


G3. Frank Myrup Nielsen f. 1968.


F4. Karin Vibeke Myrup f. 1944, g.m. Ove Esben Høg f. 1940. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Jesper Høg f. 1965, g.m. Anja Ninette Kristensen f. 1968. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Kristian Myrup Høg f. 1998.

H2. Freja Myrup Høg f. 1999.


G2. Mette Kristine Høg f. 1968, g.m. Pascal Antonie Bonvin. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Katja Valérie Bonvin f. 1998.

H2. Philippe Asbjørn Bonvin f. 2000.

H3. Asger Francis Bonvin f. 2004.


E6. Katrine Myrup f. 10/10 1904 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/12 1991, 87 år gl.

E7. Jakob Marinus Myrup f. 21/8 1906 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/2 1907, ½ år gl. s.st.

E8. Otto Myrup f. 16/4 1908 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/9 1909, 1½ år gl. s.st.


E9. Vilhelm Myrup f. /12 1911 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/9 1997, 85 år gl. i Århus, Hasle/Århus, kontorassistent, g. 4/1 1942 i Skt. Lukas Kirke m. Hilda Kristiansen (datter af Mette Marie Kristiansen og tjenestekarl Niels Nielsen, Støvring) f. 2/10 1915 i Galten Sogn, Framlev/Århus, d. 1998, 73 år gl. i Århus, Hasle/Århus. I 1943 boede de i Molsgade 11 i Århus. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Lona Allis Myrup f. 1939, g.m. Arne Voldby f. 1939. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Flemming Voldby f. 1965, g.m. Vivi Jepsen. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Anne Sophie Voldby f. 1992.

H2. Olivia Voldby f. 1995.


G2. Jesper Voldby f. 1969, x Tina Larvid Andersen. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Andreas Larvid Voldby f. 1996.

H2. Sarah Larvid Voldby.

H3. Anne Larvid Voldby f. 2006.


G3. Lisbeth Voldby f. 1973.


F2. Kirsten Myrup f. 1943, d. 2019, g.m. Erling Due Rasmussen f. 1942.


F3. Inga Myrup f. 1943, g.m. Ove Nielsen f. 1942. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Ulla Myrup Nielsen f. 1974.

G2. Martin Myrup Nielsen f. 1975.


E10. Marie Myrup f. 4/3 1913 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/3 1913, 4 uger gl. s.st.


D6. Laura Myrup f. 5/10 1874 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, hjemmedøbt 11/10 1874, d. 11/10 1874, 6 dage gl. i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted.


D7. Laura Karoline Myrup f. 11/9 1877 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/3 1957, 79 år gl. i København, g. 1/5 1904 i Skt. Andreas, København m. Andreas Kjerulff Jensen (søn af smørhandler Andreas Jensen og hustru Kirstine Rasmussen) f. 20/2 1882 i Vor Frue Sogn, Sokkelund/København, d. 24/3 1961, 79 år gl. i Karise Sogn, Fakse/Præstø, redaktør af bl.a. Danmarksbøgerne. Æ.o. I 1899 tjente Laura i Fjerritslev, Kollerup Sogn. I 1901 var hun bagerjomfru i Aalborg. Hun flyttede senere til København. De fik 6 børn E1-E6. 

Andreas Kjerulff Jensen blev g. 2. gang ca. 1932 m. Oda Ida Clara Ingeborg Wedell  (datter af Jakob Moritz Wedell og hustru Clara Amanda Ståhle).

Andreas Kjerulff Jensen skiftede tilsyneladende navn til Andreas Kjerulff Saabo i 1933, men ved hans død i 1961, står der Andreas Kjerulff Jensen.


E1. Aksel Kierulff Jensen f. 6/7 1907 i København Sankt Johannes Sogn, Sokkelund/København, g. 14/4 1938 i Vangede Kirke m. Anna Clausen (datter af Adolf Niels Frederik Clausen og hustru Emma Andrea Rasmine Olsen Vennike) f. 17/10 1910 i Brønshøj Sogn, Sokkelund/København. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Holger Myrup f. 1939, g.m. Ulla Gravholt. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Merete Myrup Jensen g.m. Christensen. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Mikkel Myrup Christensen.

H2. Sille Myrup Christensen

H3. Rasmus Myrup Christensen


G2. Lars Myrup Jensen.

G3. Anders Myrup Jensen.


F2. Gunnar Myrup Jensen f. 1943, g.m. Birthe Rose Clausen. Æ.o. De har fået 1 barn G1.

Gunnar Myrup Jensen blev g. 2 gang m. Marjon Boelskov. Æ.o. De har fået 1 barn G2.


G1. Morten Myrup Jensen f. 1973.

G2. Maria Myrup Boelskov f. 1983.


E2. Karen Kierulff Jensen f. 10/1 1909 i København Sankt Johannes Sogn, Sokkelund/København, d. 10/1 1996, 87 år gl., g.m. Leif Møller Jensen f. 25/12 1907, d. 21/8 1991, 83 år gl. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Inge Møller Jensen f. 1938, g.m. Hans. De har fået 3 børn.

F2. Annelise Møller Jensen f. 1943, g.m. Claus Hallund. De har fået 2 børn.

F3. Henning Møller Jensen f. 1949, g.m. Astrid. De har fået 2 børn.


E3. Henning Kierulff Jensen f. 2/2 1910 i Frederiksberg Sogn, Sokkelund/København, d. 23/9 1963, 53 år gl. i Vejle, g.m. Elinor Elisabeth Horn Larsen (datter af Johannes Horn Larsen og hustru Sigrid Elinor Christensen) f. 13/7 1913 i Fjelsted Sogn, Vends/Odense, d. 27/1 1971, 57 år gl. i København. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Jytte Horn Jensen, g.m. Svend Erik Petersen. Æ.o. De har fået 2 børn G1-G2.
Jytte Horn blev g. 2. gang m. Mogens Langhoff. Æ.o. De har fået 1 barn G3.
Jytte Horn blev g. 3. gang m. Cato Vad.


G1. Søren Horn Petersen f. 1968, g.m. Elisabeth Giede Bøving f. 1970, d. 2019, 48 år gl. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Philip Giede Bøving.
H2. André Giede Bøving,


G2. Thomas Horn f. 972, g.m. Ulrika. De har fået 1 barn H1.


           H1. Datter f. ca. 2010.


G3. Rasmus Horn Langhoff f. 1980.


E4. Aage Kjærulff Dixø f. 24/6 1914, d. 24/1 1950, 35 år gl., g.m. AgnesHan blev døbt Aage Kjærulff Jensen og fik navneændring 1949. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Åse Jensen.

F2. Ebbe Jensen.


E5. Gerda Kierulff Jensen f.8/1 1919 (tvilling) i Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, d. 26/11 2013, 94 år gl. i Nyborg Sogn, Vindinge/Svendborg, g. 24/6 1945 i Vindinge Kirke m. Poul Ampdrup Bech Kruse (søn af fabrikant Johannes Ampdrup Kruse og hustru Esther Petra Rasmussen) f. 12/4 1916 i Nyborg Sogn, Vindinge/Svendborg, d. 31/8 2001, 85 år gl. i Nyborg Sogn, Vindinge/Svendborg. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Elisabeth Ampdrup Kruse f. 1945, g.m. Henrik Vang. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Camilla Vang g.m. Barrett. De har fået 1 barn H1.


H1. August Vang Barrett


G2. Nicolaj Vang.


F2. Søren Johannes Ampdrup Kruse f. 1950.


E6. Ella Kierulff Jensen f. 8/1 1919 (tvilling) i Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, d. 17/6 1919, ½ år gl. s.st.


D8. Niels Peter Myrup f. 20/2 1880 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/11 1954, 73 år gl. i Brovst Stationsby, Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, malermester, g. 17/9 1909 i Kollerup Kirke m. Dorthea Kirstine Nielsen (datter af husmand Niels Jensen Nielsen og hustru Ane Katrine Jensen) f. 27/1 1890 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/5 1959, 69 år gl. i Espergærde, Egebæksvang Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, begr. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring. Hun boede Gefionsvej 2, Espergærde ved sin død. I 1897 var han malerlærling i Fjerritslev, Kollerup Sogn. I 1901 var Niels Peter malersvend og boede hos sin bror D5. Peter Myrup i Fjerritslev, Kollerup Sogn. I 1909, da han blev gift, var han malermester i Brovst. Senere blev han også biografdirektør i Brovst. De fik 4 børn E1-E4.


E1. Erna Julie Myrup f. 19/12 1909 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 29/10 1966, 56 år gl. i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, g. 25/12 1932 i Brovst Kirke m. Jens Ejner Christensen (søn af arbejdsmand Jens Peter Christensen og hustru Johanne Amalie Ottesen) f. 17/12 1907 i Hesselholt, Storarden Sogn, Hindsted/Aalborg, d. 10/2 1957, 49 år gl. i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, slagtermester i Helsingør. Hun var ekspeditrice i Helsingør ved vielsen. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Birgit Myrup Christensen f. /4 1934 i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, d. 4/6 1987, 53 år gl. i Hornbæk Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, g. 24/10 1954 i Skt. Olai Kirke m. Torben Axel Tyge Lerche (søn af bogholder Boye Johannes Lerche og hustru Emmy Johanne Sophie Schjødt) f. 6/10 1926 i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, d. 21/9 1995, 69 år gl. De fik 2 børn G1-G2.

Torben Lerche blev g. 2. gang 1990 i Helsingør m. Ingrid Knudsen f. juli 1926, d. 24/8 1993, 67 år gl.


G1. Jens Johan Myrup Lerche f. 1955.

G2. Jakob Myrup Lerche f. 1959. Han har fået 1 barn H1.


H1. Julie Lerche f. 2004.


F2. Finn Myrup f. 1937, d. 1984, g. 1960 m. Lis Bay Nielsen f. 1939. De fik 2 børn G1-G2.

Finn Myrup blev g. 2. gang m. Inge Bækdahl (Petersen?), d. aug. 1984.


G1. Søren Myrup Christensen f. 1961.

G2. Martin Myrup Christensen f. 1966.


E2. Gustav Vagn Myrup f. 18/12 1913 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 22/9 1967, 53 år gl. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, malermester og senest fra 1957 biografejer i Brovst, g. 20/7 1947 i Sct. Maria Kirke, Helsingør m. Marie Kathrine Aastrup (datter af gårdejer Harald Severin Christensen Aastrup og hustru Ida Kirstine Jensen) f. 27/5 1920 i Sundby Sogn, Kær/Aalborg, d. 5/9 2010, 90 år gl. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 6 børn F1-F6.


F1. Vibeke Myrup f. 1948, g.m. Tom Kristensen. De har fået 1 barn G1.


G1. Mette Kristensen f. 1974.


F2. Lisbeth Myrup f. 1949.


F3. Birgit Myrup f. 1952, g.m. Jens Otto Munk f. 1947. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Anne Myrup Munk f. 1984.

G2. Christian Myrup Munk f. 1990.

G3. Christoffer Myrup Munk f. 1992.


F4. Niels Peter Myrup f. 1954, g.m. Helle Mølgård Holm f. 1961. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Signe Holm Myrup f. 1992.

G2. Mikkel Holm Myrup f. 1994.


F5. Marian Myrup f. 1957, x Poul Nielsen f. 1964. De har fået 1 barn G1.


G1. Frederik Myrup Nielsen f. 1991.


F6. Helle My Aastrup Myrup f. 1959, g.m. Robert Forf Nielson.


E3. Rigmor Adele Myrup f. 21/1 1916 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 16/10 1967, 51 år gl. i Tikøb Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, g. 20/6 1940 i Korsør Sankt Povls Kirke m. Guido Thorkil Bruun Jensen (søn af hotelejer Kristian Vilhelm Jensen, Korsør og hustru Johanne Kirstine Nielsen Bruun) f. 25/5 1910 i Brorsons Sogn, Sokkelund/København, købmand i Helsingør. De har fået 3 børn F1-F3.


F1. Peter Bruun Jensen f. 1943, g.m. Ninna Visti. De har fået 1 barn G1.


G1. Pernille Visti Bruun Jensen f. 1980.


F2. Flemming Bruun Jensen f. 1944.


F3. Annie Bruun Jensen f. 1948, g.m. Bent Nygård. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Line Bruun Jensen f. 1976.

G2. Anders Bruun Jensen f. 1980.


E4. Emmy Myrup f. 25/8 1920 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 19/10 2002, 82 år gl. i Helsingør, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, g. 27/5 1950 borgerligt i Esbønderup Sogn m. Leif Thorlak (søn af fuldmægtig Erik Thorlak og hustru Else Poula Sørensen) f. 26/10 1926 i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, d. 1/4 2014, 87 år gl. i Helsingør, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, ingeniør. De boede i Espergærde. De har fået 1 barn F1. 

Emmy Myrup blev g. 2. gang m. Mikkelsen.


F1. Jens Thorlak f. 1951, g.m. Britta Nielsen f. 1954. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Rikke Thorlak f. 1979.

G2. Stine Thorlak f. 1982.


D9. Kristian Myrup f. 30/11 1881 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/8 1965, 83 år gl. på Winthersmøllevej 7 i Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, g. 4/11 1921 i Thisted Kirke m. Dagmar Hanssen (datter af lærer Hans Hanssen, Kåstrup og hustru Karen Sørensen) f. 5/2 1891 i Kåstrup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 25/6 1955, 64 år gl. på Winthersmøllevej, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted. De fik 4 børn E1-E4.

Han kom i snedkerlære hos sin ældre bror Peter i Fjerritslev, Kollerup Sogn, hvortil han flyttede i 1896. Ifølge folketællingen boede han her i 1901 som snedkersvend, i øvrigt sammen med sin brødre Frederik, der var snedkerlærling og Niels Peter, der var malersvend. Han var snedkersvend i nogle år, bl.a. hos Christian Yde Jensen i Thisted.
Han havde sin egen snedkerforretning i Frøstrup, hvor han ifølge folke­tællingen boede i 1906. Han solgte senere forretningen og brugte pengene til at få en læreruddannelse. Han blev lærer fra Hjørring Seminarium 1912. Herefter var han lærer forskellige steder, bl.a. i Vitten ved Århus. Han blev lærer på Tingstrup Skole ca. 1916, hvor han var førstelærer til sin pension i 1946. Han var bestyrelsesmedlem af Dansk Sløjdlærerforening 1939-1946.
Dagmar var handelsskoleuddannet, og inden hun blev gift, var hun bogholder hos blandt andre advokat Yde Poulsen i Thisted. Hun sang med i Thisted Sangkor.
Kristian og Dagmar boede i lærerboligen ved siden af Tingstrup Skole. Huset blev revet ned i 2018. Da han gik på pension i 1946, byggede de et hus på Winthersmøllevej 7 i Thisted, hvor de boede til deres død.


E1. Anna Myrup f. 2/2 1923 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 24/7 2014, 91 år gl. i Sorgenfri Sogn, Sokkelund/København, korrespondent, g. 16/10 1945 i Thisted Kirke m. Sven Helge Jacobsen (søn af kolonialgrosserer Christen Jacobsen, Thisted og hustru Elfrieda Yde Jensen) f. 15/2 1920 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 1/6 2010, 90 år gl. i Sorgenfri Sogn, Sokkelund/København, civilingeniør. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Niels Christian Myrup f. 1947, g.m. Marianne Olsen f. 1949. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Christina Myrup f. 1967, x Ole Rosholm. De har fået 1 barn H1.

Christina Myrup blev g. m. Michael Rinder f. 1964. De har fået 3 børn H2-H4.


H1. Mikkel Rosholm Myrup f. 1997.

H2. Cecilie Myrup Rinder f. 2002.

H3. Jonas Myrup Rinder f. 2004.

H4. Mads Myrup Rinder f. 2004.


G2. Anne Mette Myrup f. 1973, g.m. Julius Opstrup f. 1974. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Emma Myrup Opstrup f. 2004.

H2. Sara Myrup Opstrup f. 2006.

H3. Alexander Myrup Opstrup f. 2013.


G3. Anders Christian Myrup f. 1984, g.m. Lisa Katharina Neal f. 1991.


F2. Lars Peter Myrup f. 1949, x Charlotte Alfort f. 1946. De har fået 2 børn G1-G2.

Lars Peter Myrup blev g.m. Marianne Sigfusson f. 1947.


G1. Sara Larsdotter Alfort f. 1976, g.m. Poul Georg Moses f. 1978. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Harald Alfort Moses f. 2006.

H2. Hannah Elvira Alfort Moses f. 2010.


G2. Esben Myrup Alfort f. 1979, g.m. Saima Heinonen f. 1979.


F3. Lis Helle Myrup f. 1961, g.m. Jesper Albinus f. 1960. Æ.o.  De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Christian Myrup Albinus f. 1992.

G2. Ditte Mai Myrup Albinus f. 1997 x Olivier-Baptiste Hansen f. 1996.


E2. Hans Peter Myrup f. 24/3 1924 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 6/6 2011, 87 år gl. i Århus, Hasle/Århus, professor i økonomi ved Århus Universitet, g. 3/4 1953 i Gudumholm Kirke m. Else Lillemor Bielefeldt (datter af cand.pharm. Ernst Richard Bielefeldt og hustru Julie Mariane Højer Nielsen) f. 3/4 1932 i Fåborg Sogn, Sallinge/Svendborg, d. 8/11 1988, 56 år gl., lægesekretær. Æ.o. 1960. De fik 1 barn F1.

Hans Peter Myrup blev g. 2. gang m. Elisabeth Margrethe Nors-Hansen, ’Lisbeth’ (datter af købmand Frants Marius Hansen og hustru Mary Anna Nissen) f. 15/3 1926 i Horsens Sogn, Nim/Skanderborg, d. 1992, 66 år gl. i Århus, læge. De fik 3 børn F2-F4.

Hans Peter Myrup blev g. 3. gang m. Ulla Riis Hansen f. 1946. Æ.o.


F1. Pia Bielefeldt Myrup f. 1954, g.m. Ivan Pedersen f. 1961. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Mikkel Myrup Pedersen f. 1990.

G2. Anton Myrup Pedersen f. 1996.


F2. Anne Lotte Nors Myrup f. 1963, g.m. Mogens Myrup Knudsen f. 1960 De har fået 1 barn G1.


G1. Sara Myrup f. 1996.


F3. Kristian Nors Myrup f. 1966, x Ania f. 1976. 1 barn G1.


G1. Peter Oscar Myrup f. 2015.


F4. Ole Nors Myrup f. 1969.


E3. Karen Myrup f. 30/6 1925 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 12/12 2011, 86 år gl. i Højbjerg, Skåde Sogn, Ning/Århus, g. 25/3 1948 i Thisted Kirke m. Vagn Bjerregaard Jepsen f. (søn af bogholder Laurits Morten Jepsen og hustru Helga Petra Ingeborg Bjerregaard) f. 8/12 1918 i Esbjerg Zions Sogn, d. 18/12 2022, 104 år gl. i Højbjerg, Skåde Sogn, Ning/Århus, cand.oecon. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Peter Bjerregård Jepsen f. 1951, g.m. Bjørg Kure Andersen f. 1952. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Christina Kure Jepsen f. 1975, g.m. Martin Munchholm Thillemann f. 1974. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Anton Kure Thillemann f. 2010.

H2. Sigurd Kure Thillemann f. 2011.

H3. Silje Kure Thillemann f. 2015.


G2. Thomas Kure Jepsen f. 1978, g.m. Ingvild Olsen f. 1979. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Vilde Jepsen f. 2005.

H2. Tobias Jepsen f. 2007.

H3. Johan Jepsen f. 2014.


F2. Arne Bjerregård Jepsen f. 1954, g.m. Birte Qvist f. 1959. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Mikkel Qvist Jepsen f. 1985, g.m. Gitte Eriksen. De har fået 1 barn H1.


H1. Emma Jepsen Eriksen f. 2019.


G2. Josefine Qvist Jepsen f. 1992 g.m. Dennis Thonsgaard f. 1985. De har fået 2 børn H1-H2-'.


H1. Oscar Thonsgaard Jepsen f. 2017.

H2. Alberte Thonsgaard Jepsen f. 2020.


E4. Svend Erik Myrup f. 21/8 1928 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 6/10 2019 i Haslev Sogn, Ringsted/Sorø, 91 år gl., teknikumingeniør, g. 14/4 1956 i Skt. Jacobs Kirke, København m. Birthe Lizzie Theilgaard Jensen (datter af fabrikant Harry Christian Theilgaard Jensen og hustru Edith Rosa Christine Sørensen) f. 28/4 1930 i Sions Sogn, København, d. 15/2 2006, 75 år gl. i Birkerød Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, tandlæge i Haslev. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Marianne Myrup f. 1957, g.m. Henning Verner Steenbergh Christensen f. 1954. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Nicolai Steenbergh Myrup f. 1988, g.m. Sofie Koed Nielsen f. 1987. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Felix Koed Myrup f. 2019.

H2. Sylvester Koed Myrup f. 2021.


G2. Christiane Steenbergh Myrup f. 1990.


F2. Birgitte Myrup f. 1958, g.m. Benny Kurt Andersen. Æ.o. 1998. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Ann-Katrine Myrup Andersen f. 1987, g.m. Ulrik Skipper f. 1987. De har fået 1 barn H1.


H1. Oliver Skipper Myrup f. 2021.


G2. Pernille Myrup Andersen f. 1989.


F3. Annette Myrup f. 1960, g.m. Lars Fogh f. 1960. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Mikkel Fogh Myrup f. 1988.

G2. Mads Fogh Myrup f. 1990.

G3. Sara Fogh Myrup f. 1997.


F4. Liselotte Theilgaard Myrup f. 1965, g.m. Ole Thomas Marker. Æ.o.

Liselotte Theilgaard Myrup blev g. 2. gang m. Aage Wolff-Sneedorff f. 1956. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Caroline Myrup Wolff-Sneedorff f. 2001.

G2. Mathilde Myrup Wolff-Sneedorff f. 2003.

G3. Frederikke Myrup Wolff-Sneedorff f. 2006.


D10. Frederik Myrup f. 12/4 1883 i Hjortdal Skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/11 1975, 92 år gl. i Ranum Sogn, Slet/Aalbor, pedel ved Ranum Seminarium, g. 3/11 1908 i Hjørring Sankt Olai Sogn m. Martine Jensen (datter af skrædder og husmand Jens Søren Jensen og hustru Jane Kirstine Madsen) f. 22/10 1883 i Sørig, Råbjerg Sogn, Horns/Hjørring, d. 30/9 1963, 79 år gl. i Ranum Sogn, Slet/Aalborg. I 1901 var Frederik snedkerlærling hos sin bror D5. Peter Myrup i Fjerritslev. I 1906 var både Frederik Myrup og Martine Jensen tjenestefolk hos forpagter Søren Andersen i Vester Dammen, Vrejlev Sogn. I folketællingen 1921 var han pedel på Ranum Seminarium og boede i Skolegade, hvortil de var flyttet i 1917. De fik ingen børn. 


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen Myrup

34

Gift

Husfader

Skolelærer

Ræhr Sogn

Ane Jensdatter

30

Gift

Husmoder


Tømmerby Sogn

Mette Marie Myrup

6

Ugift

Datter


Her i Sognet

Else Cathrine Myrup

4

Ugift

Datter


Her i Sognet

Kirstine Elise Myrup

2

Ugift

Datter


Her i Sognet

Jensine Christine Magrethe Myrup

Under 1 aar

Ugift

Datter


Her i Sognet

Inger Marie Pedersen

16

Ugift

Tyende

Tjenestepige

Kjettrup Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Peder Nielsen Myrup

44

Gift

Husfader, Skolelærer

Ræhr

Ane Jensdatter

40

Gift

Hans kone

Tømmerby

Mette Marie Myrup

16

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Else Katrine Myrup

14

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Kirstine Elise Myrup

12

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Jensine Christine Magrethe Myrup

10

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Peter Myrup

8

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Laura Caroline Myrup

2

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 15.03.2024 af Lis Myrup