< II-A2.B7.C6 Lars Christian

Slægtstræer /

II. Niels Christensen Myrup /

A2.B7.C6.-grenenC6. Lars Christian Nielsen Myrup (1839-1900)


C6. Lars Jens Christian Nielsen (Myrup), kaldet Christian Myrup, blev f. 18/1 1839 på Thomasminde, Klim Sogn, Vester Han/Thisted som søn af II-A2.B7 "sognefoged og gårdmand Niels Christensen Myrup og hustru Maren Larsdatter" og døbt 'Lars Jens Christian Nielsen' i Klim Kirke.

 

”Ungkarl Lars Jens Christian Nielsen Myrup 23 år hos sin stedfader gårdmand Enevold Poulsen i Klim” og ”pige Ane Marie Rasmusdatter 22 år husmand Rasmus Nielsens datter hos sin stedfader gårdmand Anders Røgi i Klim”  blev g. 21/4 1862 i Klim Kirke. Forlovere var aftægtsmand Enevold Poulsen og gårdmand Anders Jensen Røgi.


Ane Marie Rasmusdatter blev f. 22/12 1839 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted som datter af indsidder Rasmus Nielsen, Klim og hustru Ane Katrine Jensdatter og døbt ’Ane Marie Rasmusdatter’ i Klim Kirke.


Lars Jens Christian Nielsen hjalp til på gården og overtog Thomasminde fra sin mor Maren Larsdatter og stedfar Enevold Poulsen i 1861 indtil han og hans kone solgte Thomasminde i 1883. Han var desuden sognefoged i Klim indtil 1882. Han havde sin mor og stedfar boende på aftægt til deres død. Lars Jens Christian Nielsen blev kaldt Christian Myrup, hvilket også ses af folketællingerne fra 1880 og 1890.


Folketællingen for 1860 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Klim sogn, Kliim Bye, En gaard:
Folketællingen for 1870 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Klim sogn, Kliim, En gaardChristian Myrup og hans kone flyttede i 1880 til Højager i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, og i 1888 byggede de Højagergård. De blev medlemmer af frimenigheden på et tidspunkt. Ifølge folketællingen fra 1890 var de medlemmer af folkekirken. Christian Myrup var med til at stifte frimenigheden i Søttrup-Ulstrup Frimenighed i 1893. Han var sognerådsformand i Gundersted-Ulstrup sogneråd og medlem af frimenigheden i Søttrup ved Hornum, hvor han og hustruen Ane Marie Rasmusdatter begge var meget aktive.


Folketælling for 1890 for Aalborg Amt, Slet Herred, Gundersted Sogn, Lille Ajstrup, Gaard

Lars Jens Kristian (Myrup) gårdmand på Højagergård” d. 9/7 1900, 61 år gl. på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg. En måned efter døde gårdmandsenke Ane Marie Rasmussen ”Myrup” d. 5/8 1900, 60 år gl. på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg. Syv måneder senere døde deres yngste datter Marie Myrup 13 år gl. af tuberkulose.


Deres datter D4. Ane Katrine Myrup og hendes mand Niels Pedersen Thorhauge overtog Højagergård kort før Ane Katrine Myrups død i 1894.  Deres søn D7. Peter Myrup købte Højagergård af sine forældre i 1898. De fire andre sønner blev også gårdejere rundt omkring og den yngste søn blev lærer.


Lars Jens Christian Myrup og Ane Marie Rasmusdatter fik 12 børn D1-D12.


D1. Maren Elvine Myrup f. 29/11 1862 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/5 1908, 45 år gl. i Aggersund, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, g. 17/7 1884 i Storstuen på Højagergård, Gundersted Sogn ”Viet i Hjemmet, ifølge Vielsesbrev af 11. Juni 1884, af Sognepræst for Klim, Thorup og Vust…” m. Christen Pedersen Nielsen (Thorhauge) (søn af gårdmand Niels Christian Christensen (Thorhauge) og hustru Else Marie Christensdatter) f. 21/5 1858 i Husby, Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/4 1927, 68 år gl. i Petersborg, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, begr. i Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg. De fik 10 børn E1-E10, 3 af dem døde som små.

Christen Pedersen Thorhauge var gårdmand i Vabesgård i Tømmerby Sogn ved vielsen og gårdmand i Kærup, Tømmerby, ved børnefødslerne. Vabesgård lå i Lild Sogn, men nogle af husene i Vabesgård lå ved Kærup, Tømmerby Sogn. Derefter blev han teglbrænder og senere ejendomskommissionær i Aggersund, Aggersborg Sogn, senere i Petersborg, Løgsted Sogn. Christen Pedersen Thorhauge fik navneforandring i 1905. Christen Pedersen Thorhauge og Maren Elvine var medlemmer af frimenigheden i Løgstør fra 1897. Præsterne skrev ’Thorhave’ ud for deres børns fødsler, men ellers blev ’Thorhauge’ brugt.

Christen Pedersen Thorhauge var bror til Niels Pedersen Thorhauge, som blev gift med Maren Elvines søster II-A2.B7.C6.D4 Ane Kathrine Myrup, og hans farbror Anders Christensen Thorhauge var gift med I-A2.B4.C2.D2 Inger Maria Cathrine Christensdatter, der boede i Klim Sogn. I 1906 havde de Maren Elvines brors søn II-A2.B7.C6.D6.E4 Harald Myrup, boende i pleje. 


E1. Holger Thorhauge f. 27/10 1884 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, ”døbt af Pastor Brahm i Thorup, til hvem Forældrene have løst sognebånd”, d. 11/2 1920, 35 år gl. i Egens Sogn, Mols/Randers, købmand i Aalborg, senere uddeler i Egens, g. 5/11 1910 i Vor Frue Kirke i Aalborg m. Marie Emilie Christence Frost (datter af købmand Christian Frost og hustru Emma Kløcker) f. 14/1 1888 i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 27/4 1957, 69 år gl. i Skæve Sogn, Dronninglund/Hjørring. De fik mindst 2 børn F1-F2.


F1. Grethe Thorhauge f. 12/5 1917 i Egens By og Sogn, Mols/Randers .

F2. Inger Thorhauge f. 9/3 1920 i Egens By og Sogn, Mols/Randers.


E2. Helga Thorhauge f. 5/5 1886 I Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, ”anmeldt hertil af Pastor Brahm i Thorup, til hvem Forældrene have løst sognebånd”, d. 16/2 1946, 59 år gl. i Vokslev Sogn, Hornum/Aalborg, husbestyrerinde i Løgstør, senere købmand i Vokslev Sogn.


E3. Kristen Thorhauge f. 14/9 1887 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. samme dag.


E4. Thorvald Thorhauge f. 26/6 1889 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, d. 1979, 90 år gl. i Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring, snedker, møbelhandler, g. 21/6 1919 i Norge m. Ingeborg Halvorsen datter af Christoffer Halvorsen og hustru Karen Gustava Johannesen) f. 5/10 1891 i Braganes, Drammen, Norge, d. 16/10 1946, 55 år gl. i Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring.

Thorvald Thorhauge blev g. 2. gang 6/12 1947 i Vrå Kirke m. Ellen Margrethe Jensen (datter af Marinus Jensen og hustru Marie Jensen) f. 27/11 1913 i Sejlstrup Sogn, Børglum/Hjørring, d. 1995, 82 år gl. i Brønderslev Sogn, Børglum/Hjørring.


E5. Olav Thorhauge f. 14/5 1891 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, døbt i Haverslev Kirke, Øster Han/Hjørring, g. 24/5 1918 på Løgstør Herredskontor m. Katrine Marie Sørensen (datter af husmand og postbud Søren Søren Pedersen Rise og hustru Ane Susanne Jensen) f. 19/10 1895 i Hemdrup, Salling Sogn, Slet/Aalborg.


E6. Haakon Thorhauge f. 18/7 1893 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, døbt i Haverslev Kirke, Øster Han/Hjørring, d. 12/4 1894, 9 mdr. gl. s.st.


E7. Johannes Thorhauge f. 31/7 1894 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, døbt i Haverslev Kirke, Øster Han/Hjørring, d. 12/12 1967, 73 år gl. i Aalborg Johannes Sogn, Fleskum/Aalborg, snedker i Aalborg, g. 21/4 1929 i Ansgar Kirke, Aalborg m. Augusta Victoria Bækmark (datter af togfører Jørgen Christian Bækmark og hustru Maren Vang Pedersen) f. 21/1 1907 i Aalborg Vor Frelser Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 13/5 1982, 75 år gl. Augusta Victoria Bækmark fik navneforandring fra Christensen til Bækmark i 1911, ligesom sin far. De fik 1 barn G1.


G1. Eva Thorhauge f. 16/8 1929 i Aalborg, Fleskum/Aalborg, d. 13/1 2010, 80 år gl., g. 8/4 1950 i Vejgård Kirke med Hugo Strøm (søn af graver Niels Jørgensen Strøm og hustru Vilhelmine Katrine Andersen) f. 22/1 1925 i Vejgård Sogn, Fleskum/Aalborg.


E8. Alfred Thorhauge f. 23/6 1896 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, døbt i Haverslev Kirke, Øster Han/Hjørring, købmand, senere autoforhandler, g. 22/5 1920 i Aalborg Budolfi Kirke m. Astrid Kirstine Marie Hansen (datter af værkfører Hans Frederik Hansen og hustru Karen Marie Andersen) f. 3/11 1897 i i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg.


E9. Gudrun Thorhauge f. 18/9 1897 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, ”Ifølge Meddelelse fra Frimenighedspræst S.A. Møller i Klim er barnet døbt i Frimenighedens Forsamling i Løgstør”, g. 26/6 1920 i Løgstør Kirke m. Johan Christian Pedersen (søn af gårdejer Peder Christian Pedersen og hustru Laura Pedersen) f. 27/5 1893 i Næsby, Bjørnsholm Sogn, Slet/Aalborg, lærer i Kettrup.


E10. Signe Thorhauge f. 24/6 1899 i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg, ”Ifølge Meddelelse fra Frimenighedspræst S.A. Møller i Klim er barnet døbt i Frimenigheden i Løgstør”, d. 3/9 1910, 11 år gl. i Aggersund, Aggersborg Sogn, Slet/Aalborg.


D2. Niels Myrup f. 18/6 1864 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/10 1902, 38 år gl. på Saltgården, Bjørnstrup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer af Saltgården i Gundersted Sogn, som de overtog ved giftermålet, g. 25/2 1898 i Gundersted Kirke m. Sørine Nielsen (datter af gårdmand Søren Peter Nielsen og hustru Inger Cathrine Sørensdatter) f. 23/11 1868 på Saltgården, Bjørnstrup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 14/1 1942, 73 år gl. i Hornum, Ulstrup Sogn, Aars/Aalborg. Niels Myrup og Sørine Nielsen var medlem af frimenigheden i Søttrup og deres børn blev døbt der. De fik 3 børn E1-E3.

Sørine Nielsen blev g. 2. gang 10/10 1905 m. Peter Marinus Pedersen (1871-1954), og de boede på Saltgården, senere flyttede de til Hornum, Ulstrup Sogn.


E1. Alfred Myrup f. 11/10 1898 på Saltgården, Bjørnstrup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 2/3 1921, 23 år gl. i Lille Sjørup, Flejsborg Sogn, Aars/Aalborg ved en ulykke med en vindmølle, begr. på Søttrup Frimenigheds Kirkegård i Ulstrup Sogn. Ugift.


E2. Inger Marie Myrup f. 24/5 1900 på Saltgården, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 12/7 1971, 71 år  gl. i Skarp Salling Sogn, Slet/Aalborg, g. 21/7 1929 i Salling Kirke m. Jens Nielsen Pedersen (søn af gårdejer Jens Pedersen og hustru Karen Marie Jensen) f. 2/1 1900 på Salling Mark, Skarp Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 20/11 1976, 76 år gl. i Skarp Salling Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer af Stagsdal i Skarp Salling Sogn. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Niels Myrup Pedersen f. 1930, g.m. Anna Lise Kjær f. 1934. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Karen Kjær Pedersen f. 12/2 1957 i Grårup, Ulstrup Sogn, Års/Aalborg, d. 1995, 38 år gl..

G2. Holger Pedersen f. 1960.


F2. Karen Marie Pedersen f. 1933.


F3. Ingeborg Sørine Pedersen f. 1934, g.m. Evan Volff Nielsen f. 1921, d. 2003. De fik  3 børn G1-G3.


G1. Peter Volff Nielsen f. 1959.

G2. Jens Martin Volff Nielsen f. 1962.

G3. Kirsten Volff Nielsen f. 1966.


F4. Elin Myrup Pedersen f. 1937, g.m. Karl Axel Johansson. De har fået 1 barn G1.


G1. Maria.


E3. Anna Myrup f. 3/7 1901 på Saltgården, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 4/12 1993, 92 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, g. 25/2 1921 på Politikontoret i Løgstør (jf. Gundersted Kirkebog) m. Christian Bernhard Pedersen Fredsgaard (søn af husmand og teglværksejer Jens Christian Pedersen Fredsgaard og hustru Christiane Jespersen) f. 20/8 1897 i Studshuset i Frejstrup, Lundby Sogn, Slet/Aalborg, d. 14/2 1970, 72 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg. De fik 5 børn F1-F5.

Han var husmand og musiker i Borup, Gundersted Sogn, i 1922 købte de en udstykning fra Gunderstedgård og byggede gården Højbo i Gundersted Sogn, som de solgte til datteren Bodil i 1952. Han var medlem af sognerådet i Gundersted 1937 – 1966.


F1. Alfred Myrup Fredsgaard f. 8/5 1922 i Borup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 30/6 1994, 73 år gl. i Gram Sogn, Frøs/Haderslev, mejerist i Gram, g. 23/9 1949 i Aastrup Kirke m. Anne Kjerstine Weber (datter af gårdejer Jørgen Clausen Weber og hustru Danni Jette Christine Jessen) f. 26/10 1927 i Ladegård, Åstrup Sogn, Haderslev/Haderslev, d. 21/3 2020, 92 år gl. i Gram Sogn, Frøs/Haderslev. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Erling Myrup Fredsgaard f. 1950.

G2. Jørgen Christian Fredsgaard f. 1952.


F2. Frede Fredsgaard f. 18/2 1924 i Gundersted Sog, Slet/Aalborgn, d. 9/3 1990, 66 år gl. i Tarm Sogn, Nørre Horne/Ringkøbing, kontorfuldmægtig i Tarm, g.m. Oda Kristensen. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Birthe Fredsgaard f. 1953, g.m. Hans Jørgen. De har fået 2 børn.

G2. Anette Fredsgaard f. 1957, x Gunner. De har fået 3 børn.

G3. Irene Fredsgaard f. 1961, x Bent. De har fået 1 barn.


F3. Niels Myrup Fredsgaard f. 30/4 1925 i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 13/2 1994, 69 år gl. i Farstrup Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer i Krastrup, g. 14/12 1947 i Gundersted Kirke m. Signe Nielsen Møller (datter af husmand Christian Nielsen Møller og hustru Laura Johanne Larsen) f. 19/1 1928 i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 24/12 2022, 94 år gl. i Svenstrup Sogn, Hornum/Aalborg. De fik 3 børn G1-G3.


G1. Ellen Møller Fredsgaard f. 1946, g.m. Arne Sørensen. De har fået 2 børn.


G2. Bjarne Møller Fredsgaard f. 1949, g.m. Ulla. De har fået 1 barn. Bjarne Fredsgaard har 5 børn i alt.


G3. Finn Myrup Fredsgaard f. 1958, g.m. Ellen. De har fået 2 børn.


F4. Ivar Fredsgaard f. 1928, g. 1951 m. Anna Lise Veggerby Pedersen f. 1930. De har fået 4 børn G1-G4.


G1. Inger Veggerby Fredsgaard f. 1950. Æ.o. Hun har fået 2 børn.


G2. Ejvind Veggerby Fredsgaard f. 20/4 1952 i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 6/2 2009, 56 år gl. i Lindholm Sogn, Kær/Aalborg.


G3. Lene Veggerby Fredsgaard f. 1953, g.m. Arne. De har fået 2 børn.

G4. Tommy Veggerby Fredsgaard f. 1961. Han har fået 1 barn.


F5. Bodil Fredsgaard f. 1932, g. m. Hans Ørsnæs Andersen f. 1925. De har fået 4 børn G1-G4.


G1. Solveig Methine Ørsnæs Andersen f. 1953, g. m. Bjarne Frederik Andersen f. 1955. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Brian Ørsnæs Andersen f. 1981.

H2. Hanne Ørsnæs Andersen f. 1985.


G2. Anna-Grete Andersen f. 1954, x Esben Simonsen f. 1955. S.o. De har fået 1 barn H1.

Anna-Grete Andersen x Kristian Munch Christensen f. 1940.


H1. Lone Andersen f. 1976.


G3. Jens Ove Ørsnæs Andersen f. 1955.


G4. Krista Fredsgaard Andersen f. 1957, g. m. Kjeld Børsting Andreasen f. 1957. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Mona Fredsgaard Andreasen f. 1979.

H2. Alex Børsting Andreasen f. 1981.


D3. Rasmus Myrup f. 11/1 1866 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/9 1940, 74 år gl. på Rendsborggård, Årby Sogn, Ars/Holbæk, gårdejer og bager i Reersø, g. 30/3 1892 i Løgstør (borgerligt) m. Ane Marie Hansen (datter af gårdmand Hans Pedersen og hustru Anne Jensdatter) f. 12/4 1863 på Dronningegården på Reersø, Kirke Helsinge Sogn, Løve/Holbæk, d. 18/4 1913, 50 år gl. på Skt. Josef Hospital, København, 50 år gl. I 1916 købte han Rendsborggård, Årby Sogn, som stadig er i familiens eje. Desuden havde de et mølleri og et bageri på Reersø. De fik 4 børn E1-E4.


E1. Elise Myrup f. 18/8 1893 på Reersø, Kirke Helsinge Sogn, Løve/Holbæk, d. 19/1 1910, 16 år gl. i Bjerre, Svallerup Sogn, Ars/Holbæk, begr. på Reersø Kirkegård.


E2. Ingeborg Myrup f. 1/2 1897 på Reersø, Kirke Helsinge Sogn, Løve/Holbæk, d. 1/5 1973, 76 år gl., g. 6/2 1922 på Rådhuset i Kalundborg m. Edvard Christian Nielsen (søn af husmand Jens Christian Nielsen og hustru Edvardine Schmidt) f. 30/7 1892 i Storvorde By og Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 22/2 1986, 93 år gl. De forpagtede familiegården Rendsborggård fra 1920’erne og overtog den ved hendes far Rasmus Myrups død i 1940. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Tove Myrup Nielsen f. 1923, g. m. Vilhelm Bent Jensen f. 1924. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Jørgen Alex Jensen f. 1945.


G2. Carsten Myrup Jensen f. 1954, g. m. Pia Pawlowski f. 1959. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Casper Myrup Jensen f.1985.

H2. Jonas Myrup Jensen f. 1988.


F2. Ingrid Myrup Nielsen f. 14/9 1925 på Rendsborggård, Årby Sogn, Ars/Holbæk, d. 22/6 2022, 96 år gl. i Tømmerup Sogn, Ars/Holbæk, g. 3/7 1950 i Bethlehemskirken i Ubberup, Tømmerup Sogn m. Poul Emil Hansen (søn af landpostbud Niels Christian Hansen og hustru Christine Jensen) f. 2/8 1921 i Kalundborg, Ars/Holbæk, d. 24/9 2003, 82 år gl. i Tømmerup Sogn, Ars/Holbæk, mælkeforhandler, maskinarbejder. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Lene Myrup Hansen f. 1952, g. m. John Grønüngen f. 1950. Æ.o.


G2. Jens Peter Hansen f. 1955, g. m. Karin Gårb Rasmussen f. 1956. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Lasse Gårb Hansen f. 1977.

H2. Julie Gårb Hansen f. 1982.

H3. Mette Gårb Hansen f. 1982.


F3. Bent Oluf Myrup Nielsen f. 1927, g. m. Betty Skjærlund f. 1930. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Birthe Skjærlund Nielsen f. 1957, g. m. Preben Klarskov Jørgensen f. 1957. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Rasmus Myrup Jørgensen f. 1984.

H2. Martin Myrup Jørgensen f. 1987.


G2. Susanne Skjærlund Nielsen f. 1961, g. m. Steen Huusom f. 1959. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Vinnie Myrup Huusom f. 1985.

H2. Malene Myrup Huusom f. 1990.


F4. Ingelise Myrup Nielsen f. 1932, d. 2021, g. m. Ib Flemming Hansen f. 1934, d. 2022.


E3. Helga Myrup f. 2/6 1902 på Reersø, Kirke Helsinge Sogn, Løve/Holbæk, d. 8/9 1996, 94 år gl. i Årby Sogn, Ars/Holbæk, g. 24/9 1926 i Bethlehemskirken i Ubberup, Tømmerup Sogn m. Alfred Johannes Hansen (søn af gårdejer Søren Peder Hansen og hustru Hansine Marie Hansen) f. 4/6 1896 i Jorløse Sogn, Skippinge/Holbæk, d. 17/12 1971, 75 år gl. i Årby Sogn, Ars/Holbæk, gårdejer i Melby, Årby Sogn. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Ruth Myrup Hansen f. 21/8 1928 i Melby, Årby Sogn, Ars/Holbæk, d. 29/12 2014, 85 år gl. i Tømmerup, Raklev Sogn, Ars/Holbæk, g. 2/6 1951 i Årby Kirke m. Niels Ejgil Rasmussen (søn af gårdejer Lars Gunnar Rasmussen og hustru Ida Larsen) f. 2/6 1928 Kallerup, Raklev Sogn, Ars/Holbæk, d. 8/3 2002, 73 år gl. i Raklev Sogn, Ars/Holbæk, gårdejer af Pindelshøj, Raklev Sogn, som han overtog efter sin morfar. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Ane Lisbeth Myrup Rasmussen f. 1953, g. m. Preben Jensen f. 1953. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Rasmus Myrup Jensen f. 1980.


H2. Majbrit Myrup Jensen f. 1983 x Nikolai Aas Pedersen. De har fået 3 børn I1-I3.


I1. Sofus Myrup Aas f. 2015.

I2. Laura Myrup Aas f. 2017.

I3. Agnes Myrup Aas f. 2017


G2. Lise Lotte Myrup Rasmussen f. 1958.


F2. Poul Myrup f. 1930, g. m. Grethe Juul Nielsen f. 1934. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Anette Myrup f. 1962, g. m. Preben Michael Lauridsen f. 1964. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Mie Myrup Lauridsen f. 1991.

H2. Heidi Myrup Lauridsen f. 1993.

H3. Sara Myrup Lauridsen f. 1996.


G2. Birgitte Myrup f. 1965, g. m. Lars Christian Holst f. 1962. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Camilla Myrup Holst f. 1992.

H2. Mads Myrup Holst f. 1995.


E4. Kristian Myrup f. 22/8 1904 på Reersø, Kirke Helsinge Sogn, Løve/Holbæk, d. 30/1 1981, 76 år gl. i Mullerup, Drøsselbjerg Sogn, Løve/Holbæk, gårdejer i Mullerup, g. 2/9 1933 m. Karen Margrethe Gudmand Larsen (datter af tømmermester Valdemar Larsen og hustru Helga Marie Petersen) f. 1/2 1910 i i Rørby, Rørby Sogn, Ars/Holbæk, d. 22/9 1976, 66 år gl. i Mullerup, Drøsselbjerg Sogn, Løve/Holbæk. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Edith Myrup f. 1936, g. m. John Iversen f. 1930. Æ.o. De har fået 2 børn G1-G2.

Edith Myrup x Bent Jeppesen f. 1928.


G1. Jette Iversen f. 1960, x Per Andersen f. 1958. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Ea Katcha Andersen f. 1986.

H2. Mads Emil Andersen f. 1990.


G2. Hanne Iversen f. 1964, g. m. Per Petersen f. 1961. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Casper Iversen f. 1986.

H2. Christina Iversen f. 1990.


F2. Mogens Myrup f. 1939, d. 2022, g. m. Annalise Nielsen Jørgensen f. 1931. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Michael Myrup f. 1964.

G2. Morten Myrup f. 1965.


D4. Ane Kathrine Myrup f. 21/11 1867 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/8 1894, 26 år gl. på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg af tuberkulose, g. 5/11 1890 på Løgstør Herredskontor jf. Gundersted Kirkebog m. Niels Pedersen Thorhauge (søn af gårdmand Niels Christian Christensen (Thorhauge) og hustru Else Marie Christensdatter) f. 18/8 1866 i Vust Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/5 1925, 58 år gl. i Manstrup, Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring. De overtog gården Højagergård efter hendes far kort før hendes død i 1894. Niels Pedersen Thorhauge fik navneændring fra Nielsen i 1905. De fik ingen børn.

Niels Pedersen Thorhauge blev g. 2. gang i 1895 m. Gjertrud Marie Jespersen og solgte da Højagergård og overtog gården Thorhauge. Niels Pedersen Thorhauge var bror til Christen Pedersen Thorhauge, der var gift med II-A2.B7.C6.D1 Maren Elvine Myrup og hans farbror Anders Christensen Thorhauge var gift med I-A2.B4.C2.D2 Inger Maria Cathrine Christensdatter, der boede i Klim. Niels Pedersen Thorhauge fik navneforandring i 1905. Niels Pedersen Thorhauge og Gjertrud Marie Jespersen fik 9 børn. Et af dem blev opkaldt efter Ane Katrine Myrups far Christian Myrup E6. måske, fordi hun ikke selv fik nogle børn.


E6. Kristian Myrup Thorhauge f. 28/1 1903 i Manstrup, Bejstrup Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 28/2 1962, 59 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, købmand i Løgstør, g.m. Gerda Jakobsen (datter af marskandiser Poul Jakobsen og hustru Anna Dorthea Andersen) f. 3/9 1903 i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg.


D5. Ole Peter Myrup f. 25/1 1870 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 10/10 1894, 24 år gl. på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg af tuberkulose.


D6. Berthel Christian Myrup f. 13/5 1872 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/3 1954, 81 år gl. i Hornum, Ulstrup Sogn, Aars/Aalborg, begr. på Søttrup Frimenigheds Kirkegård i Ulstrup Sogn, husmand i Øster Falde, senere gårdmand i Ørbæk, Kornum Sogn g. 20/1 1898 på herredskontoret i Løgstør m. Ane Kirstine Troelsen (datter af husmand Jeppe Troelsen og hustru Ellen Birgitte Jenschristiansdatter) f. 10/6 1877 i Gatten, Flejsborg Sogn, Aars/Aalborg, d. 20/7 1961, 84 år gl. på Løgstør Sygehus, begr. på Søttrup Frimenigheds Kirkegård i Ulstrup Sogn, Aars/Aalborg. De var medlem af frimenigheden i Løgstør, og deres børn blev døbt der. De fik 11 børn E1-E11.

Se II-A2.B7.C6.D6. grenen


D7. Peter Myrup f. 24/7 1874 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/11 1961, 87 år gl.i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer i Gundersted, g. 27/9 1902 på Løgstør Rådhus m. Thomasine Jeppesen (datter af Niels Peter Jeppesen og hustru Juliane Poulsen) f. 28/5 1880 i Junget Sogn, Nørre Salling/Viborg, d. 6/10 1957, 77 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg. De fik 10 børn E1-E10.

Peter Myrup købte Højagergård af sine forældre 11/10 1898 for 24.000 kr. Peter Myrup og Thomasine var medlem af frimenigheden i Søttrup, og deres børn blev døbt der. Han var sognerådsformand i Søttrup frimenighed og formand for brandforsikringen. Peter Myrup var en af de mange, der var med til at opdyrke heden, og der findes en sten med Peter Myrup og Thomasines navne på i Kongenshus Mindepark. Kongenshus Mindepark blev indviet i 1953 med det formål at sætte et minde for hedens opdyrkere, som forvandlede den hårde jord til frugtbart landskab. Der står 39 herredssten, der er omgivet af sognesten med navnene på ca. 1.200 hedeopdyrkere, samt deres hustruer.


E1. Astrid Myrup f. 25/4 1903 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 10/6 1989, 86 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, g. 30/10 1923 i Gundersted Sogn m. Carl Christen Carstens (søn af boelsmand Peder Jensen Karstens og hustru Johanne Marie Thomsen) f. 13/7 1900 i Gug, Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg, døbt Karl Kresten Karstens, d. 11/6 1965, 64 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, købmand i Gundersted. De har fået 3 børn F1-F3.


F1. Børge Myrup Carstens f. 15/4 1924 i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 19/11 1998, 74 år gl. i Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg, købmand i Gug 1948-1978, g.m. Ninna Forbech f. 25/10 1917, d. 26/7 1986, 68 år gl. i Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Carl Carstens.

G2. Anders Carstens.


F2. Leo Myrup Carstens f. 18/2 1929 i Gundersted By og Sogn, Slet/Aalborg, d. 19/2 1929, 1 dag gl. s.st.


F3. Tove Myrup Carstens f. 11/7 1934 i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, d. 24/3 2005, 70 år gl., begr. på Fladbjerg Kirkegård, Flade Sogn, Horns/Hjørring.


E2. Valborg Myrup f. 14/3 1905 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 28/7 1987, 82 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, g. 26/10 1928 ved sognefogeden i Gundersted Sogn m. Hans Jakobsen Hansen (søn af gårdmand Jakob Hansen og hustru Petrea Jensen) f. 24/3 1903 i Borup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 24/7 1978, 75 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg. De fik 4 børn F1-F4.

I 1921 var Valborg Myrup elev på Havbro efterskole i Havbro sammen med bl.a. sine fætre II-A2.B7.C6.D8.E2 Håkon Myrup og II-A2.B7.C6.D6.E4 Harald Myrup. Valborg og Hans Jakobsen Hansen byggede og drev gården Højager Søndergård på ca. 60 tdl., udstykket fra Højagergård.


F1. Jacob Myrup f. 18/3 1930 i Bjørnstrup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, døbt Jacob Myrup Hansen, d. 13/1 2007, 76 år gl. i Gimsing Sogn, Vandfuld/Ringkøbing, g. 16/4 1954 i Vejgård Kirke m. Jane Mosberg Pedersen (datter af forsikringsinspektør Carl Albert Pedersen og hustru Ane Kirstine Elisabeth Nielsen) f. 22/4 1929, d. 7/4 2023, 93 år gl. i Gimsing Sogn, Vandfuld/Ringkøing. Jacob Myrup fik navneforandring i 1956. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Hans-Jacob Myrup


G2. Anne Elisabeth Myrup f. 1956. Hun har fået 2 børn H1-H2.


H1. Jacob Myrup Hansen.

H2. Sebastian Myrup Hansen.


G3. Lars Peter Myrup.


F2. Elisabeth Myrup Hansen ’Lis’ f. 18/1 1932 på Højager Søndergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 4/9 1948, 16 år gl. på Aalborg Kommunehospital, begr. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg.


F3. Peter Ole Myrup Hansen. f. 1940, g. m. Inge Trads. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Ann Myrup Hansen f. 1972, g. m. Leif Henry Sanderson. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Marcus Myrup Sanderson f. 2002.

H2. Lucas Myrup Sanderson f. 2004.


G2. Jens Jakob Myrup (Hansen) f. 1975, g. m. Tine Drud. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Frederik Drud Myrup f. 2010.

H2. Ellen Drud Myrup f. 2013.


G3. Sine Myrup Hansen f. 1981 x Morten Just.


F4. Grethe Myrup Hansen f. 1945, g.m. Gerard Vial. De har fået 1 barn G1.


G1. Christian Vial.


E3. Ejnar Myrup f. 8/7 1906 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 2/6 1994, 87 år gl. i Aars Sogn, Aars/Aalborg, g. 20/11 1931 ved sognefogeden i Bjørnstrup m. Harriet Marie Nielsen (datter af gårdejer Anders Kristian Nielsen og hustru Johanne Kathrine Andersen) f. 23/4 1909 på Borup Mark, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 2/12 1983, 74 år gl. i Aars Sogn, Aars/Aalborg. Ejnar Myrup købte Højagergård af sine forældre med overtagelse fra 1/7 1931 for 17.000 kr. De fik 9 børn F1-F9.


F1. Bodil Myrup f. 1932, d. 1998, g. m. Henning Johannes Carstens f. 1928. De har fået mindst 1 barn G1. 


G1. Ellen Metha Carstens f. 1957.


F2. Peter Myrup f. 1933, g. m. Kirstine Sørensen, ’Kis’ f. 1941. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Poul Ejnar Myrup f. 1964, g. m. Lone Jensen f. 1965. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Mads Myrup f. 1993.

H2. Christian Myrup f. 1996.


G2. Bente Myrup f. 1967, g. m. Ib Rysbjerg Bertelsen f. 1964. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Isabella Myrup Bertelsen f. 1992, g.m. NN.

H2. Nikolaj Myrup Bertelsen f. 1995.

H3. Katrine Myrup Bertelsen f. 1999.


G3. Jens Sigurd Myrup f. 1970, g. m. Tove Hededam Duck f. 1968.


F3. Thomas Myrup f. 22/4 1936 (tvilling) på Højager Østergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 2/5 1989, 53 år gl. i Års Sogn, Års/Aalborg, ca. 1988, g.m. Oda. Æ.o. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Jesper Myrup f. 1964.

G2. Conny Myrup f. 1969.


F4. Hanne Myrup f. 1936, g. m. Arne Jensen f. 1936, d. 1993. De fik 4 børn G1-G4.


G1. Christian Jensen f. 1963.

G2. Anne Marie Jensen.

G3. Berit Jensen.

G4. Vibeke Jensen.


F5. Gunnar Myrup f. 1941, g. m. Else Marie Justesen f. 1949. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. John Myrup f. 1972.

G2. Susanne Myrup f. 1974.

G3. Palle Myrup f. 1979.


F6. Henning Kristian Myrup f. 30/9 1944 på Højager Østergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 23/5 2010, 65 år gl. i Års Sogn, Års/Aalborg, g.m. Kirsten. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Karina Myrup.

G2. Kim Myrup.


F7. Elsebeth Myrup f. 1946, g.m. Peder Otte.


F8. Erik Myrup f. 1949, g. m. Lis Nørhave f. 1951. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Lasse Nørhave Myrup f. 1979.

G2. Line Nørhave Myrup f. 1981.


F9. Inge Myrup f. 1957, g. m. Niels Kristian Haldrup f. 1957. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Sisse Haldrup f. 1990.

G2. Sune Haldrup f. 1993.


E4. Olga Marie Myrup f. 28/3 1908 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 27/1 2001, 92 år gl. i Hyllebjerg Sogn, Års/Aalborg, g. 3/1 1933 i Bjørnstrup ved sognefogeden m. Peder Mourits Pedersen (søn af indsidder Kristen Pedersen og hustru Marie Nielsen) f. 4/12 1901, d. 15/7 1956, 54 år gl. i Hyllebjerg Sogn, Års/Aalborg, sognefoged og gårdejer. De købte og drev en gård i Hyllebjerg v. Farsø. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Elin Myrup Pedersen f. 14/3 1934 i Hyllebjerg Svenstrup, Hyllebjerg Sogn, Års/Aalborg, d. 9/9 1981, 47 år gl. i Hyllebjerg Sogn, Års/Aalborg.


F2. Inger Thomasine Myrup Pedersen f. 1937.

F3. Jørgen Myrup f. 1939.

F4. Ragnhild Myrup f. 1944.


E5. Ester Juliane Myrup f. 8/6 1909 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 31/12 1988, 79 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, g. 30/11 1934 i Gundersted Sogn ved Sognefogeden m. Aage Gatten (søn af gårdejer Hans Christian Christensen Gatten, Borup og hustru Dusine Martine Ivarsen) f. 20/10 1907 i Vokslev Sogn, Hornum/Aalborg, d. 19/4 1983, 75 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer i Borup, Gundersted Sogn. De fik 2 børn F1-F2. Aage Gattens brordatter Christa Gatten er gift med II-A2.B8.C5.D1.E4.F1.G1 Charly Nielsen.


F1. Erik Myrup Gatten f. 1937.


F2. Aase Myrup Gatten f. 26/6 1939 i Borup, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 27/2 2019, 79 år gl. i Hasseris Sogn, Hornum/Aalborg, g.m. Linderoth. De har fået 2 børn G1-G2.

G1. Claus Myrup Linderoth
G2. Bente Myrup Linderoth


E6. Kristjan Myrup f. 17/3 1911 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 3/6 1967, 56 år gl. på Højgård, Farsø Sogn, Gislum/Aalborg, gårdejer af Højgård i Farsø, g. 14/4 1935 i Vokslev Kirke m. Karen Kristine Andersen, ’Stinne’ (datter af gårdejer Anton Andersen og hustru Anna Marie Jensen) f. 2/12 1912 i Gelstrup, Vokslev Sogn, Honum/Aalborg, d. 4/8 1998, 85 år gl. i Farsø Sogn., Gislum/Aalborg De fik 1 barn F1.


F1. Anna Margrethe Myrup f. 1944, g.m. Knud Ring Eskildsen (søn af mejeribestyrer Jens Christian Eskildsen og hustru Oda Kristense Ring) f. 1/10 1943 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg, d. 4/8 2017, 73 år gl. i Saltum Sogn, Hvetbo/Hjørring, musikhandler. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Jens Kristian Myrup Eskildsen g.m. Kathrine. De har fået 3 børn H1-H3.


H1. Christian Myrup Eskildsen

H2. Emilie Myrup Eskildsen

H3. Anna Myrup Eskildsen


G2. Anette Ring Eskildsen. g.m. Torsten Strandgaard f. 1968, d. 2016. De fik 3 børn H1-H3.


H1. Line Ring Strandgaard

H2. Sofie Ring Strandgaard

H3. Emma Ring Strandgaard


E7. Thorkild Myrup f. 1/12 1912 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, repræsentant i Farsø, g. 19/9 1937 i Farstrup Kirke m. Anna Nørgaard Væver (datter af brugsuddeler Niels Christian Christensen Væver og hustru Nielssine Martine Sørensen Nørgaard) f. 1/3 1917 i Salling, Skarp Salling Sogn, Slet/Aalborg, d. 2015, 98 år gl. i Aalborg. De fik 2 børn F1-F2.


F1. Niels Væver Myrup f. 5/11 1938 i Farsø Sogn, Gislum/Aalborg, d. 10/6 2023, 84 år gl. i Humlebæk Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, g.m. Dorte. De har fået 1 barn G1.


G1. Kristian Væver Myrup f. 1966, g.m. Lone Søndergaard. De har fået 2 børn H2.


H1. Thomas Myrup f. 1996.

H2. Cecilie Myrup f. 2002.


F2. Birte Wæver Myrup f. 1/8 1942 i Farsø Sogn, Gislum/Aalborg, d. 7/1 1997, 54 år gl. i Aalborg, g.m. Glad.


E8. Edith Myrup f. 30/7 1915 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 18/11 2009, 94 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, g. 16/9 1937 hos sognefogeden i Gundersted Sogn m. Jens Andersen Binderup (søn af gårdejer Anders Andersen Binderup og hustru Jensine Jensen) f. 4/5 1912 i Vilsomgård, Veggerby Sogn, Hornum/Aalborg, d. 17/1 2001, 88 år gl. i Vindblæs Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer i Vindblæs. De fik 5 børn F1-F5.


F1. Anders Binderup f. 1938, g.m. Sonja Overgaard Salling f. 1941. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Jens Kristian Binderup f. 1964, g.m. Pia Ritter Nielsen f. 1965. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Nikoline Binderup f. 2000.

H2. Magnus Binderup f. 2002.


G2. Finn Binderup f. 1968, x Cathrine Sørensen f. 1972. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Lasse Binderup f. 1999.

H2. Emil Binderup f. 2001.


F2. Ellen Jensine Binderup f. 1941, g.m. Carlo Pedersen. Æ.o. De har fået 3 børn G1-G3.


G1. Niels Jørgen Binderup Pedersen f. 1968.


G2. Jette Binderup Pedersen f. 1971, g.m. II-A2.B7.C6.D6.E7.F3.G1 Simon Johansen f. 1970. De har fået 5 børn. Se II-A2.B7.C6.D6.E7.F3.G1.


G3. Janni Binderup Pedersen f. 1975.


F3. Peter Myrup Binderup f. 1944, g.m. Hanne Sondrup f. 1946. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Morten Binderup f. 1968, g.m. Katja Firouzi f. 1971. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Daniel Binderup f. 2000.

H2. Alex Binderup f. 2003.


G2. Lene Binderup f. 1971, g.m. Jesper Iversen f. 1972. De har fået 2 børn H1-H2.


H1. Sanne Iversen f. 1997.

H2. Kasper Iversen f. 2000.


F4. Karen Binderup f. 1950, g.m. Mogens H. Jensen f. 1949. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Martin Jensen f. 1976.

G2. William Jensen f. 1990.


F5. Else Binderup f. 1954, g.m. Regnar Andersen f. 1953. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Ditte Andersen f. 1983.

G2. Louise Andersen f. 1987.


E9. Ane Marie Myrup, ’Mie’ f. 18/8 1920 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 6/1 2005, 84 år gl. i Sønder Tranders Sogn Fleskum/Aalborg, g. 27/8 1939 i Gundersted Kirke m. Kaj Korup Sørensen (søn af lærer og kirkesanger Anders Kristian Sørensen og hustru Martha Kristine Korup) f. 10/8 1915 i Gundersted Skole, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 13/6 1980, 64 år gl. i Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg, gartner i Sdr. Tranders. De fik børn F1-F3.


F1. Bent Myrup Sørensen f. 1940.


F2. Ove Myrup Sørensen f. 8/12 1941 i Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 4/1 2023, 81 år gl. i Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg.


F3. Kristine Korup Sørensen f. 17/8 1944 i Sønder Tranders Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 19/3 1946, 1½ år gl. s.st., begr. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg.


E10. Niels Peter Myrup f. 9/3 1922 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 11/8 2004, 81 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, gårdejer af Højagergård, g. 15/10 1946 i Gundersted Kirke m. Gudrun Nyrup-Jensen (datter af smedemester Søren Martinus Jensen og hustru Kirstine Nyrup) f. 10/5 1927 i Torslev Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 15/1 2019, 91 år gl. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Søren Peter Myrup f. 15/3 1949 i Bjørnstrup, Gundersted Sogn,, Slet/Aalborg, d. 26/7 2008, 59 år gl. i Bording Sogn, Hammerum/Ringkøbing, tømrer, g.m. Mona Staun. De fik 2 børn G1-G2.


G1. Niels Staun Myrup.

G2. Allan Staun Myrup.


F2. Børge Myrup f. 1951, g.m. Lene.

F3. Torben Myrup f. 1956, g.m. Lisbeth.


D8. Anders Myrup f. 12/9 1876 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/8 1962, 85 år gl. i Aars Sogn, Aars/Aalborg, gårdejer og dyrlæge, g. 8/8 1902 i Snedsted Kirke m. Anne Marie Poulsdatter Overgaard (datter af møllejer Poul Christensen Overgaard og hustru Else Marie Nielsdatter) f. 15/10 1876 i Gjersbøl, Snedsted Sogn, Hassing/Thisted, d. 3/4 1965, 88 år gl. i Aars Sogn, Aars/Aalborg. Han var gårdejer af Søndergård i Bislev, senere af Nørgård i Vindblæs senest fra 1908, og ved sin død var han gårdejer i Aars. Anders Myrup og Anne Marie Overgaard var medlem af frimenigheden, og deres børn blev døbt der. De fik 5 børn E1-E5.


E1. Dødfødt dreng f. og d. 30/11 1903 på Bislev Søndergård, Bislev Sogn, Hornum/Aalborg.


E2. Håkon Overgaard Myrup f. 12/2 1905 på Bislev Søndergård, Bislev Sogn, Hornum/Aalborg, d. 1974, 69 år gl. i Aars, Aars/Aalborg, købmand, g. 16/4 1930 i Vindblæs Kirke m. Ebba Sophie Marie Møller (datter af stationsmester Sofus Sørensen Møller og hustru Stine Marie Nielsen) f. 20/8 1903 i Varde By og Sogn, Vester Horne/Ribe, d. 1992, 89 år gl. i Aars, Aars/Aalborg. I 1921 var Håkon elev på Havbro efterskole i Havbro sammen med bl.a. sin kusine II-A2.B7.C6.D7.E2 Valborg Myrup og sin fætter II-A2.B7.C6.D6.E4 Harald Myrup. Håkon Overgård Myrup arbejdede i 1925 som medhjælper på forældrenes gård. Ved vielsen i 1930 var han købmand i Års. De fik mindst 1 barn F1.


F1. Elly Myrup f. 1/7 1933 i Aars Sogn, Aars/Aalborg, d. 18/8 2018, 85 år gl. i Års Sogn, Års/Aalborg, g. 8/5 1955 i Aars Kirke m. Arne Rasmussen (søn af boelsmand Søren Rasmussen og hustru Anne Ragnhild Bach) f. 9/8 1929 i Hylke Sogn, Voer/Skanderborg, gartner. De har fået 2 børn G1-G2.


G1. Anders Myrup Rasmussen f. 1955, g.m. Inge.
G2. Niels Myrup Rasmussen f. 1958, g.m. Rete.


E3. Sigurd Myrup f. 22/10 1907 på Bislev Søndergård, Bislev Sogn, Hornum/Aalborg.

E4. Dødfødt pige f. og d. 30/7 1911 på Nørgård, Vindblæs Sogn, Slet/Aalborg.


E3. Else Myrup f. 4/11 1912 på Nørgård, Vindblæs Sogn, Slet/Aalborg, d. 8/12 2002, 80 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, g. 3/1 1937 i Vindblæs Kirke m. Oluf Harritsø Jørgensen (søn af uldspinder Søren Markussen Jørgensen, Aalborg og hustru Hansine Katrine Eriksen) f. 28/9 1909 i Odder Sogn, Hads/Århus, d. 21/11 1981, 72 år gl. i Nibe Sogn, Hornum/Aalborg, politibetjent i Kruså, Bov Sogn. De fik mindst 1 barn F1.


F1. Birgit Harritsø Jørgensen f. 1938.


D9. Søren Myrup f. 25/11 1878 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/6 1879, 7 mdr. gl. s.st. af difteritis.


D10. Gunnar Myrup f. 21/5 1880 i Klim Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/3 1964, 83 år gl. i Skagen Sogn, Horns/Hjørring, lærer, g. 5/11 1907 i Hals Kirke m. Cathrine Østergaard (datter af lods Hans Carl Østergaard og hustru Caroline Henckel) f. 21/2 1888 i Hals Sogn, Kær/Aalborg, d. 11/1 1924, 35 år gl. i Østerby, Skagen Sogn, Horns/Hjørring. Gunnar Myrup var uddannet fra Ranum Seminarium 1902, kursus i kemi, 1902-1904 lærer på Hals Realskole og fra 1/5 1905 lærer på Skagen Borger-mellem-realskole. De fik mindst 1 barn E1.


E1. Lillian Myrup f. 22/7 1908 i Kappelborg, Skagen Sogn, Horns/Hjørring, d. 17/9 1998, 90 år gl. i Skagen Sogn, Horns/Hjørring, g. 21/2 1931 i Skagen Kirke m. Magnus Christensen (søn af vodbinder Ivar Andreas Christensen og hustru Vilhelmine Martine Theodora Møller) f. 21/2 1907 i Østerby, Skagen Sogn, Horns/Hjørring, d. 24/7 1979, 72 år gl. i Skagen Sogn, Horns/Hjørring, vodbinder. De fik 4 børn F1-F4.


F1. Inger Cathrine Christensen f. 1932.

F2. Else Theodora Christensen f. 1936.

F3. Iver Christensen f. 1941.


F4. Jørgen Myrup Christensen f. 25/10 1947 i Skagen Sogn, Horns/Hjørring, d. 20/10 2020, 72 år gl. i Skagen Sogn, Horns/Hjørring, g.m. Rosa.


D11. Anna Myrup f. 6/5 1883 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 28/5 1883, 3 uger gl. s.st.


D12. Marie Myrup f. 6/4 1887 på Højagergård, Gundersted Sogn, Slet/Aalborg, d. 24/3 1901, 13 år gl. på Kysthospitalet i Refsnæs, Kalundborg af tuberkulose, og begr. i Gundersted Sogn, Slet/Aalborg.


Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Enevold Poulsen

59

Gift

Gaardmand, husfader

Her i Sognet

Maren Larsdatter

59

Gift

Hans kone

Her i Sognet

Lars Jens Christian Nielsen

21

Ugift

Deres børn

Her i Sognet

Kirstine Nielsen

19

Ugift

Deres børn

Her i Sognet

Anders Peter Modal

14

Ugift

Tjenestedreng

Kollerup Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lars Jens Chr. Nielsen Myrup

31

Gift

Husfader

Jordbruger

Kliim Sogn

Ane Marie Rasmussen

30

Gift

Husmoder

Hans kone

Kliim Sogn

Maren Elvine Myrup

7

Ugift

Datter

Deres børn

Kliim Sogn

Niels Myrup

5

Ugift

Søn

Deres børn

Kliim Sogn

Rasmus Myrup

4

Ugift

Søn

Deres børn

Kliim Sogn

Ane Cathrine Myrup

2

Ugift

Datter

Deres børn

Kliim Sogn

Udøbt drengebarn

1

Ugift

Søn

Deres børn

Kliim Sogn

Enevold Poulsen

69

Gift

Aftægtsmand

Aftægtsfolk

Kliim Sogn

Maren Larsdatter

68

Gift

Aftægtskone

Aftægtsfolk

Kliim Sogn

Ole Peter Nielsen

20

Ugift

Tyende

Tjenestekarl

Thorup Sogn

Else Kirstine Christensen

16

Ugift

Tyende

Tjenestepige

Broust Sogn

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Kristjan Myrup

51

Gift

Husfader

Klim

Ane Marie Rasmusen

50

Gift

Husmoder

Klim

Niels Myrup

25

Ugift

Barn

Klim

Ole Peter Myrup

20

Ugift

Barn

Klim

Ane Katherina

22

Ugift

Barn

Klim

Bertel Kristjan Myrup

17

Ugift

Barn

Klim

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 19.03.2024 af Lis Myrup