I-A8 Laurids

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A8.-grenenA8. Laurids Larsen Myrup (1775-1816)


A8. Laurids Larsen (Myrup), kaldet Lars Myrup blev f. 1775 i Myrup, Lild Sogn, Vester Han/Thisted som søn af I-Stamforældre "Lars Pedersen og hustru Bodil Lauridsdatter i Myrup", døbt 'Laurids' 17/9 1775 i Lild Kirke. Faddere var Peder Lauridsen i Hvolle (hans morbror), Christen Christensen i Nørklit, Christen Pedersen i Glæde, Maren Pedersdatter i Rærgaard og Kirsten Pedersdatter i Øsløs (hans faster).


Lars Larsen Myrup arbejdede ved sin fars død i 1797 i Hjardemål Klit. I 1801 var han i tjeneste hos købmand Berthel Nicolai Leerhøy i Storegade i Thisted.


Ungkarl Lars Larsen Myrup og pigen Karen Christensdatter Schaarup blev g. 12/5 1804 i Thisted Kirke. Forlovere var købmand Niels Didrichsen og hr. B. Leerhøy, alle af Thisted. Lars var 29 år og Karen var 22 år.


Karen Christensdatter (Schaarup) blev f. 10/10 1782 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted som datter af ”Christen Nielsen Schaarup, Smed og hustru Kiersten Pedersdatter” og døbt 27/10 1782 ’Karen’.


Ved sine børns dåb mellem 1809-1813 beskrives Lars Myrup som avls- og værtshusmand. Måske overtog han sin bror Christens værtshus, da Christen flyttede fra Thisted mellem 1807-1809. Lars Myrup og hans familie flyttede til Løgsted Sogn mellem 1813-1815, hvor han ernærede sig som arbejdsmand og fisker. Efter Lars Myrups død boede hans enke Karen Christensdatter hos sin datter og svigersøn Anne Larsdatter og Niels Sørensen i Løgstør.


"Arbejdsmand og fisker Lars Myrup" d. 16/12 1816, 40 år gl. i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.

"Karen Christensen, enke efter Lars Myrup" d. 29/5 1849, 68 år gl. i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.


De fik 9 børn B1-B9, hvoraf mindst 3 døde som små.


Folketælling for 1834 for Aalborg Amt, Slet Herred, Løgsted Sogn, Løgsted Bye, Et HusFolketælling for 1840 for Aalborg Amt, Slet Herred, Løgsted Sogn, Løgstør Bye, 95, et Hus
Folketælling for 1845 for Aalborg Amt, Slet Herred, Løgsted Sogn, Løgstør By, Et hus

Løgsted eller Løgstør:

Det kan umiddelbart være svært at skelne mellem Løgsted og Løgstør sogne. Løgstør lå en gang i Løgsted Sogn, og indtil 1851 var borgerne i Løgstør henvist til Løgsted Kirke. I 1851 blev et kapel opført i Løgstør, og i 1856 blev Løgstør udskilt som selvstændigt sogn. Samtidig flyttede præstegården fra Kornum sogn til Løgstør, idet de tre sogne Løgstør, Løgsted og Kornum delte præst. Løgstør kirke blev først opført i 1893. Byens borgere brugte også Løgsted kirkegård, indtil Løgstør kirkegård blev indviet i 1870.


B1. Anne Larsdatter (Myrup) f. 12/1 1805 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 24/12 1867, 62 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, g. 10/6 1829 i Løgsted Kirke m. Niels Sørensen (Ørbæk) (søn af Søren Eriksen og hustru Else Sørensdatter) f. 23/9 1798 i Øster Ørbæk, Kornum Sogn, Slet/Aalborg, d. 9/6 1874, 75 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, fisker i Løgsted, fra 1850 vægter i Løgstør. Han døde som enkemand og fattiglem, ved selvmord ved hængning. De fik 8 børn C1-C8.


C1. Lars Myrup Nielsen f. 25/10 1828 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 1896, 68 år gl. i København, købmand i Nørresundby, bogholder i København, g. 1855 m. Margrethe Jensen (Coldbech) (datter af Johanne Andersdatter og husmand Jens Jensen Kolbæk) f. 5/8 1835 i Klitgård, Nørholm Sogn, Hornum/Aalborg, d. 1923, 88 år gl. i København. De fik 10 børn D1-D10. 

I 1845 var Lars Nielsen læredreng hos købmand Christian Nielsen i Nørregade, Aalborg. I 1850 var Lars Mørup Nielsen handelslærling hos købmand Jørgen Sivertsen i Adelgade i Aalborg, I 1855 var Laurits Nielsen handelskommis hos købmand Lorenz Galster i Nørresundby. I 1856 var købmand Lorentz Galster fadder ved Lars og Margrethes første barn. Lars var da ’handelsbogholder’.

I 1860 og 1870 var Lars Mørup Nielsen købmand i Nørresundby, og de havde i 1870 hans bror I-A8.B1.C7 Hagbarth Nielsen boende som handelsbetjent. Efter Jens Emils konfirmation i 1872 bliver de væk for mig i Nørresundby.

I 1880 boede ’Lars Christian Hørup Nielsen’, hans hustru og 6 børn i Blågårdsgade i København. I 1885 boede ’Lars Chr. Mørup Nielsen’ på Øster Farimagsgade 3 i København, og han arbejdede som bogholder i København.   

Af en eller anden grund skrev både præsten, ved børnenes fødsler, og folketællings-kommissionærerne Mørup i stedet for Myrup. Måske fordi der huserede en Mørup familie på Aalborgkanten. Da de kom til København, blev navnet til Hørup, som flere familier i København hed.


D1. Laura Nielsen f. 29/1 1856 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg, d. 5/12 1919, 63 år gl. i Holmens Sogn, Sokkelund/København, g. 4/7 1883 i Silkeborg Kirke m. Peter Munk Rudoph Panum (søn af læge og fysiolog, professor Peter Ludvig Panum og hustru Hortense Susanna Hagen) f. 22/6 1854 i Kiel, Holsten, d. 7/12 1935, 81 år gl. i Holmens Sogn, Sokkelund/ København, læge, professor, videnskabelig forfatter.

Peter Panum var 1885-1919 tilknyttet ”Samfundet der antager sig Lemlæstede og Vanføre”. Det var et filantropisk selskab stiftet i 1872 med det formål at hjælpe vanføre (patienter med fysiske funktionsnedsættelser) til at fungere bedre i det daglige og forsørge sig selv. I perioden 1885-1908 arbejdede Panum frivilligt og vederlagsfrit i klinikkens afdeling for voksne vanføre som klinikforstander og fra 1908 til 1919 som lønnet overlæge samme sted. Derudover drev han 1888-93 en privat klinik for sygegymnastik og massage, var 1907-11 chef for den fysioterapeutiske service på garnisonssygehuset i Kbh. samt 1889-1921 læge ved Klampenborg vandkuranstalt (da hans datter Elly blev født, står der i kirkebogen, at han er badelæge).

Han stræbte efter at følge med i ortopædiens udvikling. Udover det stadig voksende praktiske arbejde nåede han at skrive adskillige afhandlinger om ortopædiske emner samt om vanføreforsorg i udenlandske og danske fagtidsskrifter, desuden Sygegymnastik i Hjemmet, 1887, Behandlingen af de almindeligst forekommende orthopædiske Lidelser, 1895, Erfaringer om den medfødte Klumpfod og dens Behandling, 1914. Tillige var han forfatter af en populær Illustreret Lægebog, 1895. I en årrække var han fagredaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen.

Hans far Peter Ludvig Panum står bag det, man kalder det moderne gennembrud i dansk medicin. Manden, der opdagede den direkte sammenhæng mellem epidemiologi og mikrobiologi under mæslingeepidemien på Færøerne i 1846. Han har desuden lagt navn til Panuminstituttet i København. Se Dansk Biografisk Leksikon for flere oplysninger om far og søn. Her står også, at hun er datter af købmand i Nørresundby Lars Mørup Nielsen. Hun boede som plejedatter i 1870 og 1880 hos sin farmors søsters søn B4.C1. boghandler Carl Christian Nielsen i Silkeborg. Familiens gravsteder kan ses på Garnisons Kirkegård. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Gunver Panum f. 10/6 1886 i Holmens Sogn, Sokkelund/København, d. 5/2 1981, 94 år gl., begr. på Garnisons Kirkegård, g. 30/8 1911 m. Erik Falkentorp(søn af Etatsråd, Professor, kgl. Bygningsinspektør Albert Christian Jensen og Hustru Caroline Sophie Nebelong) f. 18/3 1881, d. 21/6 1964, 83 år gl., begr. på Garnisons Kirkegård, overretssagfører. Æ.o. 1937. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Per Panum Falkentorp f. 2/6 1912 i Helligånd Sogn, Sokkelund/København.


F2. Jørgen Panum Falkentorp f. 26/1 1914 i Helligånd Sogn, Sokkelund/København, 12/3 2002, 88 år gl., begr. på Garnisons Kirkegård, fuldmægtig, g. 4/1 1942 i Citadelskirken m. Grete Jensen-Rye. f. 18/1 1919, d. 20/8 1965, 46 år gl., begr. på Garnisons Kirkegård. De fik mindst 1 barn G1.


G1. Henrik Panum Falkentorp f. 21/7 1952 i Citadels Sogn, Sokkelund/København.


F3. Anne-Grethe Laura Falkentorp f. 30/8 1922 i Tårbæk Sogn, Sokkelund/København.


E2. Elly Panum f. 17/7 1889 i Klampenborg, Lyngby Sogn, Sokkelund/ København, d. 18/10 1974, 85 år gl. Lærerinde på Zahles Skole.


D2. Dødfødt pigebarn f. og d. 29/1 1856 (tvilling) i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg.


D3. Jens Emil Anthon Nielsen f. 25/1 1858 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg, konf. 7/4 1872 i Sundby Kirke, smedesvend i København i 1880.


D4. Caroline Margrethe Nielsen f. 4/5 1860 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg, d. 17/7 1860, 2 mdr. gl. s.st.


D5. Johanne Margrethe Nielsen f. 23/5 1861 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg.

D6. Caroline Annette Marie Nielsen f. 6/8 1863 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg.


D7. Agnes Henriette Nielsen f. 4/5 1866 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg. I 1855 boede hun i København med sine forældre. I 1890 boede hun hos boghandler Carl Christian Nielsen i Silkeborg og var kontorassistent.


D8. Valdborg Dorthea Nielsen f. 24/1 1868 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg.


D9. Edle Christiane Nielsen f. 10/4 1869 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg, d. 2/6 1954, 85 år gl. i Gentofte, baronesse, g. 11/11 1892 i Sankt Johannes Kirke, København m. Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (søn af baron Iver Holger Rosenkrantz og hustru Julia Louise Mackenzie of Tarbat) f. 22/4 1867 i Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, d. 1/10 1941, 74 år gl. i Charlottenlund, baron, cand. jur., sagførerfuldmægtig og forfatter. 

Efter en konkurs opgav han sin juridiske karriere og helligede sig sit forfatterskab. Han regnes som den første danske krimiforfatter med udgivelsen af den historiske roman Mordet i Vestermarie (1902). Derefter fulgte mange flere romaner, hørespil, teaterstykker mm. Siden 1987 er der årlig blevet uddelt en Palle Rosenkrantz-pris efter indstilling af Det Danske Kriminalakademi. Se Dansk Biografisk Leksikon for flere oplysninger om ham. Her står også, at hun er datter af købmand i Nørresundby Lars Mørup Nielsen. De fik 4 børn E1-E4.


E1. Kay Palle Rosenkrantz f. 24/6 1893 i København, d. 26/2 1969, 75 år gl., baron.
E2. Else Margrethe Rosenkrantz f. 31/8 1897 i København.
E3. Ivar Holger Rosenkrantz f. 4/2 1899 i København, d. 3/3 1933, 34 år gl. i New York, USA.
E4. Niels Otte Timme Rosenkrantz f. 16/7 1911 i København, d. 11/8 1969, 58 år gl. i New York, USA.


D10. Carl Aaron Nielsen f. 13/10 1871 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg. Han boede i Sølvgade i 1916.


C2. Søren Nielsen f. 27/12 1830 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg. I 1850 var han i lære hos karetmager Hans Jepsen Sloth. I 1860 var han karetmagersvend hos karetmager Søren Sørensen i Jomfru Anegade i Aalborg.


C3. Carl Nielsen f. 3/4 1833 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 20/4 1840, 7 år gl. i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.


C4. Frederich Christian Nielsen f. 12/2 1836 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, smedemester og landmand i Kjærup, Tømmerby Sogn, g. 31/3 1862 i Tømmerby Kirke m. Else Christensdatter (datter af gårdmand Christen Andersen og hustru Else Susanne Jensdatter) f. 7/1 1833 i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted. I 1855 var han smedelærling i Løgstør. I 1860 var han smed på Bundgård i Tømmerby Sogn hos sin farbror Erik Sørensen. Else Christensdatter tjente hos Erik Bundgaard ved vielsen.


C5. Elsine Nielsen f. 1/10 1839 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 27/4 1844, 4 år gl. i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.


C6. Laurits Christian Nielsen Bundgaard f. 22/3 1845 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, døbt Laurits Christian Nielsen, d. 14/12 1923, 78 år gl. i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted,  g. 7/11 1879 i Tømmerby Kirke m. Marie Kathrine Pedersen (datter af gårdmand Peder Sørensen (Badstue) og hustru Else Jørgensdatter) f. 7/7 1855 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 4/9 1884, 29 år gl. i Bundgaard, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted af hjernebetændelse. De fik 4 børn D1-D4.

Laurits Christian Nielsen Bundgaard blev g. 2 gang 14/5 1885 i Tømmerby Kirke m. Andrine Mikkeline Christensen (datter af gårmdand Christen Mikkelsen og hustru Marie Pedersdatter) f. 31/3 1856 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/12 1944, 88 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 3 børn D5-D7.

I 1851 kom han i pleje hos sin farbror Erik Christian Sørensen i Bundgård, Tømmerby Sogn gift med Johanne Kathrine Christensdatter. Han var senest fra 1890 gårdmand på Bundgård, Tømmerby og havde da sin farbror og tante boende på aftægt. Laurits Christian Nielsen Bundgaard fik navneforandring i 1905. Laurits Bundgaards plejemor Johanne Kathrine Christensdatter var efterkommer efter Lucas Sørensen Bundgaard, som var svigerfar til II-A2.B6 Jens Christensen Krog, gårdmand i Krog. Andrine Mikkeline Christensens søster Petrea Christensen blev gift med II-A2.B6.C4.D2 Jens Krog Nielsen i Klim.


D1. Johanne Katrine Lauritsen Bundgaard f. 31/8 1880 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 26/2 1962, 81 år gl. i Tømmerby Mark og Sogn, Vester Han/Thisted, g. 3/12 1913 i Tømmerby Kirke m. Karl Kristensen Skaarup (søn af husmand Christen Djernæshus Larsen (Skaarup) og hustru Karen Pedersen) f. 8/11 1881 på Tømmerby Mark og Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/7 1942, 60 år gl. i Tømmerby Mark og Sogn, Vester Han/Thisted, boelsmand på Tømmerby Mark. De fik  3 børn E1-E3.


E1. Erikke Kathrine Bundgaard Skaarup f. 23/5 1915 på Tømmerby Mark, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/8 2007, 92 år gl., g. 19/5 1940 i Tømmerby Kirke m. Albert Christian Hedegaard (søn af husmand Niels Jensen Hedegaard og hustru Maren Stentoft Andersen) f. 28/3 1916 på Færgegårds Mark, Tvorup By, Vang Sogn, Hundborg/Thisted, d. 1988, 72 år gl. i Sjørring Sogn, Hundborg/Thisted, husmand i Sønder Vorupør, Vorupør Sogn, Hundborg/Thisted.


E2. Jens Bundgaard Skaarup f. 19/3 1920 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/4 2007, 87 år gl.  i Vesløs Sogn, Vester Han/Thisted, avlsmedhjælper i Tømmerby, g. 4/9 1946 i Tømmerby Kirke m. Anna Lovise Jensen Nesager (datter af husmand Martin Christian Madsen Nesager og hustru Kathrine Marie Jensen) f. 4/9 1917 i Tved, Hjardemål Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 21/10 2013, 95 år gl. i Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted. Hendes farfarfar Mads Nielsen Nesager var bror til I-A3.B4* Christen Nielsen Nesager, gårdmand i Vust Sogn. De fik 3 børn F1-F3.


F1. Else Nesager Skaarup, g.m. John.

F2. Carl Nesager Skaarup, g.m. Marie

F3. Inga Nesager Skaarup.


E3. Laurits Kristian Bundgaard Skaarup.


D2. Erikke Kristine Lauritsen Bundgaard f. 8/1 1882 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 19/10 1885, 3½ år gl. sst.


D3. Erik Kristian Lauritsen Bundgaard f. 12/2 1883 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 2/2 1914, 30 år gl. i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


D4. Peder Lauritsen Bundgaard f. 26/8 1884 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/1 1967, 82 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 22/3 1927 i Gettrup Kirke m. Else Steensgaard Isachsen (datter af gårdmand Peder Steensgaard Isachsen og hustru Gjertrud Marie Pedersen) f. 8/8 1896 i Kobberø, Gettrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 29/9 1969, 73 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. Han overtog sin fødegård Bundgård i 1927. Deres søn overtog gården i 1960. De fik 2 børn E1-E2.


E1. Erik Laurits Steensgaard Bundgaard f. 1930, g.m. Ellen Vigsø.


E2. Kristine Marie Bundgaard f. 1933, g.m. Tage Brandgaard Sørensen f. 1933.


D5. Kristian Trier Marius Lauridsen Bundgaard f. 1/7 1887 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, gårdmand, d. 24/1 1951, 63 år gl. i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 9/5 1915 i Tømmerby Kirke m. Bertha Marie Pedersen (datter af gårdmand Anton Pedersen og hustru Ane Marie Andersen) f. 23/8 1891 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik mindst 2 børn E1-E2.


E1. Laurette Elisabeth Bundgaard f. 5/6 1916 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/6 2000, 84 år gl. i Tømmery Sog, Vester Han/Thistedn, g. 26/9 1943 i Tømmerby Kirke m. Ejvind Christensen (søn af husmand Niels Peter Christensen og hustru Ane Marie Pedersen) f. 15/9 1910 i Skårup, Øsløs Sogn, Vester Han/Thisted, d. 9/1 2001, 90 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, arbejdsmand i Frøstrup, Tømmerby Sogn. De fik 3 børn F1-F3.

Ejvind Christensens farfar Christian Christensen Norre (1831-?) var bror til Poul Christensen Norre (1826-?), der var tipoldefar til I-A1.B6.C7.D6.E3.F1 Gudrun Norre Justesen (1930).


F1. Anne-Marie Norre Christensen f. 1945.

F2. Knud Norre Christensen f. 8/5 1948 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 18/9 2013, 65 år gl. i Bested Sogn, Hassing/Thisted.

F3. Erik Norre Christensen f. 1952.


E2. Eva Marie Bundgaard f. 25/2 1918 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 24/5 1942 i Tømmerby Kirke m. Niels Christian Lynge Stentoft (søn af husmand Mogens Kristian Fuglsang Nielsen Stentoft og hustru Annine Jakobine Larsen Lynge) f. 26/5 1918 på Bjerget, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, købmand på Bjerget. De fik mindst 1 barn F1.


F1. Kirsten Stentoft f. 1949.


D6. Ane Marie Lauritsen Bundgaard f. 14/1 1889 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 25/11 1959, 70 år gl. i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted,, g. 2/5 1912 i Tømmerby Kirke m. Jens Thomsen Silkeborg (søn af gårdejer Thomas Kristian Petersen (Silkeborg) og hustru Christine Rasmussen) f. 14/5 1882 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, gårdmand i Kærup, Tømmerby, d. 28/4 1916, 33 år gl. i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 1 barn E1.

Ane Marie Lauritsen Bundgaard blev g. 2. gang 27/1 1922 i Tømmerby Kirke m. Peter Nikolaj Pedersen (søn af Peder Andreas Pedersen og hustru Ane Margrethe Kathrine Pedersen) f. 20/12 1884 i Tømmerby By og Sogn, Vester Han/Thisted, gårdmand i Tømmerby. De fik mindst 1 barn E2.


E1. Kristine Bundgaard Silkeborg f. 2/2 1913 i Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, g. 28/4 1935 i Tømmerby Kirke m. Kaj Olfert Werner Petersen (søn af forretningsfører Poul Robert Petersen og hustru Karen Marie Jensen) f. 29/8 1904 i Nazaret Sogn, København, mejerist i Århus.


E2. Grethe Andrine Pedersen f. 1923.


D7. Marie Lavridsen Bundgaard f. 20/11 1894 i Bundgård, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted, d. 21/5 1974 i Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted.


C7. Hagbart Nielsen f. 9/12 1847 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg. Han var i 1870 handelsbetjent hos sin bror I-A8.B1.C1 købmand Lars Myrup Nielsen i Nørresundby. Herefter bliver han væk for mig.


C8. Marie Kirstine Nielsen f. 5/3 1849 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, i 1860 boede hun i pleje hos sin moster B7 Dorthe i Nørresundby.


B2. Kirsten Marie Larsdatter (Myrup) f. 8/6 1806 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 19/7 1854, 48 år gl. i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg, g. 2/5 1830 i Aalborg Budolfi Kirke m. Jens Andreasen Riis (søn af Margrethe Jensdatter og Andreas Nielsen Riis, Sæby) f. 1804 i Hjørring Sankt Catarina Sogn, Vennebjerg/Hjørring, døbt 25/3 1804, d. 15/4 1892, 88 år gl. i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg, snedkersvend, senere høker. De fik 9 børn C1-C9.


C1. Laurette Riis f. 23/1 1831 i Nørresundby Sogn, Kær/Aalborg.
C2. Caroline Riis f. 2/3 1833 i Aalborg Vor Frue Sogn, Fleskum/Aalborg.
C3. Mouritz Riis f. 10/1 1835 i Aalborg Vor Frue Sogn, Fleskum/Aalborg.
C4. Christian Andreas Riis f. 13/6 1837 i Aalborg Vor Frue Sogn, Fleskum/Aalborg.
C5. Carl Frederik Riis f. ca. 1838 i Aalborg, Fleskum/Aalborg.
C6. Lauritz Peter Riis f. 30/11 1842 i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg.
C7. Michael Riis f. 1/3 1845 i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg
C8. Amalie Riis f. 18/3 1847 i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg, d. 7/5 1847, 1,5 mdr. gl. i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg.
C9. Jens Frederik Riis f. 6/9 1848 i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg.


B3. Lars Christian Larsen f. 8/7 1807 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 28/9 1807, 2½ mdr. gl. s.st.


B4. Maren Kirstine Larsdatter (Myrup) f. 4/2 1809 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 17/12 1846, 37 år gl. i Aalborg Vor Frue Sogn, Fleskum/Aalborg. Fik et barn med Christian Nielsen, ugift købmand i Aalborg, hun blev kaldt Marie Kirstine Mørup ved barnets dåb. 1 barn C1.

Maren Kirstine Larsdatter blev gift blev gift 7/8 1846 i Aalborg Budolfi Kirke med Peder Christensen, f. 12/12 1814 i Thise Sogn, Nørre Salling/Viborg, d. 26/9 1878, 64 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, arrestforvarer, politibetjent i Løgstør. Efter hendes død blev gift med hendes søster I-A8.B9 Karen Marie. 


C1. Carl Christian Mørup f. 13/3 1838 i Aalborg Budolfi Sogn, Kær/Aalborg, g.m. Edel Hansine Johansen f. 1836 i Aalborg. Han var i 1840 og 1845 i pleje hos sin moster B1. Anne. Da han blev konfirmeret i 1852 i Løgstør Sogn, hed han Carl Christian Nielsen og var i pleje hos sin stedfar Peder Christensen og hans 2. hustru, I-A8.B9 Karen Marie. I 1855 var Carl Christian Nielsen kontorist hos postmester Søren Andersen i Løgstør. I 1860 var Carl Christian Nielsen handelskommis hos købmand Lorents Bertelsen Galster i Nørresundby, samme sted som hans fætter I-A8.B1.C1. Lars Myrup Nielsen var i 1855. I 1870 og 1880 var han boghandler i Silkeborg, og han havde sin mosters barnebarn B1.C1.D1. Laura Nielsen boende som plejebarn. I 1890 havde han hendes søster D7. Agnes Henriette Nielsen boende.


B5. Christen Larsen f. 8/6 1810 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 24/8 1810, 2½ mdr. gl. s.st.

B6. Friderike Larsdatter f. 14/1 1812 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 3/4 1812, 11 uger gl. s.st.


B7. Dorthe Larsdatter (Myrup) f. 12/9 1813 i Thisted, d. 7/6 1892, 78 år gl. i Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum/Aalborg, g. 10/12 1841 i Løgsted Kirke m. Laurits Larsen (Aistrup), kaldet Lars Aistrup (søn af skipper Lars Aistrup og hustru Johanne Lauritsdatter) f. 9/2 1812 i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 1870-1890,  skipper, skibsfører, havnefoged. I 1845 og 1850 boede de i Løgstør, i 1855 boede de i Klokkestøbergaden i Ålborg, i1860 boede de i Nørresundby, i 1870 boede de i Aalborg. De fik 3 børn C1-C3.


C1. Johan Hendrich Baltazar Aistrup f. 5/11 1843 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 9/9 1845, 1½ år gl. sst.

C2. Johanne Aistrup f. 1/10 1846 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.

C3. Johan Henrik Balthasar Aistrup f. 18/4 1849 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.


B8. Laurs Christian Larsen f. 29/6 1815 i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.


B9. Karen Marie Larsdatter (Myrup) f. 15/12 1816 i Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 2/1 1894, 77 år gl. i Fjordgade, Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, g. 26/4 1847 i Løgsted Kirke m. Peder Christensen f. 12/12 1814 i Thise Sogn, Nørre Salling/Viborg, d. 26/9 1878, 64 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg, arrestforvarer, politibetjent i Løgstør. Han var enkemand ved vielsen, han havde været gift med hendes søster I-A8.B4  Marie Kirstine Larsdatter Myrup. Karen Marie Larsdatter var i 1845 i tjeneste hos kancelliråd Svanenskjold i Løgstør. Hun var i 1880 enke og boede i Løgstør Købstad i et forhus, kaldet  Marie Christensen født Myrup, samt ”levende af sin formue”. I 1890 var hun partikulier i Løgstør. De fik 4 børn C1-C4.


C1. Johan Christensen f. 2/4 1848 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.

C2. Carl Christian Christensen f. 11/6 1851 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg, d. 24/11 1858, 7 år gl. i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg af skarlagensfeber.

C3. Marinus Christian Christensen f. 15/5 1855 i Løgstør, Løgsted Sogn, Slet/Aalborg.

C4. Carl Christian Christensen f. 24/11 1858 i Løgstør Sogn, Slet/Aalborg.


Fra TRAP Danmark 3. udgave: Raad-, Ting- og Arresthuset, i et lille Anlæg ved Raadhus- og Blindebomsgade, er en to Stokv. høj, paa de 3 Sider af en Mur omgiven Bygning, opf. 1847-48, der ejes af Amtskommunen med 6/7 og af Købstaden med 1/7. Den indeholder bl. a. en Tingsal, et Arkivværelse, Plads for 10 Arrestanter og Bolig for Arrestforvareren.


Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Niels Sørensen

36

Gift

Fisker

Anne Larsdatter

31

Gift

Hans kone

Lars Myrup Nielsen

6

Ugift

Deres barn

Søren Nielsen

4

Ugift

Deres barn

Carl Nielsen

1

Ugift

Deres barn

Karen Larsdatter

51

Enke

Fiskerenke. nyder Understøttelse af Løgsted Kjøbstads Fattigvæsen. Er Niels Sørensens Svigermoder

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Hans Oberhausen

37

Enkemand

Fisker

Niels Søren Ørbek

41

Gift

Fisker

Ane Lauridsdatter Myrup

36

Gift

Hans kone

Lars Myrup Nielsen

12

Ugift

Deres barn

Søren Nielsen

10

Ugift

Deres barn

Carl Nielsen

7

Ugift

Deres barn

Frederik Nielsen

4

Ugift

Deres barn

Christian Nielsen

2

Ugift

Deres barn

Elsine Nielsen

1

Ugift

Deres barn

Karen Christensdatter

59

Enke

Almisselem

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Karen Larsdatter

45

Ugift

Lever af sit haandarbeide

Kliim sogn

Niels Sørensen

47

Gift

Fisker

Kornum sogn

Ane Larsdatter

42

Gift

Hans kone

Thisted

Søren Nielsen

15

Ugift

Deres barn

Heri sognet

Frederik Christian Nielsen

9

Ugift

Deres barn

Heri sognet

Carl Christian Nielsen

7

Ugift

Deres barn

Aalborg

Karen Christensdatter

65

Enke

Husfaders svigermoder som af ham forsørges

Thisted

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.


 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.


 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.


 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

    Register


Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'


Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dkSidst opdateret 16.03.2024 af Lis Myrup