Søg i registret: Register

Slægtstræer /

I. Lars Pedersen Myrup /

A6.B7.C1-grenen

 

 

C1. Peder Nielsen Myrup (1835-1898)

 

C1. Peder Nielsen Myrup blev f. 17/10 1835 i Febbersted, Ræhr Sogn, Hillerslev/Thisted som søn af I-A6.B7 "husmand Niels Larsen Christensen Myrup og hustru Mette Marie Pedersdatter i Febbersted" og døbt 'Peder Nielsen Myrup' 1/11 1835 i Ræhr Kirke. Faddere var pigen Maren Cathrine Pedersdatter Glæde (hans moster), Birthe Christensdatter Myrup (hans faster), Peder Christensen Blegsted (hans fars svoger), ungkarlene Berthel Pedersen Glæde (hans morbror) og Lars Chr. Christensen Myrup (hans farbror).

 

Han flyttede med sine forældre fra Ræhr Sogn til Lild Sogn i 1837, da han var 2 år gammel. I 1845 flyttede de til Vorupør i Hundborg Sogn, hvorfra de i 1846 flyttede tilbage til Glæde i Lild Sogn, nu med fem børn. Hans mor Mette Marie døde 2 dage senere den 14. juli 1846 kun 35 år gl., "hastelig efter 24 timers sygdom". Peder var da 10 år gammel og havde fire mindre søskende.

 

Han og hans 2 mindre søskende kom i pleje rundt omkring hos familien. I 1850 var han i pleje hos sin morbror skolelærer og kirkesanger Peder Pedersen i Skræm Sogn. Peder blev konfirmeret i 1850 i Skræm Kirke ”Hos Morbroderen Skolelærer Pedersen i Skræm” med beskrivelsen ”Fortrinlig god Religionskundskab og meget god Opførsel”.

 

Han flyttede til Hjortdal Sogn i 1850 sammen med sin morbror, der blev skolelærer i Hjortdal. Han blev uddannet fra Ranum Seminarium 6 år senere i 1856, og han blev derefter skolelærer i Hjortdal. Han var da 21 år gammel. I 1860 boede han i Hjortdal Sogn sammen med sin søster Anne Margrethe, og hans morbror Peder Pedersen var i stedet blevet skolelærer i Tømmerby Sogn, en stilling han i øvrigt overtog fra Peder Nielsen Myrups farbror I-A6.B9 Peder Christensen Myrup, som blev lærer i Hillerslev Sogn.

 

Ungkarl og skolelærer Peder Nielsen Myrup i Hjortdal, 27 år og pige Ane Jensdatter i Vester Svenstrup, 23 år blev g. 13/2 1863 i Hjortdal Kirke. Forlovere var gårdmand Jens Larsen Bruun, Vester Svenstrup og gårdmand og sognefoged Jens Chr. Jensen, Vester Svenstrup (hendes far).

 

Anne Jensdatter blev f. 18/5 1839 i Frøstrup, Tømmerby Sogn, Vester Han/Thisted som datter af gårdmand Jens Christian Jensen (Bloksgaard) og hustru Else Cathrine Isaaksdatter og døbt ’Anne Jensdatter’ 2/6 1839 i Tømmerby Kirke.

 

Folketælling for 1870 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Hjortdal Sogn, Hjortdal By, Hjortdal Skole

 

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen Myrup

34

Gift

Husfader

Skolelærer

Ræhr Sogn

Ane Jensdatter

30

Gift

Husmoder

 

Tømmerby Sogn

Mette Marie Myrup

6

Ugift

Datter

 

Her i Sognet

Else Cathrine Myrup

4

Ugift

Datter

 

Her i Sognet

Kirstine Elise Myrup

2

Ugift

Datter

 

Her i Sognet

Jensine Christine Magrethe Myrup

Under 1 aar

Ugift

Datter

 

Her i Sognet

Inger Marie Pedersen

16

Ugift

Tyende

Tjenestepige

Kjettrup Sogn

 

Folketælling for 1880 for Thisted Amt, Vester Han Herred, Hjortdal Sogn, Hjortdal Skole, et hus

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Peder Nielsen Myrup

44

Gift

Husfader, Skolelærer

Ræhr

Ane Jensdatter

40

Gift

Hans kone

Tømmerby

Mette Marie Myrup

16

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Else Katrine Myrup

14

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Kirstine Elise Myrup

12

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Jensine Christine Magrethe Myrup

10

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Peter Myrup

8

Ugift

Deres børn

Hjortdal

Laura Caroline Myrup

2

Ugift

Deres børn

Hjortdal

 

Peder Nielsen Myrup var skolelærer og kirkesanger i 38 år i Hjortdal Sogn. Han deltog i sognets arbejde, og ses ofte i kirkebøgerne, hvor navnet Lærer P.N. Myrup optræder mange steder. Han var ofte fadder, hjemmedøbte mange børn og var med til at foretage folketællingerne i sognet. Lærer P.N. Myrup blev afskediget og pensioneret i 1894, 59 år gl., pga. af enten dårligt syn eller dårlig hørelse. Han flyttede derefter til Vester Svenstrup i Hjortdal Sogn.

 

Anne Jensdatter d. 14/2 1894, 54 år gl. i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted og pensioneret lærer Peder Nielsen Myrup d. 5/8 1898, 62 år gl. i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted. De fik 10 børn D1-D10, hvoraf de 9 blev voksne.

 

D1. Mette Marie Myrup f. 16/4 1864 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/10 1896, 33 år gl. som enke hos sin svigerinde Anne Birgitte Krustrup gift Bøgeskov i Præstegårds Mark, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring, g. 15/4 1887 i Vrejlev Kirke m. Frederik Vilhelm Nielsen (Krustrup), kaldet Vilhelm Krustrup, (søn af gårdmand og tømrer Niels Jensen (Krustrup), Guldager og hustru Anne Kirstine Christensdatter) f. 26/1 1858 på Rimmensholm, Guldager, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 25/5 1895, 37 år gl., i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, gårdejer af Øster Græsdal i Tårs Sogn. Det fortælles, at hele familien døde af tuberkulose i 1890’erne. Efter Vilhelm Krustrups død i 1895 flyttede hans kone Mette Marie Myrup og de 3 børn til børnenes faster Ane Marie Birgitte Nielsen Krustrup og hendes mand Niels Ludvig Christian Bøgeskov, gårdejer af Præstegård, Serritslev Sogn, hos hvem de kom i pleje efter moderens død i 1896. De fik 4 børn E1-E4.

 

E1. Ane Kirstine Nielsen Krustrup f. 3/9 1888 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, konf. i Serritslev Sogn 5/10 1902 som plejedatter hos Ludvig Bøgeskov og hustru Ane Marie Birgitte Nielsen (hendes faster), d. 26/7 1903, 14 år gl. på Præstegården, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring.

E2. Niels Nielsen Krustrup f. 23/3 1890 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, d. 8/9 1916, 26 år gl. på Præstegård, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring. Han blev adopteret af Ludvig Bøgeskov i 1905 og fik navneændring til Niels Nielsen Krustrup Bøgeskov. Ved sin død var han ugift landmand på Præstegård, Serritslev Sogn, som han må have overtaget efter Ludvig Bøgeskovs død i 1914.

 

E3. Ane Nielsen Krustrup f. 13/1 1892 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, konf. i Serritslev Sogn 22/4 1906 som plejedatter hos Ludvig Bøgeskov og hustru Ane Marie Birgitte Nielsen (hendes faster), d. 15/2 1910, 18 år gl., på Præstegård, Serritslev Sogn, Børglum/Hjørring. Hun blev adopteret af Ludvig Bøgeskov i 1905 og fik navneændring til Ane Nielsen Krustrup Bøgeskov.

 

E4. Johanne Nielsen Krustrup f. 17/1 1894 i Øster Græsdal, Tårs Sogn, Børglum/Hjørring, d. 12/7 1894, 6 mdr. gl. i Tårs Sogn, Børglum/Hjørring.

 

D2. Else Cathrine Myrup f. 4/6 1865 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/5 1934, 68 år gl. på Fjerritslev Sygehus, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, begr. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, g. 15/3 1889 i Hjortdal Kirke m. Christen Bjerre (søn af gårdmand Peder Christian Christensen (Bjerre), Thorup og hustru Katrine Madsen) f. 26/9 1868 i Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han/Hjørring, døbt Christen Pedersen, husmand i Gøttrup Sogn, senere i Fjerritslev, Kollerup Sogn, d. 30/3 1927, 58 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted. Christen Pedersen og hele familien tog navneforandring til Bjerre og fik slettet Pedersen i 1905. Christen Bjerre var bror til I-A3.B3.C4.D6 Anders Bjerre. Christen Bjerres søstersøn Martin Christian Jensen Mosgaard (1908-?) blev gift med III-A9.B7.C2.D3.E8 Otthilde Margrethe Nielsen Abildgaard. De fik 6 børn E1-E6.

 

E1. Myrup Bjerre f. 17/6 1889 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Myrup Pedersen, d. 7/3 1909, 19 år gl. i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted. Myrup Bjerre fik navneforandring i 1905.

 

E2. Ane Bjerre f. 9/12 1892 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Ane Pedersen, g. 27/5 1919 i Gøttrup Kirke m. Johan Marius Christiansen (søn af husmand Hans Kristiansen, Aagaards Mark og hustru Maren Nielsen) f. 29/9 1889 i Kettrup Sogn, Vester Han/Thisted, landmand på Gøttrup Hede, senere på Aagaards Mark, Kettrup Sogn. Ane Bjerre fik navneforandring i 1905. Ane Bjerre var i 1911 i tjeneste hos sognepræst Dahl i Kettrup. De fik mindst 1 barn F1.

 

F1. Gerda Ragnhild Bjerre Christiansen f. 1919.

 

E3. Anders Bjerre f. 3/1 1896 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Anders Bjerre Pedersen, kommis, g. 8/11 1921 i Øster Brønderslev Kirke m. Karen Nielsen (datter af smed Christian Nielsen og hustru Maren Katrine Kjeldsen) f. 23/5 1900 i Øster Brønderslev By og Sogn, Børglum/Hjørring. Ved deres første barns fødsel opholdt de sig ifølge kirkebogen midlertidigt på Gøttrup Hede, ellers af Nibe. Anders Bjerre fik navneforandring i 1905. De fik mindst 1 barn F1.

 

F1. Oda Bjerre f. 1/1 1922 på Gøttrup Hede og Sogn, Vester Han/Thisted, død inden fremstilling i kirken.

 

E4. Vilhelm Marius Bjerre f. 4/8 1898 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Vilhelm Marius Bjerre Pedersen, snedker, flyttede til Århus efter 1921. Vilhelm Marius Bjerre fik navneforandring i 1905. Gift. Ingen børn.

 

E5. Peder Christian Bjerre f.27/11 1903 i Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, døbt Peder Christian Bjerre Pedersen, d. 1973, 70 år gl., købmand i Langå, g. 24/12 1939 i Gøttrup Kirke m. Kirsten Bach (datter af murer Anton Karl Bach og hustru Vilhelmine Andersen) f. 13/9 1913 i Sebber Sogn, Slet/Aalborg. Ved vielsen var han købmand i Foulum sogn. Peder Christian Bjerre fik navneforandring i 1905.

 

E6. Katrine Bjerre f. 7/2 1907 på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d.19/6 1907, 4 mdr. gl. på Gøttrup Hede, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted.

 

D3. Kirstine Elise Myrup f. 30/4 1867 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 3/2 1942, 74 år gl. i Århus Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, begr. på Nordre Kirkegård, g. 6/12 1891 i Hjortdal Kirke m. Christian Peter Jensen (søn af gårdejer Jeppe Jensen, Guldager og hustru Elisabeth Møller) f. 22/4 1871 i Guldager Holme, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 23/11 1924, 53 år gl. i København, begr. på Århus Nordre Birk. De fik 8 børn E1-E8.

Hans forældre må have kendt eller været i familie med Niels Jensen Krustrup fra Guldager, som var fadder ved hans dåb. Niels Jensen Krustrup var far til D1. Mette Maries mand Vilhelm Krustrup. I 1890 tjente Kirstine Elise Myrup hos forstkandidat Christian de Roepstorff i Hjortdal. Christian Peter Jensen var husmand i Vrejlev, i 1907 støberiarbejdsmand i Hjørring, senere fyrbøder på en trævarefabrik i Tranbjerg J.

 

E1. Elisabet Jensen, ’Lisbeth’ f. 16/12 1892 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 17/12 1950, 58 år gl. på kommunehospitalet i Århus, Hasle/Århus, begr. på Tranbjerg Kirkegård, g. 6/11 1920 i Tranbjerg Kirke m. Aksel Rasmussen (søn af husmand og tømrer Christen Peter Rasmussen og hustru Mette Marie Jensen) f. 17/10 1891 i Egå Sogn, Øster Lisbjerg/Randers, karetmager i Tranbjerg. De fik 2 børn F1-F2.

 

F1. Arne Aaboe Rasmussen f. 1921.

F2. Ella Aaboe Rasmussen f. 1926.

 

E2. Ane Jensen, ’Anna’ f. 2/1 1895 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 27/7 1971 i Århus, Hasle/Århus, 75 år gl., g. 9/5 1915 i Hjørring Sankt Catarinæ Kirke m. Niels Christian Nielsen Bjerg (søn af indsidder Christen Nielsen Bjerg og hustru Christiane Christensen) f. 12/4 1892 i Østeråen, Uggerby Sogn, Vennebjerg/Hjørring, d. efter 1971, snedker. Parret boede i Trøjborg, Århus. De fik 6 børn.

 

E3. Jeppe Jensen f. 25/4 1896 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, arrestbetjent og travkusk, d. 30/8 1947, 51 år gl. i Skt. Lukas Sogn, Hasle/Århus, g. 20/7 1927 på Århus Borgmesterkontor m. Karen Marie Aagaard (datter af husmand Mathias Theodor Aagaard og hustru Maren Nielsen) f. 7/7 1905 i Sepstrup, Them Sogn, Vrads/Skanderborg. De boede på Ordrupvej 6, Århus. De fik 4 børn F1-F4.

 

F1. Harry Jensen f. 1927.

F2. Asta Gerda Jensen f. 1930.

F3. Bent Jensen f. 1933.

F4. Leif Jensen f. 1943

 

E4. Myrup Jensen f. 14/6 1898 på Guldager Hede, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 2/3 1988, 89 år gl. i Ryomgård, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald/Randers, begr. i Koed Sogn, Sønderhald/Randers, g.m. Jenny Petra Grann Petersen (datter af gårdejer Hans Nikolaj Petersen og hustru Severine Nielsen Grann) f. 25/3 1894 i Attrup, Koed Sogn, Sønderhald/Randers, d. 11/6 1971, begr. i Koed Sogn, Sønderhald/Randers. De boede på ”Strøbygård" i Ryomgård. De fik ingen børn.

 

E5. Marie Jensen f. 22/5 1900 Rønnovsholm Mark, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 24/4 1974, 73 år gl. i København, g. 20/12 1941 på Københavns Rådhus m. Axel Ejnar Jensen (søn af staldbetjent Niels Peter Jensen og hustru Ane Kirstine Hansen) f. 20/12 1899 i Frederiksberg Sankt Lukas Sogn, Sokkelund/København, d. 19/11 1986, 86 år gl. i Stavnsholt, Farum Sogn, Ølstykke/Frederiksborg, maskinmester. Marie Jensen var syerske og havde sin egen systue i Linnésgade i København. De fik ingen børn.

 

E6. Kristiane Jensen f. 16/10 1901 Rønnovsholm Mark, Vrejlev Sogn, Børglum/Hjørring, d. 24/9 1957, 55 år gl. i Århus Sankt Lukas Sogn, Hasle/Århus, g. 25/12 1922 i Århus, Sankt Pauls kirke m. Poul Mathiesen (søn af barber Andreas Vilhelm Mathiesen og hustru Johanne Louise Georgine Soergel) f. 16/1 1899 i Stubbekøbing Sogn, Falster Nørre/Maribo, smedemester, boede i Århus. De fik 1 barn.

 

E7. Kristian Peter Møller Jensen f. 25/3 1904 på Rønnovsholm Mark, Vrejlev sogn, Børglum/Hjørring, g. m. Lilly. Boede i København, senere i Charlottenlund. De fik 1 barn.

 

E8. Thorvald Jensen f. 14/10 1907 på Sæbyvej, Hjørring Sankt Catarina Sogn, Vennebjerg/Hjørring, d. efter 1988 i København, handelslærling, senere overassistent ved Københavns Magistrat, g. 3/12 1941 på Københavns Rådhus m. Anna Bolette Jensen (datter af maler Frederik Jensen og hustru Karen Anna Elisabeth Hansen) f. 3/12 1916 i Nørregade, Viborg Domsogn, Nørlyng/Viborg. Boede i Valby, senere i Brønshøj. De fik 1 barn.

 

D4. Jensine Christine Margrethe Myrup, ’Sine’, f. 16/10 1869 på Hjortdal skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted. Der blev lyst til ægteskab 29/9 og 13/10 1895 i Hjortdal Kirke for Jensine Myrup og Lars Christian Andersen (søn af enke Ane Kirstine Kristensen, Skinnerup og udlagt barnefader Anders Møller, Thisted) f. 30/5 1852 i Skinnerup Sogn, Hillerslev/Thisted, kusk på Ågård i Kettrup, men de blev ikke gift. De fik 1 barn E1.

Hun flyttede til Thorup i Vester Thorup Sogn, og Jensine Christine Margrethe Myrup blev g. 7/6 1898 i Vester Torup Kirke m. Peter Andreas Pedersen (søn af mølleejer Niels Pedersen, Thorup og hustru Jensine Charlotte Amalie Sand) f. 25/4 1878 i Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted. I 1899 var han mølleforpagter i Thorup. I 1901 og 1907 snedker i Vester Brønderslev, fabrikant. De fik 8 børn E2-E9.

 

E1. Anne Myrup f. 18/11 1895 i Vester Svenstrup, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/7 1944, 48 år gl. i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted. Hendes fødsel er også indført i Aggersborg Kirkebog ”… opholdt Moderen sig 10 månedsdage før Fødslen sig i Aggersund. Meddelt … at Fødslen er noteret i Kirkebogen”. Kom i pleje hos husmand Søren Christen Sørensen og hustru Kirsten Hansen i Gøttrup. I 1911 tjente hun i Kjettrup hos Lars Peter Kristensen. I 1917 fik hun et barn, hvor fader er uoplyst. 1 barn F1.

I 1921 tjente hun hos på Drøstrupgård i Gøttrup hos Niels Godiksen. I 1925 tjente hun i Øster Holme i Gøttrup Sogn hos husmand Kristen Sørensen. Hun fik et barn i 1925 med udlagt barnefader husmand Karl Jensen, Gøttrup Holme. 1 barn F2.

Anne Myrup blev g. 29/12 1927 i Gøttrup (viet af sognefogeden i Gøttrup) m. Christen Jensen Dahl (søn af lejehusmand Christen Lund Larsen Dahl, Lild Strand og hustru Marie Jensen) f. 8/2 1904 i Kæret, Lild Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/7 1972, 68 år gl. i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted. Fisker ved Lild Strand, arbejdsmand i Klitmøller. De fik 6 børn F3-F8.

 

F1. Erna Katrine Myrup f. 29/9 1917 i Øslevholme, Gøttrup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/4 1982, 63 år gl. Hun kom i pleje hos Kristen Sørensen og hustru Kirsten i Gøttrup Sogn, hvor hun boede i 1921, det var de samme som hendes mors plejeforældre. Kokkepige på Vivild kro, dagplejemoder, g. 20/5 1945 i Vivild Kirke m. Martin Schaun Sørensen (søn af snedkermester Carl Sørensen og hustru Erna Ester Agnes Helene Valborg Nielsen) f. 27/1 1916 i Vivild Sogn, Sønderhald/Randers, snedkermester, formand for Vivild idrætsforening, bestyrelsesmedlem af flere foreninger. De fik 3 børn G1-G3.

 

G1. Carl Aage Sørensen f. 1949, g.m. Anna Britt Schmit f. 1953. De har fået 2 børn H1-H2.

Carl Aage Sørensen blev g. 2. gang m. Karin Hvid Nielsen f. 1950. De har fået 1 barn H3.

 

H1. Claus Martin Sørensen f. 1971.

H2. Thomas Frans Sørensen f. 1976.

H3. Pia Hvid Sørensen f. 1987.

 

G2. Hanna Grethe Myrup Sørensen f. 1953, x Per Erbo Sørensen. De har fået 1 barn H1.

Hanna Grethe Myrup Sørensen blev g.m. Jørn Søgaard Bengtsen f. 1946.

 

H1. Erna Christina Myrup Sørensen f. 1972, x Tim Lundby f. 1971. De har fået 1 barn I1.

 

I1. Andreas Myrup Lundby f. 1999.

 

G3. Anna Kirsten Myrup Sørensen f. 1953, g.m. Jens Bugge Søgaard f. 1950. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Helle Bugge Søgaard f. 1979.

H2. Mads Bugge Søgaard f. 1981.

 

F2. Gunnar Jensen Myrup f. 1925.

 

F3. Ketty Marie Myrup Dahl f. 1928 x Henning Egon Helmer Pedersen, 1 barn G1.

Ketty Marie Myrup Dahl blev g. 1955 m. Evan Christian Frederiksen f. 1926. De fik 2 børn G2-G3.

 

G1. Ole Dahl f. 1954, gift. Børn.

G2. Åse Irene Frederiksen f. 1958, gift. Hun har fået 2 børn.

G3. Allan Tage Frederiksen f. 1960.

 

F4. Kristen Lund Myrup Dahl f. 22/1 1929 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 16/3 1931, 2 år gl. s.st.

 

F5. Jenny Kristine Myrup Dahl f. 1932, g. 1964 m. Germano Brugioni f. 15/9 1932 i Napoli, d. jan. 1995, 62 år gl. De fik 2 børn G1-G2.

 

G1. Rosanna Kristine Brugioni f. 1967, gift. Hun har fået 2 børn.

G2. Isabella Brugioni f. 1971.

 

F6. Kristian Lund Myrup Dahl f. 1933, postbud i København, g. 1961 m. Anny Odgaard Sørensen datter af Søren Peter Sørensen og hustru Erna Andersen Odgaard) f. 1938. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Peter Odgård Dahl f. 1962, g.m. Jette Hackenberg f. 1964. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Julie Hackenberg Dahl f. 1990.

H2. Anders Hackenberg Dahl f. 1993.

 

G2. Henrik Odgård Dahl f. 1965 x Helle Håkonson f. 1967. De har fået 1 barn H1.

 

H1. Lucas Odgård Dahl f. 1999.

 

F7. Bent Myrup Dahl f. 20/9 1935 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 27/3 1936, ½ år gl. s.st.

F8. Ejnar Myrup Dahl f. 6/5 1937 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 10/5 1937, 4 dage gl. s.st.

 

E2. Jensine Charlotte Amalie Pedersen f. 2/12 1897 i Thorup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, ”Udlagt barnefader ungkarl Peter Andreas Pedersen, begge af Thorup. Forældrene ægteviede 7/6 1898 i Thorup.

 

E3. Peder Niels Pedersen f. 13/3 1899 i Thorup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. som lille.

E4. Marie Pedersen f. 30/12 1900 i Tolstrup Sogn, Børglum/Hjørring.

E5. Mathilde Pedersen f. 19/11 1901 i Vester Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring.

E6. Olga Pedersen f. 21/5 1904 i Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring.

E7. Vilhelm Pedersen f. 23/4 1906 i Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 29/5 1906, 1 mdr. gl. s.st.

E8. Ejner Pedersen f. 4/8 1907 (tvilling) i Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 12/8 1907, 8 dage gl. s. st.

E9. Esther Pedersen f. 4/8 1907 (tvilling) i Skolegade, Brønderslev by og Sogn, Børglum/Hjørring, d. 19/8 1907, 2 uger gl. s.st.

 

D5. Peter Myrup f. 27/11 1871 på Hjortdal Skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 15/8 1957, 85 år gl., snedkermester, g. 10/11 1896 i Vester Torup Kirke m. Ane Marie Jakobsen (datter af gårdmand Christian Peter Jakobsen, Thorup og hustru Inger Marie Pedersdatter) f. 17/3 1871 i Thorup, Vester Thorup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/9 1939, 68 år gl. De fik 10 børn E1-E10, hvoraf de 5 blev voksne.

I 1890 var Peter Myrup i musikerlære i Saltum Sogn og står opført som ’Snedker og musiker’. I 1896, da han blev gift, boede han i Fjerritslev, Kollerup Sogn som snedker, og hans far var forlover. I 1901 havde de hans 3 brødre Niels Peter, Kristian og Frederik boende som henholdsvis malersvend, snedkersvend og snedkerlærling. Desuden havde de yderligere en snedkersvend, to snedkerlæringe, en tjenestepige og en logerende. Han havde et møbel- og ligkistesnedkeri i Østergade i Fjerritslev, Kollerup Sogn. De flyttede senere til Århus, hvor de i 1929 og 1932 boede i Langelandsgade 16, 3. sal.

 

E1. Inger Marie Kristine Myrup f. 28/9 1897 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 22/6 1901, 3½ år gl. s.st.

E2. Petra Nielda Myrup f. 7/1 1899 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/11 1990, 90 år gl.

E3. Anna Myrup f. 22/7 1900 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 27/7 1900, 5 dage gl. s.st.

 

E4. Anna Marie Myrup f. 26/11 1901 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 5/3 1977, 75 år gl., g. 26/4 1929 i Vor Frue, Århus m. Jens Jensen (søn af gårdmand Thomas Kristian Jensen og hustru Kirsten Marie Sørensen) f. 15/3 1897 i Rødding Sogn, Frøs/Haderslev, d. 14/3 1984, 87 år gl., ekspedient i Århus. I 1932 boede de i Otto Ruds Gade 3, i 1939 på Ringkøbingvej 15 og i 1946 på Ringkøbingvej 7. De fik 2 børn F1-F2.

 

F1. Else Marie Myrup Jensen f. 1932, g.m. Helmar Marius Pedersen f. 1928. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Peter Pedersen f. 1955, g.m. Jane Pejstrup f. 1955. De har fået 1 barn H1.

 

H1. Stine Pejstrup-Pedersen f. 1986.

 

G2. Jens Pedersen f. 1959, g.m. Inger Maibom f. 1958. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Jonas Maibom Pedersen f. 1985.

H2. Thomas Maibom Pedersen f. 1987.

 

G3. Søren Pedersen f. 1961, g.m. Susanne Mortensen f. 1962.

 

F2. Thomas Jensen f. 22/1 1939 i Skt. Markus Sogn, Hasle/Århus, d. 15/3 1988, 49 år gl., g. 10/5 1968 m. Helle Østkjær Johannesen f. 15/3 1945, d. jan. 1992, 46 år gl. De fik 2 børn G1-G2.

 

G1. Troels Myrup Jensen f. 1973, g.m. Berit Lyck Fogd-Schultz . De har fået 1 barn H1.

 

H1. Cecilie Fogd-Schultz Myrup Jensen f. 2003.

 

G2. Karen Myrup Jensen f. 1978.

 

E5. Kristian Peter Myrup f. 8/3 1903 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/9 1969, 63 år gl., købmand i Hadsund, senere i Århus, g. 13/2 1927 i Hadsund Kirke m. Ellen Agnethe Kristensen (datter af mejeribestyrer Lars Christensen og hustru Ingeborg Andrea Andersen) f. 24/12 1905 på mejeriet ’Kronborg’, Råby Sogn, Gjerlev/Randers, d. 2/9 1979, 73 år gl. I 1930 boede de i Lollandsgade 48, Århus og i 1940 boede de i Th. Nielsens Gade 4 i Århus. De fik 4 børn F1-F4.

 

F1. Ingeborg Lyngholt Myrup f. 1927, g.m. Hans Læk Boisen. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Aage Lyngholt Boisen f. 1952.

G2. Søren Lyngholt Boisen f. 1953, g.m. Margrethe Dollerup. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Kristian Dollerup Boisen f. 1979.

H2. Thomas Dollerup Boisen f. 1983.

 

F2. Sigurd Myrup f. 3/4 1930 i Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, g.m. Nancy Elise Schmidt (datter af klejnsmed Rasmus Jensen Schmidt og hustru Anne Marie Rasmussen) f. 13/7 1937 i Skt. Lukas Sogn, Hasle/Århus, d. 10/4 2008, 70 år gl. i Karlslunde Sogn, Tune/Roskilde. De fik 3 børn G1-G3.

 

G1. Peter Myrup f. 1962.

G2. Carsten Myrup f. 1964.

G3. Charlotte Myrup f. 1967.

 

F3. Anny Marie Myrup f. 1936, g.m. Svend Jørgen Nielsen. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Erling Myrup Nielsen f. 19/7 1958, d. 2011, 53 år gl. Han fik 2 børn H1-H2.

 

H1. Tina Myrup f. 1989.

H2. Camilla Myrup.

 

G2. Lisbeth Myrup Nielsen f. 1962, g.m. Claus Brandt-Boldvig f. 1956. De har fået 1 barn H1.

 

H1. Michelle Myrup Boldvig f. 1981, g.m. Morten Far Kristensen.

 

G3. Frank Myrup Nielsen f. 1968.

 

F4. Karin Vibeke Myrup f. 1944, g.m. Ove Høg. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Jesper Høg f. 1965, g.m.Anja Ninette Kristensen f. 1968. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Kristian Myrup Høg f. 1998.

H2. Freja Myrup Høg f. 1999.

 

G2. Mette Kristine Høg f. 1968, g.m. Pascal Antonie Bonvin. De har fået 3 børn H1-H3.

 

H1. Katja Valérie Bonvin f. 1998.

H2. Philippe Asbjørn Bonvin f. 2000.

H3. Asger Francis Bonvin f. 2004.

 

E6. Katrine Myrup f. 10/10 1904 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 28/12 1991, 87 år gl.

E7. Jakob Marinus Myrup f. 21/8 1906 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 6/2 1907, ½ år gl. s.st.

E8. Otto Myrup f. 16/4 1908 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 13/9 1909, 1½ år gl. s.st.

 

E9. Vilhelm Myrup f. /12 1911 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 24/9 1997, 85 år gl. i Århus, Hasle/Århus, kontorassistent, g. 4/1 1942 i Skt. Lukas Kirke m. Hilda Kristiansen (datter af Mette Marie Kristiansen og tjenestekarl Niels Nielsen, Støvring) f. 2/10 1915 i Galten Sogn, Framlev/Århus, d. 1998, 73 år gl. i Århus, Hasle/Århus. I 1943 boede de i Molsgade 11 i Århus. De fik 3 børn F1-F3.

 

F1. Lona Allis Myrup f. 1939, g.m. Arne Voldby f. 1939. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Flemming Voldby f. 1965, g.m. Vivi Jepsen. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Anne Sophie Voldby f. 1992.

H2. Olivia Voldby f. 1995.

 

G2. Jesper Voldby f. 1969, x Tina Larvid Andersen. De har fået 1 barn H1.

 

H1. Andreas Larvid Voldby f. 1996.

 

G3. Lisbeth Voldby f. 1973.

 

F2. Kirsten Myrup f. 1943, g.m. Erling Due Rasmussen f. 1942.

 

F3. Inga Myrup f. 1943, g.m. Ove Nielsen f. 1942. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Ulla Myrup Nielsen f. 1974.

G2. Martin Myrup Nielsen f. 1975.

 

E10. Marie Myrup f. 4/3 1913 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 30/3 1913, 4 uger gl. s.st.

 

D6. Laura Myrup f. 5/10 1874 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, hjemmedøbt 11/10 1874, d. 11/10 1874, 6 dage gl. i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted.

 

D7. Laura Karoline Myrup f. 11/9 1877 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 23/3 1957, 79 år gl. i København, g. 1/5 1904 i Skt. Andreas, København m. Andreas Kjerulff Jensen (søn af smørhandler Andreas Jensen og hustru Kirstine Rasmussen) f. 20/2 1882 i Vor Frue Sogn, Sokkelund/København, d. 1961, 79 år gl., redaktør. Æ.o. I 1899 tjente Laura i Fjerritslev, Kollerup Sogn. I 1901 var hun bagerjomfru i Aalborg. Hun flyttede senere til København. De fik 6 børn E1-E6.

 

E1. Aksel Myrup Kierulff Jensen f. 6/7 1907, g.m. Anna Clausen f. 17/10 1910. De fik 2 børn F1-F2.

 

F1. Holger Myrup f. 1939, g.m. Ulla Gravholt. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Merete Myrup Jensen. Gift. Hun har fået 1 barn H1.

 

H1. Mikkel Myrup Christensen.

 

G2. Lars Myrup Jensen.

G3. Anders Myrup Jensen.

 

F2. Gunnar Myrup Jensen f. 1943, g.m. Birthe Rose Clausen. Æ.o. De har fået 1 barn G1.

Gunnar Myrup Jensen blev g. 2 gang m. Marjon Boelskov. Æ.o. De har fået 1 barn G2.

 

G1. Morten Myrup Jensen f. 1973.

G2. Maria Myrup Boelskov f. 1983.

 

E2. Karen Myrup Kierulff Jensen f. 10/1 1909, g.m. Leif Møller Jensen f. 25/12 1907, d. 21/8 1991, 83 år gl. De fik 3 børn F1-F3.

 

F1. Inge Møller Jensen f. 1938, g.m. Hans. De har fået 3 børn.

F2. Annelise Møller Jensen f. 1943, g.m. Claus Hallund. De har fået 2 børn.

F3. Henning Møller Jensen f. 1949, g.m. Astrid. De har fået 2 børn.

 

E3. Henning Myrup Kierulff Jensen f. 2/2 1910, g.m. Ellinor. De fik 2 børn.

 

E4. Aage Myrup Kierulff Jensen f. 24/6 1914, d. 24/1 1950, 35 år gl., g.m. Agnes. De fik 2 børn F1-F2.

 

F1. Åse Jensen.

F2. Ebbe Jensen.

 

E5. Gerda Kierulff Jensen f.8/1 1919 (tvilling) i Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, g. 24/6 1945 i Vindinge m. Paul Ampdrup Bech Kruse (søn af fabrikant Johannes Ampdrup Kruse og hustru Esther Petra Rasmussen) f. 12/4 1916 i Nyborg Sogn, Vindinge/Svendborg. De fik 2 børn F1-F2.

 

F1. Elisabeth Ampdrup Kruse f. 1945, g.m. Henrik Vang. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Camilla Vang.

G2. Nicolaj Vang.

 

F2. Søren Johannes Ampdrup Kruse f. 1950.

 

E6. Ella Kierulff Jensen f. 8/1 1919 (tvilling) i Vor Frue Sogn, Hasle/Århus, d. 17/6 1919, ½ år gl. s.st.

 

D8. Niels Peter Myrup f. 20/2 1880 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 16/11 1954, 73 år gl. i Brovst Stationsby, Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, malermester og biografdirektør i Brovst stationsby, g. 17/9 1909 i Kollerup Kirke m. Dorthea Kirstine Nielsen (datter af husmand Niels Jensen Nielsen og hustru Ane Katrine Jensen) f. 27/1 1890 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, Vester Han/Thisted, d. 12/5 1959, 69 år gl. i Espergærde, Egebæksvang Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, begr. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring. I 1897 var han malerlærling i Fjerritslev, Kollerup Sogn. I 1901 var Niels Peter malersvend og boede hos sin bror D5. Peter Myrup i Fjerritslev, Kollerup Sogn. De fik 4 børn E1-E4.

 

E1. Erna Julie Myrup f. 19/12 1909 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 29/10 1966, 56 år gl., g. 25/12 1932 i Brovst Kirke m. Jens Ejnar Christensen (søn af arbejdsmand Jens Peter Christensen og hustru Amalie Johanne Ottesen) f. 17/12 1907 i Store Arden Sogn, Hindsted/Aalborg, d. 10/2 1957, 49 år gl. i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, slagtermester i Helsingør. De fik 2 børn F1-F2.

 

F1. Birgit Myrup Christensen f. /4 1934 i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, d. 4/6 1987, 53 år gl., g. 24/10 1954 i Skt. Olai Kirke m. Torben Axel Tyge Lerche (søn af bogholder Boye Johannes Lerche og hustru Emmy Johanne Sophie Schjødt) f. 6/10 1926 i Helsingør Skt. Olai Sogn, Lynge-Kronborg/Frederiksborg, d. 21/9 1995, 69 år gl. De fik 2 børn G1-G2.

Torben Lerche blev g. 2. gang 1990 i Helsingør m. Ingrid Knudsen f. juli 1926, d. 24/8 1993, 67 år gl.

 

G1. Jens Johan Myrup Lerche f. 1955.

 

G2. Jakob Myrup Lerche f. 1959.

 

F2. Finn Myrup f. 1937, d. 1984, g.m. Lis Jacobsen. De fik 2 børn G1-G2.

Finn Myrup blev g. 2. gang m. Inge Bækdahl (Petersen?), d. aug. 1984.

 

G1. Søren Christensen f. 1961.

G2. Martin Christensen f. 1966.

 

E2. Gustav Vagn Myrup f. 18/12 1913 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, d. 22/9 1967, 53 år gl. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, malermester og senest fra 1957 biografejer i Brovst, g. 20/7 1947 i Sct. Maria Sogn, Helsingør m. Marie Kathrine Aastrup (datter af gårdejer Harald Severin Christensen Aastrup og hustru Ida Kirstine Jensen) f. 27/5 1920 i Sundby Sogn, Kær/Aalborg, d. 5/9 2010, 90 år gl. i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring. De fik 6 børn F1-F6.

 

F1. Vibeke Myrup f. 1948, g.m. Tom Kristensen. De har fået 1 barn G1.

 

G1. Mette Kristensen f. 1974.

 

F2. Lisbeth Myrup f. 1949.

 

F3. Birgit Myrup f. 1952, g.m. Jens Otto Munk f. 1947. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Anne Myrup Munk f. 1984.

G2. Christian Myrup Munk f. 1990.

G3. Christoffer Myrup Munk f. 1992.

 

F4. Niels Peter Myrup f. 1954, g.m. Helle Mølgård Holm f. 1961. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Signe Holm Myrup f. 1992.

G2. Mikkel Holm Myrup f. 1994.

 

F5. Marian Myrup f. 1957, x Poul Nielsen f. 1964. De har fået 1 barn G1.

 

G1. Frederik Myrup Nielsen f. 1991.

 

F6. Helle My Aastrup Myrup f. 1959, g.m. Robert Forf Nielson.

 

E3. Rigmor Adele Myrup f. 21/1 1916 i Brovst Sogn, Øster Han/Hjørring, g. 20/6 1940 m. Guido Bruun Jensen f. 25/5 1910 i Korsør Sogn, Slagelse/Sorø. De har fået 3 børn F1-F3.

 

F1. Peter Bruun Jensen f. 1943, g.m. Ninna Visti. De har fået 1 barn G1.

 

G1. Pernille Visti Bruun Jensen f. 1980.

 

F2. Flemming Bruun Jensen f. 1944.

 

F3. Annie Bruun Jensen f. 1948, g.m. Bent Nygård. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Line Bruun Jensen f. 1976.

G2. Anders Bruun Jensen f. 1980.

 

E4. Emmy Myrup f. 1920, g.m. Leif Thorlak f. 1926. De har fået 1 barn F1.

Emmy Myrup blev g. 2. gang m. Mikkelsen.

 

F1. Jens Thorlak f. 1951, g.m. Britta Nielsen f. 1954. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Rikke Thorlak f. 1979.

G2. Stine Thorlak f. 1982.

 

D9. Kristian Myrup f. 30/11 1881 i Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 20/8 1965, 83 år gl. på Winthersmøllevej 7 i Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, g. 4/11 1921 i Thisted Kirke m. Dagmar Hanssen (datter af lærer Hans Hanssen, Kåstrup og hustru Karen Sørensen) f. 5/2 1891 i Kåstrup Sogn, Hillerslev/Thisted, d. 25/6 1955, 64 år gl. på Winthersmøllevej, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted. De fik 4 børn E1-E4.

I 1899 var Kristian Myrup snedkerlærling i Fjerritslev, Kollerup Sogn, og i 1903 var han snedkersvend i Fjerritslev, Kollerup Sogn, senere snedkermester i Frøstrup, Tømmerby Sogn, uddannet fra Hjørring Seminarium 1912, førstelærer i Tingstrup skole fra 1912-1946. Han var bestyrelsesmedlem af Dansk Sløjdlærerforening 1939-1946.

 

E1. Anna Myrup f. 2/2 1923 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 24/7 2014, 91 år gl. i Sorgenfri Sogn, Sokkelund/København, korrespondent, g. 16/10 1945 i Thisted Kirke m. Sven Helge Jacobsen (søn af kolonialgrosserer Christen Jacobsen, Thisted og hustru Elfrieda Yde Jensen) f. 15/2 1920 i Thisted Sogn, Hundborg/Thisted, d. 1/6 2010, 90 år gl. i Sorgenfri Sogn, Sokkelund/København, civilingeniør. De fik 3 børn F1-F3.

 

F1. Niels Christian Myrup f. 1947, g.m. Marianne Olsen f. 1949. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Christina Myrup f. 1967, x Ole Rosholm. De har fået 1 barn H1.

Christina Myrup blev g. m. Michael Rinder f. 1964. De har fået 3 børn H2-H4.

 

H1. Mikkel Rosholm Myrup f. 1997.

H2. Cecilie Myrup Rinder f. 2002.

H3. Jonas Myrup Rinder f. 2004.

H4. Mads Myrup Rinder f. 2004.

 

G2. Anne Mette Myrup f. 1973, g.m. Julius Opstrup f. 1974. De har fået 3 børn H1-H3.

 

H1. Emma Myrup Opstrup f. 2004.

H2. Sara Myrup Opstrup f. 2006.

H3. Alexander Myrup Opstrup f. 2013.

 

G3. Anders Christian Myrup f. 1984.

 

F2. Lars Peter Myrup f. 1949, x Charlotte Alfort f. 1946. De har fået 2 børn G1-G2.

Lars Peter Myrup blev g.m. Marianne Sigfusson f. 1947.

 

G1. Sara Larsdotter Alfort f. 1976, g.m. Poul Georg Moses f. 1978. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Harald Alfort Moses f. 2006.

H2. Hannah Elvira Alfort Moses f. 2010.

 

G2. Esben Myrup Alfort f. 1979, g.m. Saima Heinonen f. 1979.

 

F3. Lis Helle Myrup f. 1961, g.m. Jesper Albinus f. 1960. Æ.o. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Christian Myrup Albinus f. 1992 x Jennie Hansen f. 1993.

G2. Ditte Mai Myrup Albinus f. 1997 x Olivier-Baptiste Hansen f. 1996.

 

E2. Hans Peter Myrup f. 24/3 1924 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 6/6 2011, 87 år gl. i Århus, Hasle/Århus, professor i økonomi ved Århus Universitet, g. 3/4 1953 i Gudumholm Kirke m. Else Lillemor Bielefeldt (datter af cand.pharm. Ernst Richard Bielefeldt og hustru Julie Mariane Højer Nielsen) f. 3/4 1932 i Fåborg Sogn, Sallinge/Svendborg, d. 8/11 1988, 56 år gl. Æ.o. 1960. De fik 1 barn F1.

Hans Peter Myrup blev g. 2. gang m. Elisabeth Margrethe Nors Hansen, ’Lisbeth’ (datter af Marius Nors Hansen og hustru Mary) f. 15/3 1926 i Horsens Sogn, Nim/Skanderborg, d. 1992, 66 år gl., læge. De fik 3 børn F2-F4.

Hans Peter Myrup blev g. 3. gang m. Ulla Riis Hansen f. 1946. Æ.o.

 

F1. Pia Bielefeldt Myrup f. 1954, g.m. Ivan Pedersen f. 1961. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Mikkel Myrup Pedersen f. 1990.

G2. Anton Myrup Pedersen f. 1996.

 

F2. Anne Lotte Nors Myrup f. 1963, g.m. Mogens Myrup Knudsen f. 1960 De har fået 1 barn G1.

 

G1. Sara Myrup f. 1996.

 

F3. Kristian Nors Myrup f. 1966, x Ania f. 1976. 1 barn G1.

 

G1. Peter Oscar Myrup f. 2015.

 

F4. Ole Nors Myrup f. 1969.

 

E3. Karen Myrup f. 30/6 1925 i Tingstrup, Thisted Landsogn, Hundborg/Thisted, d. 12/12 2011, 86 år gl. i Århus, g.m. Vagn Bjerregaard Jepsen f. 1918. De har fået 2 børn F1-F2.

 

F1. Peter Bjerregård Jepsen f. 1951, g.m. Bjørg Kure Andersen f. 1952. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Christina Kure Jepsen f. 1975, g.m. Martin Munchholm Thillemann f. 1974. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Anton Kure Thillemann f. 2010.

H2. Sigurd Kure Thillemann f. 2011.

 

G2. Thomas Kure Jepsen f. 1978, g.m. Ingvild Olsen f. 1979. De har fået 2 børn H1-H2.

 

H1. Vilde Jepsen f. 2005.

H2. Tobias Jepsen f. 2007.

H3. Johan Jepsen f. 2014.

 

F2. Arne Bjerregård Jepsen f. 1954, g.m. Birte Quist f. 1959. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Mikkel Quist Jepsen f. 1985.

G2. Josefine Quist Jepsen f. 1992.

 

E4. Svend Erik Myrup f. 1928, g.m. Birthe Lizzie Theilgaard Jensen f. 1930, d. 2006. De har fået 4 børn F1-F4.

 

F1. Marianne Myrup f. 1957, g.m. Henning Verner Steenbergh Christensen f. 1954. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Nicolai Steenbergh Myrup f. 1988.

G2. Christiane Steenbergh Myrup f. 1990.

 

F2. Birgitte Myrup f. 1958, g.m. Benny Kurt Andersen. Æ.o. 1998. De har fået 2 børn G1-G2.

 

G1. Ann-Katrine Myrup Andersen f. 1987.

G2. Pernille Myrup Andersen f. 1989.

 

F3. Annette Myrup f. 1960, g.m. Lars Fogh f. 1960. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Mikkel Fogh Myrup f. 1988.

G2. Mads Fogh Myrup f. 1990.

G3. Sara Fogh Myrup f. 1997.

 

F4. Liselotte Theilgaard Myrup f. 1965, g.m. Ole Thomas Marker. Æ.o.

Liselotte Theilgaard Myrup blev g. 2. gang m. Aage Wolff-Sneedorff f. 1956. De har fået 3 børn G1-G3.

 

G1. Caroline Myrup Wolff-Sneedorff f. 2001.

G2. Mathilde Myrup Wolff-Sneedorff f. 2003.

G3. Frederikke Myrup Wolff-Sneedorff f. 2006.

 

D10. Frederik Myrup f. 12/4 1883 i Hjortdal Skole, Hjortdal Sogn, Vester Han/Thisted, d. 7/11 1975, 92 år gl., pedel ved Ranum Seminarium, g. før 1921 m. Martine Jensen (datter af skrædder Jens Søren Jensen og hustru Jane Kirstine Madsen) f. 22/10 1883 i Tolne, Råbjerg Sogn, Horns/Hjørring, d. 30/9 1963, 79 år gl. i Ranum Sogn, Slet/Aalborg. I 1901 var Frederik snedkerlærling hos sin bror D5. Peter Myrup i Fjerritslev. I folketællingen 1921 var han pedel på Ranum Seminarium, hvortil de var flyttet i 1917. De fik ingen børn.

 

Søg i registret

 • Alle personer er angivet ved deres fødenavn, og ægtefæller og partnere er markeret med *.

 

 • Vær opmærksom på, at det er døbenavne, der er angivet, ikke (nødvendigvis) navneændringer og giftenavne.

 

 • I, II og III angiver familien. Bogstaverne A-J angiver generationen, og tallet angiver nummeret i børnflokken.

 

 • Se først, hvilken familie I, II eller III, og dernæst er tråden A.B.C.D...

Forkortelser

 • f.- født
 • d. /d.s.å.- død /død samme år
 • s.st.- samme sted
 • g.m.- gift med
 • x - samliv med
 • (Navn) - tilnavn, kaldenavn
 • Æ.o./S.o. ægteskab opløst, samliv ophørt

 

Date format

The date format used on Myrupfamilien.dk is the Danish date format d/m yyyy.

Kontakt

Lis Myrup har arbejdet med udforskningen af slægten Myrup siden 1986. Se mere på 'Om hjemmesiden'

 

Tilføjelser eller rettelser

Har du tilføjelser eller rettelser kan du bruge skemaerne til indberetning:

Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lis på e-mail: lismyrup@c.dk

 

 

Sidst opdateret 07.04.2019 af Lis Myrup